www.archive-gr-2013.com » GR » U » UEBERSETZER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Μετάφραση Γερμανικά Αγγλικά Ελληνικά από 15 Ευρώ
  Descriptive info: .. English.. Private Greek Translation Service.. Deutsch.. Προσιτή μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά και Γερμανικά Ελληνικά από 15,-- Ευρώ.. **.. Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές παραδίδουν.. γρήγορα, αξιόπιστα και προσιτά.. μια πιστή μετάφραση των εγγράφων και κειμένων σας για επαγγελματικούς ή / και ιδιωτικούς σκοπούς.. Ιδιώτες μεταφραστές |.. Μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά.. |.. Μετάφραση Γερμανικά Ελληνικά.. Κόστος μετάφρασης.. Δεχόμαστε καταβολές μέσω PayPal™.. Ελάχιστη αμοιβή μόνο 15,-- Ευρώ ανά παραγγελία.. (μετάφραση Ελληνικά - Γερμανικά, Αγγλικά - Ελληνικά ή Αγγλικά - Γερμανικά, κανονικό κείμενο μέχρι 150 λέξεις ή 1.. 000 χαρακτήρες, προεξόφληση, υποβολή μέσω e-mail ή ΦΑΞ, επιφυλασσόμενα αποδοχής εντολής).. Για ογκωδέστερες μεταφράσεις και λοιπές εργασίες θα σας υποβάλουμε μετά χαράς μια.. ειδική προσφορά.. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το.. κόστος μετάφρασης.. Τα προσωπικά σας στοιχεία, υποβαλλόμενα κείμενα, έγγραφα και δεδομένα υπόκεινται σε.. απόλυτη εχεμύθεια.. και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της εκάστοτε παραγγελίας.. Προσιτή μετάφραση Γερμανικά Αγγλικά Ελληνικά από 15 Ευρώ.. Οι από μεταφραστικά γραφεία, ελεύθερους επαγγελματίες και σχετικές υπηρεσίες ζητούμενες αμοιβές ανέρχονται συχνά σε επίπεδα των 2 Ευρώ ανά γραμμή και ελάχιστες αμοιβές της τάξεως των 50 - 100 Ευρώ ανά εργασία.. Το εάν οι αξιώσεις αυτές είναι πάντα δικαιολογημένες μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς ειδικότερα κάποια μεταφραστικά γραφεία αναθέτουν τις μεταφράσεις συχνά σε εξωτερικούς συνεργάτες και οργανώνουν κατά τα άλλα μόνο την επικοινωνιακή υποδομή, προβολή και είσπραξη αμοιβών.. Πάντως υπερβαίνουν τόσο υψηλές, κατά κανόνα εφάπαξ υπολογιζόμενες αμοιβές σε πολλές περιπτώσεις - όταν π.. χ.. μια μετάφραση προορίζεται για ιδιωτικούς ή μικρο-επαγγελματικούς σκοπούς - τα όρια του ανεκτού.. Αντίθετα  ...   κάποια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία (π.. προξενείο) για να επικυρωθεί ή / και να προστεθεί η διεθνή επισημείωση (Apostille).. Επικοινωνία.. Το διπλανό ηλεκτρονικό έντυπο θα αποσταλεί μέσω του τοπικού σας λογισμικού ηλ.. ταχυδρομείου (e-mail client).. Σε περίπτωση που η αποστολή κατά τον τρόπο αυτό (π.. για τεχνικούς λόγους) δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με.. info@partnerbiz.. net.. Ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας.. Μήνυμα:.. Κυρία.. Κύριος.. Αποστολή;.. Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι.. Δωρεάν μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά και Ελληνικά - Γερμανικά.. Μετάφραση Αγγλικά Γερμανικά Ελληνικά από ιδιώτες.. Übersetzung von und nach.. Griechisch Deutsch Englisch.. Übersetzung Griechisch Deutsch.. und Deutsch Griechisch ab 15 €.. Greek Translation Service.. Translation Greek German English.. Γενικές συμβουλές και σημειώσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση.. Παρακαλούμε να στείλετε κείμενα και έγγραφα κατά προτίμηση σε μορφή αρχείου WORD / κειμένου.. Η υποβολή αρχείου άλλης μορφής ή μέσω ΦΑΞ μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες περαιτέρω επεξεργασίας.. Σε περίπτωση αμφιβολίας παρακαλούμε να ζητήσετε πληροφορίες.. Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τις σημειώσεις σχετικά με.. δυνατότητες μείωσης των δαπανών μετάφρασης.. Εφόσον δεν υφίσταται ρητή διαφορετική συμφωνία, παραγγελίες γίνονται δεκτές και εκτελούνται έναντι προκαταβολής.. Η κατόπιν δεσμευτικής προσφοράς ( όροι, αμοιβή, χρονικό όριο κλπ.. ) καταβολή / αποδοχή της καθορισμένης πληρωμής θεωρείται δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς και της ανάληψης και εκτέλεσης της παραγγελίας.. Η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει κατά προτίμηση είτε μέσω PayPal™ (άμεση μεταφορά χωρίς πρόσθετες δαπάνες, από υπόλοιπο ή μέσω πιστωτικής κάρτας ή εντολής ανάληψης) είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε Γερμανία ή Ελλάδα (ενδεχόμενα τέλη OUR = εις βάρος του αποστολέα).. Όροι και στοιχεία..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά - Γερμανική μετάφραση από 15 Ευρώ
  Descriptive info: μια πιστή μετάφραση των εγγράφων και κειμένων σας για επαγγελματικούς ή / και προσωπικούς σκοπούς.. Ιδιώτες μεταφραστές.. | Μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά |.. Επικύρωση Γερμανικών μεταφράσεων.. Καθώς η ειδικότητα / ιδιότητα του ιδιωτικού ορκωτού μεταφραστή είναι άγνωστη στην Ελλάδα, μια ιδιωτική μετάφραση μπορεί να επικυρωθεί στην πράξη μόνο από κάποιο δικηγόρο ή από κάποια επίσημη αρχή (πρεσβεία, προξενείο).. Στο βαθμό που για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό δεν απαιτείται ρητώς μια υπηρεσιακή μετάφραση, βάσει εμπειριών μπορεί να επαρκούν κατά περίπτωση και ιδιωτικές μεταφράσεις, συνοδευόμενες από μια υπεύθυνη δήλωση κατά άρθρο 8 του Ν.. 1599/1986, με την οποία δήλωση ο μεταφραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθότητα και πιστότητα της μετάφρασης.. Η αποδοχή μιας κατά τον τρόπο αυτό επικυρωμένης μετάφρασης μπορεί όμως τελικά να υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε αποδέκτη, αρμόδιου υπαλλήλου ή της αρμόδιας υπηρεσίας.. Προσιτή μετάφραση Ελληνικά Γερμανικά από ιδιώτες μεταφραστές.. Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές μεταφράζουν έναντι ιδιαίτερα προσιτής αμοιβής τα ελληνικά (ή και αγγλικά) σας έγγραφα, γράμματα και κείμενα ορθά και πιστά στα Γερμανικά.. Η ακόλουθη αναφορά αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων αντικατοπτρίζει την έκταση σχετικών παροχών, χωρίς όμως να περιορίζονται στα αναφερόμενα παραδείγματα:.. Μην διστάζετε να ζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εργασίες κάθε είδους και έκτασης!.. Εγχειρίδιο:.. σας χρειάζεται η μεταφρασμένη εκδοχή ελληνικών οδηγιών χρήσεως ή ελληνικού εγχειριδίου, την οποία όμως - για οποιονδήποτε λόγο - δεν μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντίστοιχο πωλητή ή κατασκευαστή.. Προσφορά:.. εμείς θα μεταφράζουμε το εγχειρίδιο, φύλλο οδηγιών κλπ.. , σύμφωνα με τις οδηγίες σας, είτε ολόκληρο είτε συγκεκριμένα μέρη του, και προσθέτοντας κατά περίπτωση  ...   ή λάβατε από κάποιο τρίτο πρόσωπο μια γερμανική μετάφραση, την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε σε γραμματικό έλεγχο.. εμείς θα ελέγξουμε και θα διορθώσουμε το κείμενο, εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την επεξεργασία, μορφοποίηση και μετατροπή αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες σας.. Προσωπική υπόθεση:.. μετά τις διακοπές σας στην Ελλάδα, ο φιλοξενών ή κάποιο άτομο που γνωρίσατε στην Ελλάδα σας στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια επιστολή - όχι μόνο με χαιρετισμούς, αλλά θέτοντας και κάποιο ερώτημα ή αίτημα, ή αναφερόμενο σε κάποια προγενέστερη συμφωνία.. Εσείς μεν καταλαβαίνετε ή γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται περίπου, δε όμως έχετε αμφιβολίες σχετικά με λεπτομέρειες.. εμείς θα συντάξουμε μια πιστή γερμανική μετάφραση, επεξηγώντας κατά περίπτωση και υπονοούμενα, αρκτικόλεξα και συνωνυμίες.. Νομική υπόθεση:.. στην Ελλάδα εμπλέξατε σε μια νομική υπόθεση και χρειάζεστε τη γερμανική μετάφραση μιας κατάθεσης, κλήσης, επίδοσης, κάποιων εγγράφων ή μιας απόφασης ή άλλων δικογράφων.. εμείς θα μεταφράζουμε το έγγραφο στα Γερμανικά, κατ επιθυμίαν σας και διατυπώνοντας με κατανοητό τρόπο ή επεξηγώντας την συνηθισμένη νομική ορολογία.. Τίτλος:.. αν και ενημερωθήκατε προφορικά για το κείμενο κάποιου τίτλου, π.. βεβαίωσης, σύμβασης αγοροπωλησίας, μίσθωσης, αποδεικτικού κλπ.. , επιθυμείτε να επιβεβαιωθεί ή να μεταφραστεί το περιεχόμενο από κάποιο (ουδέτερο) τρίτο πρόσωπο.. εμείς θα μεταφράζουμε το κείμενο στα Γερμανικά, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη και απαραίτητες σημειώσεις και επεξηγήσεις.. Ιστοσελίδα:.. εσείς επιθυμείτε να μεταφερθεί η προσωπική ή επαγγελματική σας ιστοσελίδα στα Γερμανικά ή / και να βελτιστοποιηθεί μια υφιστάμενη παρουσίαση.. εμείς θα διεκπεραιώσουμε τη γερμανική μετάφραση καθώς - κατ επιθυμίαν - και ολόκληρη την μεταφορά και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων σας..

  Original link path: /metafrasi-ellinika-germanika.html
  Open archive

 • Title: Μετάφραση Γερμανικά Ελληνικά - Ελληνική μετάφραση από 15 Ευρώ
  Descriptive info: | Μετάφραση Γερμανικά Ελληνικά |.. Μεταφραστές και μετάφραση - καθεστώς στην Ελλάδα.. Ελληνικές μεταφράσεις πρέπει να επικυρώνονται στην Ελλάδα από κάποιο δικηγόρο, ενώ υπηρεσιακές μεταφράσεις υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.. Στο εξωτερικό μπορεί να επικυρωθεί μια Ελληνική μετάφραση από κάποια κρατική Ελληνική αντιπροσωπεία (πρεσβεία, προξενείο).. Η ιδιότητα / ειδικότητα του επίσημα διορισμένου και ορκωτού μεταφραστή, στην Ελλάδα είναι άγνωστη.. Στο βαθμό που για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό δεν απαιτείται ρητώς μια επίσημη μετάφραση, στην πράξη επαρκεί συχνά μια ιδιωτική μετάφραση, την ορθότητα της οποίας εγγυάται ο μεταφραστής μετά υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα προς άρθρο 8 του Ν.. 1599/1986: αυτή η νομικά ισχυρή δήλωση ισοβαθμεί με ένορκη βεβαίωση και γίνεται στην Ελλάδα ευρύτερα αποδεκτή, καθώς η κατάχρηση τιμωρείται με φυλάκιση έως 10 ετών.. Προσιτή μετάφραση Γερμανικά Ελληνικά από ιδιώτες μεταφραστές.. Εξειδικευμένοι ιδιώτες μεταφραστές μεταφράζουν έναντι ιδιαίτερα προσιτής αμοιβής τα γερμανικά (ή και αγγλικά) σας έγγραφα, γράμματα και κείμενα ορθά και πιστά στα Ελληνικά.. για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χρειάζεστε την ελληνική μετάφραση κάποιου εγχειριδίου, οδηγιών χρήσεως ή μιας περιγραφής προϊόντος στα Γερμανικά ή Αγγλικά.. εμείς θα μεταφράζουμε το κείμενο στα Ελληνικά, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη και τοπικές ιδιαιτερότητες και αναγκαιότητες.. εσείς θέλετε να απευθυνθείτε σε κάποια δημόσια αρχή, υπηρεσία, διεύθυνση κλπ.. ή / και να επικοινωνήσετε εγγράφως σχετικά με κάποια διοικητική πράξη - εξ ορισμού υποχρεωτικά μόνο στα Ελληνικά.. εμείς θα μεταφράζουμε την επιστολή σας στα Ελληνικά, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη και τους απαραίτητους  ...   ελληνική μετάφραση, την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε σε γραμματικό έλεγχο.. εμείς θα ελέγξουμε και θα διορθώσουμε το κείμενο, κατά περίπτωση εφαρμόζοντας και την επεξεργασία, μορφοποίηση και μετατροπή αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες σας.. εσείς επιθυμείτε να εκφράζετε την ευχαριστία σας για την όμορφη διαμονή στην Ελλάδα, να στείλετε τις φωτογραφίες που υποσχεθήκατε, να επιβεβαιώσετε μια συμφωνία, να μένετε σε επαφή ή απλά να στείλετε χαιρετισμούς.. Οι παραλήπτες ομιλούν αρκετά καλά Γερμανικά.. Είναι όμως σε θέση να διαβάζουν και να καταλάβουν μια επιστολή στα Γερμανικά;.. εμείς θα συντάξουμε την ελληνική μετάφραση βάσει του πρόχειρου κειμένου σας, προσαρμόζοντας τυπικές φράσεις και διατυπώσεις στην τοπική καθομιλουμένη.. λόγω της εμπλοκής σας σε μια νομική υπόθεση στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίζετε μια κατάθεση, έκθεση, λήψη θέσης η κάποιο άλλο έγγραφο στα Ελληνικά.. εμείς θα μεταφράζουμε το δικό σας κείμενο στα Ελληνικά, λαμβάνοντας υπόψη και κατά περίπτωση απαραίτητους τύπους και απαιτούμενες διατυπώσεις.. στα πλαίσια μιας ιδιωτικής ή επαγγελματικής δικαιοπραξίας / συναλλαγής πρέπει να καθορίσετε όρους ή να υποβάλετε κάποιο σχέδιο σύμβασης, και για το σκοπό αυτό χρειάζεστε μια ελληνική μετάφραση.. εμείς θα συντάξουμε την ελληνική μετάφραση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση στην Ελλάδα συνηθισμένες διαφοροποιήσεις σχετικά με τύπο και ορολογία.. εσείς ζητάτε την προβολή ή σχετική βελτιστοποίηση της προσωπικής ή επαγγελματικής γερμανικής (ή αγγλικής) ιστοσελίδας σας στα Ελληνικά.. εμείς θα διεκπεραιώσουμε την ελληνική μετάφραση καθώς - κατ επιθυμίαν - και ολόκληρη την μεταφορά και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων σας..

  Original link path: /metafrasi-germanika-ellinika.html
  Open archive
 •  

 • Title: Μετάφραση Γερμανικά Ελληνικά Γερμανικά - κόστος μετάφρασης
  Descriptive info: | Κόστος μετάφρασης.. Μείωση μεταφραστικών.. Μια μετάφραση δεν χρήζει πάντα λογοτεχνικού επιπέδου: συχνά θα αρκούσε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό μια απλά διατυπωμένη απόδοση της ακριβής έννοιας, ένα απόσπασμα κειμένου ή μια περίληψη.. Αντίστοιχοι προκαθορισμοί επηρεάζουν φυσικά άμεσα τον υπολογισμό τις δαπάνες προς δικό σας όφελος.. Ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση μεταφραστικών.. Στο βαθμό που δεν υφίσταται κάποια προσαρμοσμένη συμφωνία, υποθέτουμε ότι μια παραγγελμένη μετάφραση πρέπει να αποδώσει το πρωτότυπο κείμενο κατά λέξη και χωρίς παραλήψεις.. Στα πλαίσια αυτά συνυπολογίζονται τα μεταφραστικά βάσει της πρωτογενής εργασίας καθώς και των κατά κανόνα επανειλημμένα τελούμενων ελέγχων και διορθώσεων του κειμένου.. Ο καθορισμός της σκοπούμενης χρήσης μιας μετάφρασης ήδη κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην υποβολή μιας ιδιαίτερα συμφέρουσας προσφοράς όσο και στη βελτιστοποίηση της απαιτούμενης ποιότητας του κειμένου.. Μετάφραση για συγκεκριμένο σκοπό:.. Σύμφωνα προς την σκοπούμενη χρήση μιας μετάφρασης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατά περίπτωση ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τον τύπο, την σύνταξη και τη διατύπωση.. Βάσει καθορισμού του σκοπού, ο μεταφραστής δύναται να εστιάζει την μεταφραστική του εργασία εξ αρχής στην συγκεκριμένη χρήση, χωρίς περιττές ενέργειες και  ...   εργασιών, ο απαιτούμενος χρόνος για διορθώσεις και κατά συνέπεια και τα μεταφραστικά.. μια ιδιαίτερα προσιτή ερμηνευτική μετάφραση ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις που σας ενδιαφέρει κυρίως η κατά λέξη απόδοση ενός κειμένου και λιγότερα η έντεχνη διατύπωση και σύνταξη του.. Αποσπασματική μετάφραση:.. Η παραγγελία μιας αποσπασματικής μετάφρασης δύναται να αφορά σε συγκεκριμένα τμήματα ή σε θεματικά περιεχόμενα ενός κειμένου.. Κατά τον προϋπολογισμό, ο μεταφραστής λαμβάνει υπόψη εξ αρχής μόνο τον πραγματικό όγκο εργασίας και μπορεί να υποβάλει συνεπώς μια ιδιαίτερα συμφέρουσα προσφορά.. Αποφύγετε περιττά μεταφραστικά, περιορίζοντας την παραγγελία σας στα πραγματικά χρειαζούμενα τμήματα ή περιεχόμενα του κειμένου.. Περιληπτική μετάφραση:.. Σύμφωνα με τους εκάστοτε καθορισμούς σας συλλέγει ο μεταφραστής όλες τις σχετιζόμενες πληροφορίες του πρωτότυπου κειμένου και συντάσσει μια αντίστοιχη σύνοψη.. Καθώς οι χρειαζούμενες πληροφορίες αποτελούν πολλές φορές μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού όγκου κάποιου κειμένου, η εξοικονόμηση σε σύγκριση με μια τυπική (πλήρης) μετάφραση κυμαίνεται συχνά σε αξιόλογα επίπεδα.. Η ιδιαίτερα συμφέρουσα δυνατότητα αυτή προσφέρεται, όταν η μετάφραση ολόκληρου ενός κειμένου θεωρείται περιττή και όταν σας εξυπηρετεί επαρκώς η μετάφραση συγκεκριμένων στοιχείων ή μιας γενικής περίληψης..

  Original link path: /metafrastika.html
  Open archive

 • Title: Πληροφορίες, στοιχεία και αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)
  Descriptive info: Πληροφορίες, στοιχεία και αποποίηση ευθύνης (Disclaimer).. www.. uebersetzer.. gr.. Αντικείμενο.. Ο προκείμενος διαδυκτιακός τόπος εξυπηρετεί τη δημιουργία επαφών με ανεξάρτητους, υπό ευθύνη και για λογαριασμό των ιδίων τελούμενων ιδιωτών ή / και ελεύθερων επαγγελματιών.. Ο ρόλος του διαχειριστή / των διαχειριστών του υφιστάμενου τόπου - στο εξής συλλογικά.. ο διαχειριστής.. - περιορίζεται υπό την αποποίηση κάθε ευθύνης σε επικοινωνιακή μεσολάβηση.. και.. σχετιζόμενες διαδικασίες, όπως π.. προώθηση ερωτήσεων / παραγγελιών και διευκόλυνση της διεκπεραίωσης.. Προσφερόμενες υπηρεσίες.. Οι στα πλαίσια του προκείμενου τόπου δημοσιευμένες προσφορές βασίζονται στις δηλώσεις του εκάστοτε προσφέροντος και υποβλήθηκαν σε σχολαστικό έλεγχο, υπόκεινται όμως στην αποποίηση κάθε ευθύνης από μέρος του διαχειριστή.. Τούτο ισχύει κατά την ίδια έννοια και για κάθε προσφορά και συμφωνία, η οποία συστήθηκε ή προωθήθηκε υπό την μεσολάβηση του διαχειριστή, χωρίς όμως να έχει συναφθεί δεσμευτικά με τον ίδιο.. Ανάθεση και εκτέλεση παραγγελιών.. Στο βαθμό που η προαναφερόμενη μεσολάβηση οδηγεί σε συνομολόγηση ή ανάθεση μιας παραγγελίας, ανεξάρτητα από μια ενδεχόμενη μεσολαβητική συμμετοχή του διαχειριστή συστήνεται μια αποκλειστική δικαιοπραξία μεταξύ των ενδιαφερομένων (δηλαδή εντολέα και μεταφραστή), για την οποία ο διαχειριστής αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη.. Εάν δεν υφίσταται μια ρητώς διαφορετική συμφωνία, παραγγελία και εκτέλεση αποτελούν δηλαδή αποκλειστικά το αντικείμενο μιας  ...   για απομάκρυνση ή αποτροπή της χρήσης πληροφοριών επέρχεται το νωρίτερο από το χρονικό σημείο της λήψης γνώσεως για μια συγκεκριμένη νομική παράβαση.. Τέτοιας φύσεως περιεχόμενα θα απομακρυνθούν αμέσως μετά την γνωστοποίηση σχετικών παραβάσεων.. Ευθύνη για συνδέσμους ( Links ).. Την ευθύνη για περιεχόμενα συνδεδεμένων ιστοσελίδων φέρει αποκλειστικά ο εκάστοτε παροχέας / διαχειριστής.. Αν και κατά το χρόνο της τοποθέτησης του συνδέσμου οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν ως προς ενδεχόμενες παρανομίες, η διαρκή εποπτεία συνδεδεμένων σελίδων χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις για μια νομική παράβαση υπερβαίνει τα όρια του ανεκτού.. Τέτοιας φύσεως σύνδεσμοι θα απομακρυνθούν αμέσως μετά την γνωστοποίηση σχετικών παραβάσεων.. Προστασία δεδομένων.. Εάν στις σελίδες του προκείμενου τόπου ζητούνται προσωπικά δεδομένα (π.. όνομα, διεύθυνση ή e-mail), αυτά παρέχονται εκούσια και μόνο για τοω σκοπό της διεκπεραίωσης μιας συγκεκριμένης ερώτησης ή εντολής.. Υπό την επιφύλαξη κάθε νομικής ενέργειας (ειδικότερα σχετικά με ανεπιθύμητη διαφήμιση και μαζικά μηνύματα / spam) απαγορεύεται με το παρόν ρητώς η χρήση των στα πλαίσια της υποχρέωσης για αναφορά στοιχείων του διαδικτυακού τόπου δημοσιευμένων στοιχείων από τρίτους για αποστολή όχι ρητώς ζητούμενων διαφημίσεων και ενημερωτικών υλικών.. Υπεύθυνος (admin C) για θέματα αναφορικά με.. τόπο ή / και περιεχόμενα στο www.. uebersetzung.. M.. Moldenhauer.. 62052 Draviskos.. Greece.. postmaster@uebersetzer..

  Original link path: /about.html
  Open archive •  


  Archived pages: 5