www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-ECOLOGY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1022 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Βιολογική Γεωργία.. Αναζήτηση.. Θέμα.. Συγγραφέας.. Ημερομηνία.. Απαντήσεις.. Η ΕΕ απειλε την Ελλ δα με υποχρεωτικ καλλι ργει.. Greenpeace.. 10/12/2005 8:12:37 PM.. 0.. GREENPEACE: Τι θα κ νετε κ ριε Μπασι κο;.. GREENPEACE.. 1/13/2006 8:50:51 PM.. Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.. Αμεση Επ μβαση για την Προστασ α της Αγριας Φ σης.. 12/20/2004 9:21:46 PM.. ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ:ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ.. ΒΙΟΖΩ.. 6/5/2006 8:12:33 PM.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μας σπ λωσαν το ρ ζι.. 10/31/2006 8:10:59 AM.. Εγκ μιον αποαν πτυξης.. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ εφημερ δα ΑΥΓΗ.. 9/12/2010 1:57:14 PM.. Χ μπουργκερ διατροφ με ντ πια βιολογικ προι ντ.. Δασκαλ κης Πα λος.. 1/12/2009 6:17:05 PM.. Ανοχ ρωτοι απ ναντι στα  ...   - Σ νδεσμ.. 11/16/2005 10:20:13 PM.. Βιολογικ προ ντα γι λους μ νο γι το ς λ γου.. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.. 11/26/2008 10:02:27 AM.. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΟΝ863:ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΙΑ Τ.. Κολ μπας Γι ργος.. 5/3/2009 12:36:30 PM.. 1.. Η ΕΕ προσπαθε να ρει την απαγ ρευση του ΜΟΝ810.. 3/4/2009 12:19:38 AM.. Ομ φωνη απ φαση της ΕΝΑΕ για τα μεταλλαγμ να.. Μιχ λης Τρεμ πουλος.. 12/20/2004 8:00:45 PM.. Προσπ θειες πλασαρ σματος των μεταλλαγμ νων.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.. 3/14/2007 11:25:00 PM.. Παρ νομα και επικ νδυνα φυτοφ ρμακα στη Β.. Ελλ δα.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.. 6/23/2007 11:20:45 AM.. [.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. ].. >>..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=8&FormDiscussions_Sorting=2&FormDiscussions_Sorted=&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Για μια βι σιμη - αειφ ρο γεωργ α.. Φο ντης Φ λιππος.. 1/10/2003 8:49:23 AM.. ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΩΡΑ.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.. 7/16/2003 7:29:39 PM.. ΟΧΙ στην καλι ργεια Γενετικ Τροποπ Οργανισμ ν.. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.. 7/26/2003 8:11:00 PM.. Ψ φισμα Δημοτικο Συμβουλ ου Ζακ νθου για τον ΠΟΕ.. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ.. 9/11/2003 9:19:28 PM.. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ:BITE BACK! ( , απλ , ΔΕ ΜΑΣΑΜΕ.. 10/15/2003 6:55:47 PM.. Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ.. 11/12/2003 10:24:16 PM.. Γιατ αρνο μαστε τα μεταλλαγμ να.. Πανθεσσαλικ Κ  ...   ΣΤΑ Μ.. 12/19/2003 7:44:07 PM.. ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑ.. Οικολ γοι Πρ σινοι.. 1/5/2004 7:11:07 PM.. ΦΘΙΩΤΙΔΑ: ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ.. Οικολ γοι Πρ σινοι - Πολιτικ Κ νηση Λαμ ας.. 2/18/2004 7:37:30 PM.. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ.. 3/17/2004 8:31:13 PM.. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ.. 3/25/2004 9:31:08 PM.. ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ.. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ.. 5/7/2004 8:01:04 PM.. Εθνικ Θαλ σσιο Π ρκο Ζακ νθου: συμπαρ σταση.. 5/7/2004 8:33:09 PM.. Μεταλλαγμ νο καλαμπ κι και στη Φθι τιδα;.. Στ φανος Σταμ λλος.. 5/19/2004 9:59:15 PM..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=8&FormDiscussions_Sorting=3&FormDiscussions_Sorted=&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Οι νθρωποι π νω απ τα κ ρδη των αγροβιομηχανι ν.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ.. 12/9/2004 5:44:02 AM.. ΤΟ ΣΑΦΑΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.. ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Φ ΚΑΙ Π ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕ.. 6/29/2004 9:04:33 PM.. 'Οταν οι γ γαντες ξυπνο ν.. ΠΑΣΕΓΕΣ.. 7/4/2004 8:12:42 PM.. ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ: ανοικτ επιστολ στον Πρωθυπουργ.. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ.. 10/17/2004 8:56:38 PM.. Πανελλαδικ Κ νηση κατ των Γ.. Τ.. Ο.. : Δελτ ο Τ που.. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Γ.. Ο..  ...   Στρατηγικ των πολυεθνικ ν για να εισβ λουν τα ΓΤ.. 12/8/2004 1:59:17 AM.. Μεταλλαγμ νοι σπ ροι βαμβακιο και καλαμποκιο.. ΠΑΝΔΟΙΚΟ.. 6/11/2004 7:59:59 AM.. Μπορο ν τα μεταλλαγμ να να λ σουν την πε να;.. 12/10/2004 3:55:36 AM.. Η Syngenta εγκαταλε πει τα ΓΤ στην Ευρ πη.. 12/17/2004 12:06:46 AM.. Η Ευρ πη λ ει χι στα μεταλλαγμ να.. 1/25/2005 5:13:02 PM.. Επιτ λους, θ λουμε βιολογικ γεωργ α στην Ελλ δα;.. 3/29/2005 8:04:13 PM..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=8&FormDiscussions_Sorting=4&FormDiscussions_Sorted=&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Πρωτότυπο Θέμα.. Βιολογικ Γεωργ α.. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ για τις βιολογικές αγορές.. Ημερ.. καταχώρησης.. 2/3/2012 5:54:45 PM.. Κείμενο.. Η θεματική ομάδα Γεωργίας και Τροφίμων των Οικολόγων Πράσινων με αφορμή διάφορα γεγονότα έντασης που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και στο Υπουργείο Εμπορίου, σχετικά με τους ελέγχους και την επιβολή προστίμων, κι έφεραν στην επιφάνεια προβλήματα που αντικατοπτρίζουν την ελλιπή οργάνωση του συστήματος διακίνησης και εμπορίας τροφίμων καθώς και την ελλιπή σύνδεση παραγωγών και καταναλωτών εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση.. «Ως Οικολόγοι Πράσινοι προωθούμε την απευθείας επαφή των καταναλωτών με τους παραγωγούς, στο πλαίσιο της εξασφάλισης δίκαιων τιμών τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές καθώς επίσης και ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα για όλους.. Παράλληλα επιδιώκουμε την απλοποίηση του συστήματος εμπορίας τροφίμων στην κατεύθυνση της διόρθωσης των σημερινών ανισορροπιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, που έχει σαν αποτέλεσμα αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κατακερματισμένων παραγωγών από τη μια πλευρά και των συγκεντρωμένων μεταποιητών και εμπόρων από την άλλη.. Η διάκριση των βιολογικών αγορών από τις συμβατικές λαϊκές αγορές θεωρούμε πως είναι απαραίτητη, καθώς τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία και δεν πρέπει να συγχέονται με τα συμβατικά.. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί πως οι βιολογικές αγορές είναι οι μοναδικές αγορές που στηρίζονται εξολοκλήρου από παραγωγούς σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές λαϊκές αγορές  ...   σε πρότυπο του ΕΛΟΤ.. Η αναστολή των προστίμων μέχρι την ολοκλήρωση ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις αγορές βιολογικών προϊόντων θεωρούμε πως είναι ένα απαραίτητο βήμα από την πλευρά των συναρμόδιων Υπουργείων.. Προωθούμε την κατοχύρωση των βιολογικών αγορών ως έναν τύπο αγοράς διακριτό και ξεχωριστό από το σύστημα των λαϊκών αγορών του Υπ.. Εμπορίου, με βάση το αυτονόητο δικαίωμα αγροτών και καταναλωτών να συναλλάσσονται άμεσα χωρίς παρεμβάσεις τρίτων.. Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι οι αγορές αγροτών εξυγιαίνουν την αγορά τροφίμων, δίνουν το δικαίωμα στους αγρότες να επιβιώσουν αξιοπρεπώς και στους καταναλωτές να αγοράζουν την τροφή τους σε προσιτές τιμές ενώ αποφέρουν πλείστα ακόμα οφέλη.. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα σε όλο τον κόσμο λειτουργούν τουλάχιστον 20.. 000 αγορές αγροτών-παραγωγών (farmers markets) με την αναγνώριση του κράτους!.. Οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν έμποροι, τουναντίον η πολιτεία θα πρέπει να τους διαφυλάξει να τους υποστηρίξει και να τους κατευθύνει θεωρώντας τους ως το βασικό προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού κύτταρο της κοινωνίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στη γεωργία να αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στην διαδικασία εξόδου από την κρίση θεωρώντας την το πεδίο εφαρμογής μιας διαφορετικής πολιτικής, ικανής να παρασύρει και τους άλλους τομείς της οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση.. ».. Θεματική ομάδα Γεωργίας και Τροφίμων.. Πληροφορίες: Σπύρος Σγούρος, 6936904300.. Αριστοτέλης Τσόγκας, 6973999653.. Καμία καταχώρηση..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2183&forum_id=8&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Δημιουργία τράπεζας σπόρων στην Πιερία.. 1/26/2012 9:57:36 AM.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ'.. Δημιουργία Τράπεζας Σπόρων Παραδοσιακών Ποικιλιών στην Πιερία.. Η αρχή έγινε! Ξεκινήσαμε λίγοι καλλιεργητές ερασιτέχνες στην πλειοψηφία μας να συλλέγουμε τους σπόρους από τα ντόπια ή παραδοσιακής ποικιλίας φυτά μας.. Μέλη του Δικτύου Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών της "Μητέρας Γη" συμμετέχουμε και στο δίκτυο του Πελίτι.. Κάθε βδομάδα στέλνουμε σπόρους σε όλη την Ελλάδα.. Έχουμε κατανοήσει την σπουδαιότητα αλλά και την ανάγκη για την διάσωση των παραδοσιακών ποικιλιών.. Αγάπη και συνειδητοποίηση! Να σώσουμε σήμερα ότι μπορούμε γιατί αύριο μπορεί να είναι αργά.. Κόντρα στα συμφέροντα των πολυεθνικών που έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές με την συρρίκνωση της βιοποικιλότητας σε όλο τον πλανήτη.. Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πολύ μεγάλο.. Ήδη έχουμε γίνει παραλήπτες αρκετών.. σπόρων με σκοπό να χαρισθούν.. Η συλλογή των σπόρων από ένα φυτό είναι μία διαδικασία που σου προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση και δέος.. Είναι ένα θαύμα της φύσης! Ένας σπόρος γεννά ένα φυτό και αυτό παράγει εκατοντάδες σπόρους που θα γεννήσουν εκατοντάδες φυτά.. Η φύση έχει δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές που είναι απαραίτητες για να μην χαθούν οι σπόροι, η κληρονομιά όλων μας από την δημιουργία του πλανήτη μας.. Είναι δικό μας χρέος τώρα να διασώσουμε όσους έχουν μείνει.. Σε όλη την Ελλάδα μέσα από την κοινότητα του Πελίτι χιλιάδες άνθρωποι χέρι με χέρι ανταλλάσσουν σπόρους με αυτόν τον σκοπό.. Το πιο ιδανικό αυτήν την στιγμή είναι να δημιουργηθούν  ...   που χρειάζονται τα δικά τους φάρμακα και λιπάσματα για να μας έχουν μόνιμους καταναλωτές.. Το αποτέλεσμα είναι να εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο που μας ανεβάζει το κόστος ενώ η φύση μας έχει δώσει την δυνατότητα με την χρήση νερού, με τον ήλιο και με την αγάπη μας για τη γη να καλλιεργούμε και να μπορούμε να τράφουμε χωρίς έξοδα.. Αυτονομία, πλεονέκτημα και ανάγκη!.. Ετοιμαζόμαστε για την 1η Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών Πιερίας.. Στις 18 Φεβρουαρίου 2012 Σάββατο 10:30 το πρωί στο πάρκο της Κατερίνης θα γίνει η 1η γιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών Πιερίας.. Την ίδια μέρα θα γίνει και ανοιχτό σπορείο.. Θα φυτέψουμε σπόρους από ντομάτες, αγγουράκια, κολοκυθάκια , μελιτζάνες και πιπεριές, θα μοιραστούμε τα φυτά θα τα φροντίσουμε και μετά από ένα μήνα θα δώσουμε ραντεβού στο ίδιο μέρος για να τα μοιραστούμε και να τα χαρίσουμε.. Μέλη της ομάδας μας συσκευάζουμε σπόρους για την γιορτή.. Καλλιεργητές μπορούν να συμμετέχουν στην γιορτή γιορτή διαθέτοντας τους σπόρους και μόνοι τους.. Παράλληλα με την Τράπεζα σπόρων ξεκινήσαμε και την συλλογή κουκουτσιών από φρούτα.. Ένα μέρος των σπόρων θα υπάρχει στην τράπεζα σπόρων και τους υπόλοιπους θα τους χαρίζουμε στο κέντρο φυσικής καλλιέργειας που βρίσκεται στο Κλησοχώρι Έδεσσας και ιδρυτής του είναι ο Παναγιώτης Μανίκης.. Το κέντρο φυσικής καλλιέργειας πραγματοποιεί πολλές δενδροφυτεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών από όλο τον κόσμο.. Είναι ελευθερία να έχεις τον σπόρο και να τον καλλιεργείς!..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2181&forum_id=8&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Εγκώμιον αποανάπτυξης.. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/09/2010.. Γιάννης Μπίλλας*.. Στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, στη λεκάνη απορροής των νερών του όρους Κόζιακα και ανάμεσα στις αγροτικές κοινότητες Κόκκινου Πύργου, Αγίων Αποστόλων, Ρογγίων, Διπόταμου και Πυργετού βρίσκονται οι Φλέβες (κανάλια) με τρεχούμενο νερό ήπιας ροής.. Οι Φλέβες δημιουργήθηκαν κύρια από φυσικές πηγές (ανάβρες) που με τον καιρό διανοίχθηκαν από τους αγρότες, διοχετεύοντας σ αυτές το νερό της βροχής και των αρτεσιανών.. Ο μικρός αυτός υγροβιότοπος αποστραγγίζει το νερό της περιοχής, κάνοντας τη γη καλλιεργήσιμη, επικοινωνώντας με τον Κουμέρκη και τον Αγιαμονιώτη ποταμό, οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με τους παραποτάμους του Πηνειού, Ανάποδο και Σαλαμπριά.. Ψάρια (αγάδες και μυλωνάκια), καραβίδες, χέλια, βίδρες και νερόκοτες ζούσαν στον υγροβιότοπο των Φλεβών, ως τις αρχές της δεκαετίας του 80.. Παράλληλα, υπήρχε μια τοπική διατροφική αυτάρκεια των αγροτών βασιζόμενη στα οικόσιτα ζώα (κότες, πάπιες, γουρούνια, αρνιά, κατσίκια και αγελάδες) και στους κήπους που όλοι, μα όλοι καλλιεργούσαν, ενώ συμπλήρωναν τα γεύματα τους με ψάρια και καραβίδες που ψάρευαν στις φλέβες και στα ποτάμια.. Οι τοπικές αγροτικές κοινωνίες είχαν προσαρμόσει τον τρόπο ζωής τους στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, δίνοντας δείγματα ανακύκλωσης, κυκλικής εναλλαγής καλλιεργειών, αυτάρκειας, οικολογίας, μέτρου, σεβασμού στο περιβάλλον, ανεξαρτησίας από εισροές, όλα αυτά, ενδεχομένως, χωρίς να γνωρίζουν καθόλου αυτές τις έννοιες.. Πέρα από την αυτάρκεια (οικονομική και διατροφική) που παρείχαν στους αγρότες τα κατοικίδια ζώα, οι κοπριές τους χρησίμευαν ως λίπασμα για τους κήπους.. Με τα περισσεύματα των κήπων (από τα παζάρια) τάιζαν τα οικόσιτα ζώα τους.. Παράλληλα, κρατούσαν και αντάλλασαν ντόπιους σπόρους φυτών, εξασφαλίζοντας ποικιλία γεύσεων.. Βοσκότοποι (λιβάδια), κήποι, καλλιέργειες (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, τριφύλλι) εναλλάσσονταν κατά καιρούς στη καλλιέργεια διατηρώντας τη γη παραγωγική και υγιή.. Με τα γέρικα ξύλα από τους φυσικούς φράχτες (λεύκες, αγριολεύκες, φτελιάδες, ιτιές) ζέσταιναν τα σπίτια τους τον χειμώνα, ενώ οι περισσότεροι φρόντιζαν και ένα μικρό αμπέλι για τις χαρές και τις λύπες της ζωής.. Η Απώλεια της Αυτάρκειας.. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές τις δεκαετίας του 80, εισβάλλει στην οικονομία της υπαίθρου η ονομαζόμενη «Πράσινη Ανάπτυξη», έχοντας ως κυρίαρχο στοιχείο την υποταγή του περιβάλλοντος και των αγροτών στην εντατικοποίηση της παραγωγής και στο μύθο της συνεχούς μεγέθυνσης.. Μονοκαλλιέργειες καρπουζιών, καπνού και κυρίως βάμβακος ισοπεδώνουν κάθε σπιθαμή της γης.. Δένδρα κόβονται, ανεμοφράκτες γκρεμίζονται, μπροστά το τρακτέρ ψεκάζει με ζιζανιοκτόνα,1 ακολουθεί το χημικό λίπασμα και στη συνέχεια η σπορά με καινούργιους υβριδικούς σπόρους.. Αργότερα ακολουθούν κι άλλοι ψεκασμοί με ζιζανιοκτόνα (για τα χορτάρια) και με εντομοκτόνα για «τα βλαβερά» έντομα.. Χιλιάδες τόνοι χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, παρασιτοκτόνων, ρίχνονται στην αγροτική γη.. Το νερό της βροχής και του ποτίσματος ξεπλένει τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων2 και των λιπασμάτων.. Κιτρινίζουν3 οι Φλέβες από τα ζιζανιοκτόνα, το νερό της Φλέβας, λόγω της ήπιας ροής, «κρατάει» για μέρες τα φυτοφάρμακα.. Οι αγάδες ψοφάνε,4 οι καραβίδες και τα χέλια εξαφανίζονται, η υπόλοιπη υδρόβια ζωή (νερόκοτες.. βίδρες.. νεροχελώνες) και τα πουλιά εγκαταλείπουν τις Φλέβες λόγω έλλειψης τροφής.. Ο υδροφόρος ορίζοντας γεμίζει νιτρικά.. Σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ.. Νικήτα Μυλόπουλου, στην ευρύτερη περιοχή χρησιμοποιούνται 230.. 000 τόνοι λιπάσματα και 2.. 000 τόνοι φυτοφάρμακα σε ετήσια βάση.. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αγρότης να χάσει την επαφή με τον κύκλο ζωής της γης.. Υιοθετεί τη γραμμική αντίληψη για την παραγωγή και χάνει την αυτάρκεια του.. Επιδοτήσεις ρέουν άφθονες, πολυεθνικές αγροχημικών, τράπεζες και εταιρείες παραγωγής αγροτικών μηχανημάτων κάνουν χρυσές δουλειές.. Το Α.. Ε.. Π.. της χώρας μεγαλώνει, μεγενθύνεται ταυτόχρονα και η εξάρτηση από τις πολυεθνικές αγροχημικών προϊόντων.. Οι σπόροι κάθε χρόνο αγοράζονται αντί να παράγονται από τον αγρότη, οι ίδιες εταιρείες που παράγουν τους σπόρους - υβρίδια, παράγουν και τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα..  ...   του Αχελώου6 και υπερ της αέναης ανάπτυξης.. Ο παραγωγισμός, ως συστημική υπερκομματική ιδεολογία, κυριαρχεί σχεδόν παντού.. γνοια ή Σκοπιμότητα.. Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Ζίγκμουντ Μπάουμαν «ο Καπιταλισμός είναι ένα παρασιτικό σύστημα.. Μπορεί να ευημερεί μόνον όταν βρίσκει έναν οργανισμό, τον οποίο δεν έχει ακόμα εκμεταλλευτεί, καταστρέφοντας τον».. Επιβιώνει δημιουργώντας διαρκώς ανάγκες, βασίζεται στην υπερπαραγωγή και την υπερκατανάλωση, καταστρέφοντας σύμφωνα με τον Μαρξ, χάριν του κέρδους, και τις δυο μόνιμες πηγές πλούτου, τη γη και τους ανθρώπους.. Αλλοτρίωση.. νθρωποι που παράγουν με τον τρόπο των αγροτών του παραδείγματος μας, υιοθετούν - εν αγνοία τους άραγε; - και το ανάλογο νόημα ζωής που προβάλλει η διαρκής Καπιταλιστική Ανάπτυξη.. Παρήγαγε με όποιον τρόπο μπορείς για να αυξήσεις την παραγωγή σου, μη νοιάζεσαι για το φυσικό περιβάλλον, μη δείχνεις καμία αλληλεγγύη για τις γενιές που θα ρθουν.. Αδιαφόρησε για τις επιπτώσεις στη υγεία των ανθρώπων που θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα που παράγεις.. Η ηθική του Καπιταλισμού στα μεγαλείο της! Όσο για την πείνα στον τρίτο κόσμο μην ανησυχείτε.. Οι εταιρείες των μεταλλαγμένων ετοίμασαν ένα ένζυμο που θα επιτρέπει τους φτωχούς να χωνεύουν το χορτάρι και τα φύλλα των δέντρων.. 7.. Την ίδια στιγμή, με δυο ευρώ, ημερησίως που είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των χώρων του τρίτου κόσμου, επιδοτούνται ημερησίως τα βοοειδή στην Ευρώπη.. 8 Το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού (ΗΠΑ) καταναλώνει το 25% της παγκόσμιας παραγόμενης ενέργειας.. 9 Αν όλες οι χώρες αποκτήσουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, παραγωγής και κατανάλωσης με τις ΗΠΑ, χρειαζόμαστε 3 με 4 γαίες ακόμα.. Ο δικός μας αγρότης έχασε τους αγάδες του και την αυτάρκεια του, ο κάτοικος του βιομηχανικά ανεπτυγμένου βορρά κάθισε να αγναντέψει τα αστέρια και αντίκρισε έντρομος την τρύπα του όζοντος.. «Τι να κάνουμε;».. Στην καρδιά της οπτικής του γράφοντος βρίσκεται ο προβληματισμός του φυσικού-οικονομολόγου Nicholas Georgescu Roegen που υποστηρίζει ότι είναι αδύνατη μια απεριόριστη ανάπτυξη μέσα σε έναν πεπερασμένο κόσμο.. Θεωρώ επίσης ότι «η οικολογία είναι ανατρεπτική, επειδή θέτει υπό ερώτηση το καπιταλιστικό φαντασιακό που εξουσιάζει τον πλανήτη.. Απορρίπτει το κεντρικό κίνητρο, σύμφωνα με το οποίο η μοίρα μας είναι να αυξάνουμε ασταμάτητα την παραγωγή και την κατανάλωση.. Δείχνει (η οικολογία) τον καταστροφικό αντίκτυπο της καπιταλιστικής λογικής πάνω στο φυσικό περιβάλλον και στη ζωή των ανθρώπινων όντων».. 10.. Ίσως χρειαστεί αρκετός χρόνος και προσπάθεια ακόμα για να αποδομηθεί το κεντρικό φαντασιακό της διαρκούς μεγέθυνσης στον αγροτικό κόσμο και μια σειρά από αυταπάτες που καλλιεργήθηκαν στους αγρότες κυρίως μέσω των επιδοτήσεων των Βρυξελών.. Κυρίως χρειάζεται να γίνει εμφανής ένας άλλος τρόπος παραγωγής στους ίδιους τους αγρότες.. Η άρνηση των κατοίκων των Μεγάλων Καλυβίων να επιτρέψουν την τερατώδη μεγέθυνση της πρώην ΕΛ.. ΒΙ.. Κ.. ,11 η άρνηση της Ο.. Α.. Σ.. (ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων Ελλάδας) στην καλλιέργεια των μεταλλαγμένων και ο αγώνας ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου είναι κοινά στοιχεία αντίστασης και αποδόμησης της διαρκούς Καπιταλιστικής ανάπτυξης.. Τα μικρά και μεσαία αγροκτήματα (κυρίως οικογενειακής δομής) που δημιουργούνται σιγά-σιγά παντού στον τόπο μας, δείχνουν να ξαναπιάνουν το νήμα από το σημείο που κόπηκε.. b.. 1,2 Για λόγους marketing, φυτοφάρμακα ονομάζουν οι εταιρείες τα εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και παρασιτοκτόνα που παράγουν.. 3,4 Σύμφωνα με αφηγήσεις των Α.. και Θ.. και Ν.. Ζ.. κατοίκων των Κόκκινου Πύργου, Πυργετού και Ρογγίων αντίστοιχα.. 5 Χαρά Τζαναβάρα εφ.. «Ελευθεροτυπία» 22-03-2010.. 6 Με εξαίρεση τον ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ και τους Οικολόγους Πράσινους.. 7,8,9 Σερζ Λατούς «Το στοίχημα της Αποανάπτυξης» εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ.. 10 Κορνήλιος Καστοριάδης « Η Φαντασιακή θέσμιση της Κοινωνίας» εκδόσεις ΡΑΠΠΑ.. 11 Η εταιρία που αγόρασε την ΕΛ.. προσπάθησε να αυξήσει τον αριθμό των χοιρομητέρων, εισπράττοντας την κατακραυγή και τη πετυχημένη αντίσταση των κατοίκων των Μ.. Καλυβίων και της Τρικαλινής κοινωνίας.. *Εκπαιδευτικός - Βιοκαλλιεργητής..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1985&forum_id=8&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: 17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χε.. 9/12/2010 1:28:30 PM.. 17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας.. «Ενας άλλος κόσμος είναι εδώ».. 30 Σεπτεμβρίου 3 Οκτωβρίου, Πάρκο Τρίτση, Ίλιον Αττικής.. «Ενας άλλος κόσμος είναι εδώ», υπαρκτός και με αυτοπεποίθηση.. Ένας κόσμος που δημιουργεί, που γεύεται, που μοιράζεται και γιορτάζει.. Φέτος, η 17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας έρχεται στην Αθήνα Σκοπός της είναι να συναντηθούν οι ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες οικολογικής γεωργίας, διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών, απαγόρευσης εισαγωγής των μεταλλαγμένων με εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας, εναλλακτικούς τρόπους κατανάλωσης και δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων.. Πρόθεση των συμμετεχόντων είναι να αναδείξουν έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στις αξίες της αυτάρκειας, της αλληλεγγύης, του μοιράσματος, του κοινοτισμού, του σεβασμού προς την φύση.. Στη Γιορτή συμμετέχουν:.. » Αγρότες που χρόνια τώρα επιλέγουν μία βιώσιμη και αειφόρα γεωργία χωρίς δηλητήρια (βιολογική και φυσική καλλιέργεια, βιοδυναμική και ομοιοδυναμική γεωργία).. Αγρότες που επιλέγουν, επιδιώκουν και προάγουν ένα μοντέλο παραγωγής το οποίο βασίζεται στην ποιότητα και τοπικότητα των προϊόντων και όχι στο χρηματικό κέρδος.. » Χειροτέχνες και μεταποιητές που επιλέγουν φυσικά υλικά και  ...   τους, τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν άμεσες και τίμιες σχέσεις με τους καταναλωτές των προϊόντων τους.. Είναι η διάθεση να σπάσει το ανταγωνιστικό δίπολο παραγωγού-καταναλωτή που ευνοεί τη διαμεσολάβηση, την εκμετάλλευση και τον κατακερματισμό και να αναζητήσουμε νέες συνθέσεις.. Tο ζητούμενο αυτής της Γιορτής είναι η προώθηση όχι απλά της οικολογικής γεωργίας, αλλά η παρουσίαση και προώθηση μιας αυτοοργανωμένης οικολογικής ζωής.. Είναι η ανάπτυξη τίμιων σχέσεων και η δημιουργία δομών αλληλέγγυας οικονομίας.. Η μακροβιότητα του θεσμού μαζί με τα αποτελέσματα των επιλογών και των πρακτικών των συμμετεχόντων στη Γιορτή αυτή, επιβεβαιώνουν και το εφικτό και το βιώσιμο ενός άλλου τρόπου ζωής.. Με άλλα λόγια, αυτά τα πράγματα γίνονται, λειτουργούν! Δεν είναι ουτοπικά, ούτε αποκυήματα της φαντασίας κάποιων ρομαντικών ή θεωρητικών.. Κάθε χρόνο η γιορτή διοργανώνεται σε διαφορετική πόλη από διάφορες συλλογικότητες και παραγωγούς με ανώτατο όργανο τη συνέλευση των συμμετεχόντων.. Φέτος, συνδιοργανώνεται από τον «Σπόρο» συνεταιρισμό για το εναλλακτικό και Αλληλέγγυο Εμπόριο www.. sporos.. org και το Δίκτυο Οικοκοινότητα www.. oikodiktyo.. espiv.. blogs.. net.. Πληροφορίες για πρόσβαση, πρόγραμμα, και συμμετοχές:.. http://oikogiorti.. gr/ info@oikogiorti..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1984&forum_id=8&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Βιώσιμη γεωργία, στήριξη της υπαίθρου.. 1/21/2010 7:32:42 PM.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.. http://www.. ecogreens.. ecogreen@otenet.. ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών, που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο με σημαντικό κόστος για την κοινωνία, αναδεικνύουν για άλλη μια φορά την αποτυχία της ελληνικής αγροτικής πολιτικής και την έλλειψη στρατηγικού προσανατολισμού της πρωτογενούς παραγωγής.. Είναι σαφές ότι οι αγρότες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, αλλά και οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλές τιμές αγοράς χωρίς να εξασφαλίζουν και ποιότητα.. Την κρίση προσανατολισμού συμπληρώνει όμως η ανικανότητα και η διαφθορά κυβερνήσεων και φορέων.. Στο τέλος του 2009, η χώρα κατάφερε να δώσει μόνο το 50-60% των ενισχύσεων που δικαιούνται οι αγρότες, παρακρατώντας χρήματα που τους ανήκουν και που έχουν λάβει όλοι οι άλλοι ευρωπαίοι αγρότες, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί 18 χρόνια τώρα το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.. Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ κι ενισχύσεις, ιδιαίτερα για τη βιολογική γεωργία δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί.. Είναι σαφές ότι οι αγρότες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.. Με τα επίσημα στοιχεία το 2000-2008 το αγροτικό εισόδημα στη χώρα μας σημείωσε μείωση 19,9%.. έναντι αύξησης 15,9% στην Ε.. Έξι χρόνια από το ξεκίνημά της, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) δεν έχει εφαρμοστεί στις θετικές της πλευρές για την Αγροτική Ανάπτυξη, με αποτέλεσμα οι αγρότες να έχουν χάσει τη σταθερότητα και τις τιμές του προηγούμενου καθεστώτος χωρίς να βλέπουν ούτε τα οφέλη από τη νέα λογική της.. Είναι λάθος να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής στη λογική βλέποντας και κάνοντας , αντί να επιδιώκεται η σχεδιασμένη στήριξη του αγροτικού τομέα με πολιτικές, ουσιαστικές αλλαγές και πόρους που θα στοχεύουν στην μακροχρόνια βιωσιμότητά του και θα στηρίζουν ολοκληρωμένα τον πληθυσμό της υπαίθρου.. Η κατάρρευση του αγροτικού τομέα και η απώλεια εισοδήματος για τους αγρότες αναδεικνύουν όχι μόνο τις διαρθρωτικές αδυναμίες, την κυριαρχία πελατειακών σχέσεων - διαφθοράς σε βάρος των πολλών αγροτών, την αποσάρθρωση των διοικητικών δομών της χώρας αλλά και τις ευθύνες των κυβερνήσεων, των κατεστημένων κομμάτων και των εκπροσώπων τους στον αγροτικό χώρο.. Οι μακρόχρονες καθυστερήσεις, η αδιαφάνεια, η κατασπατάληση πόρων σημαντικό μέρος των οποίων κατέληγαν σε νεοπλουτίστικη επίδειξη και κατανάλωση αλλά και η απώλεια σημαντικών κοινοτικών πόρων έμειναν χωρίς καμία επίπτωση για τους υπεύθυνους.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε μια νέα κατεύθυνση της γεωργίας.. Η βαθιά κρίση θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για σημαντικές αλλαγές στην πολιτική για τον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο συνολικότερα, με διαφοροποίηση των σημερινών οργανωτικών, κοινωνικών και διοικητικών παραγόντων, της εκπαίδευσης και υποστήριξης των αγροτών.. Με δεδομένο ότι η γεωργία στη χώρας μας δεν μπορεί λόγω των περιορισμένων πεδιάδων και των μικρών εκμεταλλεύσεων να παράγει αγροτικά προϊόντα σε μαζική κλίμακα και χαμηλή τιμή, θα πρέπει να στραφεί στη μικρή, εξειδικευμένη και υψηλής ποιότητας παραγωγή με βασική της κατεύθυνση τη βιολογική γεωργία.. Αυτό απαιτεί σαφή πολιτικό σχεδιασμό και κατάλληλη υποστήριξη από τις κρατικές αρχές, αλλά και σχεδιασμένη προσπάθεια από τους ίδιους τους αγρότες και ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής (τυποποίηση, εμπορία, διαφήμιση, διανομή).. Παράλληλα, πρέπει να δοθούν κίνητρα για διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αγροπεριβαλλοντικά σχέδια, προστασία και διαχείριση περιοχών NATURA, προστασία βιοποικιλότητας) καθώς και με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες όπως η αγροτική μεταποίηση, ο αγρο- και οικο- τουρισμός, για παραγωγή πράσινης ενέργειας από γεωργικά υπολείμματα και αξιοποίηση των ΑΠΕ για συμπληρωματικά εισοδήματα ή/και μείωση του κόστους για τους αγρότες καθώς και τη δημιουργία δικτύων παραγωγών-καταναλωτών.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε, λοιπόν, μια νέα κατεύθυνση της γεωργίας:.. Aμεση εξόφληση του συνόλου της ενιαίας ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους και απόδοση ευθυνών σε όσους δεν ολοκλήρωσαν έγκαιρα το "αγροτικό κτηματολόγιο" και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων που επιτρέπουν περιορισμένες εθνικές ενισχύσεις.. Σύνδεση των ενισχύσεων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις με όρους και υποχρεώσεις για τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών και ποιοτικών προδιαγραφών στην παραγωγή.. Aμεση χορήγηση του ποιοτικού παρακρατήματος με προτεραιότητα στις εκμεταλλεύσεις της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης.. Ενίσχυση, με ολοκληρωμένο σχέδιο και εργαλεία, της βιολογικής γεωργίας, των τοπικών μικρών οικοτεχνιών, των αγροτουριστικών μονάδων και των τοπικών παραγωγικών πόρων.. Δημιουργία ζωνών υποχρεωτικά βιολογικής καλλιέργειας γύρω από ποτάμια, λίμνες, και γενικά οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και οικισμούς.. Κίνητρα για διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αγροπεριβαλλοντικά σχέδια, προστασία και διαχείριση περιοχών NATURA, προστασία βιοποικιλότητας) καθώς και με δραστηριότητες όπως αγροτική μεταποίηση, αγρο- και οικο- τουρισμός, πράσινη ενέργειας από γεωργικά υπολείμματα, αξιοποίηση των ΑΠΕ για συμπληρωματικά εισοδήματα ή μείωση των εξόδων αγροτικής παραγωγής.. Δημιουργία ανεξάρτητων δικτύων παραγωγής-διανομής- κατανάλωσης αξιοποιώντας, την υπάρχουσα σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.. Δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών για απευθείας διακίνηση, χωρίς μεσάζοντες.. Υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και θέσπιση φερέγγυων μηχανισμών επαλήθευσης.. Στόχος είναι περισσότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και δυνατότητα επιλογής τοπικών προϊόντων που δεν  ...   σχέση με τη διαχείριση των πόρων της αγροτικής πολιτικής, που γίνονται ανεκτά για κομματικούς και πελατειακούς λόγους, παρά το γεγονός ότι κοστίζουν ακριβά στη χώρα και είναι σε βάρος των πολλών αγροτών.. Σημαντική ευθύνη έχει και το ελληνικό κράτος στο σύνολο του για την ανικανότητα εκπόνησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέχου (ΟΣΔΕ).. Έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να συντηρήσουν την πελατειακή εξάρτηση των αγροτών, καλλιεργώντας την υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής και ωθώντας ένα βασικό πυλώνα της οικονομίας σε διαρκή παρακμή και τους αγρότες σε απόγνωση.. Δεν υπάρχουν άραγε ευθύνες για όσους δεν κατάφεραν να παραδώσουν, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, το σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων με αποτέλεσμα στο τέλος του 2009, η χώρα να καταφέρει να δώσει μόνο ένα ποσοστό (50-60%) των ενισχύσεων που δικαιούνται οι αγρότες, παρακρατώντας δηλ.. χρήματα που τους ανήκουν και έχουν λάβει όλοι άλλοι Ευρωπαίοι αγρότες;.. Οι μακρόχρονες αυτές καθυστερήσεις, η αδιαφάνεια, η κατασπατάληση πόρων σημαντικό μέρος των οποίων κατέληγαν σε νεοπλουτίστικη επίδειξη και κατανάλωση, αλλά και η απώλεια σημαντικών κοινοτικών πόρων έμεναν χωρίς καμία επίπτωση για τους υπεύθυνους.. Οξύ είναι, ακόμη, το πρόβλημα πολλών αγροτών, όπως καταγγέλλει το ΓΕΩΤΕΕ, που έχοντας υλοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, δεν τους έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα μ' αποτέλεσμα να βρίσκονται σε αδιέξοδο.. Το ποιοτικό παρακράτημα δεν έχει ακόμα αποδοθεί, ενώ κατά προφανή αντίθεση με την ευρωπαϊκή λογική αυτού του μέτρου, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης, με αποτέλεσμα οι κυβερνητικές αναφορές για ποιοτική γεωργία να μένουν κενές περιεχομένου.. Χρειάζεται όμως επιπλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι η σημαντική κρίση που έχει εγκλωβίσει την ελληνική γεωργία και την απειλεί με κατάρρευση, οφείλεται στην αδυναμία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής να ανταγωνιστεί στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά τα ομοειδή αγροτικά προϊόντα, σε τιμές και ποιότητα που οφείλεται τόσο σε αντικειμενικούς όσο και σε οργανωτικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες.. Οι αντικειμενικοί παράγοντες συνδέονται με τη διαμόρφωση των εδαφών και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, που δεν επιτρέπουν στην ελληνική γεωργία να παράγει αγροτικά προϊόντα σε μαζική κλίμακα και χαμηλή τιμή και, συνεπώς, διεθνώς ανταγωνιστικά.. Θα έπρεπε, συνεπώς, με σαφή πολιτικό σχεδιασμό να υποστηριχθεί η στροφή της γεωργίας στη μικρή, εξειδικευμένη και υψηλής ποιότητας παραγωγή, με βασική κατεύθυνση τη βιολογική γεωργία.. Μια τέτοια κατεύθυνση, όμως, απαιτεί σχεδιασμένη προσπάθεια τόσο από τις κρατικές αρχές, όσο και τους ίδιους τους αγρότες αλλά και από ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής (δηλ.. τυποποίηση, εμπορία, διαφήμιση, διανομή).. Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, όμως, το γεγονός, ότι η λέξη βιολογική γεωργία, αποτελεί μέχρι σήμερα άγνωστη λέξη για την νέα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.. Από το 2004 η ΕΕ κάλεσε τα κράτη μέλη να εκπονήσουν Εθνικά Σχέδια για τη βιολογική γεωργία.. Μέχρι σήμερα όχι δεν έχουν ξεκινήσει στη χώρα μας οι σχετικές συζητήσεις αλλά ούτε φαίνεται στον πολιτικό ορίζοντα ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο.. Η κρίση της ελληνικής γεωργίας συνδυάζεται άμεσα και με οργανωτικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, όπως είναι π.. χ.. η πλημμελής εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών.. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την ανεπαρκή συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών τόσο από τις συλλογικές οργανώσεις τους όσο και από τις κρατικές αρχές, η οποία θα καθοδηγούσε τις ανοργάνωτες και ασυντόνιστες προσπάθειες των αγροτών να παράγουν με χαμηλότερο κόστος υψηλότερης ποιότητας προϊόντα.. Ταυτόχρονα, η πολιτική προσέλκυσης νέων και δυναμικών αγροτών, που θα άλλαζε τη φυσιογνωμία της ελληνικής γεωργίας, δεν προχωράει πέρα από προθέσεις και διακηρύξεις.. Η συνεταιριστική προσπάθεια οργάνωσης των αγροτών έμεινε μετέωρη και δεν μπόρεσε να παίξει τον ρόλο της στο επίπεδο κυρίως της εμπορίας των προϊόντων, με αποτέλεσμα ο πόλεμος των τιμών να έχει νικητές μόνο τους χονδρέμπορους, κι έτσι το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των τιμών παραγωγού και της τιμής καταναλωτή να ξεπερνά συχνά και σήμερα το 100%.. Τα «καρτέλ» της βιομηχανίας τροφίμων εφαρμόζουν σκληρή πολιτική ενάντια στα συμφέροντα τόσο των καταναλωτών, όσο και των παραγωγών.. Πλέον των παραπάνω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κυρίαρχο μοντέλο βιομηχανικής και εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν είναι βιώσιμο, ειδικά μάλιστα σήμερα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής.. Εξαντλεί φυσικούς πόρους, ρυπαίνει και επιβαρύνει το έδαφος, τον αέρα και το νερό, σπαταλά ενέργεια και υδάτινους πόρους, απειλεί τη βιοποικιλότητα, επιβαρύνει την υγεία των καταναλωτών, απαξιώνει τη μικρή παραγωγή και τις τοπικές κοινότητες, υπονομεύει την παραγωγική ικανότητα χωρών σαν τη δική μας.. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε, λοιπόν, μια νέα κατεύθυνση για την ελληνική γεωργία:.. Αμεση χορήγηση του ποιοτικού παρακρατήματος με προτεραιότητα στις εκμεταλλεύσεις της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης.. Αυτά που χρειάζεται η γεωργία μας σήμερα είναι στρατηγικό σχέδιο και εργαλεία για στροφή στην ποιότητα με αιχμή τη βιολογική γεωργία, σχεδιασμένες πολιτικές ανά προϊόν, βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών και αντιμετώπιση των καρτέλ..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1867&forum_id=8&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΟΝ863:ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΙΑ Τ.. 3/17/2007 10:21:34 PM.. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΟΝ863:.. ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ.. Σε μελέτη ανεξάρτητης ομάδας Γάλλων επιστημόνων(CRIIGEN), αποδείχνεται ότι το μεταλλαγμένο(γ.. τ.. ) καλαμπόκι της εταιρείας Monsanto είναι εν δυνάμει επικίνδυνο: ποντίκια που τραφήκανε με αυτό είχαν συμπτώματα δηλητηρίασης και τοξικότητα στο συκώτι και τα νεφρά.. Τα συμπεράσματα αυτά τα βγάλανε οι παραπάνω επιστήμονες, μετά από την αξιολόγηση της έρευνας της ίδιας της εταιρείας.. Η Monsanto είχε αποκρύψει πολύ σημαντικά στοιχεία από τα πειράματά της και απέφυγε να κάνει έρευνα για την απώλεια βάρους των πειραματόζωων.. Μάλιστα, αρνιόταν να δημοσιεύσει τη μελέτη της μέχρι τον Ιούνιο του 2005, που τελικά αναγκάσθηκε να το κάνει μετά από απόφαση γερμανικού δικαστηρίου.. Το ΜΟΝ863 καλλιεργείται νόμιμα στις ΗΠΑ  ...   αντιβιοτικά.. Η έγκρισή του στην Ευρώπη αποδείχνει για άλλη μια φορά: η EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων) και η ίδια η Κομμισιόν, που έδωσε την τελική έγκριση (στο Συμβούλιο των Υπουργών δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία), δεν νοιάζονται για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα μεταλλαγμένα, παρά μόνο για τα συμφέροντα των εταιρειών των μεταλλαγμένων.. Η Ελληνική Κυβέρνηση, έχοντας και αυτά τα επιστημονικά δεδομένα, πρέπει να απαγορεύσει όχι μόνο την καλλιέργειά τους, αλλά και την οποιαδήποτε διακίνησή τους.. Η δε Νομαρχία Μαγνησίας να ελέγξει αν κυκλοφορεί το ΜΟΝ863 και τα υποπροϊόντα του στις ζωοτροφές και τα ράφια των Σουπερμάρκετς.. Γιώργος Κολέμπας, από την Κίνηση ενάντια στα Μεταλλαγμένα.. Re: ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΟΝ863:ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΙΑ Τ.. ange ta.. καλημέρα απο την Αθήνα,.. δείτε και αυτό:.. france24.. com/en/20090418-superweed-explosion-threatens-monsanto-heartlands-genetically-modified-US-crops..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1095&forum_id=8&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Ε: Τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα.. πηγ : http://www.. sheblogs.. eu και www.. ecocrete.. gr.. 4/2/2009 3:14:09 PM.. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα καθώς και αυτά που προέρχονται από νανοτεχνολογίες.. Τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά.. Τα δε τρόφιμα που παράγονται μέσω νανοτεχνολογιών θα πρέπει να υποβάλλονται σε συγκεκριμένη αξιολόγηση του κινδύνου πριν εγκριθεί η χρήση τους.. Αυτά τονίζει η έκθεση της κ.. Kartika LIOTARD (ΕΕΑ/ΠΒΧ, NL) για τα νέα τρόφιμα και τη διάθεση τους στο καταναλωτικό κοινό, που η ολομέλεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε στις 30 Μαρτίου 2009 με 658 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 11 αποχές.. Τα τρόφιμα αυτά θεωρούνται νέα τρόφιμα όμως ποια τρόφιμα ορίζονται ως Νέα Τρόφιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση;.. Ως νέα τρόφιμα θεωρούνται εκείνα που δεν καταναλώνονταν σε σημαντικό βαθμό στην ΕΕ πριν από το Μάιο του 1997, την ημερομηνία δηλαδή θέσπισης της πρώτης νομοθεσίας για τα νέα τρόφιμα.. Τα τελευταία μπορεί να είναι τρόφιμα που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα (π.. μέσω νανοτεχνολογιών) αλλά και τρόφιμα που καταναλώνονται παραδοσιακά σε χώρες εκτός της ΕΕ.. Ας δούμε όμως μερικά σημεία της  ...   προϊόντα που παράγονται από ζώα που έχουν σιτισθεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές φέρουν την επισήμανση παρήχθη από ζώα που έχουν σιτισθεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές’·.. Τόνισαν ότι οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε έσχατη ανάγκη κι έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σχετική τροπολογία (87) όπου αναφέρεται στο άρθρο 12 ότι.. Για να αποφευχθεί η επανάληψη μελετών που περιλαμβάνουν σπονδυλωτά, επιτρέπεται σε μεταγενέστερο αιτούντα να κάνει αναφορά σε μελέτες πάνω σε σπονδυλωτά και σε άλλες μελέτες που μπορεί να αποτρέψουν δοκιμές σε ζώα.. Ο κύριος των δεδομένων μπορεί να ζητήσει επαρκή αποζημίωση για τη χρήση των δεδομένων.. Αν ένα κράτος μέλος, έχει συγκεκριμένους λόγους να θεωρεί ότι η χρήση ενός τροφίμου ενέχει κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, μπορεί να περιορίζει προσωρινά ή να αναστέλλει την εμπορία και χρήση του τροφίμου στην επικράτειά του και να ενημερώσει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και τη Επιτροπή, αιτιολογώντας την απόφασή του.. Όπως καταλαβαίνουμε, η τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τα νέα τρόφιμα επιδιώκει την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας καθώς και στο υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης των ζώων.. To άρθρο προέρχεται από το http://www.. eu..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1709&forum_id=8&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Η ΕΕ προσπαθεί να άρει την απαγόρευση του ΜΟΝ810.. 2/26/2009 11:11:02 PM.. Η Ερωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί με κάθε μέσο.. να άρει την απαγόρευση του ΜΟΝ810.. Είναι κοινό μυστικό οτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να προωθήσει τα μεταλλαγμένα(γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα), όσο γίνεται πιο γρήγορα στην Ευρώπη, μια και υπάρχει καθυστέρηση, λόγω της αντίστασης των Ευρωπαίων αγροτών και καταναλωτών.. Τώρα όμως χρησιμοποιώντας και το επιχείρημα της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που ήδη παίρνει τη μορφή της βαθειάς κρίσης, προσπαθεί να πείσει, να πιέσει και περισσότερο να εξαναγκάσει και τις κυβερνήσεις, που είτε είναι ουδέτερες στο θέμα, είτε είναι αντίθετες(λόγω της πίεσης των λαών τους) και είχαν απαγορεύσει τουλάχιστον τη καλλειέργεια κάποιων γ.. ποικιλιών.. Οι ΗΠΑ, η Μονσάντο και οι πολυεθνικές των μεταλλαγμένων πιέζουν αφόρητα, φοβούμενες την οικονομική τους κατάρρευση, αν δεν προωθηθούν γρήγορα τα γ.. της πρώτης γενιάς, ώστε στη συνέχεια να μην υπάρξει και αντίσταση στην προώθηση των γ.. της δεύτερης γενιάς.. Αυτά έχοντας προσανατολισμό περισσότερο προς τους καταναλωτές(με πλεονεκτήματα υποτίθεται για την υγεία και μακροζωία τους, όπως π.. η γ.. ντομάτα που θα περιέχει περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες απο ότι η συμβατική) και έχοντας ενσωματώσει υψηλό κόστος έρευνας και παραγωγής θα είναι ακριβότερα.. Για αυτό κύρια θα απευθύνονται προς τους καταναλωτές του αναπτυγμένου κόσμου, που θα είναι σε θέση να πληρώσουν κάτι παραπάνω για την μακροζωία τους και έτσι θα εξασφαλισθεί η απόδοση των επενδύσεών τους.. Η αγορά λοιπόν της Ευρώπης είναι εκ των ουκ άνευ, για τη Μονσάντο και τις σχετικές πολυεθνικές, γιατί διαφορετικά, αν καθυστερήσει και άλλο η ελεύθερη πρόσβασή τους, το φάντασμα της κατάρρευσής τους, όπως π.. της General Motors, θα γίνει πραγματικότητα.. Έτσι η πίεση και προς τα θεσμοθετημένα όργανα της Ε.. Ε και προς τα υπουργεία και τις κυβερνήσεις, αλλά και προς τα επιστημονικά επιτελεία και τις εταιρείες διακίνησης αγροχημικών και καταναλωτικών προϊόντων όλο και θα αυξάνεται, ώστε να γίνουν σπόνσορες της αντίστοιχης βιομηχανίας, που αναζητά στην κυριολεξία πελάτες(το επιχείρημα της καταπολέμησης της πείνας δεν πιάνει πιά).. Μόνο που αυτά τα προϊόντα δεν έχουν να κάνουν με τη προτίμηση των καταναλωτών, συνδέονται απο τη μια με τον ολοκληρωτικό έλεγχο της τροφής και από την άλλη με ένα μεγάλο ρίσκο του οποίου οι συνέπειες δεν θα είναι αναστρέψιμες.. Την επόμενη λοιπόν Δευτέρα(2/3/09) θα αποφασισθεί στο συμβούλιο υπουργών περιβάλλοντος, αν η Αυστρία και η Ουγγαρία θα πρέπει να άρουν την απαγόρευση και να επιτρέψουν την καλλιέργεια του γ.. καλαμποκιού της Μονσάντο ΜΟΝ810, πράγμα που απαιτεί η Κομμισσιόν.. Οι απαγορεύσεις της Γαλλίας και Ελλάδας θα συζητηθούν στο μεθεπόμενο συμβούλιο και στη συνέχεια η Ε.. Ε θέλει να ασχοληθεί το συμβούλιο με την αδειοδότηση δύο νέων ποικιλιών, των ΒΤ 11 της Syngenta και 1507 της Pioneer/DuPont.. Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τη διαδικασία της απόφασης στο συμβούλιο υπουργών: κάθε χώρα, ανάλογα με τον πληθυσμό της έχει ένα αντίστοιχο αριθμό ψήφων, έτσι η Γερμανία π.. έχει 29.. Το σύνολο είναι 345 ψήφοι.. Για να μη περάσει  ...   υπουργός περιβάλλοντος Gabriel θέλουν να ψηφίσουν κατά της πρότασης της Επιτροπής(όπως έχουν δηλώσει υπό την πίεση των ψηφοφόρων τους), όμως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Έρευνας, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου οικονομίας, οι οποίες συμμετέχουν επίσης στη διαμόρφωση της απόφασης για το τι θα ψηφίσει η χώρα, έχουν εκφράσει αντιρρήσεις.. Συνήθως μετά από τέτοιες διαφωνίες η Γερμανία απέχει από τη ψηφοφορία και έτσι de facto ψηφίζει υπέρ της πρότασης της Επιτροπής.. Το εξοργιστικό όμως με την Επιτροπή της ΕΕ και τον Μπαρόζο είναι οτι ήδη έχει προσπαθήσει επανειλημμένα με ντιρεκτίβες απο τις Βρυξέλλες να άρει τις εθνικές απαγορεύσεις.. Μέχρι τώρα όμως έχει αποτύχει, γιατί όσο δεν υπάρχει εκτίμηση του κινδύνου που συνδέεται με το ΜΟΝ830 από την EFSA(Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ) υπό το φως των δεδομένων των νέων ανεξάρτητων(όχι της Μονσάντο) επιστημονικών ερευνών, ισχύουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των κρατών μελών, σύμφωνα με την Αρχή της Προφύλαξης.. Τα επιστημονικά δεδομένα δεν έχουν αλλάξει, αλλά η Κομμισσιόν επιμένει στην άρση της απαγόρευσης, γιατί όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η πίεση της βιομηχανίας των μεταλλαγμένων στους διαδρόμους των Βρυξελλών έχει αυξηθεί υπέρμετρα, αφού βλέπει τον έτσι και αλλιώς χαμηλό στην Ευρώπη τζίρο της, να πέφτει όλο και περισσότερο.. Γ.. Κολέμπας.. Re: Η ΕΕ προσπαθε να ρει την απαγ ρευση του ΜΟΝ810.. ΜΟΝ 810: Η απόφαση των Βρυξελλών.. Αυστρία και Ουγγαρία μένουν ελεύθερες από Μεταλλαγμένα.. Χθες Δευτέρα 2/3/09 το συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ απέρριψε την πρόταση της Κομμισσιόν, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να αρθεί η απαγόρευση της καλλιέργειας του γ.. Καλαμποκιού ΜΟΝ810 της Μονσάντο.. Κατά της πρότασης υπήρξαν 282 ψήφοι σε σύνολο 345.. Την απόφαση περιμένανε με αγωνία χιλιάδες ενεργοί πολίτες, από όλες τις χώρες της ΕΕ, που τις προηγούμενες μέρες είχαν δραστηριοποιηθεί και με κάθε μέσον απαίτησαν από τους αντίστοιχους υπουργούς να ταχθούν κατά της γενετικής τεχνολογίας στην Ευρώπη.. Τελικά κερδήθηκε μια μάχη.. από το κίνημα ενάντια στα μεταλλαγμένα, έναντι της Κομμισσιόν, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να γίνει ο σπόνσορας της Μονσάντο.. Πριν τη Δευτέρα, είχε κατορθώσει αυτό το κίνημα να ταχθούν ενάντια όλο και περισσότερες χώρες και έλειπαν μόνο οι ψήφοι της Γερμανίας για να.. μπορέσει να απορριφθεί η πρόταση της Κομμισσιόν.. Δεν μπορώ να διακρίνω τη κοινωνική υπεραξία των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων της Μονσάντο , δήλωσε ο υπουργός.. περιβάλλοντος της Γερμανίας Gabriel.. Με τη συμπεριφορά μου στη ψηφοφορία ήθελα να δημιουργήσω επίσης περιθώρια στη συνάδελφο Aigner(είναι η υπουργός γεωργίας), στη.. απαραίτητη συζήτηση του θέματος στη Γερμανία.. , εννοώντας την ενδεχόμενη απαγόρευσή του και στη Γερμανία.. Μετά την ψηφοφορία αυτή μάλλον δεν θα υπάρχει πια εμπόδιο για μια απαγόρευση του MON 810 και στη χώρα αυτή.. Στις Βρυξέλλες πάντως, τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να παρθεί απόφαση αν θα δοθεί άδεια σε δύο νέες γ.. ποικιλίες καλαμποκιού, των ΒΤ 11 της Syngenta και 1507 της Pioneer/DuPont.. Για το κίνημα λοιπόν ενάντια στα μεταλλαγμένα δεν υπάρχει εφησυχασμός.. Κολέμπας.. Πηγή: www.. keinegentechnik.. de..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=1672&forum_id=8&
  Open archive


 • Archived pages: 1022