www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-ECOLOGY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1022 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Πρωτότυπο Θέμα.. Οικολ γοι Πρ σινοι.. Θέμα.. ΑΣΩΠΟΣ, ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ: Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.. Συγγραφέας.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.. Ημερ.. καταχώρησης.. 9/12/2008 8:47:29 PM.. Κείμενο.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.. μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.. ecogreens.. email:.. ecogreen@otenet.. Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31,10562,τηλ.. 210.. 3241001,fax 210 3241825.. Θεσσαλονίκη:Φιλίππου 51,54631,τηλ.. 2310.. 222503,fax 2310.. 421196.. ΑΣΩΠΟΣ, ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ: Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.. 07.. 09.. 2008.. Ένας χρόνος πέρασε από τον Αύγουστο του 2007, όταν για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκε το πρόβλημα της ρύπανσης των υπόγειων νερών των περιοχών του Ασωπού ποταμού και η ρύπανση συνεχίζεται χωρίς να έχουν αποδοθεί ευθύνες στους ρυπαίνοντες κατά παράβαση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.. Ποιες είναι επιτέλους οι βιομηχανίες που προκάλεσαν το πρόβλημα ρύπανσης στα επιφανειακά και υπόγεια νερά μιας τεράστιας περιοχής; Ακόμα και σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι βιομηχανίες που έχουν την κύρια ευθύνη για τη ρύπανση αν και είναι σχετικά εύκολο με βάση την παραγωγική τους διαδικασία και άλλους παράγοντες που μπορούν να εξεταστούν - ώστε να αναλάβουν και το πλήρες κόστος της εξυγίανσης των ρυπασμένων νερών και εδαφών καθώς και της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βλάβης που έχουν προκαλέσει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».. Τα πρόστιμα που επιβάλλει το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν εκφράζουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αλλά περισσότερο την αρχή «ο πληρώνων συνεχίζει να ρυπαίνει».. Ακόμα και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί αν και όποτε εισπράττονται δεν φαίνεται να διατίθενται για τον καθαρισμό και την εξυγίανση της ρυπασμένης περιοχής.. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως έχουν καταγγείλει και τοπικοί φορείς, εταιρείες που έχουν «τιμωρηθεί» με πρόστιμα από το ΥΠΕΧΩΔΕ (http://www.. minenv.. gr/download/2007-11-07.. prostima.. se.. eteries.. sti%20perioxi.. asopou.. doc) όπως οι εταιρείες EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ, ALUMINCO AE, BERLING AEBE έχουν διαπίστευση για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001 η πρώτη (http://www.. profil.. gr/SingleCgAllObj.. asp?cgpk=493&lg=el), ενώ οι δύο επόμενες συμπεριλαμβάνονται στο Ελληνικό Μητρώο εταιρειών που εφαρμόζουν συστήματα EMAS (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου), όπως φαίνεται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2008 (http://www.. gr/emas/downloads/EMAS-Register%20June08_gr.. xls).. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν διαπίστευση για εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης την στιγμή που- όπως φαίνεται από το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί- αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με την υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.. Πώς απαντά στο παραπάνω ερώτημα ο αρμόδιος φορέας Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και η Ελληνική Επιτροπή EMAS (ΥΠΕΧΩΔΕ);.. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα καταπέλτη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2008, με βαριά ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ν.. Α Βοιωτίας, ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών της περιοχής του Ασωπού διαθέτουν άδειες λειτουργίας και διάθεσης των τοξικών αποβλήτων τους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και να εφαρμόζεται η υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.. Είναι απολύτως απαραίτητο οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν ΣΗΜΕΡΑ σε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ των παλιών αδειών λειτουργίας και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων των  ...   του Ασωπού ποταμού, όπως προβλέπει η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60 αλλά και ούτε σαφής εικόνα της κατάστασης των νερών.. Δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα χαρακτηρισμός και χαρτογράφηση της ρύπανσης στην οποία θα στηριχθεί ένα βιώσιμο σχέδιο διαχείρισης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.. Ζητάμε την εκπόνηση αναλυτικής υδρογεωλογικής μελέτης που θα αποτυπώνει την έκταση της ρύπανσης, θα χαρακτηρίζει τους κύριους ρύπους και τις τάσεις μεταφοράς τους στα υπόγεια νερά.. Ζητάμε να εφαρμοστούν άμεσα οι απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60) στην υδρολογική λεκάνη του Ασωπού, που μεταξύ άλλων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των νερών, πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, διαβούλευση με τους πολίτες για τη βιώσιμη διαχείριση των νερών καθώς και την αποκατάσταση σταδιακά και το αργότερο μέχρι το 2015 της καλής κατάστασης των υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων νερών που έχουν επιβαρυνθεί.. Η διοίκηση δεν ενδιαφέρεται καν για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της περιοχής.. Απαιτούμε ένα Περιβαλλοντικό Σχέδιο με χρονοδιαγράμματα, τεχνικές απαιτήσεις και κόστος εφαρμογής για τον καθαρισμό της περιοχής και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.. Δεν έχει γίνει ταυτοποίηση όσων προκάλεσαν ή προκαλούν τη ρύπανση ούτε επιμερισμός του κόστους αποκατάστασης, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».. Ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις, ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη ρύπανση και σε ποιο βαθμό, ώστε να κληθούν να πληρώσουν το κόστος της αποκατάστασης.. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της διοίκησης δεν λειτουργούν ή στην καλύτερη περίπτωση υπολειτουργούν με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες να συνεχίζουν ανενόχλητες το καταστροφικό έργο.. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες σχεδιασμού.. Ζητάμε ολοκληρωμένο έλεγχο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων για συμμόρφωσή τους με τους νέους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΧΩΔΕ.. Προτείνουμε η βιομηχανία, η τοπική κοινωνία αλλά και η κεντρική διοίκηση να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για βαθιές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών της περιοχής, στην βάση της «καθαρής» παραγωγής, των πράσινων τεχνολογιών και της πράσινης χημείας.. Στηρίζουμε μια υπεύθυνη οικονομία και βιομηχανία καθώς και τη δημιουργία του αναγκαίου νομοθετικού, οικονομικού και φορολογικού πλαισίου (πχ μείωση του ΦΠΑ για υπηρεσίες, προϊόντα που θα συμβάλλουν στην καθαρή παραγωγή, φορολογικά κίνητρα, ειδικά προγράμματα συν-χρηματοδότησης ειδικά για την περιοχή) για την ενθάρρυνση των αλλαγών και των επενδύσεων που απαιτούνται.. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ καταθέτουμε τις παραπάνω προτάσεις, σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες και ζητάμε από τους πολίτες να κινητοποιηθούν και να συμβάλλουν στη λύση.. Θα φέρουμε το θέμα στο ευρωκοινοβούλιο μέσω των Πρασίνων Ευρω-βουλευτών καθώς και στον ίδιο τον Επίτροπο για το Περιβάλλον, κ Στ.. Δήμα, μια και συνεχίζεται η παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίζει να αποτελεί η περίπτωση του Ασωπού όχι μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχημένης περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και χαρακτηριστική περίπτωση περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαφθοράς της πολιτικής εξουσίας.. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.. Για πληροφορίες: Μαρία Βιτωράκη 6977 523766.. Απαντήσεις.. Καμία καταχώρηση..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1547&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Οι εφιάλτες των Οικολόγων Πράσινων επαληθεύονται.. 8/13/2008 10:14:17 AM.. Εφιάλτες των Οικολόγων Πράσινων επαληθεύονται.. με τις συγκρούσεις στον Καύκασο.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι με θλίψη πληροφορούνται τα όσα διαδραματίζονται αυτές τις μέρες στον Καύκασο ανάμεσα στην Ρωσία και την Γεωργία και εκφράζουν τη λύπη τους ιδιαίτερα για τους άμαχους θύματα του πολέμου.. Κάνουν έκκληση σε όλες τις πλευρές να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες για να δοθεί δίοδος στον διάλογο και τις διπλωματικές λύσεις.. Κάθε μέρα που περνάει, αυξάνουν οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ασφάλεια, περισσότεροι άμαχοι χάνονται, περισσότεροι πρόσφυγες αγωνίζονται να επιβιώσουν.. H προσπάθειά της Γεωργίας να ελέγξει με βία την αποσπασθείσα Νότια Οσετία ήταν ένα τραγικό σφάλμα αλλά και η αντίδραση από πλευράς του Ρωσικού στρατού είναι όχι μόνο παράνομη αλλά και δυσανάλογη από κάθε άποψη, με αποτέλεσμα η φρίκη αυτής της αδικαιολόγητης σύγκρουσης να εκτοξευθεί σε νέα ύψη.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν απαραίτητη την ενεργοποίηση κοινών πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την βοήθεια προς τους αμάχους αλλά και για την εξεύρεση μόνιμης λύσης για την επίλυση του προβλήματος.. Η διατήρηση των συνόρων και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων πρέπει ναι είναι η βάση οποιασδήποτε συμφωνίας.. Παρότι ο πόλεμος αυτός φαίνεται να έχει πολλές και περίπλοκες  ...   ένοπλων συρράξεων, κάτι που αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο στο μέλλον, από την Μέση Ανατολή μέχρι την Αρκτική, για όσο η ανθρωπότητα διατηρεί τη δίψα της για όλο και περισσότερα ορυκτά καύσιμα.. Aσχετα με το αν στην προκείμενη περίπτωση οι αγωγοί αποτελούν ή όχι την καθοριστική αιτία του πολέμου, η παρουσία τους δημιουργεί ένα κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο που αποδεδειγμένα ευνοεί τις αναφλέξεις.. Πέρα λοιπόν από την ευχή μας να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες για να βρεθεί ειρηνική διέξοδος από την κρίση, βλέπουμε πως αν δεν δρομολογήσουμε άμεσα την απεξάρτησή μας από το πετρέλαιο, ίσως μας ξαφνιάσουν πολλές ακόμη συγκρούσεις και θρηνήσουμε κι άλλους αμάχους τόσο κοντά μας όπως τώρα όσο και μακριά μας.. Ο δρόμος προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι πλέον μονόδρομος.. Μια ενεργειακή επανάσταση είναι απαραίτητη και ουσιαστική για την προστασία όχι μόνο του κλίματος αλλά και της διεθνούς ειρήνης.. Ας ξεκινήσουμε τώρα.. Εκφράζουμε εδώ την αλληλεγγύη μας με όλα τα θύματα της σύγκρουσης και την υποστήριξή μας προς το Πράσινο Κόμμα της Γεωργίας που έχει αγωνιστεί ακατάπαυστα για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη σε μια χώρα όπου αυτές οι αξίες δεν έχουν ακόμη εδραιωθεί.. Η Εκτελεστική Γραμματεία.. Για περισσότερες πληροφορίες:.. Φίλιππος Δραγούμης, 6977 231983..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1537&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΠΟΙΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ;.. 8/8/2008 9:05:46 AM.. ΠΟΙΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ;.. 7.. 8.. Περίληψη:.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν απαράδεκτο το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε έναν ΟΣΕ «δύο ταχυτήτων», με μείωση προσωπικού σχεδόν κατά 50% και ματαίωση των επενδύσεων οδηγώντας πάνω από το μισό σιδηροδρομικό δίκτυο στην απαξίωση και στο σταδιακό κλείσιμο.. Το υπόλοιπο που απομένει, είναι αυτό που δεν ενοχλεί τα συμφέροντα των οδικών μεταφορών και προσφέρεται για ιδιωτικοποίηση.. Όμως για τον ίδιο όγκο μεταφορών ο σιδηρόδρομος απαιτεί 7 φορές λιγότερη ενέργεια από το αυτοκίνητο και έχει 16 φορές λιγότερα ατυχήματα, 10 φορές λιγότερη ρύπανση και 2 φορές λιγότερο θόρυβο.. Επιβάλλεται δραστική αλλαγή πολιτικής υπέρ του τρένου και των συνδυασμένων μεταφορών, για μια σειρά λόγους που ξεκινούν από τις τιμές των καυσίμων (και τη συμβολή τους στον πληθωρισμό) και καταλήγουν στα τροχαία, τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θέτουν μια σειρά κρίσιμα ερωτήματα, που δεν αποδεικνύουν απλά την ανικανότητα των κυβερνήσεων αλλά και τη βαθιά τους εξάρτηση από συμφέροντα που ανταγωνίζονται το σιδηρόδρομο.. Η απάντηση στα ελλείμματα του ΟΣΕ δεν είναι να «ξεφορτωθούμε» το σιδηρόδρομο αλλά να τον ανασχεδιάσουμε και να τον εκσυγχρονίσουμε ώστε να δημιουργήσει έσοδα αποσπώντας μεταφορικό έργο από το αυτοκίνητο αλλά και από το αεροπλάνο.. Αναλυτικές προτάσεις έχουν ήδη καταθέσει οι Οικολόγοι Πράσινοι με υπόμνημά τους προς τον υπουργό Μεταφορών τον περασμένο Νοέμβριο.. Πιο αναλυτικά:.. Τα κυβερνητικά μέτρα για τον ΟΣΕ, που επισήμως αναμένονται για τις επόμενες μέρες, ουσιαστικά έχουν ήδη προαναγγελθεί με διαρροές προς τον Τύπο αλλά και με τη σιωπή του Υπουργείου Μεταφορών στις σοβαρές καταγγελίες του δικτύου Ε.. Π.. Ι.. Β.. Α.. ΤΗ.. Σ.. , στις αρχές Ιουλίου.. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε έναν ΟΣΕ «δύο ταχυτήτων», με μείωση προσωπικού σχεδόν κατά 50% και ματαίωση των επενδύσεων εκτός του άξονα Πάτρα - Αθήνα Θεσσαλονίκη.. Πρακτικά, πάνω από το μισό σιδηροδρομικό δίκτυο οδηγείται στην απαξίωση και στην προοπτική για σταδιακό κλείσιμο.. Το υπόλοιπο που απομένει, είναι αυτό που δεν ενοχλεί τους ανταγωνιστές του σιδηροδρόμου (αφού εκεί η πίτα είναι υπεραρκετή για όλους) και που προσφέρεται για πιθανή μελλοντική ιδιωτικοποίηση.. Η κυβέρνηση και ο υπουργός Μεταφορών οφείλουν να γνωρίζουν ότι για τον ίδιο όγκο μεταφορών ο σιδηρόδρομος απαιτεί 7 φορές λιγότερη ενέργεια από το αυτοκίνητο και έχει 16 φορές λιγότερα ατυχήματα, 10 φορές λιγότερη ρύπανση και 2 φορές λιγότερο θόρυβο.. Στην Ελλάδα, λοιπόν, του 2008 η απλή λογική επιβάλλει δραστική αλλαγή πολιτικής υπέρ του τρένου και των συνδυασμένων μεταφορών, για μια σειρά λόγους που ξεκινούν από τις τιμές των καυσίμων (και τη συμβολή τους στον πληθωρισμό) και καταλήγουν στα τροχαία, τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.. Κόντρα όμως στην απλή λογική, ο σιδηρόδρομος αντιμετωπίζεται μόνο ως πηγή οικονομικών ελλειμμάτων και όχι ως αναγκαία λύση σε πιεστικά προβλήματα.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο, έστω και την τελευταία στιγμή, να θέσουμε δημόσια μια σειρά κρίσιμα ερωτήματα:.. Ποιοι ευθύνονται για τη συνολικότερη απαξίωση  ...   Σε ποια λογική στηρίζεται ο «στόχος» των 2,5 ωρών για τη διαδρομή Αθήνα-Πάτρα το 2014, που σημαίνει μέση ταχύτητα 90 χλμ/ώρα σε μια νέα γραμμή υψηλών ταχυτήτων, αν όχι στην «προστασία» των εσόδων του αντίστοιχου υπό κατασκευή ιδιωτικού αυτοκινητόδρομου; Γιατί μετατέθηκε κατά δύο ολόκληρα χρόνια η επέκταση του Προαστιακού προς Λαύριο;.. Πόσο συμπτωματικές είναι, τέλος, οι στενές σχέσεις της κυβερνητικής παράταξης με τους ανταγωνιστές του σιδηροδρόμου, όπως τα τοπικά ΚΤΕΛ, αλλά και οι ιδιωτικές κοινοπραξίες των νέων αυτοκινητοδρόμων.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είμαστε οι τελευταίοι που θα αμφισβητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα κακοδιαχείρισης και διαφάνειας που ταλαιπωρούν επί χρόνια τον ΟΣΕ.. Δε δεχόμαστε όμως να αγνοούνται και να αποκρύπτονται από την κοινή γνώμη δύο ακόμη βασικά δεδομένα:.. Βασική πηγή των συσσωρευμένων ελλειμμάτων ήταν η επί δεκαετίες επιλογή των κυβερνήσεων να μην καλύπτουν τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των γραμμών, αναγκάζοντας τον ΟΣΕ να προσφεύγει σε δανεισμό με υψηλά επιτόκια (40% του ελλείμματος αποτελούν οι δαπάνες για τόκους), την ώρα που οι αντίστοιχες δαπάνες για το οδικό δίκτυο καλύπτονταν πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό.. Η διαρκής προνομιακή μεταχείριση των οδικών έργων στέρησε το σιδηρόδρομο από πελατεία και έσοδα.. Με τα σημερινά προγράμματα επενδύσεων, σύγχρονο τρένο θα υπάρχει το 2014 σε 10 το πολύ νομούς, την ίδια στιγμή που κλειστοί αυτοκινητόδρομοι θα καλύπτουν τους 37 από τους 43 νομούς της ηπειρωτικής χώρας, δημιουργώντας ένα από τα πυκνότερα δίκτυα στην Ευρώπη.. Μόνο μυωπικά μυαλά θα έβλεπαν ως λύση για τα ελλείμματα τον ακρωτηριασμό ενός πολύτιμου μεταφορικού δικτύου που, ακόμη και αν δεν υπήρχε καθόλου, θα έπρεπε να το δημιουργήσουμε εξαρχής.. Θυμίζουμε επίσης ότι η περίπτωση του ΟΣΕ διαφέρει ριζικά από την Ολυμπιακή, καθώς οι ανταγωνιστές του σιδηροδρόμου δεν είναι άλλες ομοειδείς εταιρείες αλλά οδικές μεταφορές που υποθηκεύουν τη βιωσιμότητα της χώρας.. Η απάντηση στα ελλείμματα του ΟΣΕ δεν είναι να «ξεφορτωθούμε» το σιδηρόδρομο αλλά να τον ανασχεδιάσουμε και να τον εκσυγχρονίσουμε ώστε να δημιουργήσει έσοδα αποσπώντας μεταφορικό έργο από το αυτοκίνητο και (για ορισμένες εσωτερικές γραμμές) ακόμη και από το αεροπλάνο.. Προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη καταθέσει οι Οικολόγοι Πράσινοι με αναλυτικό υπόμνημα προς το σημερινό υπουργό Μεταφορών, τον περασμένο Νοέμβριο.. Αν πάλι κάποιοι στη κυβέρνηση πιστεύουν ότι η λογική «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι» είναι θεμιτή και εφαρμόσιμη, τους προτείνουμε να ξεκινήσουν την εφαρμογή της από το βαθύ τους κράτος: ας βάλουν, λοιπόν, πωλητήριο στο διαβόητο σύστημα ασφαλείας C41, που συνδέθηκε με τα σκάνδαλα των υποκλοπών και της SIEMENS, χωρίς να εξυπηρετήσει ποτέ τους Ολυμπιακούς Αγώνες για τους οποίους αγοράστηκε, και ας περικόψουν δραστικά τις εξοπλιστικές δαπάνες που απλώς επιδοτούν ξένες πολεμικές βιομηχανίες και εγχώριους μηχανισμούς διαφθοράς.. Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979952070.. Μιχάλης Τρεμόπουλος: 6976 448442.. Διαβάστε ολόκληρο το υπόμνημα των Οικολόγων Πράσινων προς τον υπουργό Μεταφορών που επιδόθηκε κατά τη συνάντησή τους στις 27 Νοεμβρίου 2007:.. Μεταφορές στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: Δεσμεύσεις τώρα για επείγουσες αλλαγές πολιτικής.. Αναλυτικά οι καταγγελίες και οι προτάσεις του δικτύου Ε.. :.. http://epivatis.. gr/e/article.. php?story=20080731143437155.. php?story=20080704114319600..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1533&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Το 3,5% των Οικολόγων Πράσινων στη δημοσκόπηση της.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΑΝΙΩΝ.. 7/22/2008 7:25:47 PM.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΡΗΤΗΣ.. ecogreenscrete@gmail.. com.. http://ecogreens-crete.. blogspot.. http://pras-cha.. com/.. Το 3,5% των Οικολόγων Πράσινων στη δημοσκόπηση της VPRC.. Δείγμα βαθύτερων πολιτικών αλλαγών στην Ελλάδα.. Χανιά, 22-7-2008.. Το 3,5% και η είσοδος στη Βουλή των Οικολόγων Πράσινων που δίνει δημοσκόπηση της VPRC είναι σημάδι βαθύτερων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών στην Ελλάδα.. Η κρίση της κοινωνίας και οικονομίας του πετρελαίου που μεταφράζεται σε αυξανόμενη ακρίβεια, φτώχεια, καταστροφή της φύσης κι εξαθλίωση όχι μόνο πλέον για τον Τρίτο Κόσμο αλλά και για χώρες της Δύσης, ωθεί ολοένα και περισσότερους πολίτες στην αναζήτηση εναλλακτικών διεξόδων στην οικονομία, την ενέργεια αλλά και στην πολιτική.. Δεν είναι τυχαίες οι χιλιάδες αιτήσεις πολιτών (κι όχι μόνο εταιρειών) και στη χώρα μας για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, από τον άνεμο και άλλες ήπιες μορφές ενέργειας.. Η κοινωνία αναζητά εναγωνίως διέξοδο από την κρίση του πετρελαίου κι από τις καταστροφικές συνέπειες της χρήσης του στην κλιματική αλλαγή, στη μόλυνση αέρα, εδάφους και νερού, στις πολεμικές συρράξεις σε όλο τον πλανήτη, στα κερδοσκοπικά παιχνίδια πολυεθνικών και στην εξάρτηση, πολιτική και οικονομική, ανθρώπων και χωρών από αυτούς που ελέγχουν το πετρέλαιο.. Οι αιτήσεις αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια που έχουν θέσει νομοθετικά οι ελληνικές κυβερνήσεις για την παραγωγή ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ανακόψουν την άνοδο των μη ρυπογόνων ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απεξάρτηση των πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας από το εισαγόμενο πετρέλαιο και το κύκλωμα που το προωθεί κι ωφελείται από αυτό σε βάρος της φύσης, της οικονομίας, των πολιτών και της δημοκρατίας της ίδιας.. Οι ήπιες μορφές ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα να γίνει αυτοπαραγωγός ενέργειας, να καλύπτει τις δικές του ανάγκες σε ενέργεια  ...   φύση μέσα στην πόλη, ανθρώπινους ρυθμούς και συνθήκες ζωής, ένα μέλλον με ποδήλατο και πεζόδρομους, με ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, με ήπιες μορφές ενέργειας που απελευθερώνουν τον πολίτη και δίνουν νέα πνοή στη δημοκρατία.. Αυτό το όραμα που καθημερινά πλέον γίνεται πράξη σε κάθε γωνιά του πλανήτη από ελπιδοφόρα κινήματα πολιτών, συγκινεί ολοένα και περισσότερους πολίτες, από ολόκληρο το παλιό πολιτικό φάσμα, όπως φαίνεται και στη δημοσκόπηση.. Πολίτες που είχαν ψηφίσει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αισθάνονται απέχθεια για τους κουμπάρους και τους κολλητούς που κυβερνάνε και καρπώνονται τον πλούτο της χώρας, τα δημόσια κονδύλια και μίζες της SIEMENS κι όχι μόνο.. Πολίτες που είχαν ψηφίσει Αριστερά, την παρακολουθούν άναυδοι να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, το πώς μια «επαναστατική», υποτίθεται, οργάνωση στη Λατινική Αμερική, έχει, λέει το «δικαίωμα» να απαγάγει αθώους πολίτες και πολιτικούς της αντιπάλους όπως η Ίγκριντ Μπετανκούρ και να τους κρατάει επί χρόνια σε ομηρία, σαν διαπραγματευτικό όπλο, γιατί «έτσι κάνει κι η Δεξιά κυβέρνηση»! Πολίτες που αναρωτιούνται γιατί τόσα χρόνια δεν προχωράνε οι μελέτες και δε λειτουργούνε οι προβλεπόμενοι από το νόμο Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 όπως το Λαφονήσι κι εγκαταλείπονται αυτές οι περιοχές στο έλεος της αυθαιρεσίας και της τσιμεντοποίησης, που δε βλέπουν κανένα κυβερνητικό στέλεχος, βουλευτή ή τοπικό άρχοντα των Χανίων να συγκινείται από τα ερειπωμένα Νεώρια δυόμισι χρόνια μετά το σεισμό, που βλέπουν τα χρήματα από τα εισιτήρια του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς να πηγαίνουν στην Αθήνα και να τα διαχειρίζεται κατά βούληση η εκάστοτε κυβέρνηση, κι εμείς κάθε χρόνο να τους παρακαλάμε να προσλάβουν κανένα γιατρό και κανένα φύλακα στον Εθνικό Δρυμό!.. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι βαδίζουμε προς βαθύτερες κοινωνικές αλλαγές, που ξεπερνάνε το δικομματισμό, την αλαζονεία της εξουσίας, τη διαφθορά, την κοινωνία και την οικονομία του πετρελαίου συνολικά.. Οικολόγοι Πράσινοι Χανίων..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1525&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Κάτι νέο γεννιέται στον Κορινθιακό κόλπο, ας το στ.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.. 7/11/2008 4:47:01 PM.. Κάτι νέο γεννιέται στον Κορινθιακό κόλπο,.. ας το στηρίξουμε ενεργά.. 11 Ιουλίου 2008.. Ο Κορινθιακός υποφέρει σήμερα από την απουσία πολιτικών που θα μπορούσαν να τον μετατρέψουν σε πηγή ζωής για τις κοινότητες που τον περιβάλλουν.. Απόβλητα, αυθαιρεσίες κάθε είδους, κακή διαχείριση των υδατικών πόρων, γεωργική παραγωγή με επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, υπεραλίευση και διάβρωση για δεκαετίες έρχονται να συναντηθούν σήμερα με πλήθος σχεδίων για κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού.. Όμως η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών την τελευταία περίοδο δημιουργεί ελπίδες και μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον Κορινθιακό.. Προτάσεις για να μετατραπεί ο Κορινθιακός ξανά σε μια θάλασσα ζωής υπάρχουν και φαίνεται πια να έχουν την υποστήριξη μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας.. Η βιώσιμη διαχείρισή του και η δημιουργία ενός θαλάσσιου καταφυγίου («θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή») θα δημιουργούσαν τις συνθήκες για ανάκαμψη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την άνθιση πράσινων επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την επιστημονική παρακολούθηση, οικολογικές ξεναγήσεις, παρατηρήσεις θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων κα.. Επιπλέον στην περιοχή υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση ενός πιο πράσινου-οικολογικού μοντέλου οικονομίας και κοινωνικής ευημερίας που θα στηριχθεί στην ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών, την ανακύκλωση και βιώσιμη διαχείριση των νερών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση του σημαντικού φυσικού πλούτου της περιοχής, την προώθηση ΑΠΕ και στον οικιακό τομέα κα.. Οι ευκαιρίες για οικολογική βιωσιμότητα και κοινωνική ευημερία χάνονται λόγω απουσίας κατάλληλων πολιτικών σχεδίων και πρωτοβουλιών για την περιοχή.. Τα πράγματα θα είναι, όμως, πολύ χειρότερα αν στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κατασκευαστούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συμπεριλαμβανομένης και μιας με λιθάνθρακα- που προωθείται σήμερα από την κυβέρνηση και οικονομικούς κύκλους.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι, τη στιγμή που πλέον αρχίζουμε να «ψηνόμαστε» από την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις γενικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη στιγμή που η Ελλάδα  ...   συνεργασία και κοινές δράσεις με άλλες πρωτοβουλίες για την προστασία του Κορινθιακού και εναντίον του λιθάνθρακα.. Αποκορύφωμα υπήρξε η πορεία ενέργειας της 24 Φεβρ.. 2008 από όλες τις άκρες του Κορινθιακού προς τη γέφυρα του Ρίου και συμβολική κατάληψή της.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκτιμούν πως ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Πρωτοβουλίας, η απήχηση των θέσεών της στο ευρύ κοινό δείχνουν τον δυναμισμό του οικολογικού κινήματος που ξεκινά από τα κάτω.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν πολίτες και οργανώσεις να συμμετάσχουν ενεργά στην «Aπόβαση ενέργειας στην Αντίκυρα», την Κυριακή 13/7/2008, που θα ξεκινήσει από το λιμάνι του Κιάτου με ναυλωμένο καράβι χωρητικότητας 500 ατόμων (Επιβίβαση: 9.. 30 πμ, Επιστροφή: 6.. 00μμ) και άλλα πλωτά μέσα.. Ο Κορινθιακός χρειάζεται οικολογική ενέργεια:.. - Να εγκαταλειφθούν τα σχέδια για κατασκευή μονάδας λιθάνθρακα και να μην υπερ-συγκεντρωθούν μονάδες φυσικού αερίου στην περιοχή.. Να προωθηθεί μέσα από διάλογο η αξιοποίηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην περιοχή καθώς και η αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων και των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών για παραγωγή βιοκαυσίμων.. Να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στην περιοχή.. - Να περιορισθεί η υπεραλίευση στην περιοχή και να περιοριστεί η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού.. Να δημιουργηθεί ένα θαλάσσιο καταφύγιο με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων, παράκτιων ψαράδων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.. - Να σταματήσει η απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων στον Κορινθιακό και να εξεταστεί η δυνατότητα εξυγίανσης των περιοχών που έχουν επιβαρυνθεί με κόκκινη λάσπη και άλλα απόβλητα.. - Να στραφεί η οικονομία της περιοχής προς πράσινη κατεύθυνση αξιοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους, νομοθετικά και πολιτικά εργαλεία αλλά και με την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών.. Η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, οι βιολογικές καλλιέργειες, οι πράσινες μεταφορές, η οικολογική ξενάγηση, ο οικο-τουρισμός, οι πράσινες τεχνολογίες και η καθαρή παραγωγή θα πρέπει να είναι οι λέξεις κλειδιά για ένα πιο βιώσιμο μέλλον των κοινωνιών που ζούνε δίπλα και από τον Κορινθιακό.. Για επικοινωνία: Β.. Κελλάρης Οικολόγοι Πράσινοι Κορινθίας τηλ.. 6977668776..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1511&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ.. 6/16/2008 6:35:54 PM.. com.. Χανιά, 15-6-2008.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ.. Με αφορμή τα σχέδια για τη δημιουργία ηλιοθερμικού σταθμού 50 MW σε έκταση 2.. 000 στρεμμάτων της Μονής Γουβερνέτου στο Ακρωτήρι Χανίων, οι Οικολόγοι Πράσινοι Χανίων έχουν να επισημάνουν τα παρακάτω:.. 1.. Είμαστε υπέρ των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή και η ηλιοθερμική, που μαζί με την αιολική ενέργεια, τα μικρά υδροηλεκτρικά και την εξοικονόμηση και την αλλαγή τρόπου ζωής, παραγωγής, κατανάλωσης και οργάνωσης της κοινωνίας, μπορούν να αποτελέσουν την εναλλακτική λύση απέναντι στο σημερινό ρυπογόνο αδιέξοδο της κοινωνίας του πετρελαίου, ενάντια σε «λύσεις» όπως η πυρηνική ενέργεια που εξετάζει η κυβέρνηση της ΝΔ, που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και κινδύνους (να μην ξεχνάμε το Τσέρνομπιλ και τα πυρηνικά απόβλητα).. 2.. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η δυνατότητα που δίνουν για αποκέντρωση και παραγωγή σε τοπικό επίπεδο (σπιτιού, δήμου ή κοινότητας), προωθώντας έτσι στην πράξη μορφές άμεσης δημοκρατίας και απεξάρτηση από κέντρα εξουσίας (ενεργειακή δημοκρατία).. Γι αυτό είναι σημαντικό το μέγεθος των σταθμών παραγωγής ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες μορφές να είναι μικρό και οι σταθμοί αυτοί να είναι τοπικά ελεγχόμενοι, να προσφέρουν δηλαδή τα οφέλη τους άμεσα στην τοπική κοινωνία.. 3.. Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τοπική Αυτοδιοίκηση.. Αυτό είναι κάτι που γίνεται πλέον ολοένα και πιο επίκαιρο και αναγκαίο, με τις τιμές του πετρελαίου  ...   να ξεκινήσουν να γίνονται ανεξάρτητες μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα Χανιά, να ανακοινώνονται τα αποτελέσματά τους και να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων, μέχρι να απομακρυνθεί ο σταθμός της ΔΕΗ.. 6.. Η κυβέρνηση θα πρέπει επειγόντως να προωθήσει τις εφαρμογές ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο οικιακής κατανάλωσης, να δώσει δηλαδή επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για να υπάρχει ενεργειακή αυτονομία σε επίπεδο κατοικίας με φωτοβολταϊκά στη στέγη (ηλιακές στέγες) κλπ.. Στη Γερμανία υπάρχουν χιλιάδες ηλιακές στέγες μετά από πρόταση των Πράσινων που εφαρμόστηκε, στην Ελλάδα με τόση ηλιοφάνεια, είναι αδιανόητο η κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα, αντί να προωθεί τέτοια προγράμματα και την ανάπτυξη ενός κλάδου παραγωγής φωτοβολταϊκών στο πλάι της βιομηχανίας παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, η οποία είναι από τις ελάχιστες εξαγωγικές βιομηχανίες της χώρας μας.. Για την καθυστέρηση προώθησης των ήπιων μορφών ενέργειας στη χώρα μας υπάρχουν ευθύνες στο σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τόσο εκείνων που κυβέρνησαν ή κυβερνούν όσο και της αντιπολίτευσης, της Αριστεράς μη εξαιρουμένης.. Για κάθε συγκεκριμένη πρόταση δημιουργίας σταθμού παραγωγής ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να εξετάζεται το σύνολο των στοιχείων της πρότασης, η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πριν την οριστική αποδοχή ή απόρριψή της.. Το κριτήριο της «αισθητικής» είναι καθαρά υποκειμενικό (εμείς προτιμάμε να βλέπουμε ανεμογεννήτριες και ηλιακούς σταθμούς αντί για το νέφους της Ξυλοκαμάρας που επιβαρύνει και την υγεία μας), όμως σημαντικό είναι ο όποιος σταθμός παραγωγής από ήπιες μορφές ενέργειας να μην ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητα ενός τόπου..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1493&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Σπάταλα κτίρια, άτολμος νόμος.. 6/12/2008 8:41:04 PM.. Σπάταλα κτίρια, άτολμος νόμος.. 12.. 06.. Με τεράστια καθυστέρηση ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι χαρακτηρίζουν το νόμο άτολμο, που περιγράφει πρόχειρα κάποιες γενικόλογες διαδικασίες χωρίς να μπαίνει στην ουσία του προβλήματος και να θέτει συγκεκριμένους στόχους.. Τον Ιανουάριο 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός της Κοινότητας, ένα απαραίτητο βήμα στην προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.. Σύμφωνα με την παραπάνω Οδηγία τα κράτη μέλη έπρεπε μέσα σε 3 χρόνια, δηλαδή έως τον Ιανουάριο 2006 να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την Οδηγία.. Με 2,5 χρόνια καθυστέρηση από την καταληκτική ημερομηνία (και 5,5 από την υιοθέτηση της Οδηγίας), ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 3661/2008 με τίτλο «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».. Ωστόσο με λύπη είδαμε έναν νόμο χωρίς συγκεκριμένους στόχους, ούτε κάποιο όραμα ως προς την βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων.. Είδαμε ένα Νόμο, απλή μετάφραση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με μόνο στόχο την εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο.. Ο Νόμος αυτός δεν αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα κάποιου μακροχρόνιου σχεδιασμού της εθνικής ενεργειακής μας πολιτικής, απλά περιγράφει κάποιες γενικές διαδικασίες που θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ, όπως αυτές υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.. Τέλος ο νόμος αφήνει όλα τα βασικά ερωτήματα ανοιχτά και τα μεταθέτει στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ με ΚΥΑ εντός 6 μηνών.. Ο Κανονισμός αυτός θα καθορίζει την μέθοδο υπολογισμού της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων, τα αρμόδια για την εκπόνησή της πρόσωπα, τη διαδικασία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, των λεβήτων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού και τη διαδικασία έκδοσής του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.. Ο νόμος προβλέπει ότι όλα τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον Κανονισμό, μάλιστα για τα νέα κτίρια άνω των 1.. 000 τ.. μ.. , θα είναι υποχρεωτική η μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης ενός τουλάχιστον εναλλακτικού συστήματος παροχής ενέργειας.. Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης  ...   όταν στη χώρα μας μεγάλο ποσοστό των κτιρίων είναι εξοχικά, τα οποία μάλιστα καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας;.. Δεδομένου ότι οι επιθεωρήσεις λεβήτων και κλιματισμού, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης θα αυξήσουν το κόστος κατασκευής νέων οικοδομών, ανακαίνισης και συντήρησης υφισταμένων, γιατί ο νόμος δεν προβλέπει κανένα ουσιαστικό κίνητρο για την υλοποίηση του;.. Ποιοι είναι οι μακροχρόνιοι στόχοι που θέτουν τα αρμόδια Υπουργεία και πώς ο συγκεκριμένος Νόμος θα βοηθήσει να επιτευχθούν;.. Μήπως οι ενεργειακές μελέτες και πιστοποιήσεις, αντί να βελτιώσουν το ενεργειακό δυναμικό των κτιρίων της χώρας μας, γίνουν ακόμα μια γραφειοκρατική διαδικασία για ιδιοκτήτες και αγοραστές;.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι ο νόμος μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και να βελτιώσει το ενεργειακό δυναμικό των κτιρίων στη χώρα μας.. Ωστόσο για την καλή του εφαρμογή ζητάμε:.. Για τις κανονιστικές διατάξεις.. Μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, κατά την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και θα συναποφασίσουν τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις.. Για τις εξοχικές κατοικίες.. Να συμπεριληφθούν και αυτές στον νόμο, μιας και στη χώρα μας είναι πολλές και καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας.. Για τα κίνητρα υλοποίησης του νόμου.. Να δοθούν κίνητρα, ώστε να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να επιθεωρήσουν τις ιδιοκτησίες τους και να τις αναβαθμίσουν ενεργειακά.. Για παράδειγμα οι ενεργειακές επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να υλοποιούνται σε επίπεδο Δήμων ή Νομαρχιών από αντίστοιχες Υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν.. Επίσης το κόστος των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης θα μπορούσε να επιδοτηθεί από το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή άλλα αντίστοιχα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα.. Τέτοιου είδους προγράμματα, όχι μόνο θα βοηθήσουν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού (κυρίως όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα) να θωρακίσει ενεργειακά τα σπίτια του, άρα και να κάνει τη συντήρησή τους πιο οικονομική, αλλά και θα συμβάλλουν στην μείωση εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα.. Για τη θέσπιση εθνικών στόχων και την καλή εφαρμογή του νόμου.. Να τεθούν μακροχρόνιοι στόχοι για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια της χώρας μας, να θεσπιστούν μηχανισμοί ελέγχου της καλής εφαρμογής της νομοθεσίας και να υπάρξει διαρκής συσχετισμός για το πώς η συγκεκριμένη νομοθεσία συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων.. Η Θεματική Ομάδα.. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.. Πληροφορίες: Σταύρος Σταματούκος, 6936 900276..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1490&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Παραίτηση Σουφλιά ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι.. 4/22/2008 9:51:38 PM.. Παραίτηση Σουφλιά.. ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι.. 22.. 4.. Η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, με την οποία η χώρα μας αποκλείεται από τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, εκθέτει τη χώρα και είναι δηλωτική της απουσίας πολιτικής βούλησης από μεριάς της κυβέρνησης για τα ζητήματα περιβάλλοντος.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν κουραστεί να επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική για το περιβάλλον σαν να μην έχει υποχρεώσεις.. Η υστέρηση αυτή είναι κυρίως ζήτημα προτεραιοτήτων και δευτερευόντως ζήτημα προσώπων.. Ο επικεφαλής του κυβερνητικού τομέα που αφορά (και) το περιβάλλον κος Γ.. Σουφλιάς έχει αποδείξει πως είναι ένας ικανός πολιτικός, όμως για άλλα ζητήματα, εκτός από τα περιβαλλοντικά,  ...   Περιβάλλον με τους οποίους συγκρούεται διαρκώς και δημόσια, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό τη χώρα.. Αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πολιτικό του ρόλο να εξασφαλίζει τα στοιχειώδη και συνεχίζει να «δικάζει» τους προκατόχους του και τους υφισταμένους του, ύστερα μάλιστα από 4 χρόνια δικής του θητείας.. Συνολικά προσωποποιεί τη γενικότερη απουσία πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης για τα ζητήματα βιωσιμότητας της χώρας.. Θεωρώντας ότι ο εξευτελιστικός αποκλεισμός μας από τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο αποτελεί τη σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι, ζητάμε την άμεση παραίτηση του Υπουργού κου Γ.. Σουφλιά.. Καλούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση και την κυβέρνηση να αναλάβει συγκεκριμένες και επαρκείς δεσμεύσεις για αλλαγή πολιτικής, όσο ακόμα είναι καιρός.. Η Εκτελεστική Γραμματεία.. Πληροφορίες: Μιχάλης Τρεμόπουλος 6976 448442..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1454&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Συνέδριο:Νέα σελίδα για τους Οικολόγους Πράσινους.. 4/1/2008 3:20:13 PM.. Νέα σελίδα για τους Οικολόγους Πράσινους.. μετά το συνέδριό τους.. «Αλλάζουμε τη ζωή μας, αλλάζουμε την πολιτική».. 31.. 3.. 08.. Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το απόγευμα το τακτικό συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το τριήμερο 28,29 και 30 Μαρτίου, με κεντρικό σύνθημα «αλλάζουμε τη ζωή μας, αλλάζουμε την πολιτική».. Ένα νέο, 33μελές Πανελλαδικό Συμβούλιο και μια νέα Γραμματεία θα κληθούν να υλοποιήσουν μια σειρά από σημαντικά και αναλυτικά πολιτικά ντοκουμέντα, που υιοθέτησε το συνέδριο.. Οι 231 σύνεδροι, άνδρες και γυναίκες από όλες τις περιοχές της χώρας, επιβεβαίωσαν μέσα από τις τοποθετήσεις τους στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου και τις αποφάσεις που έλαβαν, ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι και νέα ανερχόμενη δύναμη, που συσπειρώνει όλους όσους και όσες επιδιώκουν να φέρουν στο προσκήνιο της πολιτικής τις πράσινες ιδέες και προτάσεις, με τη δική τους αυτόνομη πολιτική παρουσία και να αποτελέσουν μια δύναμη που θα επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική ως διαδικασία συγκρότησης εναλλακτικών προτάσεων που επιλύουν τα προβλήματα και διαμορφώνουν τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μια οικολογική και κοινωνικά αλληλέγγυα προοπτική.. Οι εργασίες άνοιξαν με συζήτηση για την πράσινη οικονομία, με κεντρικό ομιλητή τον Φιλίπ Λαμπέρτς, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, ιδρυτικό μέλος των οποίων είναι οι Οικολόγοι Πράσινοι.. Χαιρέτησαν ως εκπρόσωποι των κομμάτων τους οι Σπ.. Κουβέλης, (ΠΑΣΟΚ), Β.. Αποστόλου, (Συνασπισμός), Ζιώγας Χ.. (ΚΚΕ), Βασιλόπουλος Γ.. (Οικολόγοι Ελλάδας), Π.. Κωνσταντίνου (ΣΕΚ) καθώς και εκπρόσωποι κινήσεων πολιτών και αυτοδοικητικών σχημάτων.. Οι αποφάσεις.. Οι σύνεδροι κατέληξαν μέσα σε ένα πνεύμα ομοφωνίας σε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων για:.. - Την πολιτική συγκυρία και την πολιτική παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η περιβαλλοντική κρίση, η πλήρως αποτυχημένη πολιτική της κυβέρνησης και η βαθιά κρίση του δικομματισμού αλλά και της πολιτικής των παραδοσιακών κομμάτων, που απελευθερώνει σημαντικά τμήματα της κοινωνίας από τα κομματικά τείχη και τις πελατειακές σχέσεις.. - Την στρατηγική και τακτική τους, την προετοιμασία τους για τις ευρωεκλογές του 2009, τις εθνικές εκλογές όποτε και να γίνουν και τις εκλογές του 2010 για την αυτοδιοίκηση.. - Την οργανωτική και πολιτική ανάπτυξη των Οικολόγων Πράσινων καθώς και για την αποσαφήνιση του πολιτικού προφίλ τους.. - Τον πολιτικό προγραμματισμό και τις παρεμβάσεις/δράσεις τους σε κεντρικά και ειδικά πολιτικά θέματα.. Πιο αναλυτικά, υιοθέτησαν:.. - Παρεμβάσεις για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές στο μοντέλο διακυβέρνησης, πρωτοβουλίες προώθησης της πράσινης και της κοινωνικής οικονομίας, την εξάλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων, συμπεριφορών και κοινωνικών προτύπων που έχουν ως αποτέλεσμα διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων (γυναίκες, ομοφυλόφιλοι, ρομά, ΑΜΕΑ κ.. α.. ), την ισότιμη ένταξη των προσφύγων/μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, τη βελτίωση της ζωής στις πόλεις, την μείωση του περιβαλλοντικού βάρους σε θέματα υγείας, τις βιώσιμες μετακινήσεις και το ποδήλατο, την προστασία των δασών (ιδιαίτερα των ορεινών), την πρόληψη των πυρκαγιών και την οικολογική ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών, τη βιώσιμη διαχείριση των νερών, την εξοικονόμησης ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένταξη στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης θεμάτων ανακύκλωσης, εξοικονόμησης νερού, προστασίας του κλίματος, και γενικότερα προστασίας του περιβάλλοντος, τις αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να προωθείται η ισότητα των φύλων, να υποστηρίζονται τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών/ ΛΟΑΤ / μεταναστών.. - Την προετοιμασία και τους στόχους τους σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και τις επερχόμενες εκλογές (ευρωεκλογές ή και εθνικές).. Όπως τονίζεται στην απόφαση «πολιτικός στόχος μας δεν είναι απλώς να υπερβούμε το 3% στις ευρωεκλογές (και στις εθνικές εκλογές, όποτε γίνουν) αλλά να συμβάλλουμε σε αναδιάταξη των κομματικών τειχών, με στόχο να αποκλειστούν πλέον οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, που έδειξαν τα  ...   Οικολόγων Πράσινων.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι κάνοντας πράξη την πολιτική τους για δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες και περιφερειακή συγκρότηση, έχουν επιλέξει να εκπροσωπούνται στο πανελλαδικό συμβούλιο εκπρόσωποι από κάθε περιφέρεια που εκλέγονται από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις.. Συνολικά, τα 24 από τα 33 σήμερα μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν απευθείας από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που έγιναν τον Φεβρουάριο και Μάρτιο και τα 9 μέλη απευθείας από το συνέδριο.. Τα νέα μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου είναι:.. Αγραφιώτου Αρετή (Αττική), Αλεξάκης Βασίλης (Δυτ.. Ελλάδα), Βεντούρης Ιωσήφ (Κρήτη), Γεωργόπουλος Αλέξανδρος (Θεσσαλονίκη), Γκουρτσογιάννη Μελίττα (Αττική), Διάκος Κώστας (Αττική), Δραγούμης Φίλιππος (Αττική), Ζέρβας Πάνος (Θεσσαλονίκη), Ζωγόπουλος Βασίλης (Δυτ.. Ελλάδα), Ζώτου Ελεονόρα (Θεσσαλονίκη), Ηλιόπουλος Νίκος (Αττική), Ιωαννίδου Ελεάνα (Θεσσαλονίκη), Κατώπης Κώστας (Αττική), Κελλάρης Βασίλης (Πελοπόννησος), Κήκου Όλγα (Αττική), Κολοκούρης Ορέστης (Αττική), Κρομμύδας Τάσος (Αττική), Λεμπέση Κάτια (Αττική), Μυριβήλη Λενιώ (Αττική), Μπούκας Μίλτος (Ήπειρος), Μπάκας Μιχάλης (Αιγαίο), Νάστος Αλέξανδρος (Ήπειρος), Ξενικός Αντώνης (Αττική), Πασχαλίδης Γιώργος (Αν.. Μακεδονία-Θράκη), Σιάκης Λευτέρης (Θεσσαλία), Στροβολίδου Ηλέκτρα (Αττική), Τρεμόπουλος Μιχάλης (Θεσσαλονίκη), Τσόπτσια Ελεάνα (Δυτ.. Μακεδονία), Τσιρώνη Νατάσα (Αττική), Φαναριώτης Δημήτρης (Ιόνια), Χαζαράκης Αλκαίος (Στερεά Ελλάδα), Χαραλαμπάκης Γιάννης (Αττική), Χρυσόγελος Νίκος (Αττική).. Το Πανελλαδικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίασή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, εξέλεξε τα 6 μέλη της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων, που είναι: Ζώτου Ελεονόρα, Λεμπέση Κάτια, Μυριβήλη Λενιώ, Κρομμύδας Τάσος, Τρεμόπουλος Μιχάλης και Χρυσόγελος Νίκος.. Αναπληρωματικοί εκλέχτηκαν οι Δραγούμης Φίλιππος και Χαραλαμπάκης Γιάννης.. Από το συνέδριο άρχισε, επίσης, η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής, που θα αναλάβει να οργανώσει την προεκλογική καμπάνια των Οικολόγων Πράσινων για τις ευρωεκλογές αλλά και θα θέσει τις δυνάμεις των Οικολόγων Πράσινων σε ετοιμότητα για τη συμμετοχή τους και στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν.. Ένα εκλογικό συνέδριο τον Οκτώβριο του 2008 θα εκλέξει τους/τις υποψηφίους για τις ευρωεκλογές και θα υιοθετήσει το εκλογικό πρόγραμμα των Οικολόγων Πράσινων για τις ευρωεκλογές.. Τα ψηφίσματα.. Το συνέδριο υιοθέτησε, επίσης, ομόφωνα τα εξής ψηφίσματα:.. - Δώδεκα προτάσεις για την προστασία των δασών και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών καθώς και σχετικό πρόγραμμα πολιτικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.. - Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στις περιοχές του Ασωπού ποταμού, την προστασία της υγείας των κατοίκων και τη στροφή των βιομηχανιών της περιοχής σε μορφές καθαρής παραγωγής.. - Για τις προστατευόμενες περιοχές, με έμφαση στις δυνατότητες ανάπτυξης τοπικών πράσινων οικονομικών δραστηριοτήτων που διατηρούν και διαχειρίζονται τον φυσικό πλούτο της χώρας.. - Για την απόδοση της ελληνικής υπηκοότητας στα παιδιά μεταναστών/ριών.. - Για την ένταξη της Δωδώνης σε καθεστώς προστασίας της ως μνημείο διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς.. - Για την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού στην Κρήτη.. - Για την άμεση απελευθέρωση της Ίνγκριντ Μπετανκούρ, υποψήφιας των Πρασίνων για τις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας το 2002 και άλλων πολιτικών κρατουμένων από την αντάρτικη οργάνωση FARC.. - Για να προσμετρούνται τα λευκά και να αντιστοιχούν σε κενά βουλευτικά έδρανα.. - Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εντατικής κτηνοτροφίας στο περιβάλλον και για αλλαγές στο καταναλωτικό και διατροφικό μοντέλο.. Οι σύνεδροι εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους και τη συμμετοχή τους στις διεθνείς κινητοποιήσεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα και τον τερματισμό της καταπίεσης και βίαιης καταστολής στο Θιβέτ από το καθεστώς της Κίνας.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι προσκαλούν όλα τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς φορείς να πάρουν θέση και υποστηρίζουν ακόμα και την αποχή της ελληνικής αντιπροσωπείας τουλάχιστον από την τελετή έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων.. Μια χώρα που παραβιάζει καθημερινά τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκτελεί χιλιάδες ανθρώπους το χρόνο δεν μπορεί να γιορτάζει.. Και εμείς δεν μπορούμε να σιωπούμε.. Επικοινωνία: Μιχάλης Τρεμόπουλος, 6976 448442, Νίκος Χρυσόγελος, 6936672882, Κάτια Λεμπέση, 6973791755..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1420&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ Β.. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.. 12/7/2007 3:01:59 PM.. Συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους.. Ένα νέο πλήγμα ανυπολόγιστου κόστους για τη φύση και την κοινωνία έχει σχεδιαστεί από την κυβέρνηση σε ένα ακόμα εκλεκτό κομμάτι της Ελλάδας.. Πρόκειται για την παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ώστε να παραμείνουν ως «Οριστικές Παραχωρήσεις Μεταλλείων» 317.. 000 στρέμματα πυκνής δασικής έκτασης στη Βόρειο Χαλκιδική, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», μέτοχοι της οποίας είναι η καναδέζικη European Goldfields κατά 95% και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά 5%.. Τα πολεοδομικά σχέδια των Δήμων και το έγγραφο του Υπουργείου.. Τη δασική αυτή έκταση μοιράζονται ο Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου, ο Δήμος Παναγίας και ο Δήμος Αρναίας.. Οι τρεις αυτοί Δήμοι συνέταξαν πρόσφατα τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδιά τους (ΓΠΣ), δηλαδή τους χάρτες χρήσεων γης που θα καθορίσουν το μέλλον αυτών των εκτάσεων για τις επόμενες δεκαετίες.. Στην πρόταση του Δήμου Σταγείρων- Ακάνθου για το ΓΠΣ, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου 2007, 160 χιλιάδες στρέμματα του βορείου τμήματος χαρακτηρίστηκαν ως «περιοχή προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων».. Ωστόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης παρενέβη με το έγγραφο Δ7/9823/10.. 05.. 2007, δίνοντας εντολή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την έγκριση των ΓΠΣ να προβεί στις εξής αλλαγές στο ΓΠΣ του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου:.. Η περιοχή «προστασίας δάσους» των 160.. 000 στρεμμάτων να χαρακτηρισθεί «περιοχή υπό καθεστώς παραχωρήσεων για μεταλλευτική χρήση».. Η παράκτια ζώνη των 75 χλμ.. να χαρακτηρισθεί κι αυτή ως «περιοχή υπό καθεστώς παραχωρήσεων για μεταλλευτική χρήση».. Να διατηρηθούν ως έχουν οι Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) υψηλής όχλησης Στρατωνίου και Ολυμπιάδας.. Να αποτυπωθούν στους χάρτες του ΓΠΣ όχι μόνο οι υφιστάμενες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις αλλά και οι μελλοντικές, όπως αυτές περιγράφονται στο εγκεκριμένο ήδη από το Υπ.. Ανάπτυξης Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΑ) των Μεταλλείων Κασσάνδρας της «Ελληνικός Χρυσός».. Ανάλογες είναι οι εντολές του Υπ.. Ανάπτυξης και για τα υπόλοιπα 150.. 000 στρέμματα πυκνού δάσους που περιλαμβάνονται στα ΓΠΣ των Δήμων Αρναίας και Παναγίας.. Όπως τονίζεται στο έγγραφο του Υπουργείου, η εκμετάλλευση των μεταλλείων χαρακτηρίζεται ως «δημόσιας ωφελείας» και, ως τέτοια, κατισχύει όλων των άλλων δραστηριοτήτων, ακόμα και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.. «Προβλέπεται εκ του νόμου αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εντός ή εκτός του χώρου του μεταλλείου για την εκμετάλλευση αυτού».. Γι αυτό «πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.. 210/1973) προς αποφυγή δημιουργίας εμπλοκών σε περίπτωση αλληλεπίδρασης των χρήσεων γης με τις τυχόν μελλοντικές ή και ισχύουσες μεταλλευτικές δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές».. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο ανάπτυξης, 170.. 000 στρέμματα στο Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου και άλλα 150..  ...   τοπίο εγκαταλελειμμένων μεταλλευτικών συγκροτημάτων και χιλιάδων στρεμμάτων αποθέσεων τοξικών αποβλήτων.. Το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον θα έχει παραμορφωθεί ανεπανόρθωτα, τα πλούσια νερά της θα έχουν καταστραφεί και η ανεργία θα έχει εκτοξευθεί στα ύψη.. Η καταστροφή του παρθένου δάσους των Σκουριών από την εξόρυξη και επεξεργασία του μεταλλεύματος, καθώς και από τους εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους τοξικών αποβλήτων και μπάζων που θα αφήσει πίσω της η εταιρεία, θα είναι ολοκληρωτική.. Δραματικές όμως θα είναι οι συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή μια και το όρος Κάκαβος, όπου βρίσκονται οι Σκουριές, είναι η μεγαλύτερη πηγή πολύτιμου καθαρού νερού ολόκληρης της Χαλκιδικής.. Από εκεί προέρχονται όλα τα υδατικά αποθέματα της Β.. Χαλκιδικής αλλά και ο ποταμός Χαβρίας, από όπου προγραμματίζεται να υδροδοτηθεί το νότιο (και τουριστικό) μέρος του Νομού.. Οι συνέπειες της αποστράγγισης του βουνού από την υφιστάμενη στοά στις Σκουριές θα είναι ολέθριες για όλη την περιοχή και τις έχει ήδη αισθανθεί ο πλησιέστερος οικισμός, η Μεγάλη Παναγία.. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας των δασών αυτών, 100 χιλιάδες στρέμματα από αυτά έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης NATURA 2000.. Για τους λόγους αυτούς, κάνουμε έκκληση:.. Στην ελληνική κυβέρνηση:.. - Να σεβαστεί τη δέσμευσή της ότι «η προστασία των δασών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά» της, όπως πρόσφατα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, και να την αποδείξει έμπρακτα στην συγκεκριμένη περίπτωση των δασών της Βορείου Χαλκιδικής,.. - Να εγκρίνει με νέα απόφαση και να υποστηρίξει με τον κάθε δυνατό τρόπο τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των αρμόδιων Δήμων,.. - Να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία αποχαρακτηρισιμού των συγκεκριμένων δασικών εκτάσεων ως «Οριστικές Παραχωρήσεις Μεταλλείων» και να θωρακίσει νομοθετικά την προστασία τους,.. - Να τροποποιήσει το Χωροταξικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Τουρισμού έτσι ώστε να κατοχυρωθεί πλήρως η προστασία της εν λόγω δασικής έκτασης,.. - Να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην υγεία των κατοίκων, στην φύση, στον υδάτινο πλούτο, στον τουρισμό και την ίδια την ζωή της περιοχής.. Στους Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές:.. - Να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση στην κυβέρνηση ώστε να σταματήσουν αμέσως τα προγράμματα καταστροφής της περιοχής.. - Να αντιταχθούν κατά την άσκηση του έργου τους σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που θα αποσκοπήσει στην προστασία των χρυσωρυχείων.. - Να ελέγξουν μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε άλλου οργάνου την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας NATURA 2000 και της εν γένει Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην συγκεκριμένη περίπτωση,.. - Να ελέγξουν τη νομιμότητα και τους όρους παραχώρησης της συγκεκριμένης περιοχής στην εταιρεία "Ελληνικός Χρυσός".. - Να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης ενός προγράμματος προστασίας της συγκεκριμένης δασικής έκτασης.. Για περισσότερες πληροφορίες: Μ.. Τρεμόπουλος 6976 448442..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1352&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.. 11/15/2007 12:41:25 AM.. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.. Για τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ είναι επιτακτική και απαραίτητη μια σοβαρή μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής ώστε αυτή να μην αποσκοπεί μόνο στην είσπραξη χρημάτων για να κλείνουν μαύρες τρύπες αλλά να αποτελέσει κυρίως εργαλείο για βαθιές αλλαγές στην οικονομία σε μια κατεύθυνση της οικολογικής βιωσιμότητας.. Χαιρόμαστε λοιπόν που ο κύριος Αλογοσκούφης υποχρεώθηκε χθες να συζητήσει με τους άλλους υπουργούς Οικονομίας των χωρών της ΕΕ θέματα που άπτονται της οικολογικής μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, όπως είναι οι «πράσινοι φόροι» και η μείωση του ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές στο περιβάλλον.. Αν και προβλέπεται διαφοροποίηση της κλίμακας του ΦΠΑ για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, τα «πράσινα» θέματα δεν αντιμετωπίζονται μέχρι τώρα ως μια ξεχωριστή κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να είχαν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.. Ήδη από τον Ιούλιο 2007 η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι υποστηρίζουν τη μείωση του ΦΠΑ για υλικά μονώσεων καθώς και για ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες.. Η Γαλλία σκοπεύει να δώσει ώθηση στο θέμα ώστε να υπάρχει συμφωνία στη διάρκεια της Γαλλικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2008 τόσο για τη μείωση του ΦΠΑ για πράσινα προϊόντα όσο και  ...   νοικοκυριά καθώς μείωση του κόστους εξουδετερώνεται λόγω της συνεχούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου και λόγω των σημαντικών απωλειών ενέργειας εξαιτίας της κακής κατασκευής των κτιρίων.. Βιώσιμο και αποτελεσματικό μέτρο σε μακροχρόνια βάση θα ήταν η μείωση του ΦΠΑ για εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, σε συνδυασμό με αντίστοιχη τεχνική και οικονομική υποστήριξη.. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούν ότι υπάρχουν πιο ορθολογικές οικονομικές πολιτικές από την εμμονή στην αύξηση εσόδων μέσω της φορολόγησης της εργασίας και της αύξησης γενικά του ΦΠΑ.. Οι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος περνάνε μέσα από αλλαγές και στη φορολογική πολιτική με έναν συνδυασμό μέτρων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μετακινήσεων χρηματιστηριακών κερδοσκοπικών κεφαλαίων, τη μείωση της επιβάρυνσης για περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες οικονομικές δραστηριότητες, τη φορολόγηση των μορφών ενέργειας ανάλογα με την επιβάρυνση στο κλίμα που προκαλεί η κάθε μία και αντίστοιχη διακύμανση του ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια.. Βέβαια, τέτοιοι φόροι πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο ανταποδοτικοί, δηλαδή οι πόροι που συγκεντρώνουν να αξιοποιούνται για μέτρα αντιμετώπισης της αντίστοιχης βλάβης στο περιβάλλον και ενίσχυσης εναλλακτικών λύσεων, όπως για παράδειγμα προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενίσχυση σιδηροδρόμου και μέσων μαζικής μεταφοράς, μόνωση κτιρίων.. Για περισσότερες πληροφορίες:.. Κώστας Κατώπης 6972 033070..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1337&forum_id=20&
  Open archive


 • Archived pages: 1022