www.archive-gr-2013.com » GR » M » MEDA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 193 . Archive date: 2013-08.

 • Title: MEDA Intro
  Descriptive info: .. Παρ καμψη Εισαγωγ ς.. Skip Intro..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: FAIL (the browser should render some flash content, not this).. ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ.. 210-36 10 309.. Διεύθυνση Επικοινωνίας:.. Αγίου Ισιδώρου 1.. 114 71, Αθήνα.. E-mail:.. info@meda.. gr.. Η MEDA Communication από το 2001 παρέχει πρωτοποριακές συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναπτύσσει εξειδικευμένα επιχειρηματικά εργαλεία.. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,.. για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες από όλους σχεδόν τους επιχειρηματικούς τομείς της αγοράς για την ανάπτυξη της πολιτικής τους, στο πλαίσιο της.. Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.. Η προσέγγιση της MEDA Communication στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πολυδιάστατη με τις υπηρεσίες της να καλύπτουν βασικούς τομείς όπως: της.. Έρευνας,.. της.. Στρατηγικής.. , του.. Διαλόγου με τους Stakeholders,.. Εταιρικής Κουλτούρας για την Ε.. Κ.. Ε.. ,.. του.. Εταιρικού Εθελοντισμού,.. Δημιουργίας Εκθέσεων Αειφορίας.. καθώς και της.. Επικοινωνίας.. περισσότερα για την εταιρία.. Κοινωνικό Βαρόμετρο "A.. S.. B.. I.. ".. Κύριος στόχος του.. A.. (Awareness Social Behavior Index), της μεγαλύτερης έρευνας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που υλοποιείται στην Ελλάδα από το 2003.. , είναι να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται κάθε χρόνο, ώστε να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων που ασχολούνται με το ευαίσθητο θέμα της Ε.. Με τον τρόπο αυτό, το Κοινωνικό Βαρόμετρο A.. προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναπτύξουν μια βαθύτερη γνώση για το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, να επεξεργασθούν καλύτερα τη στρατηγική τους, να κάνουν διορθωτικές κινήσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις, στο πλαίσιο της Ε.. , λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας.. Με στόχο, το έργο μας να ανταποκρίνεται στη διαχείριση των προκλήσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, εμπλουτίσαμε, και φέτος, το Βαρόμετρο με ποιοτικά στοιχεία, που σε συνδυασμό με τα διαχρονικά ποσοτικά στοιχεία δύναται προσφέρουν χρήσιμα ερευνητικά ευρήματα στις επιχειρήσεις που υιοθετούν την εταιρική υπευθυνότητα βελτιώνοντας την πολιτική τους, αλλά και την επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους (Stakeholders).. Οποιαδήποτε εταιρία, ενδιαφέρεται να αποκτήσει τα ευρήματα του Κοινωνικού Βαρόμετρου.. - 2013 ,.. προσφέρονται.. 3 τρόποι συνδρομής.. (.. 1.. Η Πλήρης Συνδρομή A.. -2013 ,.. 2.. Η Χρονοσειρά A.. 2003-2013 και.. 3.. Το Executive Report A.. -2013.. ) από τους οποίους μπορεί να επιλέξει όποιον επιθυμεί, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της.. Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα του Κοινωνικού Βαρόμετρου A.. -2013.. 7 λόγοι συνδρομής στο A.. Κοινωνικοί Απολογισμοί.. Στη MEDA Communication θεωρούμε ότι στη δημιουργία του, ο κοινωνικός απολογισμός, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο marketing, με πληθώρα μόνο θετικών αναφορών και ωραιοποίησης δραστηριοτήτων.. Η εταιρία που θα ήθελε να εκδόσει έναν Κοινωνικό Απολογισμό, θα πρέπει να συμφωνήσει ότι η κεντρική ιδέα της δημιουργίας του είναι η συλλογή και η παρουσίαση τόσο των επιτευχθέντων όσο και των μη επιτευχθέντων στόχων και επιδόσεων της στην προσπάθειά της  ...   σε ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.. Η MEDA Communication, υποστηρίζοντας την.. ολιστική προσέγγιση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο εφαρμογής στρατηγικών κατευθύνσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε έξι στάδια, με βασικό χαρακτηριστικό την ενσωμάτωση, σε κάθε στάδιο, των.. ιδιαιτεροτήτων και των προτεραιοτήτων της εταιρίας που θα επιθυμούσε να το εφαρμόσει.. Η συγκεκριμένη προσέγγιση της MEDA Communication, στον τομέα της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εξασφαλίζει στην εταιρία το χτίσιμο, τη διατήρηση, και τη συστηματική ανάπτυξη της ταυτότητάς της με κοινωνικά αποδεκτά χαρακτηριστικά.. Το στάδιο της στρατηγικής, στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κρίνεται αναγκαίο γιατί ουσιαστικά επικοινωνεί τη φύση και την κατεύθυνση των εταιρικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών ενώ ταυτόχρονα, μειώνει τις πιθανότητες παρανοήσεων, βοηθά στην κατανόηση της εταιρικής συμπεριφοράς αναπτύσσοντας ένα θετικό περιβάλλον συνεργασίας της εταιρίας με τις βασικές ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών της.. Εταιρικός Εθελοντισμός.. Το.. μοντέλο του.. Εθελοντισμού.. στον εργασιακό χώρο, που έχει σχεδιάσει η εταιρία μας, υλοποιείται σε απόλυτη συνεργασία με την επιχείρηση - πελάτη και στηρίζεται στο τρίπτυχο:.. Επιχείρηση - Εργαζόμενοι - Κοινωνία.. Στόχος του είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εθελοντικών προγραμμάτων και δράσεων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που έχουν ως βασική αφετηρία το αποτέλεσμα του συνδυασμού τόσο των προσδοκιών των εργαζομένων σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων αλλά και των απαιτήσεων της τοπικής κοινωνίας που δραστηριοποιείται και λειτουργεί η εταιρία, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της ύπαρξης θετικών και κοινωνικά αποδεκτών χαρακτηριστικών στο εταιρικό brand.. Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία δεν είναι στόχοι αντίθετοι.. Αλλά η καινοτομία του εθελοντισμού στον εργασιακό χώρο, όπου συμβάλλει ουσιαστικά στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, είναι το κλειδί για να πετύχουμε και τα δύο.. Η οικονομική κρίση, πόσο νομίζετε ότι επηρεάζει την απόφαση των εταιρειών που αφορά στην ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα;.. Πολύ.. Λίγο.. Καθόλου.. Δείτε τα αποτελέσματα.. To INFOnote αποτελεί την προσπάθεια της εταιρίας μας να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του προβληματισμού για το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.. Η επικοινωνία μας με εσάς, τους ανθρώπους κλειδιά , που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το θέμα της Ε.. στις επιχειρήσεις τους και μπορούν να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητά της, θεωρείται σημαντική και απολύτως απαραίτητη.. To INFOnote, στοχεύει να ενημερώσει, να προβληματίσει, αλλά και να ενθαρρύνει το διάλογο σχετικά με θέματα που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.. Σεβόμενοι απόλυτα το χρόνο και τις προτεραιότητές σας, ελπίζουμε αυτή η προσπάθειά μας να συμβάλλει πραγματικά στην ενημέρωσή σας.. Παρακαλούμε εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνσή αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το INFOnote της εταιρίας μας.. Διαγραφή από την λίστα παραληπτών.. 2006 MEDA communication.. Προσωπικά Δεδομένα.. |.. Όροι Χρήσης..

  Original link path: /gr/index.php
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: CALL US.. Contact Address:.. 1 Agiou Isidorou str.. 114 71, Athens.. Since 2001, MEDA Communication offers innovative.. Corporate Social Responsibility.. consulting services and develops specialized business tools for businesses and organizations of all sizes.. It has worked with large companies from nearly all business sectors for the development of their corporate responsibility policy.. MEDA Communication s multifaceted approach to Corporate Social Responsibility includes services that cover basic fields, such as that of:.. research.. ,.. strategy.. stakeholder dialogue.. responsible corporate culture.. corporate volunteerism.. CSR reporting and communication.. more about the company.. Social Barometer - A.. The Awareness Social Behavior Index (A.. ), the largest CSR research project in Greece, is an innovating and specialized tool concerning Greek public opinion and perception in respect to issues of social sensitivity, and the social profile and impact of NGOs and corporations.. Conducted on an annual basis since 2003, it provides more than 100 indicators of different complexity, as well as market intelligence and information on the social activities and impact of more than 100 companies and 120 NGOs, based on 1,500 face to face interviews.. more.. Green Business Practice.. Bearing in mind new CSR trends, as well as the necessity for public and private sector to develop more systematic and effective initiatives for environmental protection, MEDA Communication and Yli, two specialized companies in providing CSR and environmental management solutions respectively, jointly developed a.. new innovative service.. concerning the.. enhancement of Green Business Practice.. The service involves the development of an Environmental Corporate Initiatives Platform, based on the.. mobilization and participation.. of the primary Stakeholder group.. of employees.. This service provides a specialized solution for corporations wishing to maximize the effectiveness of their voluntary initiatives for the environment, while it concurrently contributes to:.. C.. onstituting the  ...   internal CSR implementation through employee involvement holds for an integrated CSR approach.. CSR: Strategic Approach.. In the contemporary business environment, corporations as different and independent entities, each one with unique characteristics, operate and conduct in special circumstances which influence greatly the way they perceive the meaning of Corporate Social Responsibility.. MEDA Communication,.. supporting the integrated approach to CSR.. , has developed a.. CSR implementation and strategic directions framework.. , comprised of.. six stages.. , based on integrating corporate characteristics and priorities throughout all of those stages.. This approach to CSR strategy by MEDA Communication, ensures the creation, management and systematic development of corporate identity based on socially accepted characteristics.. The strategy stage in CSR development is essential for it basically communicates the nature and direction of corporate social and environmental initiatives, while it concurrently diminishes misinterpretations, and supports the understanding of corporate conduct by developing a positive cooperation environment between the corporation and its primary Stakeholder groups.. How much do you think the financial crisis affects the decision of Greek companies for effective implementation of corporate social responsibility?.. Very mach.. Little.. Not at all.. View the results.. INFOnote has been developed by Meda Communication in order to promote the dialogue and contribute to the development of knowledge on the concept of Corporate Social Responsibility for the Greek public.. INFOnote s purpose is to inform key-managers, to raise questions as well as to encourage the dialogue on CSR through brief information from the international and national environment.. Respecting your time and priorities we hope that by reading our INFOnote we will contribute further to your knowledge on CSR.. If you wish to subscribe to MEDA s INFOnote please fill in your e-mail address.. Remove from mailing list.. Privacy Policy.. Terms of Use..

  Original link path: /en/index.php
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης Μετόχων.. Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσης 2012..

  Original link path: /gr/article.php?cat=28
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: Αναζήτηση.. Αναζήτηση για:..

  Original link path: /gr/search.php
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: Σχετικά με την Εταιρία.. Η εταιρία μας,.. MEDA Communication Α.. , είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία που αποτελείται από επιστήμονες ερευνητές, κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες και ανθρώπους της επικοινωνίας, που δεσμευτήκαν να συνεργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με υψηλά standards επαγγελματισμού, στην ελληνική αγορά.. Πρωτοπόροι στην αποκλειστική δραστηριοποίηση στους τομείς της.. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Κοινωνικού Marketing.. , στοχεύουμε στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας επιζητώντας συνεχώς την ανάπτυξη νέων εργαλείων και επιχειρηματικών λύσεων μέσω της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.. Όραμα μας.. είναι να αποτελέσουμε το σημείο αναφοράς στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο για την προώθηση και την ανάπτυξη της προσέγγισης της τριπλής βασικής αρχής που αναδεικνύει ότι η συνολική επίδοση μιας εταιρίας πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη συνδυασμένη συνεισφορά της στην οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο.. Αποστολή μας.. είναι να παρέχουμε πρωτοποριακές συμβουλευτικές υπηρεσίες και να αναπτύσσουμε εξειδικευμένα επιχειρηματικά εργαλεία για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων ώστε να αναπτύξουν ταυτόχρονα την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική τους ευθύνη, συμβάλλοντας στο μεγάλο  ...   βαθύτερη γνώση και κατανόηση του κοινωνικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες και οι εθελοντικές οργανώσεις.. Να εξετάσει.. τη διεισδυτικότητα, την αναγνωρισιμότητα και τη δημοτικότητα του κοινωνικού έργου των εταιριών και των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.. Να συμβάλλει.. με στοχευμένη επικοινωνιακή και αναπτυξιακή στρατηγική στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης όλων των φορέων.. 2005.. καινοτομήσαμε εισάγοντας ένα νέο ενημερωτικό/εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται αποκλειστικά στους εργαζόμενους των εταιριών, το Responsible Employee Attitude Challenge on CSR (R.. -CSR).. Συγκεκριμένα, το.. - CSR.. είναι ένα παιχνίδι γνώσης, ενημέρωσης και στάσεων, στο πλαίσιο της Ε.. , ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους όλων των βαθμιδών μιας εταιρίας.. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που συνιστούν τις βασικές αρχές της Ε.. , προσκαλώντας το συμμετέχοντα - εργαζόμενο, μέσω ενός ευχάριστου τρόπου, να αντιληφθεί τα νέα δεδομένα, αλλά και την εμβέλεια που φέρει η έννοια αυτή στη δραστηριότητα της εταιρίας του.. Πιστεύουμε ότι στις αρχές του 21ου αιώνα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων όλων των εταιριών και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου..

  Original link path: /gr/article.php?cat=1
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: Κείμενο αίτησης ενδιαφέροντος.. Κοινωνικό Βαρόμετρο - A.. Η ιδέα.. Στο σύγχρονο περιβάλλον είναι απαραίτητο για κάθε εταιρία, που ενδιαφέρεται να επενδύσει στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, να γνωρίζει κατ'αρχήν τα δεδομένα του χώρου που θα ήθελε να δραστηριοποηθεί και τα στοιχεία εκείνα που θα την οδηγήσουν σε στοχευμένες επιλογές κοινωνικών ή περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.. Τ.. ο.. Awareness Social Behavior Index.. (Βαρόμετρο Αναγνωρισιμότητας και Κοινωνικής Συμπεριφοράς) είναι ένα πρωτοποριακό εξειδικευμένο στρατηγικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για τη συστηματική παρακολούθηση των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας σε ότι αφορά στα ζητήματα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των Ελλήνων πολιτών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του κοινωνικού έργου των εταιρειών στο πλαίσιο της.. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.. Το.. ως ερευνητικό εργαλείο διαφοροποιείται ριζικά από τις τυπικές κοινωνικές έρευνες ή τις τυπικές έρευνες αγοράς.. Η πρωτοτυπία του έγκειται στα εξής σημεία:.. νσωματώνει στο σχεδιασμό και την ανάλυση ερευνητικές πρακτικές της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, της έρευνας της πολιτικής κουλτούρας και συμπεριφοράς, της καταναλωτικής έρευνας και της έρευνας αγοράς.. Δεν στηρίζεται στην απλή καταγραφή και παράθεση δεδομένων αλλά στην κατασκευή σύνθετων και ειδικών δεικτών στάσεων / συμπεριφορών με αποτέλεσμα να επιτρέπουν την ενδελεχή ανάλυση και τεκμηρίωση των στοιχείων από τον ερευνητή αλλά και την άρτια επεξεργασμένη και στοχευμένη πληροφορία για τον πελάτη-συνδρομητή.. Επικεντρώνεται σε θέματα όπως ο κοινωνικός εθελοντισμός, η αποδοχή και διεισδυτικότητα των Μ.. Ο.. ,  ...   μπορούν να επηρεάσουν το image και το corporate branding.. Να εφαρμόσει.. στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με άμεση αποτελεσματικότητα στους opinions leaders, στους πελάτες, στους μετόχους και στους εργαζόμενους της.. Να δημιουργήσει.. ένα απόλυτο στοχευμένο πρόγραμμα χορηγικής στρατηγικής βασισμένο σε μετρήσιμα στοιχεία και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνικής πολιτικής που ακολουθεί.. Να συμμετέχει.. ενεργά στο Βαρόμετρο απευθυνόμενη άμεσα στην ελληνική κοινή γνώμη με ερωτήσεις δικής της επιλογής στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.. Να ενισχύσει.. το κοινωνικό της έργο με το ειδικό executive report που περιλαμβάνει κατευθύνσεις και προτάσεις ανάπτυξης της κοινωνικής της πολιτικής σύμφωνα με τα δεδομένα του Βαρόμετρου.. Η ταυτότητα του A.. Concept-Διαχείριση:.. Κοινωνικής Διαχείρισης Ανάπτυξης.. Υλοποίηση:.. VPRC (Ινστιτούτο Κοινωνικών/Πολιτικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων).. Τύπος και μέθοδος:.. Ποσοτική Έρευνα, με.. ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.. Περιοχή:.. σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου.. Πληθυσμός:.. Γενικός πληθυσμός.. 15 ετών και άνω.. Ο πληθυσμός αναφοράς ανέρχεται στα 8.. 833.. 865 άτομα.. Μέγεθος δείγματος Δειγματοληψία:.. 500.. άτομα - Πολυσταδιακή στρωματοποιημένη.. Χρόνος διεξαγωγής:.. Ετήσιο Βαρόμετρο (Μάρτιος-Απρίλιος).. Προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί το Βαρόμετρο, υπάρχει στη διάθεσή σας το σχετικό DEMO του A.. , αρκεί να συμπληρώστε τη σχετική φόρμα ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην παρούσα σελίδα και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας..

  Original link path: /gr/article.php?id=22
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: Η άποψή σας.. 100.. 0%.. 0.. Αρχείο Ψηφοφοριών.. Η επικοινωνία στα Μ.. Μ.. δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ελληνικών επιχειρήσεων κατά πλειοψηφία :.. Ως εργαζόμενος/η, πόσο ενθαρρύνεστε, π.. από τον προϊστάμενό σας, το διευθυντή σας, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή από την ίδια τη διοίκηση της εταιρίας σας, για να συμμετέχετε  ...   αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος;.. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις - δημοσιέυσεις, τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και από τη πλευρά της Πολιτείας και των εθελεοντικών οργανώσεων, που αφορούν σε πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος πόσο πιστεύετε ότι αποτελούν μια πραγματική στροφή προς την πρακτική της Βιώσιμης Ανάπτυξης;..

  Original link path: /gr/pollres.php
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: Διαγραφή από το INFOnote.. Παρακαλώ εισάγετε το e-mail το οποίο επιθυμείτε να διαγραφεί από την λίστα των παραληπτών του INFOnote..

  Original link path: /gr/regdel.php
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: Προστασία προσωπικών δεδομένων.. Η.. MEDA Communication,.. Ανώνυμη Εταιρία Επικοινωνίας, Κοινωνικής Διαχείρισης Ανάπτυξης, δημιούργησε την ακόλουθη δήλωση, η οποία ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.. Η ακόλουθη δήλωση αφορά σε όποιες πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται στις σελίδες του site αυτού.. Μέσω της σελίδας επικοινωνίας του site μας, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν προσωπικά  ...   στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τη MEDA Communication A.. και αποκλειστικά για την επικοινωνία με το χρήστη, με στόχο την ενημέρωσή του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα εργαλεία της εταιρίας.. Η MEDA Communication Α.. δεσμεύεται.. ότι τα όποια προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τρίτες εταιρίες, για επικοινωνία οποιασδήποτε μορφής..

  Original link path: /gr/article.php?cat=14
  Open archive

 • Title: MEDA communication
  Descriptive info: Όροι χρήσης.. Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο της.. Ανώνυμη Εταιρία Επικοινωνίας Κοινωνικής Διαχείρισης Ανάπτυξης.. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο της MEDA Communication έχουν ως σκοπό την ενημέρωσή σας.. Παρακαλούμε, προτού επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.. Χρήση της Ιστοσελίδας.. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο δικτυακό τόπο της MEDA Communication σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας.. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου μας απευθύνεται σε επιχειρήσεις, εθελοντικές οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τους ενδιαφέρει η Επικοινωνιακή τους πολιτική, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στο δικτυακό τόπο της MEDA Communication και κάθε χρήση του, υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.. Με κάθε πρόσβαση και χρήση του υλικού αυτού δηλώνεται η αποδοχή από μέρους σας όλων των όρων και των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα.. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.. σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού της τόπου.. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε για περισσότερες λεπτομέρειες τη δήλωση προσωπικών δεδομένων στην αντίστοιχη ενότητα του δικτυακού μας τόπου.. Χρήση υπερσυνδέσμων (Hyperlinks).. H MEDA Communication Α.. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού τόπου περιλαμβανομένου και αυτού μέσω του οποίου αποκτήσατε πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο, ή στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη σε συνάρτηση με τις ως άνω σελίδες ή τους συνδέσμους (links).. Για το λόγο αυτό φέρετε την ευθύνη όταν επισκέπτεστε οποιοδήποτε υπερσύνδεσμο για την τήρηση των δηλώσεων περί Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των όρων χρήσης που αναγράφονται σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.. 4..  ...   περιεχομένου ή μέρος αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της MEDA Communication A.. , και συνεπώς δε μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του διαδικτυακού τόπου μας δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της MEDA Communication A.. 6.. Εφαρμοστέο Δίκαιο.. Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα εμπίπτουν στους νόμους της Ελλάδος.. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.. 7.. Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.. Εάν κάποιος από τους ανωτέρω αναγραφόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος ή προϋπόθεση θα θεωρηθεί ως μη καταγεγραμμένος, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστικότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.. Η MEDA Communication A.. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει συνολικά ή μέρος των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται με οποιαδήποτε τροποποίηση από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια..

  Original link path: /gr/article.php?cat=15
  Open archive


 • Archived pages: 193