www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-ECOLOGY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1022 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: All Forums.. Αναζήτηση.. Θέμα.. Συγγραφέας.. Ημερομηνία.. Απαντήσεις.. Μια πλατε α που ζει και βρωμ.. ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ.. 7/20/2011 12:14:49 AM.. 0.. Η αξ α εν ς δ ντρου.. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.. 7/19/2011 8:44:53 AM.. Λαμ αΚομ να κυπαρ σσια στο διατηρητ ο κτ ριο Πλατ.. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ.. 7/18/2011 8:44:44 AM.. Μηνυτ ρια αναφορ για την κρηξη στα μεταλλε α.. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.. 7/16/2011 5:28:19 PM.. Κρ ντη - Καρπεν σι, η δι σχιση του Ε4.. Στ φανος Σταμ λλος.. 7/15/2011 12:50:09 AM.. Κοζ νη: Αχτ πητο δ δυμο το ν φος με τον κα σωνα.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ.. 7/14/2011 11:01:59 PM.. χι λλος αυτοκινητ δρομος στην κοιλ δα Σπερχειο.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ  ...   γοι Πρ σινοι για την δασοπυροπροστασ α.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.. 7/6/2011 9:39:32 PM.. Να απελευθερωθο ν οι συλληφθ ντες κ τοικοι της Ιερ.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.. 7/6/2011 8:27:30 PM.. Το ΦΕΚ παραχ ρησης των μεταλλευτικ ν δικαιωμ των.. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ.. 7/6/2011 12:13:14 AM.. Καραβ κι Χ νι Παπαμ χου θ σεις εξ ρυξης βωξ.. 7/5/2011 6:30:08 PM.. Υποστ ριξη για την σωτηρ α της Ο της ζητ ει η Κ νη.. 7/4/2011 11:53:24 PM.. Η πλατε α Π νδου στο Μαρο σι, τοιμη να καταργηθε.. Καπεταν κη - Μπριασο λη Ελ νη.. 6/25/2011 11:29:42 AM.. [.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. ].. >>..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=&FormDiscussions_Page=8
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Η τ ρηση των ν μων ε ναι θ μα πολιτικ ς βο λησης;;.. 6/25/2011 10:13:21 AM.. Μ νυσαν τον δ μαρχο Λαμ ας για παρ βαση καθ κοντος.. 6/24/2011 12:55:57 AM.. 2010-2020 ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΑΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.. 6/23/2011 11:58:14 PM.. ΑΠΜ:Ματα ωση λων των ν ων πυρηνικ ν προγραμμ των.. ΑΝΤΙΠΥΡΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.. 6/12/2011 10:51:04 AM.. Ο γυπαετ ς των Αστερουσ ων στην Κρ τη.. ΦΟΙΝΙΞ ΜΚΟ.. 6/12/2011 10:44:38 AM.. Με επιτυχ α η ημερ δα Η ΟΙΤΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ στη Λαμ α.. 6/8/2011 6:36:21 PM.. ΛΑΜΙΑ:Μ τρα τ ρα για  ...   11:23:16 PM.. Κλιμακ νονται οι κινητοποι σεις για τον Β Ευβοικ.. 5/24/2011 10:21:40 PM.. Μεξι τες Φθι τιδας, τα νερ και το Κεφαλ βρυσο.. 5/19/2011 10:11:46 AM.. Συγκ ντρωση για την Ο τη στο Κουμαρ τσι Φθι τιδας.. 5/18/2011 10:15:41 AM.. Οι φο νικες στη Λαμ α.. Σαν σημ δι π νθιμο.. 5/16/2011 7:59:55 PM.. 1.. Λαμ α: Με μεγ λη επιτυχ α η Ποδηλατοπορε α.. 5/10/2011 9:54:34 PM.. Συμμετοχιμ Δημοτικ Δημοκρατ α.. Νικολοπο λου Ελ νη.. 5/9/2011 6:58:37 PM.. Ο Κυβερνητικ ς Εκπρ σωπος για εκμετ λλευση χρυσο.. 5/5/2011 9:36:59 PM.. 14..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=&FormDiscussions_Page=9
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Οδ ς Ρ Φερρα ου στη Λαμ α:η παρανομ α συνεχ ζεται.. 5/4/2011 1:27:12 PM.. 25 χρ νια απ το πυρηνικ ατ χημα στο Τσ ρνομπιλ.. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.. 4/26/2011 5:29:43 PM.. Αγροτοδιατροφικ ς συμπρ ξεις και τουρισμ ς.. Παπακωνσταντ νου Δημ τρης.. 4/26/2011 2:53:53 PM.. Καθαρισμ ς της Ν τιας εισ δου της Λαμ ας.. 4/18/2011 1:46:37 PM.. Δεν ε ναι ευκαιρ α η αξιοπο ηση της αγορ ς γκολφ.. 4/14/2011 7:19:00 PM.. Κυριακ 17 Απρ καθαρ ζουμε τη ν τια ε σοδο Λαμ ας.. 4/12/2011 10:24:05 PM.. Συγκ ντρωση υπογραφ ν εν ντια στα πυρηνικ.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ..  ...   δρ μο Θερμοπυλ ν - Μπρ λου.. Αλεξ ου Αντ νης.. 4/6/2011 7:16:41 PM.. Η τροφ ως μια πολιτικ πρ ξη.. 4/6/2011 2:33:32 PM.. Υπ μνημα για τον Μαλιακ στον αντιπεριφερει ρχη.. ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS.. 4/6/2011 12:07:33 PM.. 1ο Διεθν ς Συν δριο για τον Ορυκτ Πλο το.. 4/5/2011 9:30:57 PM.. Οι Οικολ γοι Πρ σινοι για την εξ ρυξη στην Ο τη.. 4/1/2011 5:37:02 PM.. Σχετικ με τη Μον δα Κα σης στο Β λο.. Βασιλακ πουλος Γι ργος ΟΙΚΙΠΑ.. 3/31/2011 8:58:45 PM.. Μηνυτ ρια αναφορ για τη μ λυνση στη λ μνη Κ ρλα.. 3/31/2011 6:19:09 PM.. 15..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=&FormDiscussions_Page=10
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Προσπαθήσατε να πάτε σε κάποια σελίδα για την οποία πρέπει να είστε μέλος, με τα ανάλογα δικαιώματα.. Αν έχετε ήδη κάνει login παρακαλούμε κάντε logout και προσπαθείστε ξανά.. Αν δεν είστε εγγεγραμένοι κάντε νέα.. Εγγραφή Μέλους.. Όνομα χρήστη.. Κωδικός..

  Original link path: /AccessDenied.asp?QueryString=forum%5Fid%3D3%26mid%3D2243%26&ret_page=%2FDiscReply%2Easp
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Ορειβασία.. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ.. 8/12/2004 8:54:46 PM.. 2.. Χελιδ να, 28/9/2003.. 10/6/2003 9:31:18 PM.. ΧΕΛΙΔΟΝΑ, 1975μ - 7/4/2002.. 7/12/2002 10:19:30 PM.. ΦΤΕΡΗ ΑΓΡΑΦΩΝ 20-21/10/2001 Υψ μετρο 2.. 128 μ.. 7/12/2002 10:17:27 PM.. Φαρ γγι της Υπ της.. Δημ τρης Καραγι ννης.. 1/8/2007 9:12:12 AM.. Τσουκαρ λα (Περιστ ρι) 2294μ.. 3/5/2007 11:10:23 PM.. Το φαρ γγι.. μια λλη ποψη.. 12/7/2006 1:35:11 PM.. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ:Μια περιοχ με ξεχωριστ προσωπικ τητα..  ...   ν στα Μ θανα.. Tobias.. 7/12/2002 10:23:55 PM.. Στα Μονοπ τια του Αχιλλ α: Μεγ Κ ψη-Αγ Απ στολοι-.. 10/24/2011 1:45:42 AM.. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2008.. 2/11/2008 9:05:51 PM.. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ CANYONING 2007 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΣ.. 4/27/2007 11:00:01 PM.. Σαμοθρ κη: Αν βαση στο Σ ος (Φεγγ ρι).. 8/14/2011 4:50:43 PM.. Προς το Γερολ κα Παρνασσο , με πολ χι νι.. 2/20/2003 12:39:28 AM.. 1.. 2.. 3..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=11&FormDiscussions_Sorting=1&FormDiscussions_Sorted=1&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Πρωτότυπο Θέμα.. Ορειβασ α.. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ - ΑΣΑΝΣΕΡ 28/4/2002.. Ημερ.. καταχώρησης.. 7/12/2002 10:25:28 PM.. Κείμενο.. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ - ΑΣΑΝΣΕΡ (28/4/2001).. Ήταν από καιρό στο πρόγραμμά μας να κάνουμε το ασανσέρ των Βαρδουσίων, μια διαδρομή με σημαντική δυσκολία λόγω της απότομης υψομετρικής διαφοράς (από τα 800 μ στα 2500 περίπου).. Δυστυχώς παρά τις σχετικές προβλέψεις της ΕΜΥ ότι θα έχουμε βροχές μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, ο καιρός μας τα χάλασε.. Γιατί, ενώ κατά τις 9 το πρωί που ξεκινήσαμε ο καιρός ήταν αρκετά καλός με λίγη ομίχλη, όπως φαινόταν ψηλά στον Κόρακα, μας έπιασαν οι πρώτες σταγόνες αρκετά νωρίς.. Η πυκνή ομίχλη κατέβηκε πολύ χαμηλά, σχεδόν πάνω από τη Μουσονίτσα και η βροχή, από ένα σημείο και μετά, έγινε ασταμάτητη, πράγμα που μας ανάγκασε να επιστρέψουμε, κάνοντας τα 3/4 της διαδρομής για την κορυφή του Κόρακα.. Το πρόγραμμα ήταν να κάνουμε τον κύκλο, δηλαδή κορυφή Κόρακα και μετά επιστροφή από τις Πόρτες και το Καταφύγιο, τον Αθανάσιο Διάκο και να καταλήξουμε ξανά Μουσονίτσα.. Η συνολική διαδρομή είναι 7 με 8 ώρες, ανάλογα με την όρεξη και την ευελιξία της ομάδας.. Η δική μας ολιγάριθμη ομάδα (του e-ecology) είχε όλες τις προϋποθέσεις για μια γρήγορη ανάβαση και επιστροφή.. Πρέπει να πούμε ότι αυτή την εποχή έχει ακόμη αρκετό χιόνι, και μάλιστα παγωμένο, και είναι απαραίτητα το πιολέ και τα κραμπόν.. Φθάσαμε στην Κάτω Μουσονίτσα, όπου αφήνουμε το αυτοκίνητο στην μικρή πλατεία του χωριού.. Η Κάτω Μουσονίτσα είναι ένα μικρό όμορφο χωριό μέσα στο πράσινο με υψόμετρο 800 περίπου μέτρα.. Ξεκινάμε ανηφορίζοντας μέσα από το χωριό, παίρνουμε ένα παλιό  ...   το καλοκαίρι ανεβαινοκατεβαίνουν τα ζώα φορτωμένα για τις στάνες.. Το χιόνι πια είναι αρκετό και σε πολλά σημεία χάνεται το μονοπάτι.. Συνεχίζουμε και σε 1.. 30' ώρα περίπου φθάνουμε στο διάσελο (υψόμετρο 1950 μ περίπου) από όπου συνεχίζει το μονοπάτι μέσα στο οροπέδιο, βορειοδυτικά, για να φθάσει κανείς κάτω από τον Κόρακα για την τελική ανάβαση.. Όπως είπαμε, μετά το εκκλησάκι η διαδρομή ήταν μέσα στην ομίχλη και με ψηλόβρεχο Αναγκαστήκαμε έτσι να επιστρέψουμε.. Επιστροφή 50' λεπτά μέχρι το εκκλησάκι και από κει από τον δασικό δρόμο νοτιοδυτικά, με πολλές στροφές, συναντάμε ένα μικρό παλιό εικόνισμα και αφήνουμε τον δασικό δρόμο παίρνοντας το μονοπάτι μέσα στο δάσος για να συναντήσουμε ξανά το καλώδιο και τα χωράφια.. Συνολικός χρόνος επιστροφής 2.. 30' ώρες περίπου.. Η Συνολική μας διαδρομή έγινε σε χρόνος 5.. 30'ωρών.. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες ήταν μια όμορφη και ευχάριστη διαδρομή, ιδιαίτερα το κομμάτι μέσα στο ελατόδασος.. Μας συνόδευαν τα μικροπούλια στην αρχή της διαδρομής και ο θόρυβος από τα νερά των ρεμάτων.. Και βέβαια η χλωρίδα είναι τόσα πλούσια με πάρα πολλά είδη λουλουδιών.. Στα εγκαταλειμμένα πια χωράφια με τις όμορφες πεζούλες συναντήσαμε πολλές μισόξερες καρυδιές, αχλαδιές, κερασιές, κορομηλιές, δείγματα της φθίνουσας αγροτικής δραστηριότητας των τελευταίων 50 χρόνων και την οριστική εγκατάλειψη.. Πολύ σύντομα αυτές οι εκτάσεις θα δασωθούν πλήρως.. Το οικολογικό πρόσχαρο νεανικό χαμόγελο που συναντήσαμε φθάνοντας στη μικρή πλατεία, ξεκουράζει τον κάθε κουρασμένο, όχι μόνο ορειβάτη.. Δημήτρη, Χρήστο (είπα να μην γράψω ονόματα και κακίες, αλλά) σας ευχαριστώ για την ευχάριστη παρέα και σ' αυτή τη διαδρομή.. Δρυοκολάπτης.. Καμία καταχώρηση..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=174&forum_id=11&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Η ΚΟΡΥΦΗ ΓΕΡΟΛΕΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (1715μ) 7/5/2002.. 7/12/2002 10:27:02 PM.. ΓΕΡΟΛΕΚΑΣ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) 7/5/2002 (1715μ ).. Ο Γερολέκας είναι μια κορυφή στη βορειοδυτική πλευρά του Παρνασσού.. Στους πρόποδές του, στη βόρεια πλευρά, βρίσκονται τα χωριά Γραβιά, Μαριολάτα, Λιλαία, Βάριανη και στη νότια το Δροσοχώρι (Κολοβάτα).. Έχει κανείς πολλές επιλογές για να ανέβει.. Από τη Γραβιά, αφήνοντας το αυτοκίνητο πάνω από το χωριό, κοντά στο δασικό φυτώριο.. Από την Κολοβάτα, από τη Βάριανη.. Εμείς προτιμήσαμε την πιο εύκολη ίσως και με το λιγότερο χρόνο.. Ξεκινήσαμε με το τζιπ από τη Λιλαία (Κάτω Αγόριανη) ανεβαίνοντας το δρόμο προς την Αράχωβα και περάσαμε τον Επτάλοφο ( νω Αγόριανη).. Στη διαδρομή συναντάμε τα σημάδια του ορειβατικού μονοπατιού Ε4, που διασταυρώνεται αρκετές φορές με την άσφαλτο.. Στα 10 χιλιόμετρα περίπου και πριν από τα Λιβάδια της Αράχωβας συναντάμε το χωματόδρομο, που οδηγεί στα Αργοστήλια και τον γιο Κοσμά.. Ο χωματόδρομος είναι σε σχετικά καλή κατάσταση μέσα στο πλούσιο ελατόδασος.. Περνάμε το μεγάλο νταμάρι, που θυμίζει «κρανίου τόπο» και φθάνουμε στο εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά.. Είμαστε ήδη στο οροπέδιο, στα Αργοστήλια, μια περιοχή όμορφη με λίγες καλλιέργειες, όπου δύο τρία τρακτέρ οργώνουν για να σπείρουν κηπευτικά, φασόλια, πατάτες.. Παλαιότερα λέγεται ότι η περιοχή ήταν πατατότοπος.. Αφήνουμε το τζιπ σ ένα παλιό χωματόδρομο πάνω από την κοιλάδα, κλειστός πια από τα πεσμένα έλατα του χειμώνα.. Φέτος έγινε αρκετή ζημιά στα έλατα γιατί το χιόνι ήταν πολύ και βαρύ.. Πολλά έλατα έπεσαν, πολλές κορυφές και κλωνάρια έσπασαν και κείτονται στο χώμα, νεκρά σώματα.. Ο πόλεμος  ...   το βρίσκουμε αλλού το χάνουμε, «ο δρόμος του αλατιού» όπως τον ονομάσαμε, κατά το «δρόμο του μεταξιού», από όπου, κατά τη φαντασία μας, θα περνούσαν τα καραβάνια τα χωρικών, που πήγαιναν στα Σάλωνα για αλάτι, λάδι κι άλλα προϊόντα.. Συναντήσαμε δύο μανιταροσυλλέκτες γνώστες της περιοχής και ρωτώντας τους καταλάβαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάθετη ανάβαση αφήνοντας το «δρόμο του αλατιού».. Με λίγη δυσκολία φθάσαμε στο πρώτο διάσελο και την πρώτη «καταβόθρα».. Τέτοιες έχει πολλές ο Γερολέκας και μάλλον πρόκειται για κρατήρες στην εποχή που διαμορφώνονταν τα βουνά στον πλανήτη.. Έχουμε δύο επιλογές.. Μία να φύγουμε ξεξιά, βορειοδυτικά ακολουθώντας την ορογραμμή προς τη Γραβιά, και μία αριστερά, νοτιοανατολικά προς τον κυρίως Παρνασσό.. Εκ των υστέρων φάνηκε ότι υπάρχουν και στις δύο κορυφές υψομετρικά της ΓΥΣ.. Εμείς πήγαμε αριστερά και φθάσαμε στην κορυφή με το υψομετρικό, από όπου βλέπαμε όλη την περιοχή, τον κάμπο της Αμφίκλειας, τη Γραβιάς και τα Καστέλια και τα άλλα χωριά της περιοχής.. Κάτω από τα πόδια μας η όμορφη Βάριανη και από την άλλη το Δροσοχώρι (Κολοβάτα) και στο βάθος η μφισσα και ο κόλπος της Ιτέας.. Αφήσαμε την κορυφή κατεβαίνοντας δεξιά προς τον κυρίως Παρνασσό, θαυμάζοντας μία - μία τις καταβόθρες, τη μια καλύτερη από την άλλη, ένα εύκολο κατέβασμα, που έδωσε την ευκαιρία στο Δημήτρη να μας θυμίζει διαρκώς το «πού μας έφερα ο μεγάλος».. Δική του ήταν η ιδέα.. Μπράβο Δημήτρη!.. Τέσσερις (4) ώρες συνολικά το εγχείρημα για μια εύκολη και ήπια ανάβαση στον αγέρωχο Γερολέκα του Παρνασσού.. Στέφανος Σταμέλλος..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=176&forum_id=11&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΟΛΥΜΠΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ 2.. 918μ (28, 29, 30/6/2002).. 7/12/2002 10:30:47 PM.. 918μ (28,29,30/6/2002).. Ήταν μια προγραμματισμένη ανάβαση και μια υπόσχεση ν ανεβούμε φέτος Ιούνιο στο βουνό των θεών.. Είμαστε η ομάδα του www.. gr, μια μικρή ομάδα, που είχε παιδιά, γυναίκες, νέους στον Όλυμπο, παλιούς και έμπειρους ορειβάτες.. Όλοι κι όλοι εφτά! Η Ελίνα, η Βαγγελιώ, η Λένα, ο Κωστής, Ο Μπάμπης, ο Στέφανος κι ο Δημήτρης.. Ό,τι και να γράψει κανείς για τον Όλυμπο θα είναι απλά μια επανάληψη, γιατί έχουν γραφεί τόσα πολλά, και από ειδικούς.. Έχουν δημοσιευτεί βιβλία, χάρτες, φωτογραφικά άλμπουμ και αρκετές σελίδες στο internet.. Παρά ταύτα όλοι οι ορειβάτες θεωρούν ιερή υποχρέωσή τους να ανέβουν στον Όλυμπο και να έχουν τη δική τους εμπειρία.. Από τις αρχές Ιούνη και μέχρι τέλους Οκτώβρη είναι ανοιχτά τα καταφύγια για να φιλοξενήσουν τους τυχερούς.. Βέβαια όλο το χρόνο ανεβαίνουν κάποιοι, παρά τις δυσκολίες που εμπεριέχει το εγχείρημα τους χειμερινούς μήνες.. Για να ανέβει κανείς από το Λιτόχωρο έχει δύο δυνατότητες.. Μία από το μονοπάτι της Πετρόστρουγκας, που αρχίζει από τη Διασταύρωση, λίγο πιο πάνω από το Σταυρό και η άλλη από τα Πριόνια, 4 χιλιόμετρα από τη Διασταύρωση.. Από την Πετρόστρουγκα ανεβαίνουμε κατευθείαν στο καταφύγιο «ΓΙΟΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ», που είναι σε υψόμετρο 2.. 694 μέτρα στο οροπέδιο των Μουσών, σε 5 περίπου ώρες.. Ενώ από τα Πριόνια ανεβαίνουμε στο καταφύγιο του «ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» (Ζολώτα), υψόμετρο 2.. 100 μέτρα, σε 2,5 περίπου ώρες.. Εμείς προτιμήσαμε ν ανεβούμε στου ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ από την Πετρόστρουγκα.. Τα Σαββατοκύριακα για τον Όλυμπο είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι.. Σ όλα τα μονοπάτια συναντά κανείς ορειβάτες.. Συναντήσαμε γκρουπ Συλλόγων, μικρές ομάδες, ακόμα και μεμονωμένους, ακόμα και αθλητές του Μαραθωνίου του Ολύμπου.. Πολλοί είναι οι ξένοι, κατά το πλείστον Γερμανοί.. Είδαμε ορειβάτες ν ανεβαίνουν από την Πετρόστρουγκα, από του Ζολώτα, στα Κάτω Ζωνάρια, στα Πάνω Ζωνάρια, στο Λούκι του Μύτικα για την κορυφή, ν ανεβαίνουν στο Στεφάνι, στο Σκολιό, στην Κακόσκλα, αναρριχητές να κρέμονται στα αναρριχητικά πεδία, άλλοι στα Καταφύγια χαρούμενοι να απολαμβάνουν την ομορφιά του Βουνού! λλοι να έρχονται, άλλοι να φεύγουν.. Αυτή τη φορά προέκυψαν, όπως μάθαμε αργότερα, και τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του καταφυγίου του «ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», του Ζολώτα, κι ανέβηκαν πολλά στελέχη της Ομοσπονδίας Ορειβατικών Συλλόγων, επίσημοι  ...   θέα το Θρόνο του Δία, το Μύτικα και το Στεφάνι, το Μάτι του Διόνυσου και τα Καζάνια, τον Προφήτη Ηλία και το Σκολιό, τον γιο Αντώνιο και τον Καλόγερο.. Το Οροπέδιο των Μουσών! «πού είναι η μούσα που περίμενες; Δεν έρχονται σ όποιον κι όποιον! Μόνο σε αλαφροΐσκιωτους!».. Το βράδυ της Παρασκευής τακτοποιηθήκαμε στου «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ».. Στο καταφύγιο, που περιποιείται ο Δημήτρης Ζορμπάς, ο «ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ», όπως γράφει στην κάρτα του, με τα 15 άλογά του όλα ένα κι ένα.. Την επόμενη μέρα χαλαρά πήραμε το δρόμο για την κορυφή.. Πρέπει να έχεις τύχη να σου κάνει καλό καιρό για το Μύτικα.. Ήμασταν τυχεροί πράγματι, και η ανάβαση από το Λούκι έγινε εύκολα, παρά το φόβο για βροχή, όπως έδειχναν τα σύννεφα από το βορρά.. Στη συνέχεια αφού κάποιοι επέστρεψαν στο καταφύγιο, οι άλλοι συνεχίσαμε για το Σκολιό κάνοντας τη «δρασκελιά» στα ζωνάρια και αποφεύγοντας τον κύκλο από τη διασταύρωση, συναντώντας το μονοπάτι που ανεβαίνει από του Ζολώτα.. Η ανάβαση στο Σκολιό είναι παιχνίδι, παρά το ότι είναι η δεύτερη κορυφή μετά το Μύτικα, με υψόμετρο 2.. 911 μ.. Βέβαια κοιτάζαμε την Κακόσκαλα από μακριά! Είναι και αυτή μια πρόκληση για «μια εναλλακτική προσέγγιση» του Μύτικα για περισσότερη αδρεναλίνη.. Την άλλη φορά.. Η επιστροφή έγινε την Κυριακή από τα Κάτω Ζωνάρια και το ΖΟΛΩΤΑ, ο οποίος ξεπροβόδιαζε την ηγεσία της Ομοσπονδίας και τους καλεσμένους.. Αποστολίδης Ζολώτας, 1 ώρα περίπου, και Ζολώτας Πριόνια 2 ώρες με χαλαρό κατέβασμα.. Αφήσαμε τον Ενιπέα, όπως και τον γιο Αντώνιο για άλλη φορά Δημήτρη, γιατί η ανομοιογενής ομάδα δεν το επέτρεπε, έτσι; Έχουμε μια δικαιολογία, άντε Ίσως το Φθινόπωρο.. Να απολαύσουμε τα κοκκινοκίτρινα χρώματα του δάσους της οξιάς και το βαθύ πράσινο του πεύκου και να ακούσουμε τα βήματά μας πάνω στα πεσμένα φρέσκα φύλλα στο Μονοπάτι της Σιωπής.. The path of sssssssss.. Όμορφα, θαυμάσια! Τελικά πρέπει να μείνει το βουνό μακριά από τις ορέξεις ορισμένων για «ανάπτυξη» και να σταματήσει αυτό το αλόγιστο «ξεκοίλιασμα» της παρθένας φύσης.. Ο Όλυμπος και η Αστράκα ακόμα αντιστέκονται.. Ίσως είναι τα μόνα βουνά, που δεν έχουν αυτοκινητόδρομους μέχρι τα καταφύγια.. Η ασφαλτόστρωση του δρόμου μέχρι τον γιο Διονύσιο, που έγινε, ήταν λάθος! Πρέπει να σταματήσει εκεί, και να μη συνεχίσει στα Πριόνια..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=181&forum_id=11&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ,ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΑΓΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, Ε22 (26/5/02.. 7/12/2002 10:27:49 PM.. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΑΠΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΑΓΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, Ε22 (26/5/2002).. Μια ακόμη ευχάριστη και ενδιαφέρουσα διαδρομή στον Παρνασσό για όλους, μονοήμερη με διάρκεια 6 έως 7 ώρες.. Είμαστε πάνω στο Ε22, το μονοπάτι που έχει σημάνει η Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων και το οποίο ξεκινάει από την Αττική και συνεχίζει προς τη Βόρεια Ελλάδα.. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχει πάρα πολύ καλή σήμανση.. Είναι το πρώτο κομμάτι της διαδρομής Αμφίκλεια Βελίτσα (Ανω Τιθορέα) ή Αμφίκλεια Δαύλεια (αυτή με διανυκτέρευση, διάρκειας 12 περίπου ωρών) με επιστροφή.. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ξεκινάς με φαράγγι, ανεβαίνεις μπαλκόνι, θέα στον κάμπο της Αμφίκλειας με το Καλλίδρομο απέναντι, συνεχίζεις μέσα σε πανέμορφο ελατόδασος (αυτή την εποχή ειδικά, τέλος Μαΐου, η χλωρίδα και η πτηνοπανίδα είναι στην καλύτερή της) Ανεβαίνεις καταλήγοντας στο γυμνό αλπικό τοπίο με τις πέτρινες στάνες και τις ποτίστρες στα 1600 μέτρα περίπου.. Αρα υψομετρική διαφορά σχεδόν 1000 μέτρα.. Έχει εναλλακτική λύση για επιστροφή (την οποία εμείς δεν μπορέσαμε να ανακαλύψουμε από ατυχία) με αρκετά απότομη και άγρια διαδρομή, άρα και γι αυτό ενδιαφέρουσα.. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι ο Παρνασσός, όπως και στο Γερολέκα και αλλού, παρουσιάζει ανάγλυφο με τη μορφή της καταβόθρας, μεγάλες δίνες θα λεγε κανείς.. Αυτό δείχνει ότι είναι ηφαιστιογενές το ανάγλυφο και γι΄ αυτό άκρως ενδιαφέρον, γιατί μέσα στις «δίνες» αυτές βρίσκει κανείς πλούσια βλάστηση, πολλά λουλούδια και αφράτο χώμα με σχετική υγρασία.. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ (λεπτομέρειες) Βγαίνουμε έξω από την Αμφίκλεια περνώντας από την κεντρική πλατεία, αφήνουμε τα αυτοκίνητα δίπλα στην παιδική χαρά και την πέτρινη βρύση με το πλατάνι, και ακολουθούμε το σημαδεμένο καλό μονοπάτι προς το φαράγγι, ανεβαίνοντας.. Σε μια ώρα περίπου φθάνουμε στην Αγία Ιερουσαλήμ, το μικρό εντυπωσιακό εκκλησάκι μέσα στη σπηλιά, στο βράχο.. Εκεί βρίσκουν και φωλιάζουν, εκτός των άλλων, και τα αγριοπερίστερα, όπως ένα από αυτά μας «έδειξε» πετώντας μακριά.. Να επισημάνουμε για την τοπική Δημοτική Αρχή πως οφείλει να φροντίζει τον περιβάλλοντα χώρο του μικρού ναού.. Τριακόσια περίπου μέτρα πριν από την Αγία Ιερουσαλήμ υπάρχει βρύση με αρκετό νερό αυτή την εποχή,  ...   και το άλλο που συνεχίζει για τη Φτερόλακα σε 1,5 ώρα περίπου.. Περιπλανηθήκαμε αρκετή ώρα ψάχνοντας για το μονοπάτι, που έγραφαν τα κείμενα του Δημήτρη επαναλαμβάνω, για να κατεβούμε από το Φαράγγι αλλά δεν σταθήκαμε τυχεροί κι έτσι αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε από το ίδιο.. Ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα και θέαμα είναι ότι η φύση φροντίζει να πληρώνει εργάτες γης για να σκαλίζουν το χώμα.. Τα αγριογούρουνα βάλθηκαν να καλλιεργήσουν την περιοχή σκάβοντας σα μονόυνα το χώμα, ψάχνοντας για τυφλοπόντικες και βολβούς (παμφάγα γαρ ).. Ελπίζω να μην μας διαβάζουν κυνηγοί, που θα τρίβουν τα ξερόχερά τους.. Αγριόγιδα δεν είδαμε, είδαμε όμως τον τράγο που μπορούσε να ήταν και αγριόγιδο.. Η κουβέντα «χαλάει σπίτια», κι εμείς το παρακάναμε αυτή τη φορά.. Δυό Σαββατοκύριακα χωρίς να ανεβούμε στο βουνό! Κάτσε ντε, πάλι καλά που δεν χαθήκαμε κιόλας, δυό άνθρωποι Η δυνατή βροχή ευτυχώς μας έπιασε μόλις κατεβήκαμε στην Αμφίκλεια.. Την επόμενη φορά, κύριε Σταματόπουλε, από το άλλο μονοπάτι και μέχρι την Δαύλεια 12 ώρες, μονοήμερο, έτσι για εκτόνωση!.. Re: ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ,ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΑΓΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, Ε22 (26/5/02.. Dimitris S.. 7/12/2002 10:28:28 PM.. Φίλε Δρυοκολάπτη.. Ξεχνάς πόσες φορές διαβάζουμε "ανάποδα" στον χάρτη τις ισοϋψείς κλπ μόνο και μόνο για να έχουμε την χαρά να χαθούμε¨"επίτηδες" και να καθυστερήσουμε την επιστροφή στον πολιτισμό.. Ξεχνάς ότι, όσο κι αν οι χάρτες μας πέρνουν ξανά και ξανά το μυαλό, πόσο πιο όμορφες είναι οι διαδρομές έξω από τις χαραγμένες διαδρομές των χαρτών.. Ξεχνάς, αν και συχνά το διαπιστώνεις και ο ίδιος, πως τα πιό όμορφα μέρη δεν έχουν ευτυχώς ακόμη χαρτογραφηθεί.. Και σε κάθε περίπτωση, ενώ φιλοσοφείς ακατάσχετα για ό,τι βάλει ο νους (αφού ήδη το μυαλό έχει λυτρωτικά ξελαμπικάρει από τις βλαβερές τοξίνες της καθημερινότητας) και για ό,τι από τα ανθρώπινα περιμένει ακόμη "απάντηση", δεν μπορείς την ίδια ώρα να ψάχνεις και υπολογίζεις συντεταγμένες και λογικές του χαράκτη της διαδρομής.. Αφήσου, λοιπόν, λυτρωτικά στο απρόοπτο του λάθους.. Το να βρεθείς λ.. χ.. δυό βουνά πιο πέρα από τον προορισμό σου δεν σημαίνει και τίποτα.. Θα ξαναβρείς τον δρόμο.. Ή θα σε βρούνε.. ALBAM..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=177&forum_id=11&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΛΑΙΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣIΔΑΣ.. 7/12/2002 10:24:37 PM.. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΛΑΙΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΊΔΑΣ.. ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗ (21Απριλίου 2002).. Όσο και να περπατάει κανείς, η Ελλάδα δεν τελειώνει.. Μα άμα δεν γνωρίσουμε τις δικές μας περιοχές, δίπλα μας σχεδόν, δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση να τις επισκεφθούν και να τις γνωρίσουν οι άλλοι.. Δεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση να πάμε στο χωριό τους, τη Λιλαία, να μας φιλοξενήσουν στο εξοχικό τους, κι έτσι βρεθήκαμε ο Δημήτρης, η Αλέκα και η Ελίνα (η φιλοξενούσα οικογένεια Σταματόπουλου) η Βάσω κι εγώ, να απολαμβάνουμε ένα Σαββατοκύριακο στην ανοιξιάτικη φύση, στα ριζά του Παρνασσού.. Δεν είμαι ίσως ο κατάλληλος να παρουσιάσω το μεγαλείο της φύσης σ αυτή τη περιοχή, όμως θα προσπαθήσω να δώσω κάποια στοιχεία, που πιθανόν να σας βοηθήσουν να νοιώσετε την ανάγκη να γνωρίσετε από κοντά τη Λιλαία.. Η Λιλαία (Κάτω Αγόριανη), είναι ένα όμορφο παραδοσιακό χωριό 460 περίπου κατοίκων (στοιχεία απογραφής) στα βόρεια ριζά του Παρνασσού με άφθονα τρεχούμενα νερά, ιδιαίτερα τώρα την άνοιξη.. Είναι η πηγή στην Αγία Ελεούσα, όπου υπάρχει και το ιερό της Δήμητρας, η πηγή του Γάτσινου, ο Αγοριανίτης, που κατεβαίνει ορμητικά δίπλα στο χωριό, με τα νερά του οποίου παλιότερα κινούνταν οι μύλοι του χωριού.. Ερείπια μύλων συναντάμε και τώρα.. Δυστυχώς ερείπια, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να ζωντανέψει η ιστορία του νερού μέσα από τις πηγές, τα ρέματα και τα άφθονα νερά της περιοχής.. Από το σπίτι βλέπαμε το Κάστρο, οπότε αποφασίστηκε αντί για οποιαδήποτε άλλη πορεία, που είχαμε στο μυαλό μας να κάνουμε στον Παρνασσό, να το επισκεφθούμε και να το γνωρίσουμε από κοντά.. Η Λιλαία είναι μία αρχαιότατη φωκική πόλη, η οποία αναφέρεται στο "Νεών Κατάλογο" της Ιλιάδας.. Τα τείχη της κατασκευάσθηκαν πιθανότατα στα μετά τον Φίλιππο χρόνια της ανοικοδόμησης των φωκικών ακροπόλεων, ενώ δείγματα μιας παλαιότερης οχύρωσης σώζονται  ...   φυτρώνουν ανάμεσα στα τείχη, να κατασκευαστεί ένα μονοπάτι στο πλάι, έτσι που να μην ανεβαίνουν οι επισκέπτες πάνω στα τείχη και καταστρέφουν ή γκρεμίζουν τις πέτρες, να αναρτηθούν ταμπελίτσες που να προτρέπουν στην προστασία.. Η πορεία μας συνεχίστηκε προς το φαράγγι του Αγοριανίτη, μέσα από τις όμορφες πεζούλες με τους τοίχους και με το βλέμμα στραμμένο διαρκώς στο αρχαίο κάστρο, τις σπηλιές και τα βράχια.. Θα μπορούσε ίσως να γίνει ένα μονοπάτι για τους περιπατητές στο πλάι του ρέματος, με πιθανά ξύλινα γεφυράκια πάνω από το νερό και να ανασκευαστεί ο μύλος.. Το σημαντικότερο είναι να σταματήσει να ρίχνει σκουπίδια στο ρέμα ο Επτάλοφος ( νω Αγόριανη), γιατί δυστυχώς το ρέμα ήταν γεμάτο από πλαστικά μπουκάλια χλωρίνης και άλλων απορρυπαντικών.. Συναντήσαμε πολλά είδη δέντρων (πουρνάρια, φιλίκια, τσαπρουνιές, καρυδιές, ακακίες, αγριλιές, πεύκα, κυπαρίσσια, σφεντάμια, πλατάνια, κέδρα, φτελιές, αγριοτριανταφυλλιές), αλλά και τεράστια ποικιλία λουλουδιών, πανέμορφες παπαρούνες και ασφάκες, Είναι αλήθεια ότι ο Παρνασσός έχει να επιδείξει εντυπωσιακά λουλούδια.. Εδώ μπορεί κανείς να βρει τα πιο ασυνήθιστα και σπάνια φυτά, ιδιαίτερα στα βράχια και στις ορθοπλαγιές του φαραγγιού.. Ο Παρνασσός επίσης ήταν από παλιά, λόγω της μορφολογίας του, μια σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά πουλιά.. Εμείς δεν είχαμε την τύχη να συναντήσουμε μεγάλα αρπακτικά και γυπαετούς, που πιθανόν να υπάρχει κανένα ζευγάρι στα ψηλά.. Όμως συναντήσαμε μικροπούλια διάφορα και απολαύσαμε τα αηδόνια, τις δεκοχτούρες και τους σπίνους, αλλά και τα βατράχια καθώς και μια βαριεστημένη δεντρογαλιά (μεγάλο φίδι).. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία Δημήτρη και μια σημαντική έκπληξη για μας, που δεν ξέραμε τη Λιλαία, αν και είμαστε τόσο κοντά.. Πολλά πράγματα ίσως να μην αναφέρθηκαν, ακόμα και σπουδαία, όπως για παράδειγμα ότι η Λιλαία είναι η πατρίδα του καπετάν Διαμαντή ή ακόμα τα ωραία πέτρινα σπίτια.. Ο διάλογος μπορεί να φωτίσει όλες τις πλευρές, άλλωστε αυτή είναι και η επιθυμία του site.. Ο Δρυοκολάπτης..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=173&forum_id=11&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΣΩΠΟΥ.. 7/12/2002 10:26:14 PM.. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ.. Αν γίνει ποτέ η σήραγγα Καλλιδρόμου και η νέα χάραξη της Σιδηροδρομικής Γραμμής, τότε ένα από τα ωραιότερα τμήματα της διαδρομής του τραίνου θα εγκαταλειφθεί.. Είναι το τμήμα Κ.. Τιθορέας Λιανοκλαδίου, που κατά ένα μεγάλο μέρος το τραίνο περνάει μέσα από τις γαλαρίες και παίζει κρυφτό μπαινοβγαίνοντας σαν φίδι στις τρύπες.. Οι γαλαρίες αυτές, αξίζει να αναφερθεί, κατασκευάστηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με τις μεθόδους και τα μέσα της εποχής.. Η πρόσβαση στο τμήμα της γραμμής μεταξύ των Σταθμών Ασωπού και Τραχήνας γίνεται μόνο με τα πόδια.. Την εποχή που κατασκευάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή, η μεταφορά των υλικών και των εργατών γίνονταν με τα ζώα και, ειδικά στο τμήμα αυτό, χρειάστηκε να γίνει ειδικός δρόμος μονοπάτι, παράλληλος με τη γραμμή.. Αυτό έμεινε με το όνομα Μονοπάτι των Σιδηροδρομικών.. Αξίζει να κάνει κανείς αυτή τη διαδρομή για να απολαύσει το τοπίο, την αγριάδα της φύσης, τις σπηλιές και το φαράγγι του Ασωπού και να θαυμάσει τις γέφυρες και τα πέτρινα αρχιτεκτονικά της γραμμής στα στόμια των γαλαριών και των μικρών ρεμάτων.. Η σύγκριση με το σήμερα προκαλεί μελαγχολία και απογοήτευση.. Τα τσιμεντένια κατασκευάσματα των νεοελλήνων δεν έχουν καμιά σχέση με την αρχιτεκτονική της πέτρας και το μεράκι του έλληνα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.. Τα εγκαίνια της σήραγγας του Μπράλου, της μεγαλύτερης σήραγγας του αρχικού σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 2.. 120 μέτρων, έγιναν τον Απρίλιο του 1904.. Γενικά η περιοχή θεωρείται ως μία από τις περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος στην Ελλάδα.. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι πως το τοπίο παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο, αφού δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, παρά μόνο η σιδηροδρομική γραμμή που το διασχίζει.. Πώς μπορούμε να φθάσουμε.. Αμέσως μετά το χωριό Θερμοπύλες και το άγαλμα του Λεωνίδα ερχόμενοι από την Αθήνα, στρίβουμε αριστερά προς Δαμάστα και Ηράκλεια.. Στο χωριό Ηράκλεια και στη διασταύρωση της παλιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθήνας, στρίβουμε αριστερά προς το Μπράλλο και σταματάμε πριν τη  ...   λύση να γυρίσει κανείς μέσα από τη γραμμή δεν τη συνιστούμε, γιατί είναι επικίνδυνο.. Πρέπει να ξέρει ποια ώρα ακριβώς περνούν τα τραίνα και να μπορέσει να αποφύγει να συναντηθεί μαζί τους μέσα στις σήραγγες.. Νερό δυστυχώς δεν υπάρχει στη διαδρομή, γι αυτό είναι σκόπιμο να υπάρχει η ανάλογη φροντίδα.. Μετά το Σταθμό Ασωπού είναι σήραγγα 350 περίπου μέτρων που καταλήγει στη γέφυρα του Ασωπού, πάνω απ το φαράγγι του Ντούνου, το οποίο κατεβαίνει από την Παύλιανη, η γέφυρα της Παπαδιάς, μήκους 352 μέτρων και στη συνέχεια η μεγάλη σήραγγα του Μπράλου.. Η περιοχή κατά τη διάρκεια της Κατοχής συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των ανταρτών με τις απανωτές ανατινάξεις των γεφυρών, εκτός της Γέφυρας του Γοργοποτάμου, και την υποχρέωση της φύλαξης μέχρι και τα τελευταία χρόνια με στρατιωτική φρουρά.. Τα στρατιωτικά φυλάκια υπάρχουν και σήμερα.. Το Φαράγγι του Ασωπού είναι γνωστό και ως πέρασμα του Εφιάλτη, αφού απ αυτή την περιοχή ο Εφιάλτης οδήγησε τους Πέρσες στα νώτα των Σπαρτιατών, που είχαν παραταχθεί στις Θερμοπύλες.. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι έχει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, γιατί κοντά βρίσκονται η αρχαία Ηράκλεια, η Τραχήνα, η Σιδερόπορτα και ο Κούβελος της Παύλιανης, όπου υπάρχει και Βυζαντινό Κάστρο.. Μάλιστα λέγεται ότι το 1997, που έγιναν οι κατολισθήσεις στην περιοχή του Ασωπού και σταμάτησε για ένα μήνα η λειτουργία της γραμμής, βρέθηκαν στο σημείο της κατολίσθησης τέσσερεις τάφοι, απ τους οποίους οι δύο ανέπαφοι, που όμως λεηλατήθηκαν σε χρόνο αστραπή.. Ελπίζουμε ότι ο Δήμος Γοργοποτάμου και ο ΟΣΕ θα φροντίσουν να αναδειχθεί η περιοχή και το Μονοπάτι, και να γίνει επισκέψιμη για τους περιπατητές.. Είναι δύο ώρες από την Αθήνα και τόσο κοντά στη Λαμία και στη Εθνική Οδό.. Άμεσα όμως χρειάζονται κάποια έργα συντήρησης και σε κάποια σημεία να γίνουν ξύλινοι προστατευτικοί φράχτες αλλά και καλύτερη σήμανση.. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που το περπατούν.. Έρχονται Ορειβατικοί Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, ακόμα και μαθητές από τα Λύκεια της περιοχής, γιατί αποτελεί πράγματι ένα πολύ καλό μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.. Στέφανος Σταμέλλος..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=175&forum_id=11&
  Open archive


 • Archived pages: 1022