www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-BILITY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 279 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο για ΑμεΑ
  Descriptive info: .. Αρχική Σελίδα.. Αναπηρίες.. Βοηθήματα.. Κατασκευαστές.. Προσβασιμότητα.. Σύνδεσμοι.. Πηγές.. Νέα.. Επικοινωνία.. Αποστολή της ιστοθέσης.. ΕΥΤΕΧΝΟΣ.. είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών πληροφορικής και των επαγγελματιών του χώρου των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για τις διαθέσιμες και αναδυόμενες τάσεις, μεθοδολογίες και λύσεις που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως προς:.. α).. τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινή διαβίωση και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων και.. β).. την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του.. Στους κύριους στόχος του δικτύου περιλαμβάνεται η προώθηση των αρχών της.. Σχεδίασης για Όλους.. και της.. Καθολικής Πρόσβασης.. Η παρούσα Ιστοθέση κατασκευάστηκε  ...   Αθηνών.. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.. FORTHnet A.. E.. Αναπηρία Τώρα.. Υπουργείο Ανάπτυξης.. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.. Η δημόσια δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από τ o Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.. 3 «Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό», Δράση 8.. 3.. 6 «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «.. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.. » - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.. Αρχική Σελίδα.. |.. Αναπηρίες.. Βοηθήματα.. Κατασκευαστές.. Προσβασιμότητα.. Σύνδεσμοι.. Πηγές.. Νέα.. Επικοινωνία.. © 2004 - 2005 Ε.. Κ.. Π.. Α.. - Τεχνική Υποστήριξη, Σχεδίαση και Ανάπτυξη :.. Δίκτυο ΕΥΤΕΧΝΟΣ..

  Original link path: /eutexnos/
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Αναπηρίες
  Descriptive info: Ορισμοί.. -.. Κατηγοριοποίηση.. Βαθμός Ανικανότητας.. Αντιμετώπιση.. Ιδανικός κόσμος.. Αισθητηριακές.. Όραση.. Ακοή.. Γνωσιακές.. Νοητικές λειτουργίες.. Κινητικές.. Τέντωμα και Φτάσιμο.. Επιδεξιότητα.. Μετακίνηση.. Αναπηρία.. είναι το αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτίων, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές περιοχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή.. Παγκ σμιος Οργανισμ ς Υγε ας - Π.. Ο.. Υ.. (World Health Organization - WHO).. 2002.. Σήμερα, αναπηρία δεν θεωρείται κάποια κατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά το αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος.. Η μείωση της ικανότητας ενός ατόμου να πραγματοποιήσει μια λειτουργία ή δραστηριότητα ονομάζεται.. κατάπτωση.. ή.. απώλεια ικανότητας.. Γήρανση:.. Χαρακτηρίζεται από την απόκτηση προοδευτικά πολλαπλών χαμηλών καταπτώσεων των δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την όραση ή/και την ακοή ή/και την επιδεξιότητα ή/και την κίνηση ή/και την γνωσιακή ικανότητα.. Ο συνδυασμός όλων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική συνολική απώλεια ικανοτήτων και ανάγκη υποστήριξης.. Τα ηλικιωμένα άτομα δεν αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως αναπήρους και συχνά προσβάλλονται από τον χαρακτηρισμό αυτό.. Προσβασιμότητα:.. είναι η ικανότητα ενός χρήστη να επιδρά σωματικά ως προς ένα αντικείμενο ή μια υπηρεσία, για παράδειγμα να το φτάνει, να έχει αρκετή δύναμη ώστε να το μετακινεί κ.. τ.. λ.. Προβλήματα υγείας, εκ γενετής προβλήματα υγείας, η διαδικασία της γήρανσης, τραυματικά γεγονότα, μπορούν να οδηγήσουν σε κατάπτωση των ικανοτήτων.. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, απώλεια ικανοτήτων μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο περιπτωσιακά ή παροδικά.. Είτε αυτή η κατάπτωση (μόνιμη, περιπτωσιακή ή παροδική) οδηγεί σε αναπηρία είτε όχι, καθορίζεται σίγουρα από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, και το πιο σημαντικό από τον σχεδιασμό περιβαλλόντων, προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών.. Παραδείγματα Περιπτωσιακής ή Παροδικής Απώλειας Λειτουργιών.. Λειτουργία.. χωρίς όραση.. : απασχολημένα μάτια (π.. χ.. οδήγηση), σκοτάδι.. Λειτουργία με.. χαμηλή όραση.. : μικρή οθόνη, περιβάλλον με καπνό, ξεχασμένα γυαλιά.. χωρίς ακοή.. : πολύ θορυβώδες περιβάλλον, απασχολημένη ακοή, επιβαλλόμενη ησυχία (βιβλιοθήκες, συναντήσεις).. χαμηλή ακοή.. : θορυβώδες περιβάλλον.. χωρίς δυνατότητα ανάγνωσης.. : άλλη γλώσσα, επισκέπτες/ τουρίστες, ξεχασμένα γυαλιά.. μειωμένη ικανότητα χεριών.. : ζωηρό όχημα, διαστημικό όχημα.. Η διεθνής βάση των αναπηριών δημοσιεύτηκε αρχικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1980.. Στηρίχθηκε σε ένα διευρυμένο ιατρικό μοντέλο, το οποίο περιγράφει ένα σύνολο από αιτίες, ξεκινώντας από την κατάπτωση δεξιοτήτων (impairment) (απώλεια σταθερότητας ή λειτουργίας), που οδηγούν στην ανικανότητα (disability) (απώλεια των ικανοτήτων) και τελικά στην αναπηρία (handicap) (απώλεια της ικανότητας συμμετοχής σε κοινωνικές διεργασίες).. Έτσι η έμφαση πέρασε από την ιατρική κατάσταση στην πρόοδο της αναπηρίας και στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες υπό το πρίσμα των οποίων  ...   (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF).. Η συνολική ανικανότητα ενός ατόμου καθορίζεται από το σταθμισμένο άθροισμα των τριών πιο σοβαρών ανικανοτήτων του.. Το απλό αυτό μοντέλο έχει την εξής μορφή:.. σταθμισμένη πλήρης ανικανότητα = η χειρότερη επίδοση + 0.. 4 Χ (δεύτερη χειρότερη επίδοση) + 0.. 3 Χ (τρίτη χειρότερη επίδοση).. Οι βαθμοί επίδοσης σε κάθε μία από τις επτά κατηγορίες ικανοτήτων:.. όραση.. ,.. ακοή.. επικοινωνία.. νοητικές λειτουργίες.. μετακίνηση.. και.. μπορούν να υπολογιστούν με απλό τρόπο.. Το παραπάνω σταθμισμένο άθροισμα λαμβάνει τιμές από 0 ως 21,4 και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, αντιστοιχίζεται μετά σε μια κλίμακα από 0 ως 10 με καθορισμένα στάδια, όπου το 0 αναπαριστά την πλήρη ικανότητα (απουσία αναπηρίας) και το 10 την ελάχιστη ικανότητα (σοβαρή αναπηρία).. Οι επιδόσεις μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να προκύψει μια κλίμακα τεσσάρων σταδίων, που να περιλαμβάνει: την πλήρη ικανότητα (0), την αρκετά ικανοποιητική (1-2) και τη μέτρια (3-6) ικανότητα, και την χαμηλή (7-10) ικανότητα.. Βαθμός Ανικανότητας και Κατηγορίες Επίδοσης.. Απώλεια Ικανοτήτων.. Βαθμός Ανικανότητας.. Βαθμός Επίδοσης.. Βαθμός Iκανότητας.. 0.. Πλήρης ικανότητα.. Χαμηλή.. 0.. 5 - 2.. 95.. 1.. Αρκετά ικανοποιητική.. 3 - 4.. 2.. 5 - 6.. 3.. Μέτρια.. 7 - 8.. 4.. 9 - 10.. 5.. 11 - 12.. 6.. Υψηλή.. 13 - 14.. 7.. 15 - 16.. 8.. 17 - 18.. 9.. 19 - 21.. 4.. 10.. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παραπάνω μοντέλου στη Μεγάλη Βρετανία έδειξαν ότι περίπου 8.. 582.. 200 ενήλικες - το 20% του πληθυσμού των ενηλίκων - παρουσιάζει κάποιο είδος αναπηρίας σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται.. Το 34% των ατόμων αυτών έχει μικρό βαθμό κατάπτωσης των λειτουργιών (υψηλό επίπεδο ικανοτήτων), το 45% έχει μέτριο βαθμό κατάπτωσης των λειτουργιών (μέτριο επίπεδο ικανοτήτων) και το 21% έχει μεγάλο βαθμό κατάπτωσης των λειτουργιών (χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων).. Υ έχει προτείνει ένα λεπτομερές εργαλείο για την απόκτηση και την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις σωματικές λειτουργίες και τις αναπηρίες ενός ατόμου:.. ICF check-list for International Classification of Functioning, Disability and Health.. Αντιμετώπιση Αναπηρίας.. Oι ικανότητες του ατόμου μπορούν να μεταβληθούν:.. χειρουργικά ή με αποκατάσταση ή με εκπαίδευση,.. με τη χρήση.. Προσωπικών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών.. με την εγκατάσταση στο περιβάλλον.. Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Προσαρμογών.. με την εφαρμογή των αρχών της.. Καθολικής Σχεδίασης.. (Universal Design) ή.. Σχεδίασης για Όλους.. (Design-for- All) ή.. Σχεδίαση Ενσωμάτωσης.. (Inclusive Design).. Ιδανικός Κόσμος.. Σε έναν ιδανικό κόσμο:.. Κάθε τι σχεδιάζεται μέσω της προσέγγισης.. Σχεδίαση για Όλους.. ,.. Υπάρχουν εγκατεστημένες στο περιβάλλον.. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Προσαρμογών.. Καθένας που χρειάζεται.. Προσωπικές Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.. μπορεί να τις αποκτήσει..

  Original link path: /eutexnos/disabilities.asp
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Βοηθήματα
  Descriptive info: Αναγνωριστές Ομιλίας.. Αναπηρίες :.. Λογισμικό αναγνώρισης της ανθρώπινης φωνής.. Αναγνώστες Οθόνης.. O αναγνώστης οθόνης εντοπίζει όλες τις μορφές κειμένου στην οθόνη.. Στη συνέχεια στέλνει το κείμενο που εντόποισε στον Μετατροπέα Κειμένου σε Ομιλία για εκφώνηση.. Ανιχνευτές Κίνησης.. Διακόπτες που ενεργοποιούνται με κίνηση (χωρίς επαφή) και συστήματα εντοπισμού θέσης και ανίχνευσης κίνησης και μετάφρασής τους σε κίνηση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη του Η/Υ.. Βιντεοτηλέφωνα.. Τηλέφωνα με δυνατότητα μετάδοσης και εικόνας.. Διακόπτες Ποδιών.. Διακόπτες "πεντάλ" που ενεργοποιούνται με την πίεση που τους ασκεί το πόδι του χρήστη.. Διακόπτες Χεριών.. Διακόπτης που ενεργοποιούνται μέσω της πίεσης που τους ασκεί ο χρήστης χρησιμοποιώντας τα χέρια του.. Διευκόλυνση κλικ (μέσω λογισμικού).. Ειδικές εφαρμογές για χρήστες που δεν μπορούν να κάνουν κλικ στο ποντίκι τους.. Ειδικά Πληκτρολόγια.. είναι διαθέσιμα στο εμπόρια για τα άτομα με προβλήματα όρασης με ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά: α) μεγαλύτερο μέγεθος πλήκτρων, β) έγχρωμα πλήκτρα και γ) πλήκτρα με ανάγλυφη – Braille ή απεικόνιση χαρακτήρων.. Εικονικά πληκτρολόγια.. Πληκτρολόγια στην οθόνη του  ...   του.. Μεγεθυντές CCTV.. Οι Μεγεθυντές Οθόνης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης για όσους έχουν περιορισμένη ικανότητα όρασης έχουν τη δυνατότητα να μεγεθύνουν το κείμενο, μια εικόνα ή ένα μικρό αντικείμενο σε μία οθόνη.. Μεγεθυντές Οθόνης.. Mεγεθυντές των περιεχομένων της οθόνης του υπολογιστή, αντιστροφείς χρωμάτων, δημιουργία υψηλής αντίθεσης και οπτική υποβοήθηση.. Μετατροπείς Κειμένου σε Ομιλία.. Μετατρέπει σε προφορικό λόγο (ομιλία) οποιαδήποτε μορφή κειμένου.. Μεταφραστές Braille.. Λογισμικό Μετατροπής Ηλεκτρονικού Κειμένου σε μορφή Braille.. Μηχανές απτικών διαγραμμάτων.. Παράγουν τρισδιάστατα διαγράμματα σε ειδικό «εξογκούμενο» χαρτί.. Μπορεί να συνδεθεί και σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σαν κοινός εκτυπωτής διαγραμμάτων.. Οθόνες Braille.. Συσκευή απτικής ανάγνωσης με σύστημα Braille.. Οθόνες Αφής.. Οθόνες που καταλαβαίνουν το άγγιγμα του δακτύλου επάνω τους.. Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων.. Χρησιμοποιείται σε συνεργασία με τους σαρωτές, κυρίως για να έχουν οι τυφλοί χρήστες σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα έντυπα.. Πλακέτες Αφής.. Πλακέτα που λειτουργεί με το άγγιγμα και μπορεί να αντικαταστήσει το ποντίκι.. Πνευματικοί διακόπτες.. Διακόπτες που λειτουργούν με την αναπνοή (φυσήγματος ή/και ρουφήγματος).. Σαρωτές.. Σαρωτής έντυπου υλικού.. Συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας.. Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία..

  Original link path: /eutexnos/assistants.asp
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Κατασκευαστές
  Descriptive info: ABBYY.. Η εταιρία ABBYY αναπτύσει και πουλά λογισμικό τεχνιτής νοημοσύνης (A.. I.. )και συγκεκριμένα εφαρμογές για αυτόματη αναγνώριση κειμένου (O.. C.. R.. ) και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing).. Βοηθήματα :.. : Προϊόντα :.. Abbyy Fine Reader.. AbleNet,Inc.. Η εταιρία AbleNet έχει σχεδιάσει πρακτικά προϊόντα και δημιουργικές λύσεις για την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες από το 1985.. Εδρεύει στις Η.. Big Red Switch.. Jelly Bean Switch.. Specs Switch.. ABtouch.. Κατασκευαστής που εξειδικεύεται σε εργαλεία αναβάθμισης απλών οθονών σε οθόνες αφής (touchscreens).. ABtouch Touchscreen Systems.. Alva.. Η εταιρία Alva είναι μία ευρωπαϊκή εταιρία παραγωγής επαγγελματικών Οθονών Braille (Braille displays).. Η εταιρία έχει έδρα την Ολλανδία.. Οι οθόνες Braille της υποστηρίζουν την Ελληνική γλώσσα με χρήση των αναγνωστών οθόνης Hal, Jaws Και Supernova.. Έχουν δοκιμαστεί στην Ελλάδα με εξαιρετική επιτυχία στο Κ.. Ε.. Τ.. ΑLVA Zoomtext Xtra Level.. ΟθόνηBraille Alva.. MPO 5500.. Applied Human Factors, Inc.. Κατασκευαστές και Έμποροι Υλικού και Λογισμικού που αφορούν σε Νέες Τεχνολογίες Βοηθητικές για Άτομα με Αναπηρίες.. Assistive Technology, Inc.. Η εταιρία "Assistive Technology, Inc.. " θεωρείται από τις πρωτοπόρες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υλικών και λογισμικών βοηθητικών για άτομα με κινητικές, γνωστικές αναπηρίες καθώς και αναπηρίες λόγου.. Attainment Company Inc.. Η εταιρία "Attainment Company Inc.. " ιδρύθηκε το 1979 και από τότε σκοπός της είναι να σχεδιάζει και να κατασκευάζει προϊόντα βοηθητικών τεχνολογιών για άτομα με αναπηρίες.. Η πρωτοποριακή οργάνωση της εταιρίας αυτής είναι τέτοια που της επιτρέπει να έχει στους κόλπους της και εργαζόμενους με αναπηρίες.. BigKeys Company.. BigKeys plus.. IntelliKeys.. White keys / ABC order.. White keys / QWERTY order.. Braillo Norway A/S.. Η εταιρία Braillo είναι μία ευρωπαϊκή εταιρία παραγωγής επαγγελματικών εκτυπωτών Braille.. Η εταιρία έχει έδρα την Νορβηγία και παράγει εξαιρετικούς εκτυπωτές.. Οι εκτυπωτές της υποστηρίζουν την εκτύπωση της Ελληνικής γλώσσας.. Braillo 400.. C.. S.. T.. Clearly Superior Technologies.. Cirque.. Η εταιρία Cirque κατασκευάζει συσκευές εισόδου υπολογιστών.. Cirque Smart Cat.. Code Factory.. Η εταιρία αναπτύσσει λογισμικό για τυφλούς ή άτομα με χαμηλή όραση.. Mobile Speak.. Communication Devices,Inc.. Crestwood Company.. Dolphin Technology Group.. Από το 1986 η Dolphin Technology Group θεωρείται από τους πρωτοπόρους στο χώρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης τεχνολογικών βοηθημάτων για χρήστες με αναπηρίες.. Η εταιρία έχει έναν βασικό στόχο:να κατασκευάζει λογισμικά που θα βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης να χρησιμοποιούν και να επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες.. Δεν υπάρχουν καταχωρημένα προϊόντα.. Duxbury Systems.. Ανάπτυξη Braille εφαρμογών.. Duxbury Braille Translator.. Dynavox Systems Inc.. Σχεδιαστές, κατασκευαστές και πωλιτές υλικών και λογισμικών σχετικών με τις βοηθητικές τεχνολογίες ειδικών για άτομα με αναπηρίες.. EconoNet International, Inc.. Enabling Devices.. Η εταιρία "Enabling Devices" είναι αφιερωμένη στον σχεδιασμό και στην κατασκευή βοηθητικών προϊόντων για ανθρώπους όλων των ηλικιών με αναπηρίες.. Στόχος της είναι να κατασκευάζει συσκευές επικοινωνίας,  ...   κατασκευάζοντας και πωλώντας ακουστικά βοηθήματα.. Το ερευνητικό και σχεδιαστικό πρόγραμμα της εταιρίας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει προϊόντα για άτομα με ακουστικές και γλωσσικές αναπηρίες.. IBM.. Home Page Reader.. Inclusive Technology.. Index Braille.. Ανάπτυξη Braille συστημάτων.. Everest.. Infogrip.. Κατασκευάζει συσκευές και λογισμικό για αλληλεπίδραση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.. BIGtrack.. Intellitools.. ClickIt!.. Key Tools Ergonomics.. LifeTool.. Luminaud Inc.. Η εταιρία Luminaud κατασκευάζει και προωθεί ένα μεγάλο εύρος προϊόντων υψηλής ποιότητας υποβοήθησης ομιλίας και λόγου.. Η τριαντάχρονη εμπειρία επιτρέπει στην εταιρία να προσφέρει τα προϊόντα σε πολύ λογικές τιμές.. LVI Elektron Optikk AS.. Κατασκευαστής βοηθημάτων οπτικά μειονεκτούντων.. Madenta Ergonomic Products.. Madenta Tracker.. Madentec, Ltd.. Εταιρία που προωθεί προϊόντα βοηθητικών τεχνολογιών για άτομα με αναπηρίες.. MagicCursor 2000.. ScreenDoors 2000.. Tracker Pro.. Tracker One.. Tracker 2000.. Discover:Board.. WISP 2000.. Mayer-Johnson, Inc.. H συγκεκριμένη εταιρία προσφέρει προϊόντα (υλικά και λογισμικά) βοηθητικών τεχνολογιών με παραγγελίες μέσω διαδικτύου.. MLS.. Εταιρεία ανάπτυξης, έκδοσης και διάθεσης ελληνικών multimedia τίτλων και εφαρμογών αναγνώρισης ομιλίας.. NaturalPoint.. Η εταιρία κατασκευάζει και πουλαέι συσκευές ανίχνευσης κίνησης (tracking devices).. Optelec, Tieman Group.. Κατασκευάζει υλικό και λογισμικό για τυφλούς και μερικός βλέποντες όπως Braille displays και διαφόρων ειδών μεγεθυντές οθόνης και φορητά CCTV.. Οθόνη Braille Braille Voyager.. Prentke Romich Company.. Με έδρα στην πόλη Wooster του Οχάιο, η εταιρία Prentke Romich Company θεωρείται από τους παγκόσμιους πρωτοπορούς στην κατασκευή και προώθηση προίόντων υποβοήθησης ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.. Σκοπός της εταιρίας είναι να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες σε προίόντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και της πλήρωσης των καθημερινών αναγκών.. QED LTD.. Quantum Technology.. Κατασκευή βηθημάτων για οπτικές μειονεξίες.. Read Please.. ReadPlease.. Saltillo.. Η εταιρία "SALTILLO" σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται προϊόντα για άτομα με προβλήματα λόγου και γλωσσικές αναπηρίες.. Στόχος της επίσης είναι να προσφέρει προϊόντα βοηθητικά για παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα.. Τα προϊόντα αυτά διατίθονται σε Αμερική και Ευρώπη.. Slater Software, INC.. Solution for Humans, Inc.. Κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και πωλητές υλικών και λογισμικών σχετικών με τις βοηθητικές τεχνολογίες.. Διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων ειδικών για άτομα με αναπηρίες.. Synergy.. Tash, Inc.. Σχεδιαστές, κατασκευαστές και πωλητές υλικών και λογισμικών σχετικών με τις βοηθητικές τεχνολογίες με μεγάλη εμπειρία, αφού ασχολούνται με το αντικείμενο ήδη 20 χρόνια.. USB Point It.. Tash CameraMouse™.. USB Mini keyboard.. USB King keyboard.. ChatPC-II.. ULTIMATE 8.. CHATBOX.. View Plus.. Braille printers and software.. Tiger Braille printer.. ViewPlus-Max Braille.. ViewPlus-Pro Braille.. Voicewave Technology, INC.. Η εταιρία Voicewave Technology Inc.. είναι μια εταιρία που κατασκευάζει και προωθεί κυρίως προϊόντα υποβοήθησης ατόμων με αναπηρίες ομιλίας και λόγου.. WORDS+.. Zygo Industries, Inc.. Ερευνητικός οργανισμός με στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Γλωσσικής Τεχνολογίας.. Εκφωνητής+.. ΜΑΤΖΕΝΤΑ.. Ανάπτυξη εργαλείών υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας και συστημάτων μετατροπής κειμένου σε ελληνική ομιλία.. Ομάδα Φωνής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών..

  Original link path: /eutexnos/factories.asp
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Προσβασιμότητα
  Descriptive info: Καθολική Πρόσβαση.. Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο.. Σχεδίαση για Όλους.. Καθολική Σχεδίαση.. σημαίνει μεγιστοποίηση της πιθανής αγοράς των προϊόντων σου μέσω της βεβαιότητας ότι ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων μπορεί να τα χρησιμοποιεί.. Όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν σου, τόσο περισσότερα προϊόντα μπορείς να πουλήσεις και τόσο μεγαλύτερα κέρδη να επιτύχεις.. Ακούγεται απλό, και πράγματι είναι, εφόσον γίνει σωστά.. Μια πετυχημένη σχεδίαση για όλους εστιάζεται σε έναν κύριο ισχυρισμό, ότι το μοναδικό πιο σημαντικό συστατικό σε οποιοδήποτε σύστημα είναι ο χρήστης.. Γνωρίζοντας τους χρήστες, τις επιθυμίες τους, τις ανάγκες τους, τους πόθους τους και παρέχοντας σχεδιαστικές λύσεις που να ικανοποιούν αυτές τις επιθυμίες, ανάγκες και πόθους, ενισχύεται όχι μόνο η σχεδίαση για όλους, αλλά και η καλή σχεδίαση.. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι σχεδιαστές συστημάτων ποτέ δεν έχουν συναντήσει έστω και έναν από τους χρήστες των προϊόντων τους για να τον γνωρίσουν, να τον κατανοήσουν ή και να τον συμπαθήσουν.. Καταρρίπτοντας τους μύθους της σχεδίασης για όλους.. Η σχεδίαση για όλους δεν είναι μια νέα δραστηριότητα που πραγματοποιείται γιατί υπάρχει ένα θετικό ρεύμα σχετικά με αυτή.. Δεν είναι μια προσέγγιση τέτοια, ώστε να καλύπτει μόνο τις ειδικές ανάγκες κάποιων ατόμων.. Η σχεδίαση για όλους σχετίζεται με την απαίτηση να διασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα προϊόντα έχουν την αποδοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρηστών.. Μια διευρυμένη αγορά προσφέρει μεγαλύτερες πωλήσεις, που επιφέρουν και μεγαλύτερο κέρδος.. Το κέρδος, η αύξηση των πωλήσεων και η εξασφάλιση ενός κομματιού της αγοράς αποτελούν βασικούς στόχους των εταιριών.. Η σχεδίαση για όλους πρέπει επίσης να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους τους.. Η σχεδίαση για όλους δεν είναι μια μεμονωμένη δραστηριότητα.. Δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από την βασική σχεδίαση και να αντιμετωπίζεται ως το τελευταίο χρονικά κομμάτι της διαδικασίας σχεδιασμού.. Αντίθετα, πρέπει να θεωρείται βασική δραστηριότητα, ενταγμένη ολοκληρωτικά στην γενικότερη σχεδίαση.. Η σχεδίαση για όλους δεν είναι ο συγκεκριμένος τομέας μόνο κάποιων ειδικών.. Όλοι οι σχεδιαστές έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να αντεπεξέλθουν σ΄ αυτόν το τομέα.. Πρέπει απλά κάποιος να γνωρίζει τις σχετικές αρχές και να τις εφαρμόζει.. Τέλος, η σχεδίαση για όλους δεν απευθύνεται μόνο στους αναπήρους και τους ηλικιωμένους.. Η σχεδίαση για όλους έχει σκοπό τη διεύρυνση των ορίων του σχεδιασμού.. Επιδιώκει να απευθύνεται στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ποδοσφαιριστών, των στρατιωτών και των στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και των γονιών, των παππούδων ή ακόμα και κάποιου ο οποίος ξέχασε να φορέσει τους φακούς επαφής το πρωί.. Στόχος είναι να απαλλάσσει την καθημερινή ζωή από τα άχρηστα εμπόδια και να την κάνει καλύτερη και ευκολότερη για όλους.. Εστιάζουμε την προσοχή μας στην αποδοχή, την ουσιαστική και την κοινωνική, καθώς αυτός είναι ο βασικός στόχος για τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών.. Βασικό στοιχείο σε κάθε απόπειρα παραγωγής χρήσιμων και εύχρηστων προϊόντων είναι η κατανόηση των χρηστών, να βρεθούμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι τη θέση των αναπήρων και ηλικιωμένων, στη θέση των ανθρώπων που τους  ...   χρηστών που δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.. Η σημασία της σχεδίασης για όλους.. Η σχεδίαση για όλους δεν είναι απλά μια προοπτική.. Σύντομα θα μεταβληθεί σε επιχειρηματική αναγκαιότητα.. Όλο και περισσότερες χώρες ψηφίζουν σχετική νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις εξαιτίας τις ηλικίας του ή των σωματικών ικανοτήτων του.. Οι εταιρίες που δεν θα εναρμονιστούν με τη σχετικές επιταγές του νόμου, θα αντιμετωπίσουν πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες.. Εκείνες οι εταιρίες που έχουν αγκαλιάσει τη σχεδίαση για όλους θα δρέψουν οικονομικά οφέλη.. Τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί με βάση τη φιλοσοφία της σχεδίασης για όλους, έχουν αυξημένα επίπεδα χρησιμότητας και προσβασιμότητας και οι καταναλωτές αντιδρούν πολύ θετικά σε αυτά.. Οι εταιρίες αυτές κατασκευάζουν μια δυνατή επιχειρηματική εικόνα και εμπνέουν εμπιστοσύνη, ενώ ήδη αφήνουν τους ανταγωνιστές τους πίσω να τρέχουν για να τους προλάβουν.. Καθώς παρουσιάζεται στους καταναλωτές ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός χρήσιμων και προσβάσιμων προϊόντων, σταδιακά θα γυρίσουν την πλάτη τους στα προϊόντα που είναι δύσχρηστα.. Υποστηρίζουμε ότι καμία εταιρία δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη της σε μια τέτοια τάση.. Αρχές Καθολικής Σχεδίασης.. Δικαίωμα στη χρήση.. Ευελιξία στη χρήση.. Απλότητα και διαισθητικότητα.. Αντιληπτικότητα πληροφοριών.. Ανοχή στα σφάλματα.. Χαμηλή φυσική προσπάθεια.. Κατάλληλο μέγεθος και χώρος για προσέγγιση και χρήση.. Πηγές :.. GR-DeAN:.. Εθνικό Δίκτυο Design for All e-Accessibility.. EDeAN:.. European Design for All e-Accessibility Network.. D4ALLnet.. : Design for All Network of Excellence.. COST219ter.. : Accessibility for All to services and terminals for next generation mobile networks.. H.. Καθολική Πρόσβαση ή Πρόσβαση για Όλους ( Universal.. Access.. ή Αccess.. for.. Αll.. ).. είναι «το δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν και να διατηρούν πρόσβαση σε μια ευρεία κοινωνικά δεξαμενή πηγών πληροφόρησης και υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας, δεδομένης της ποικιλίας των πλαισίων χρήσης».. Ο όρος.. Καθολική Πρόσβαση ή Πρόσβαση για Όλους.. χρησιμοποιείται και στον χώρο των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και αναφέρεται στην ανάπτυξη ειδικών διεπαφών χρήστη για υπολογιστές και άλλες τερματικές συσκευές που να είναι προσβάσιμες και χρηστικές από άτομα με χαμηλότερα επίπεδα ικανοτήτων.. Πηγές:.. Λευκές.. Βίβλοι.. :.. Stephanidis, C.. (Ed.. ) (1999).. Toward an Information Society for All: HCI challenges and R D recommendations.. International Journal of Human-Computer Interaction.. , 11 (1), 1-28.. Stephanidis C.. ) (1998).. Toward an Information Society for All: An International R D Agenda.. , 10 (2), 107-134.. Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό:.. Universal Access in the Information Society.. , Ed.. Stepfanidis, Springer.. Σειρά.. Διεθνών.. Συνεδρίων:.. Universal Access in Human - Computer Interaction.. 2001: Νέα Ορλεάνη, Louisiana.. 2003: Ηράκλειο, Κρήτη.. 2005: Las Vegas, Nevada.. 2007: Πεκίνο.. Επισκεφτείτε την ιστοθέση του.. World Wide Web Consortium (W3C).. και το.. Ελληνικό γραφείο W3C.. Σχετικά με την προσβασιμότητα του Διαδικτύου δείτε την Ιστοθέση του.. Web Accessibility Intiative (WAI).. του W3C.. Δείτε επίσης τις επίσημες κατευθηντήριες γραμμές του W3C-WAI για την προσβασιμότητα του Διαδικτύου:.. Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.. 0.. Τέλος θα βρείτε το δρόμο σας και στην Ιστοσελίδα:.. Κάνοντας την αρχή: Δημιουργώντας Προσβάσιμες Ιστοσελίδες..

  Original link path: /eutexnos/accessibility.asp
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Σύνδεσμοι
  Descriptive info: Συνέδρια.. Ενώσεις - Οργανισμοί.. Ανρώπινα Δίκτυα - Fora.. Ερευνητικά Κέντρα & Εργαστήρια.. Κέντρα Αποκατάστασης.. Εκθέσεις.. ISAAC.. International Society for Augmentative and Alternative Communicat.. ΑΑΑΤΕ.. European Conference for the Advancement of Assistive Technology in Europe.. ASSETS.. International ACM Conference on Assistive Technologies.. UAHCI.. International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction.. ICCHP.. International Conference on Computers Helping People with Special Needs.. CSUN.. Annual International Conference on Technology and Persons with Disabilities.. UI4All.. ERCIM Workshop on "User Interfaces For All".. Closing the Gap.. Conference on Assistive Technology Resources for Schildren and Adults with Special Needs.. W4A.. International Cross-Disciplinary Workshop on Web Accessibility.. [top].. RESNA.. Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America.. ACM SIGACCESS.. Association of Computing Machinery (ACM), Special Interest Group On Accessible Computing.. BCI.. Blissymbolics Communication International.. COST219ter.. Accessibility for All to services and terminals for next generation mobile networks.. Association for the Advancement  ...   in Medicine and Biology Society.. GR-DeAN.. Greek Design for All and e-Accessibility Network.. EDeAN.. European Design for All e-accessibility Network.. The Accessibility forum.. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες.. EASTIN.. European Assistive Technology Information Network.. Trace Center.. Trace Center, College of Engineering University of Wisconsin - Madison, USA.. Εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής (HCI).. Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.. Κέντρο Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (CUA-AT).. Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.. Εργαστήριο Ομιλίας.. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.. ΙΕΛ.. ΚΕΑΤ.. Κέντρο ΕΚπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.. ΕΙΑΑ.. Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων.. ΚΑΣΠ.. ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.. ΗΝΙΟΧΟΣ.. Εθνικό ίδρυμα αποκατάστασης ανάπηρων Ηνίοχος κέντρο αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης ΑΜΕΑ.. Αυτονομία 2007.. Στην Autonomia EXPO παρουσιάζονται κάθε χρόνο τα κορυφαία τεχνολογικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, αισθητικά και πολιτιστικά επιτεύγματα της κοινότητας των ανθρώπων με αναπηρίες και …..

  Original link path: /eutexnos/links.asp
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Πηγές
  Descriptive info: Παρουσιάσεις Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ.. Βιβλία.. Προγράμματα (projects).. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.. Άλλες δημοσιεύσεις.. Περιοδικά.. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Γ.. Κουρουπέτρογλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.. Συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας.. Τεχνολογίες Ομιλίας για Άτομα με Αναπηρίες.. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ:Γ.. Κουρουπέτρογλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.. Βοηθήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Απώλεια Ακοής.. Βοηθήματα για Άτομα με Προβλήματα Όρασης.. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Α.. Πίνο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.. Συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας για Άτομα με Κινητικά και Νοητικά Προβλήματα.. Ειδικές Συσκευές Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.. Υπηρεσίες Διαμεταγωγής για Άτομα με Απώλεια Ακοής ή άλλες αναπηρίες.. Ο Πλοηγός «ΑΡΓΩ».. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ: - Λ.. Τριμίντζιος, Σ.. Ντοά, Α.. Σαββίδης, Κ.. Στεφανίδης, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.. Design for All.. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Δ.. Γραμμένος, Μ.. Αντόνα, Α.. Τεχνολογίες Μετατροπής Κειμένου σε Ομιλία.. Ξύδας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.. VoiceXML και άλλες τυποποιήσεις στις Τεχνολογίες Φωνής.. Ξύδας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.. Εισαγωγή στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες: Web Accessibility & W3C-WAI.. Γραμμένος, Α.. Συστήματα Μετατροπής Κειμένου σε Ομιλία.. Χαλαμανδάρης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.. Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής.. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Ν.. Κατσαμάνης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.. Διαλογικά Συστήματα με Φωνή.. Κατσαμάνης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.. Αναγνώριση Φωνής.. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Θ.. Αθανασέλης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.. Σύντοµη εισαγωγή: WWW & HTML.. Γραμμένος, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.. Testing Web Accessibility in Practice.. Accessibility Tools: Web Accessibility & W3C-WAI.. Παραγλωσσική Πληροφορία.. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Ε.. Φωτεινέα, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.. ERMIS: Αναγνώριση Συναισθήματος.. Προσωμοίωση Ανθρώπινων Χαρακτηριστικών σε Διαλογικά Συστήματα.. Παρουσίαση Σεμιναρίων ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Χ.. Αλεξανδρή, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.. Εισαγωγή στα θέµατα Λεξικογράφησης της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας.. Ευθύμίου & Ε.. Πολυµεσικά Λεξικά για την Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας.. Ευθύμίου & Ε.. Εκπαιδευτική πλατφόρµα για Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα.. Επανασχεδίαση Εκπαιδευτικών Εργαλείων για Άτοµα µε Προβλήµατα Ακοής.. FORTH’s Web Accessibility Engine.. Η Εφαρμογή της Σάρωσης.. Γραμμένος & Σ.. Ντοά, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.. Κουρουπέτρογλου Γ.. και Φλωριά Ε.. "Επιστημονικά Σύμβολα κατά Βraille στον Ελληνικό Χώρο-Εφαρμογή σε Συστήματα Πληροφορίες για Τυφλούς", έκδοση Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Αθήνα 2003, ISBN 960-87918-0-4.. Βιβλίο: Περιγράφονται τα συστήματα πληροφορικής για τυφλούς καθώς και η παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού.. Γ.. Κουρουπέτρογλου, Κ.. Ξιπτερίδη και Ε.. Μιτσόπουλου: "Τεχνικές πρόσβασης σε υπολογιστικά περιβάλλοντα", Αθήνα 2001.. Οι  ...   Συσκευών Προσομοίωσης Ποντικιού.. ACCESS.. Development Platform for Unified Access to Enabling Environments.. ΕΣΤΙΑ.. Πρόγραμμα (Project): Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Σε Περιβάλλοντα Εργασίας όπου χρησιμοποιούνται Υπολογιστές.. LibAccessATHINA.. Πρόγραμμα (project): Συστήματα Πληροφορικής για Πρόσβαση Τυφλών, Μερικώς Βλεπόντων και Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες στις Βιβλιοθήκες.. ASK-IT.. Πρόγραμμα (project): Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired users.. MICOLE.. Πρόγραμμα (project):Multimodal collaboration environment for inclusion of visually impaired children.. "Toward an Information Society for All: HCI challenges and R&D recommendations".. International Journal of Human-Computer Interaction , 11 (1), 1-28.. "Toward an Information Society for All: An International R&D Agenda".. International Journal of Human-Computer Interaction , 10 (2), 107-134.. Emiliani, P.. -L.. , & Stephanidis, C.. (2005).. Universal Access to Ambient Intelligence Environments: Opportunities and Challenges for People with Disabilities.. IBM Systems Journal, special issue on Accessibility, 44 (3), 605-619.. (2003).. Towards Universal Access in the Disappearing Computer Environment.. UPGRADE - The European Online Magazine for the IT Professional, special number on HCI (Guest Co-Editors: María Paloma Díaz Pérez, Gustavo Rossi), IV (1).. (2001).. Adaptive techniques for Universal Access.. User Modelling and User Adapted Interaction International Journal, 11 (1/2), 159-179.. , & Emiliani, P.. (1999).. Connecting to the Information Society: a European Perspective.. Technology and Disability Journal, 10 (1), 21-44.. et all.. Adaptable and Adaptive User Interfaces for Disabled Users in AVANTI Project.. In S.. Trigila, A.. Mullery, M.. Campolargo, H.. Vanderstraeten & M.. Mampaey (Eds.. ), Intelligence in Services and Networks: Technology for Ubiquitous Telecommunications Services , Lecture Notes in Computer Science, 1430.. Κουρουπέτρογλου: «Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ενταξιακή Εκπαίδευση των Τυφλών Μαθητών», κεφάλαιο στο βιβλίο Εκπαίδευση και Τύφλωση - Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές, Επιμ.. Α.. Ζώνιου-Σιδέρη & Η.. Σπανδάγου, εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 2004, σελ.. 201-210, ISBN 960-406-838-5.. Κεφάλαιο Βιβλίου.. ICF.. Διεθνή Κατηγιοποίηση της Σωματικής Λειτουργίας, Αναπηρίας και Υγείας (International Classification of Functioning, Disability and Health.. ICF checklist.. check-list for International Classification of Functioning, Disability and Health.. WAI Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.. Kατευθηντήριες γραμμές του W3C-WAI για την προσβασιμότητα του Διαδικτύου.. Universal Access in the Information Society.. International Journal, Springer.. ACM SIGACCESS NEWSLETTER.. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology.. International Journal, Taylor & Francis.. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.. International Journal.. Technology and Disability.. International Journal, IOS press.. Augmentative & Alternative Communication..

  Original link path: /eutexnos/resources.asp
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Νέα
  Descriptive info: Έκθεση Autonomia EXPO για την αναπηρία, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.. [18/05/2007].. H ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΠΕΣΠΑ) διοργανώνει εκδήλωση ….. [27/05/2006].. Ημερίδα: "Η Υψηλή Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Πολίτη με Προβλήματα Όρασης - Ο ρόλος των ΜΜΕ".. [21/11/2005].. World Usability Day - Διεθνής Συζήτηση: Accessibility and Usability.. [03/11/2005].. Ημερίδα Δικτύου ΕΥΤΕΧΝΟΣ, 12 Οκτ.. 2005.. [12/10/2005]..

  Original link path: /eutexnos/news.asp
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Επικοινωνία
  Descriptive info: Επιστημονικός Υπεύθυνος.. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου.. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,.. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,.. Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος.. Πανεπιστημιóπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα.. Τηλέφωνο: 210 7275305, Φαξ: 210 6018677, Ηλ.. Ταχυδρομείο:.. koupe@di.. uoa.. gr.. Τεχνικός Υπεύθυνος.. Αλέξανδρος Πίνο.. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.. Τηλέφωνο: 210 7275320, Φαξ: 210 7275333, Ηλ.. pino@di.. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας.. Κατερίνα Πολυζωίδη.. Ελευθέριος Καλόγερος.. Ηλίας Σαλεμής..

  Original link path: /eutexnos/contact.asp
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Αναπηρίες
  Descriptive info: Αναπηρίες :: Όραση :: Πληροφορίες.. Πληροφορίες.. Ικανότητα Όρασης.. Η ικανότητα όρασης ενός ατόμου καθορίζεται από την συνεκτίμηση της δυνατότητάς του να αναγνωρίζει και να διαβάζει, βαθμολογείται δε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.. Αποτελεί μέρος των αισθητηριακών ικανοτήτων ενός ατόμου.. Περιγραφή Ανικανότητας.. Δεν μπορεί να συμπεράνει από το φως πού είναι τα παράθυρα.. 12,0.. Δεν μπορεί να δει τα σχήματα των επίπλων σε ένα δωμάτιο.. 11,0.. Δεν μπορεί να δει αρκετά καλά ώστε να αναγνωρίσει έναν φίλο εάν αυτός είναι κοντά στο πρόσωπό του/της.. 10,0.. Δεν μπορεί να δει αρκετά καλά ώστε να αναγνωρίσει ένα φίλο, ο οποίος είναι σε απόσταση ενός βραχίονα.. 8,0.. Δεν μπορεί να δει αρκετά καλά ώστε να διαβάσει την επικεφαλίδα μιας εφημερίδας.. 5,5.. Δεν μπορεί να δει αρκετά καλά ώστε να διαβάσει ένα βιβλίο με μεγάλες γραμματοσειρές..  ...   0,5.. Αισθητηριακή Ικανότητα.. Η Αισθητηριακή Ικανότητα (Α.. Ι.. ) ενός ατόμου καθορίζεται από το σταθμισμένο άθροισμα της.. οπτικής.. ακουστικής.. ικανότητάς του.. Το απλό αυτό μοντέλο έχει την εξής μορφή:.. σταθμισμένη αισθητηριακή ικανότητα = βαθμός της χειρότερης Α.. + 0.. 4 Χ (βαθμός της δεύτερης χειρότερης Α.. ).. Αυτό το σταθμισμένο άθροισμα λαμβάνει τιμές από 0-16.. 4 και αντιστοιχίζεται μετά σε μια κλίμακα από 0 ως 10, με καθορισμένα στάδια, όπου το 0 αναπαριστά την πλήρη ικανότητα (απουσία αναπηρίας) και το 10 την ελάχιστη ικανότητα (σοβαρή αναπηρία).. Οι επιδόσεις μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να προκύψει μια κλίμακα τεσσάρων σταδίων, που να περιλαμβάνει την πλήρη ικανότητα (0), την αρκετά ικανοποιητική (1-2) και τη μέτρια (3-6) ικανότητα, και τη χαμηλή (7-10) ικανότητα.. Ο βαθμός ικανότητας για την.. και την.. μπορεί να καθοριστεί με απλούς τρόπους..

  Original link path: /eutexnos/disability.asp?DisabilityID=3&index=info
  Open archive

 • Title: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής & Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία - Αναπηρίες
  Descriptive info: Αναπηρίες :: Ακοή :: Πληροφορίες.. Ικανότητα Ακοής.. Η ικανότητα ακοής ενός ατόμου καθορίζεται από την συνεκτίμηση της ικανότητας για αποδοχή προφορικής διαπροσωπικής επικοινωνίας και την αντίληψη ακουστικών σημάτων, βαθμολογείται δε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.. Περιγραφή Ανικανότητας.. Δεν μπορεί να ακούσει κανέναν.. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με ανοιχτό τον ήχο.. 8,5.. Αντιμετωπίζει δυσκολία στο να ακούσει κάποιον,  ...   ακούσει το κουδούνι της εξώπορτας, το συναγερμό ή το κουδούνισμα του τηλεφώνου.. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο.. 4,0.. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με επίπεδο ήχου που οι άλλοι θεωρούν αποδεκτό.. 2,0.. Δυσκολία στο να ακούσει κάποιον που μιλάει με φυσιολογική φωνή σε ένα ήσυχο δωμάτιο.. Δυσκολία στο να ακολουθήσει μια συζήτηση σε ένα περιβάλλον που υπάρχει θόρυβος..

  Original link path: /eutexnos/disability.asp?DisabilityID=5&index=info
  Open archive


 • Archived pages: 279