www.archive-gr-2013.com » GR » X » XANTHAKIS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 77 . Archive date: 2013-05.

 • Title: Σιδηροδρομικα εργα | www.xanthakis.gr
  Descriptive info: .. Αρχική.. Νέα.. Χάρτης ιστοσελίδας.. EL.. |.. EN.. DE.. Αναζήτηση στον ιστότοπο:.. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ.. ΕΡΓΑ.. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ.. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ.. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.. ΛΙΜΕΝΙΚΑ.. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.. ΔΥΝΑΜΙΚΟ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.. Κύριος τομέας ενασχόλησης της εταιρίας.. Διαβάστε περισσότερα.. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ.. Παρακολουθώντας τις οικονομικές εξελίξεις.. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ.. Άλλοι τομείς δραστηριότητας της εταιρίας.. Καλώς ήρθατε στον ανανεωμένο ιστότοπο της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.. Τ.. Ε.. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εταιρία και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στον κλάδο των κατασκευών.. Ιστορικό των τρεχόντων αλλά και πιο πρόσφατων έργων καθώς επίσης και λεπτομέρειες των έργων που μπορεί να αναλάβει η εταιρία, θα σας βοηθήσει στην διαμόρφωση μίας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για το τι κάνουμε και ποιοι είμαστε.. Κύριος τομέας ενασχόλησης της εταιρίας τα τελευταία χρόνια είναι τα Σιδηροδρομικά Έργα, στα οποία έχει αποκτήσει εξειδίκευση, ειδικό εξοπλισμό και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.. Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, αποτελούν  ...   τομέα των Α.. Π.. και πιο συγκεκριμένα στην φωτοβολταική τεχνολογία.. Έπειτα από έρευνες και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή ενός φωτοβολταικού πάρκου συνολικής ισχύος 2MW, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στο 2011.. Ταυτόχρονα, αιτήματα για φωτοβολταικά πάρκα συνολικής ισχύος 7MW έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές, για τα οποία αναμένονται εξελίξεις σύντομα.. Άλλοι τομείς δραστηριότητας της εταιρίας είναι τα οικοδομικά έργα όπως επίσης και τα ιδιωτικά.. Την περίοδο αυτή, ανακατασκευάζεται διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την τροποποίηση για χρήση ξενοδοχείου 5*.. FAIL (the browser should render some flash content, not this).. ΝΕΑ.. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Χ.. Υ.. Α.. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ.. Η Θυγατρική του Ομίλου, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.. 07/3/2012.. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.. Οι περισσότερες δραστηριότητες αφορούν το Σιδηροδρομικό τομέα.. Συνολικά πραγματοποιούνται έργα που ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:.. Σιδηροδρομικά.. Οδοποιία - Γεφυροποιία.. Οικοδομικά.. Υδραυλικά.. Λιμενικά.. Έργα.. Τεχνικά έργα.. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.. Σιδηροδρομικά έργα.. Η Εταιρεία.. Χάρτης Ιστοσελίδας.. Επικοινωνία.. XANTHAKIS © 2010..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Νέα της εταιρίας
  Descriptive info: Νέα της εταιρίας.. , κατασκευαστική εταιρία 4ης τάξης, υπέγραψε σύμβαση με τον Ο.. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών στεγανοποίησης των κυψελών 3 και 4, του Χ.. Μαυροράχης..

  Original link path: /t/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
  Open archive

 • Title: Site map
  Descriptive info: Site map.. Primary links..

  Original link path: /sitemap
  Open archive

 • Title: Σιδηροδρομικα εργα | www.xanthakis.gr
  Original link path: /home
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Railway Constructions Greece | www.xanthakis.gr
  Descriptive info: Home.. News.. Sitemap.. Search this site:.. PROFILE.. BRIEF DESCRIPTION.. HISTORY.. POLICY OF QUALITY.. SUBSIDIARIES.. PROJECTS.. INFRASTRUCTURE.. ROAD, BRIDGE CONSTRUCTION.. BUILDING.. RAILWAY.. HYDRAULICS.. PORT.. RENEWABLES.. PARTNERS.. RESOURCES.. FINANCIAL DATA.. CONTACT.. INFRASTRUCTURE PROJECTS.. The main focus of the company.. Read more.. RENEWABLE ENERGIES.. Following the economic developments.. OTHER FIELDS.. Other fields of business activity.. THE COMPANY.. Welcome to the new website of the company XANTHAKIS SA.. Here you can find information on the company and the services it offers in the field of constructions.. You can also find a history of the current and most recent projects, as well as details on the projects that can be undertaken by the company, which will help you have a better idea of who we are and what we do.. The main focus of the company on these past years has been the sector of Railway Works, on which it is specialised, having special equipment and qualified staff.. The works that have been implemented are an important part of the main railway network of Greece, making  ...   specifically in photovoltaic technology.. Having concluded extensive research and invested in human resources and know-how, the company has already begun the procedures for the construction of a photovoltaic park with a total power capacity of 2MW, which will be completed in 2011.. At the same time, the company has submitted applications to the competent authorities for photovoltaic parks with a total power of 7MW; further developments regarding these applications are expected soon.. Other fields of business activity for the company are building and private projects.. Currently, a historic building in the centre of Thessaloniki is under renovation to be modified and used as a 5* hotel.. Railway Constructions Greece.. NEWS.. Absorption of PHOTEL S.. A.. by XANTHAKIS SA.. The company XANTHAKIS SA acquired 100% of.. 03/05/2011.. Construction of Photovoltaic Park of 2MW.. XANTHAKIS SA, through its subsidiary PHOTEL SA.. TECHNICAL PROJECTS.. Most activities are related to the railway sector.. In total projects are carried out in the following areas:.. Building.. Hydraulics.. Port.. Railway.. Road, Bridge Construction.. Projects.. Infrastructure.. Renewables.. Profile.. Contact..

  Original link path: /en/home
  Open archive

 • Title: PROFIL | www.xanthakis.gr
  Descriptive info: Neuigkeiten.. Diese Website durchsuchen:.. PROFIL.. KURZBESCHREIBUNG.. HISTORISCHER RÜCKBLICK.. QUALITÄTSPOLITIK.. TOCHTERGESELLSCHAFTEN.. PROJEKTE.. INFRASTRUKTUR.. STRASSENBAU - BRÜCKENBAU.. BAUEN.. EISENBAHNPROJEKTE.. HYDRAULIK.. HAFEN.. ERNEUERBARE ENERGIEN.. MITARBEITER.. PERSONAL / AUSRÜSTUNG.. FINANZIELLE DATEN.. KONTAKT.. Der Haupttätigkeitsbereich des Unternehmens.. Weiterlesen.. Die Gesellschaft Xanthakis Α.. verfolgt.. ANDERE BEREICHE.. Andere Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft.. DAS UNTERNEHMEN.. Willkommen auf der erneuerten Website der Gesellschaft XANTHAKIS Α.. Hier können Sie Informationen über das Unternehmen und die Dienstleistungen finden, die es in der Baubranche anbietet.. Die Geschichte der laufenden und vor kurzem abgeschlossenen Bauprojekte sowie Details über die Werke, welche das Unternehmen ausführen kann, werden Ihnen dabei helfen, sich ein möglichst vollständiges Bild über unsere Arbeit und unser Profil zu machen.. INFRASTRUKTURWERKE.. Der Haupttätigkeitsbereich des Unternehmens sind in den letzten Jahren die Eisenbahnprojekte, auf die es sich spezialisiert hat, Spezialausrüstungen angeschafft und spezialisiertes Personal eingestellt hat.. Die von uns durchgeführten Werke stellen einen bedeutenden Teil des Haupteisenbahnnetzes  ...   konkret in die Photovoltaiktechnologie.. Nach Forschungen und Investition in Personal und Know-How hat sie bereits die Verfahren eingeleitet, um einen Photovoltaikpark mit einer Gesamtleistung von 2MW zu installieren, der im Jahr 2011 realisiert wird.. Daneben hat sie Anträge für Photovoltaikparks mit einer Gesamtstärke von 7MW bei den zuständigen Behörden eingereicht, für die bald Genehmigungen zu erwarten sind.. Andere Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft sind die Bauprojekte und private Werke.. Zurzeit restaurieren wir ein denkmalgeschütztes Gebäude im Zentrum von Thessaloniki, das zu einem 5-Sterne-Hotel umgebaut wird.. NEUIGKEITEN.. Absorption der PHOTEL AG durch die XANTHAKIS Α.. Die Gesellschaft XANTHAKIS Α.. hat die.. 04/5/2011.. Installation eines Photovoltaikparks mit einer Leistung von 2MW.. Die XANTHAKIS Α.. beginnt durch ihre.. TECHNISCHE WERKE.. Die meisten Aktivitäten.. betreffen den Eisenbahnsektor.. Insgesamt werden Werke ausgeführt, die zu den folgenden Sektoren gehören:.. Eisenbahnprojekte.. Bauen.. Hafen.. Hydraulik.. Strassenbau - Brückenbau.. Projekte.. Infrastruktur.. Erneuerbare Energien.. Profil.. Neue.. Kontakt..

  Original link path: /de/home
  Open archive

 • Title: Σύντομη περιγραφή
  Descriptive info: Σύντομη περιγραφή.. Η.. ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.. είναι Ελληνική Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία, με πτυχίο.. 6ης.. τάξης.. Με την δημιουργικότητα και την στρατηγική της, καταξιώνεται ως μια από τις πιο μεγάλες εταιρίες στον τομέα της , με κυρίαρχη εξειδίκευση στα σιδηροδρομικά έργα.. Με την επιχειρηματική της ικανότητα και ανταγωνιστικότητα, σήμερα είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευαστική δύναμη στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα..

  Original link path: /%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
  Open archive

 • Title: Ιστορική αναδρομή
  Descriptive info: Ιστορική αναδρομή.. Η εταιρία ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.. ιδρύθηκε το 1996 με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης από τον κ.. Αριστείδη Ξανθάκη, Πολιτικό Μηχανικό και τους συνεργάτες του.. Η εταιρία μετά από μία δωδεκαετία δημιουργικής παρουσίας στην κατασκευαστική αγορά ακολούθησε ανοδική και αναπτυξιακή πορεία.. Το 2001 εξαγοράζει την εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΕ με εργοληπτικό πτυχίο Ζ΄ τάξης, ενώ το 2002 η εταιρία απορροφά τον κατασκευαστικό κλάδο των εταιριών ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΒΕΕ και ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΤΕ, διαμορφώνοντας έτσι μια ισχυρή θέση στον κατασκευαστικό κλάδο Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.. Με την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε έργα σιδηροδρομικά,  ...   του στελεχιακού της δυναμικού, καθιερώνεται πλέον ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες εταιρείες της Ελληνικής αγοράς.. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ενισχύεται το 2003 με την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.. » εδραιώνοντάς την ως μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στον κλάδο της.. Παράλληλα δε είναι συνεχής η ενασχόληση της εταιρίας με το Real estate.. Κύριοι στόχοι της εταιρείας ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.. είναι η ανάπτυξη στο τομέα της κατασκευής Δημοσίων έργων , κατασκευή ακινήτων (Real estate) και η είσοδος της εταιρείας σε έργα των Σ.. Δ.. Ι.. (Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα)..

  Original link path: /%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE
  Open archive

 • Title: Πολιτική ποιότητας
  Descriptive info: Πολιτική ποιότητας.. Πολιτική Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας Περιβάλλοντος της ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ.. Η ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ θεωρεί στρατηγικής σημασίας την Ποιότητα και την προστασία του Περιβάλλοντος.. Μόνο με βάση αυτά, μπορεί να εξασφαλιστεί η διατήρηση των πελατών μας, η προσέλκυση νέων πελατών και η πρωτοπορία μας απέναντι στον ανταγωνισμό.. Οι προσπάθειες της ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ εστιάζονται πάντα στην κάλυψη των αναγκών, των επιθυμιών και των προτιμήσεων των πελατών μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.. Η ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ Δεσμεύεται να Προστατεύει το Περιβάλλον, να συμμορφώνεται με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της Επίδοση.. Η Διοίκηση της ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ θεωρεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης κατά ISO 14001, 9001, ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια της επιχείρησης:.. Να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί την καθημερινή της λειτουργία, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον από κάθε είδους επιμόλυνση.. Κάθε διαδικασία, διεργασία και οδηγία εργασίας καταγράφεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για συνεχή βελτίωση.. Να μειώσει και ενδεχομένως να εξαλείψει τη διακύμανση που παρατηρείται στις βασικές διαδικασίες εκτέλεσης έργου.. Η καταγραφή των διαδικασιών συμβάλει στην εξάλειψη της διακύμανσης συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και τελικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας.. Να εξαλείψει οριστικά και καθολικά τα όποια προβλήματα κακής ποιότητας μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή ορθών προληπτικών και διορθωτικών μέτρων και δράσεων.. Να τονώσει και  ...   οι εργαζόμενοι.. Να εξασφαλίσει την καθιέρωση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στην πρόληψη από τραυματισμούς και ασθένειες των εργαζομένων.. Να βελτιώσει την επικοινωνία τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο και με τους πελάτες και συνεργάτες.. Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης, προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε είδους βελτίωση, έτσι ώστε να αποφύγουμε την μόλυνση του περιβάλλοντος.. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση.. Για το σκοπό αυτό, η ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ καθορίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες επιτυχίας, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και μετρήσιμη η βελτίωση.. Η κριτική του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών μας, αναφορικά με την ποιότητα των έργων που κατασκευάζουμε, είναι πάντοτε επιθυμητή και ευπρόσδεκτη και μόνο με βάση αυτή η ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ θα μπορέσει να πετύχει την διαρκή βελτίωση της ποιότητας, των παραγόμενων υπηρεσιών της και να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει.. Το Σύστημα Διαχείρισης μεταξύ του προσωπικού της ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ αποτελεί τον βασικό άξονα της πολιτικής μας και πρέπει να ακολουθείται και να στηρίζεται από όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες μας.. Είναι, τέλος, στόχος μας, η εξασφάλιση στο προσωπικό όλων των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε να μπορούν να βελτιστοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στην βελτίωση της ποιότητας των έργων μας.. Η Διοίκηση Ιούνιος 2010..

  Original link path: /%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
  Open archive

 • Title: Θυγατρικές
  Descriptive info: Θυγατρικές..

  Original link path: /%CE%B8%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82
  Open archive

 • Title: Σιδηροδρομικά έργα, Οδοποιία - Γεφυροποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  Descriptive info: Σιδηροδρομικά έργα, Οδοποιία - Γεφυροποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.. Aναβάθμιση οδόυ Λαγκαδά από κόμβο Εσωτερικής περιφερειακής μέχρι κόμβο Κ4.. υπογράφει σύμβαση έργου για την κατασκευή του έργου:"Aναβάθμιση οδόυ Λαγκαδά από κόμβο Εσωτερικής περιφερειακής μέχρι κόμβο Κ4".. Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 20.. 500.. 000,00€ και η διάρκεια κατασκευής ορίζεται στους 22 μήνες.. Το έργο περιλαμβάνει 2 γέφυρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα μήκους.. Κατασκευάστηκαν επίσης δύο τεχνικά γεφύρωσης του ρέματος Ξηροποτάμου καθώς επίσης και τοιχία αντιστήριξης σε 6 συνολικά θέσεις συνολικού μήκους 436 μέτρα.. Το έργο περιλάμβανε ακόμη, οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση, σήμανση οδού, ηλεκτροφωτισμό.. Αριθμός Σύμβασης 290 / Κατασκευή επιδομής ηλεκτραμαξοστασίου Θεσ/κης σύνδεση με το σιδ/κό δίκτυο και λοιπές εργασίες.. Στις αρχές του 2003, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.. συνολικού προυπολογισμού 4.. 351.. 500,00€.. Το συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή της αναγκαίας υποδομής για την συνδεσμολογία ατράκτου εισόδου-εξόδου του κτιρίου προς το μηχανοστάσιο (Μ.. Θ.. ) και Σ.. Σ.. Διαλογής (Δ.. Λ.. ) αντίστοιχα, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τη λειτουργία του έργου.. Το έργο περιλαμβάνει πάρα πολλές εξειδικευμένες εργασίες όπως:.. Κατασκευή SLAB TRACK.. Κατασκευή Ισόπεδης διάβασης.. Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες.. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ.. , έχει υποβάλει αιτήσεις για κατασκευή Φ/Β πάρκων και αναμένει μέσα στο 2011,  ...   / Εργασίες Αναβάθμισης των υπολοίπων τμημάτων της υφιστάμενης Σιδ.. Γραμμής στην περιοχή Θεσσαλονίκη-Δομοκός.. Στις 01 Αυγούστου το 2006, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.. συνολικού προυπολογισμού.. 53.. 843.. 900,00€.. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση της υποδομής του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης-Αθήνας και σε μήκος 200km.. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι πλήρης ανακαίνιση της γραμμής, σποραδική αντικατάσταση στρωτήρων, καθαρισμός έρματος,.. αντικατάσταση σιδηροτροχιών, κατασκευή αποστράγγισης στις γραμμές, περίφραξη κατά μήκος της γραμμής, κατασκευή παράλληλων δρόμων,.. 608 / Ανακαίνιση Γραμμής Μηχανοστασίου/Ηλεκτροκίνηση/Σηματοδότηση.. Στις 23 Ιουνίου το 2009, υπεγράφη σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.. συνολικού προυπολογισμού 17.. 183.. 698,66€.. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανακαίνισης του υφιστάμενου δικτύου που καταλήγει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (3η Μηχανοστασίου και 4η γραμμή Σταθμού Θεσσαλονίκης, ανακαίνιση υφιστάμενων αλλαγών κατεύθυνσης, τοποθέτηση καινούριων αλλαγών κατεύθυνσης και άλλες επιμέρους εργασίες που αφορούν τεχνικά έργα.. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2MW.. Η PHOTEL Μ.. , μέλος του ομίλου ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.. , προχωρά στην κατασκευή φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 2MW,στην περιοχή των Πυλωρών Γρεβενών.. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό χώρο της εταιρίας σε έκταση 65 στρεμμάτων.. Τα φωτοβολταικά πάνελ θα τοποθετηθούν σε σταθερές βάσεις στήριξης κατασκευασμένες από αλουμίνιο, και η θεμελίωση θα γίνει με την μέθοδο της πασσαλόπηξης..

  Original link path: /taxonomy/term/1%202%203%204%205%207
  Open archive


 • Archived pages: 77