www.archive-gr-2013.com » GR » K » KETA-PESE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2013-08.

 • Title: ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ - Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  Descriptive info: .. Αρχική Σελίδα.. Προφ λ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ.. Περιφερειακή Δομή.. Συχνές Ερωτήσεις.. Δίκτυα Επιχειρήσεων.. Ίδρυση.. -.. Αδειοδότηση.. Επιχειρήσεων.. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004.. Εκδηλώσεις-Συνέδρια.. Το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των κυριότερων τοπικών επιχειρηματικών-αναπτυξιακών φορέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με αφορμή την προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και με σκοπό την κάλυψη του κενού που υπάρχει στην Περιφέρεια αλλά και στη χώρα γενικότερα, σε σύγχρονες και οργανωμένες δομές προώθησης της επιχειρηματικής δράσης.. Το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ καλύπτει γεωγραφικά όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή τους Νομούς Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.. Η νομική μορφή του ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ είναι αυτή της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του αστικού κώδικα (και ειδικότερα το Α.. 784), ως παρέχουσα το μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του φορέα.. Ημερομηνία σύστασης του ΚΕΤΑ είναι η 4η Οκτωβρίου 2001.. Στο εταιρικό σχήμα του φορέα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς :.. Επιμελητήριο Φθιώτιδας.. Επιμελητήριο Εύβοιας.. Επιμελητήριο Βοιωτίας.. Επιμελητήριο Φωκίδας.. Εύβοια Αναπτυξιακή Α.. Ε.. Αναπτυξιακή Φωκική Α.. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδος.. Εταιρία Προστασίας Ανάπτυξης ΕΛΙΚΩΝΑ Α.. ΠΙΝΔΟΣ Κ.. Σ.. Κοινοπραξία Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.. - Οίτη Παρνασσός Α.. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ είναι ο κος Αγνιάδης Παναγιώτης πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.. Διαχειριστής είναι ο κος Αρναουτέλης Ιωάννης πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και Γενικός Διευθυντής ο κος Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος.. Η κεντρική δομή διοίκησης και υποστήριξης του έργου του ΚΕΤΑ Στερεάς Ελλάδος έχει εγκατασταθεί στη Λαμία, ενώ έχουν οργανωθεί γραφεία υποστήριξης με επιχειρηματικούς συμβούλους στη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, την Άμφισσα και το Καρπενήσι.. Μητρώο Συμβούλων.. Επιχειρήσεις Στ.. Ελλάδας.. Forum.. ».. ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.. Περίληψη πρόσκλησης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.. Έναρξη υποβολής αιτήσεων:.. 26 Ιουνίου 2007.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:.. 10/12/2007.. «Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας».. Περίοδος υποβολής:.. 19/07 έως 31/10/2007.. Δράση 2.. 7.. 4/2.. "Ενίσχυση Νομαρχιακού και Τοπικού τύπου για ηλεκτρονικοποίηση- ψηφιοποίηση επιχειρηματικών λειτουργιών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.. 18/7 έως 20/9/2007.. ».. Η παρούσα επαναπροκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, (ΕΠΑΝ Δράση 3.. 2.. 2 – Α΄ Κύκλος) αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις, των οποίων η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε κάποιον από τους κλάδους ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ – 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού de Minimis.. Επίσης στον Α΄ Κύκλο του Προγράμματος προκηρύσσεται το Πεδίο Αρίστευσης 1 «Συστήματα Οργάνωσης και Διαχείρισης» και το Πεδίο Αρίστευσης 2 «Εξειδικευμένα και κλαδικά συστήματα» του Εθνικού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αρίστευσης.. 18/5 έως 27/7/2007.. 8.. 3/2.. «Ενίσχυση Eπιχειρηματικότη τας Γονέων με τρία τέκνα και άνω» του ΕΠΑΝ.. 22/03 έως 18/05/2007.. 3/3.. «Ενίσχυση Επιχειρηματικότη τας ΡΟΜ» του ΕΠΑΝ.. 09/02 έως 18/05/2007.. 4ο Περιφερειακό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας: «Τουρισμός και  ...   του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.. Ενίσχυση ΜΜΕ στη μεταποίηση - Γ΄ κύκλος.. Μέτρο 6.. Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας» - Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας».. 31 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2006.. Ε.. Κοινωνία της Πληροφορίας.. Πρόγραμμα ΗΡΩΝ-Π για την απασχόληση νέου ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.. 1η Φεβρουα- ρίου έως 30 Ιουνίου 2006.. Πρόγραμμα ΗΡΩΝ για την επιδότηση της απασχόλησης νέου ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις.. 1 Φεβρουαρίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2006.. Μέτρο 8.. Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα /Β' κύκλος.. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλονται καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και αξιολογούνται ανά εξάμηνο μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.. Ημερομηνίες που κλείνει το εξάμηνο αξιολόγησης ορίζονται οι 30η Απριλίου και 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.. Εκπαίδευση/Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την εξοικείωση με το Διαδίκτυο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-τα» (Ε.. ΑΝ).. Τελευταία ημέρα υποβολής:.. 31 Δεκεμβρίου 2007.. «Οδηγός Τουριστικών Επενδύσεων» με βάση τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.. 4-5 Ιουλίου 2005.. Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Στρατηγικές Αναπτυξιακών Κατευθύνσεων για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013.. Καμένα Βούρλα, Ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ.. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.. Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου.. «ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ».. Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την υπ.. αριθμ.. 5/05-03-2008 απόφαση του ΔΣ, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ» προϋπολογισμού 356.. 994,05€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.. Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στο.. Μέτρο 4.. 7 «Ενίσχυση Δράσεων της Καινοτομίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας».. , στην Κατηγορία Πράξεων.. «Παραγωγικό Περιβάλλον (Ενίσχυση ΜΜΕ)».. του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους κατά 80% και 20% αντίστοιχα.. Στη χρηματοδότηση περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ των δαπανών του έργου.. Στόχος τoυ έργου είναι η δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποστήριξης συνεργατικών δραστηριοτήτων από απόσταση (τηλεργασία, εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) με συστήματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα τηλεδιάσκεψης (H.. 323).. Προθεσμία υποβολής προσφορών:.. 23/04/2008 ώρα 11:00.. Ημέρα αποσφράγισης των προσφορών:.. 23/04/2008 ώρα 12 το μεσημέρι.. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:.. 13/03/2007.. Διάρκεια του έργου:.. Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.. Υπεύθυνος έργου:.. Α.. Μαυρουλάκης.. Διακήρυξη/Προδιαγραφές.. Περιεχόμενα αρχείου zip.. 1.. Απόφαση Δ.. Σ.. ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ.. 2.. Τεύχος Διακήρυξης.. 3.. Διευκρινίσεις.. 4.. ΦΕΚ 399Β/03-04-2006 σχετικό με τη ρύθμιση του φάσματος συχνοτήτων 5,15-5,725 GHz.. ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.. jak działa kserokopiarka.. piesze wędrówki.. Województwo podlaskie.. Kursy i szkolenia..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ - Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ΞšΞ•Ξ€Ξ‘ ΠΕΣΕ - ΞšΞ­Ξ½Ο„ΟΞΏ ΕπιχΡιρηματικΞ
  Original link path: /profile.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ΞšΞ•Ξ€Ξ‘ ΠΕΣΕ - ΞšΞ­Ξ½Ο„ΟΞΏ ΕπιχΡιρηματικΞ
  Original link path: /bureaux.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ΞšΞ•Ξ€Ξ‘ ΠΕΣΕ - ΞšΞ­Ξ½Ο„ΟΞΏ ΕπιχΡιρηματικΞ
  Original link path: /faq.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ΞšΞ•Ξ€Ξ‘ ΠΕΣΕ - ΞšΞ­Ξ½Ο„ΟΞΏ ΕπιχΡιρηματικΞ
  Original link path: /clusters.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ΞšΞ•Ξ€Ξ‘ ΠΕΣΕ - ΞšΞ­Ξ½Ο„ΟΞΏ ΕπιχΡιρηματικΞ
  Original link path: /events.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ΞšΞ•Ξ€Ξ‘ ΠΕΣΕ - ΞšΞ­Ξ½Ο„ΟΞΏ ΕπιχΡιρηματικΞ
  Original link path: /4th_reg_congress.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 8