www.archive-gr-2013.com » GR » H » HELESCO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 49 . Archive date: 2013-05.

 • Title: Helesco :: Αρχική Σελίδα
  Descriptive info: .. Αρχική Σελίδα.. |.. Επικοινωνία.. Εnglish.. Η εταιρία.. Μια νέα αγορά.. Μια νέα φιλοσοφία.. Μία νέα ενέργεια.. Μία νέα πρακτική – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).. Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας.. Ενεργειακή Διαχείριση.. Διαδικασία χρηματοδότησης.. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.. Νέα.. Ενέργεια.. Όση χρειάζεται.. Όπου χρειάζεται.. H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας και την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.. Ακολουθώντας νέες πρακτικές και σύγχρονη μεθοδολογία μπορούμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες με μετρήσιμα αποτελέσματα:.. Ενεργειακή Επιθεώρηση.. ,.. Σχεδιασμός.. Εφαρμογή / υλοποίηση.. Παρακολούθηση.. Η συλλογική προσπάθεια για δράση όμως, έχει ξεκινήσει.. Ποτέ άλλοτε  ...   Ελλάδα, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν αποτέλεσε μέχρι σήμερα, ουσιαστική προτεραιότητα με αποτέλεσμα το πεδίο εφαρμογής να είναι ευρύ και το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας εξαιρετικά μεγάλο.. Σε ένα κτίριο.. Στο κέλυφος, στις εγκαταστάσεις, στη λειτουργία.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. Σε μια βιομηχανία.. Στην παραγωγική διαδικασία, στην ενεργειακή διαχείριση.. Μια νέα γλώσσα.. Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας.. Περιλαμβάνει: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, υγραέριο, κάθε καυσίμο που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη όπως και για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, άνθρακας, λιγνίτης, τύρφη, καύσιμα κίνησης (πλην των καυσίμων αεροσκαφών και των καυσίμων πλοίων), ΑΠΕ – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.. Περισσότερα.. copyright ©2008 HELESCO |.. Terms of Use.. Privacy Statement..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Επικοινωνία
  Descriptive info: Μια νέα ενέργεια.. helesco.. Ριζάρη 13, 116 34 Αθήνα.. Τηλ: 210 725 5588, Fax: 210 725 5589.. www.. helesco.. gr.. Όνομα (*).. Επώνυμο (*).. E-mail (*).. Τηλέφωνο.. Σχόλια (*):..

  Original link path: /Contact.html
  Open archive

 • Title: Helesco :: Home page
  Descriptive info: Home page.. Contact.. Ελληνικά.. The company.. A new market.. A new philosophy.. A new type of energy.. A new practice - Energy Performance Contracting (EPC).. Energy saving measures.. Energy Management.. Process of financing.. Quality Assurance System.. Energy.. As much as needed.. Wherever needed.. Helesco aspires to support our country’s national effort to meet its energy and environmental targets, through the implementation of its projects.. By following new practices and a modern methodology, we can offer services with qualitative results for our customers:.. Εnergy Audit.. Planning Design.. Application / implementation.. Monitoring.. A collective effort for action has begun.. Never  ...   energy saving has not been a priority in Greece.. Therefore, the range of potential activities is wide and the energy saving potential extremely high.. In a building.. On the building fabric, in electromechanical installations, in energy management.. In an industry.. In manufacturing processes, in energy management.. A new vocabulary.. All forms of commercially available energy.. This includes: electricity, natural gas, liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, any fuel used for heating and cooling as well as for district heating and cooling, coal, lignite, peat, transport fuels (excluding aviation and marine fuels), RES – Renewable energy sources.. Read more..

  Original link path: /EN/index.html
  Open archive

 • Title: Μία νέα οπτική
  Descriptive info: Μια νέα οπτική.. Μια νέα ομάδα.. Και να που ξαφνικά τα βλέμματα όλων στράφηκαν προς το περιβάλλον.. Και να που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε, έστω και αργά, τις καταστροφικές συνέπειες της συμπεριφοράς μας προς τον πλανήτη.. Μια νέα οπτική.. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο δυσάρεστων εξελίξεων και σημαντικών ανατροπών.. Τα δεδομένα άλλαξαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πλέον η χώρα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.. Δυστυχώς δεν καταφέραμε κατά την περίοδο ανάπτυξης της χώρας να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες δομές λειτουργίας του κράτους έτσι ώστε σήμερα η αντιμετώπιση των προβλημάτων να μην είναι τόσο επώδυνη.. Σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, με παρατεταμένη ύφεση, αυξανόμενη ανεργία και μείωση του παραγωγικού ιστού της χώρας δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από το να αλλάξουμε συμπεριφορά και να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους, αν θέλουμε να βρεθούμε πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.. Η ενέργεια επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας.. Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου οδήγησαν σε μια αύξηση των ενεργειακών αναγκών χωρίς όμως να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ορθολογικά.. Σήμερα ο ρυθμός αύξησης των ενεργειακών αναγκών αποτελεί παρελθόν και πλέον χρόνο με το χρόνο ο ρυθμός μειώνεται σημαντικά σε όλους τους τομείς κατανάλωσης ενέργειας.. Είναι η πρώτη φορά που θα μπορούσαμε να δεσμευτούμε για  ...   λειτουργικές δαπάνες για την ενέργεια χωρίς να μειωθεί η χρήση.. Η εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται πιο ελκυστική αν σκεφτεί κανείς ότι το κόστος ενέργειας αυξάνεται συνεχώς.. Λόγω της οικονομικής κατάστασης, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής, αποτελεί η σταδιακή προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας με παροχή φθηνών υπηρεσιών και επεμβάσεις μηδενικού ή χαμηλού κόστους και τεκμηριωμένο μελλοντικό σχεδιασμό.. Βασικό εργαλείο για την προώθηση της νέας αυτής πολιτικής αποτελούν οι εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) που λειτουργούν με σκοπό την ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλο το φάσμα του ενεργειακού συστήματος (παραγωγή, μεταφορά και τελική χρήση ενέργειας).. Εμείς, η helesco, η πρώτη ολοκληρωμένη εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αναπροσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας με σκοπό να βοηθήσουμε όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και να συμβάλουμε στην γενικότερη ανάπτυξη αλλά και στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων που προκύπτουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις.. Γιώργος Καμάρας.. Διευθύνων Σύμβουλος.. Εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ/ESCO).. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή οίκημα ενός χρήστη και στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει κάποιον οικονομικό κίνδυνο.. Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών βασίζεται (συνολικά ή εν μέρει) στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμφωνούμενων κριτηρίων επίδοσης..

  Original link path: /Company.html
  Open archive

 • Title: Μια νέα αγορά
  Descriptive info: “…Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υιοθετήσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και να εξασφαλίσουν την περαιτέρω μεγέθυνση και τη βιωσιμότητα της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας…” ΟΔΗΓΙΑ 2006/32/EC για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.. H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας και για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.. Μια νέα αγορά.. Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική πρόκληση, την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την σταδιακή ανάκαμψη.. Μετά από δεκαετίες κακοδιαχείρισης, σπατάλης και παντελούς έλλειψης σχεδιασμού και αντιμετώπισης των προβλημάτων, η επαναφορά σε έναν ορθολογικό τρόπο λειτουργίας φαντάζει όχι απλά δύσκολη, αλλά σχεδόν ακατόρθωτη.. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόριζε ανέκαθεν την πολιτική της, σε όλους τους τομείς, ανάλογα με  ...   προς αυτές τις τρεις κατευθύνσεις είναι η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.. Ο στόχος, αν και όχι πλέον δεσμευτικός, για το 2020 είναι η μείωση της διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 20%.. Βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, αποτελούν οι Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service Companies ESCOs).. Οι ESCOs προσδιορίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση των έργων.. Οι ESCOs εγγυώνται συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με την οποία αποπληρώνεται το έργο.. Ενεργειακή υπηρεσία.. Το φυσικό όφελος, χρησιμότητα ή πλεονέκτημα που προκύπτει από συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακώς αποδοτική τεχνολογία ή/και ενέργεια, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας.. Παρέχεται βάσει συμβάσεως και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή/και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας..

  Original link path: /Market.html
  Open archive

 • Title: Μια νέα φιλοσοφία
  Descriptive info: Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου «.. για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.. », που αποσκοπεί στην οικονομικά αποτελεσματική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση ενέργειας και στην ανάπτυξη αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.. Νόμος 3855/2010.. H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.. Μια νέα φιλοσοφία.. Το μέλλον του πλανήτη μας αλλά και το μέλλον του οργανισμού ή της επιχείρησής σας εξαρτάται από τη σωστή διαχείριση της ενέργειας.. Η λύση είναι απλή.. Για να αλλάξει η προοπτική μας, πρέπει να αλλάξει πρώτα η οπτική μας.. Κι αυτή είναι η μόνη δύσκολη αλλαγή.. Η helesco, ως η πρώτη ολοκληρωμένη εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε για να καλύψει και στη χώρα μας την επιτακτική ανάγκη για δράση στα ενεργειακά ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη και έχουν άμεσες επιπτώσεις τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος, όσο και  ...   μας οδηγεί σε δράση προκύπτει από τη διαπίστωση ότι με λιγότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε την ίδια απόδοση με αισθητή μείωση κόστους και με σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές συνθήκες.. Σχεδιάσαμε λοιπόν, υπηρεσίες που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της καλύτερης αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.. Στην helesco πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να αναστρέψουμε τη σημερινή δυσμενή κατάσταση και για αυτό στηρίζουμε με τα έργα μας, την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων, λειτουργώντας, παράλληλα, συμβουλευτικά στην οργάνωση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων που έχουν οριστεί ως το 2020.. Ενεργειακός έλεγχος.. Συστηματική διαδικασία από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών, με την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και μετά την οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων..

  Original link path: /Philosophy.html
  Open archive

 • Title: Μια νέα ενέργεια
  Descriptive info: Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:.. α) καθορίζονται εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας, θεσπίζεται το απαραίτητο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και προβλέπονται τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών, παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα και προβλέπονται οι αναγκαίοι μηχανισμοί ενεργειακής απόδοσης για την άρση των φραγμών και των ατελειών της αγοράς που παρεμποδίζουν την αποδοτική τελική χρήση της ενέργειας και.. β) δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον τελικό καταναλωτή.. ΝΟΜΟΣ 3855/2010.. Το πεδίο των ενεργειακών εφαρμογών είναι ευρύ και το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας εξαιρετικά μεγάλο.. Μια νέα ενέργεια.. Ξεκινώντας από το δημόσιο τομέα και προχωρώντας σε δυναμικούς ιδιωτικούς οργανισμούς της χώρας, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης αλλά και επιτακτική ανάγκη δράσης.. Επιπλέον η μείωση των λειτουργικών δαπανών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αποτελούν πλέον το βασικό ζητούμενο για την ανάπτυξη της χώρας.. Οι παραγωγοί ενέργειας, η βιομηχανία, ο τριτογενής τομέας (δημόσιος  ...   της ενεργειακής αποδοτικότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.. Ε.. Οι υπηρεσίες μας μπορούν να επεκταθούν και στον οικιακό τομέα κυρίως σε οικιστικά σύνολα με έναν εκπρόσωπο που συνήθως είναι ο δήμος ή κάποιος οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται τα κτίρια.. Το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται και στις μεταφορές, σε περιπτώσεις στόλων μεταφορικών μέσων, όπου μπορεί να υποκατασταθεί συμβατικό καύσιμο ή να εφαρμοστεί ενεργειακή διαχείριση στα δρομολόγια και στο πρόγραμμα συντήρησης.. Τέλος, ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί εξίσου δυναμικό πεδίο εφαρμογής ενεργειακών υπηρεσιών, εφόσον εξασφαλίζεται η απαραίτητη άδεια εγκατάστασης και κρίνεται ως αποδοτική η επένδυση.. Μηχανισμοί ενεργειακής απόδοσης.. Γενικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις ή κρατικούς φορείς για τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου ή κινήτρων για τους συντελεστές της αγοράς προκειμένου να παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.. Προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.. Δραστηριότητες που εστιάζονται σε ομάδες τελικών καταναλωτών και που, κανονικά, οδηγούν σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης..

  Original link path: /NewEnergy.html
  Open archive

 • Title: Helesco :: Μια νέα πρακτική
  Descriptive info: Ενεργειακή Επιθεώρηση.. Σχεδιασμός.. Εφαρμογή / υλοποίηση.. …Η χρήση χρηματοδοτικών διευκολύνσεων από τρίτους αποτελεί καινοτόμο πρακτική που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.. Με τις διευκολύνσεις αυτές, ο δικαιούχος αποφεύγει επενδυτικές δαπάνες χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής αξίας των εξοικονομήσεων ενέργειας που προκύπτουν από επενδύσεις τρίτου για την αποπληρωμή του επενδυτικού κόστους και των τόκων του τρίτου….. ΟΔΗΓΙΑ 2006/32/EC για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.. H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσε.. ι.. Μια νέα πρακτική.. Ακολουθώντας νέες πρακτικές και σύγχρονη μεθοδολογία μπορούμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες  ...   επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα προτείνει και θα σχεδιάσει.. Η αμοιβή της εξαρτάται απόλυτα από το αποτέλεσμα αυτό.. Λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας αλλά και της ανάγκης μείωσης των λειτουργικών δαπανών, η ΣΕΑ αποτελεί την ενδεδειγμένη, τεχνική και οικονομική λύση, για τις επιχειρήσεις του βιομηχανικού και του τριτογενούς τομέα.. Επισημαίνεται ότι οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας προσαρμόζονται τεχνικά και οικονομικά στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες της επιχείρησης.. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.. Συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου (κατά κανόνα ΕΕΥ/ESCO) περί μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την οποία πληρωμές για τις επενδύσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με το συμβατικώς συμφωνούμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης..

  Original link path: /Practice.html
  Open archive

 • Title: Στο κέλυφος του κτιρίου
  Descriptive info: Ενδεικτικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο.. Στο κέλυφος του κτιρίου.. Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.. Ενδεικτικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε μια βιομηχανία.. «Θα καθορίστούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (kWh/m²) για τα νέα και ανακαινισμένα κτήρια.. ».. Σχεδιάζουμε υπηρεσίες για την καλύτερη δυνατή απόδοση των οργανισμών μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της σωστής αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.. Στο κέλυφος του κτιρίου.. Μόνωση  ...   υφιστάμενων ανοιγμάτων (πλαίσια, υαλοπίνακες) με νέα βελτιωμένων θερμικών και οπτικών ιδιοτήτων.. Εφαρμογή διατάξεων εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης (τέντες, παντζούρια, κατακόρυφα ή οριζόντια κινητά ή σταθερά σκίαστρα, έγχρωμα και αντανακλαστικά φιλμ, κουρτίνες, περσίδες κλπ.. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών, συμπεριφορικών ή/και οικονομικών αλλαγών.. Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.. Όλες οι δράσεις που κανονικά οδηγούν σε επαληθεύσιμη ή μετρήσιμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης..

  Original link path: /BuildingStr.html
  Open archive

 • Title: Ενεργειακή Διαχείριση
  Descriptive info: «Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας προβλέπει τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων καθώς και εκστρατείες πληροφόρησης για το ευρύ κοινό.. Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.. Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) χρησιμοποιείται για το συνεχή και συστηματικό προσδιορισμό των ενεργειακών ροών, ενώ παράλληλα τεκμηριώνει την ανάγκη λήψεως συγκεκριμένων μέτρων και επεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.. Στο ΣΕΔ περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες, οργανωτικές και τεχνικές δομές καθώς και οι διαδικασίες και τα μέσα για την ενεργειακή διαχείριση.. Οι βασικοί παράγοντες για την εφαρμογή ενός ΣΕΔ είναι η οργάνωση, η τεκμηρίωση, η πληροφόρηση και ο έλεγχος.. Το ΣΕΔ μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς και μεγάλους τελικούς καταναλωτές ενέργειας, με απλές ή πολύπλοκες διαδικασίες.. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες, ΜΜΕ, οργανισμοί του δημόσιου τομέα, κτίρια και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (π.. χ.. αλυσίδες καταστημάτων) κλπ.. Οι λόγοι για την εφαρμογή ενός ΣΕΔ είναι:.. Μείωση του λειτουργικού κόστους.. Είναι προφανές ότι, με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προκύπτει μια μείωση των λειτουργικών δαπανών για την ενέργεια.. Αυτό συνδυάζεται με τη βελτίωση της ρευστότητας αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.. Με την εφαρμογή ενός ΣΕΔ μπορεί να προκύψει μια εξοικονόμηση ενέργειας 15% μόνο από την αλλαγή χρήσης και λειτουργίας  ...   εφαρμόζεται το ΣΕΔ είναι:.. Δεν υπάρχει υπεύθυνος για την ενέργεια.. Οι δαπάνες για την ενέργεια αντιμετωπίζονται σαν σταθερά έξοδα.. Οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θεωρούν ότι αυτές λειτουργούν ιδανικά και οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω ανάλυση της λειτουργίας συναντά εμπόδια.. Η helesco αναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης της ενεργειακής διαχείρισης προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:.. Ενεργειακός έλεγχος εγκαταστάσεων (συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων και συνθηκών λειτουργίας, μετρήσεις με εξοπλισμό της helesco).. Ενεργειακή έκθεση (αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορισμός σημείων που παρουσιάζουν δυνατότητες βελτίωσης, πρόταση για εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης).. Ενημέρωση και συμφωνία με τη διοίκηση της επιχείρησης για την περαιτέρω εξέταση των εγκαταστάσεων (σε επίπεδο συστημάτων, υποσυστημάτων, ή μεμονωμένου εξοπλισμού).. Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος é.. VISOR.. Παρακολούθηση λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας εγκαταστάσεων μέσω του é.. VISOR (από την helesco και δυνητικά την επιχείρηση).. Ανάλυση αποτελεσμάτων καταγραφής, προσδιορισμός ενεργειακών δεικτών, προσδιορισμός επιπέδου αναφοράς ενεργειακής κατανάλωσης, σύνταξη προγράμματος βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.. Υποστήριξη για την πιστοποίηση της επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.. Τελικός καταναλωτής ενέργειας.. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει ενέργεια για δική του τελική χρήση.. Ενεργειακή απόδοση.. Ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας προς την εισροή ενέργειας..

  Original link path: /Energy.html
  Open archive

 • Title: Διαδικασία χρηματοδότητσης
  Descriptive info: «Χρηματοοικονομικά μέσα για την εξοικονόμηση ενέργειας»: Τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως ταμεία, επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, δάνεια, Χρηματοδότηση από Τρίτους, συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, συμβάσεις εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας και άλλες συναφείς συμβάσεις, τα οποία διατίθενται στην αγορά από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη μερική ή την πλήρη κάλυψη του αρχικού κόστους υλοποίησης των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.. Διαδικασία χρηματοδότησης.. Για τη χρηματοδότηση εφαρμόζεται ο μηχανισμός Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ), ο οποίος μπορεί να έχει πολλές μορφές.. Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι η χρηματοδότηση από ένα τρίτο μέρος, δηλαδή ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό.. Πιο συγκεκριμένα, ο ενεργειακός καταναλωτής δανείζεται από ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό.. Στην περίπτωση αυτή η helesco εγγυάται για το τεχνικό αποτέλεσμα του έργου.. H εγγύηση από την helesco είναι απαραίτητη για να αποδειχθεί ότι το έργο για το οποίο ζητείται ο δανεισμός  ...   και την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.. Η μορφή της χρηματοδότησης από ESCO, προκρίνεται μόνο στην περίπτωση, που η ESCO είναι παράλληλα πάροχος ενέργειας ή προμηθευτής ενεργειακού εξοπλισμού.. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν κρίνεται σκόπιμο μια ESCO να δεσμεύει ίδια κεφάλαια γιατί έτσι δε μπορεί να εκτελέσει περισσότερα έργα, πράγμα που αποτελεί βασική προτεραιότητα.. Κάντε κλικ επάνω στο εικονίδιο για να δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος την εικόνα του σχεδιαγράμματος.. Χρηματοδότηση από τρίτους.. Συμβατική συμφωνία στην οποία συμμετέχει τρίτος –επιπλέον του παρόχου υπηρεσιών, του προμηθευτή ενέργειας και του δικαιούχου του μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– ο οποίος παρέχει το κεφάλαιο για το μέτρο και χρεώνει στο δικαιούχο τέλος ισοδύναμο προς μέρος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται βάσει του μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.. Ο εν λόγω τρίτος μπορεί να είναι ή όχι η ΕΕΥ/ESCO..

  Original link path: /Funding.html
  Open archive


 • Archived pages: 49