www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-ECOLOGY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1022 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Πρωτότυπο Θέμα.. Σκουπ δια, Ανακ κλωση.. Θέμα.. Εναλλακτική Διαχείριση των απορριμμάτων στη Λαμία.. Συγγραφέας.. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ.. Ημερ.. καταχώρησης.. 2/17/2011 9:35:27 PM.. Κείμενο.. http://www.. pepla.. http://pepla.. blogspot.. com.. info@pepla.. Λαμία, 17.. 2.. 2011.. Η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας της Πρωτοβουλίας και ανταλλαγής εμπειριών με Κινήσεις και Δίκτυα άλλων δήμων της Ελλάδας.. Δεν διεκδικούμε δάφνες πρωτοτυπίας ούτε έχουμε αυτή την πρόθεση.. Η πρότασή μας αποτελεί προσπάθεια προσαρμογής στα δικά μας δεδομένα των λύσεων, που έχουν προταθεί αλλά και εφαρμοστεί σε άλλους δήμους της χώρας μας (π.. χ.. [.. ].. Ελευσίνα, Χανιά, Καλαμάτα) με επιτυχία.. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. Η παραγωγή και η διαχείριση αποβλήτων συνδέεται στενά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους πόρους.. Η παραγωγή υπερβολικών ποσοτήτων αποβλήτων αποτελεί ένδειξη ασύμφορης χρήσης των πόρων, η δε ανάκτηση των ενσωματωμένων στα απόβλητα υλικών και ενέργειας μπορεί να μας βοηθήσει να χρησιμοποιούμε τους πόρους καλύτερα.. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές για τα απόβλητα μπορούν και πρέπει να έχουν στόχο τη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που συνδέονται με τη χρήση των πόρων.. Ο κλάδος της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων στην Ευρώπη έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 100 δις ευρώ.. Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας και εξασφαλίζει από 1,2 έως 1,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης.. Η βιομηχανία ανακύκλωσης προμηθεύει όλο και μεγαλύτερες ποσότητες πόρων στη μεταποιητική βιομηχανία: τουλάχιστον το 50% του χαρτιού και του χάλυβα, το 43% του γυαλιού και το 40% των μη σιδηρούχων μετάλλων που παράγονται στην ΕΕ προέρχονται σήμερα από ανακυκλωμένα υλικά.. Ενώ τα σκουπίδια μας αυξάνονται ραγδαία, δυστυχώς ακόμα και σήμερα απουσιάζει μια συγκροτημένη πολιτική σε επίπεδο τοπικό για το πρόβλημα των απορριμμάτων.. Η περιοχή μας, όπως και πανελλαδικά, έχει χάσει πολύτιμο χρόνο, τουλάχιστον δύο δεκαετίες, που θα μπορούσαν να είχαν τεθεί οι βάσεις για την δραστική μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των παραγόμενων απορριμμάτων με εφαρμογή της ιεράρχησης των επιλογών, που θέτει η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα απόβλητα, δηλαδή την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση του συνόλου των απορριμμάτων.. Σήμερα το τοπίο στο Δήμο μας είναι απογοητευτικό:.. - με το πρόβλημα της χωματερής της Λαμίας -ένας χώρος κορεσμένος χωρίς άδεια λειτουργίας, δίπλα στη λατομική περιοχή- να διογκώνεται επικίνδυνα,.. - με τις αρνήσεις των τοπικών κοινωνιών να δεχτούν τη χωροθέτηση στην περιοχή τους οποιασδήποτε μονάδας διαχείρισης και.. - χωρίς να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης.. Οι λύσεις που ακούγονται να προωθούνται σε άλλες περιοχές, όπως η δεματοποίηση, η καύση ή η βιομηχανικού τύπου επεξεργασία των σκουπιδιών, ανεβάζουν σημαντικά το κόστος διαχείρισης προς όφελος λίγων μεγαλοεργολάβων, ενώ συγχρόνως είναι άκρως αναποτελεσματικές και επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία αλλά και τα φυσικά οικοσυστήματα.. Μπροστά στη γενικευμένη αυτή κρίση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων τονίζουμε ότι λύσεις υπάρχουν και είναι στο χέρι όλων μας να τις πραγματοποιήσουμε! Η λύση όμως σίγουρα δεν είναι να ψάχνουμε διαρκώς πού θα βάλουμε τα σκουπίδια μας με την χωροθέτηση νέων ΧΥΤΑ ή μονάδων καύσης, ούτε βέβαια να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τη λογική «όχι σκουπίδια στην αυλή μου», όπως συχνά, με λάθος τρόπο, αντιμετωπίζεται από τις τοπικές κοινωνίες.. Τα σκουπίδια όπου και αν καταλήγουν -ακόμα και σε ένα καλά σχεδιασμένο ΧΥΤΑ ή μια σύγχρονη μονάδα καύσης- προκαλούν επιβάρυνση στο περιβάλλον και στην κοινωνία και είναι άδικο να επιβάλουμε την ταφή ή καύση τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές.. Για μας η λύση βρίσκεται στην ανάληψη της ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την κεντρική διοίκηση, την Περιφερειακή/Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τους πολίτες, για να προωθήσουμε μια πολιτική μηδενικών αποβλήτων, να μειώσουμε την ποσότητα των απορριμμάτων μας κατά 80-90% σε ορίζοντα μιας 5ετίας.. Ολοκληρωμένο σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης (στόχος μηδενικά απόβλητα).. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).. Οι πολίτες: Ενεργοί και υπεύθυνοι.. Σημείο κλειδί στην λύση του προβλήματος των απορριμμάτων είναι ο ρόλος του υπεύθυνου πολίτη, που αναλαμβάνει την ατομική του ευθύνη δίνοντας βάρος στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, αλλάζοντας τα πρότυπα κατανάλωσης, επιλέγοντας προϊόντα με ελάχιστο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας την επαναχρησιμοποίηση, συμμετέχοντας σε προγράμματα ανακύκλωσης/κομποστοποίησης.. Ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί κατ’ αρχή να αλλάξει το σπίτι του και τη γειτονιά του σε οικολογική κατεύθυνση κάνοντας καθημερινή συνήθεια καλές πρακτικές, όπως η κομποστοποίηση των πράσινων απορριμμάτων του, η μείωση/εξάλειψη της χρήσης επικίνδυνων υλικών ή άλλων προϊόντων με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (π.. χ πλαστική τσάντα μιας χρήσης) η διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.. Συγχρόνως ως ενεργός πολίτης μπορεί, με συλλογική δράση μέσα από την κοινωνία των πολιτών ή πολιτικούς φορείς, να ασκεί σε καθημερινή βάση ισχυρή πίεση στη διοίκηση γα να υιοθετηθούν πολιτικές μείωσης των αποβλήτων.. Τι θέλουμε από το δήμο.. Να εφαρμόσει με αποτελεσματικό  ...   τους ανά τόνο.. Από εμπεριστατωμένη διερεύνηση στο σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την εφαρμογή της κομποστοποίησης στην περιφέρεια, προκύπτει ότι το παραπάνω μοντέλο διαχείρισης είναι σημαντικά πιο οικονομικό από άλλα, που αντί να αξιολογήσουν σωστά το ρόλο της ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης και οικιακής κομποστοποίησης, προτείνουν από κοινού διαχείριση όλων των απορριμμάτων, που συμπεριλαμβάνει και θερμική αξιοποίηση.. Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες για το Δήμο Λαμίας.. 1.. Συγκρότηση και λειτουργία διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων.. Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος και θα εισηγείται στα όργανα του Δήμου.. 2.. Συνεργασία με επιστήμονες και όλους τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στο θέμα των απορριμμάτων.. 3.. Αξιολόγηση της λειτουργίας του προγράμματος της ανακύκλωσης στο Δήμο με βάση στοιχεία.. Επανασχεδιασμός της διάταξης των μπλε κάδων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.. Τοποθέτηση και επέκταση του συστήματος συλλογής σε νέα σημεία και κάλυψη όλης της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου.. 4.. Έναρξη της διαλογής στην πηγή των οργανικών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων με τοποθέτηση διακριτών (π.. πορτοκαλί) κάδων κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις εστίασης και σε επιλεγμένη περιοχή της πόλης πιλοτικά στην αρχή και επέκταση στη συνέχεια βάσει χρονοδιαγράμματος.. 5.. Δημιουργία και προβολή σημείων ενίσχυσης της ανακύκλωσης στις γειτονιές.. Τέτοια σημεία μπορούν να είναι τα μικρά παντοπωλεία ή τα καταστήματα ψιλικών που θα συμβάλλονται με το Δήμο για την υποδοχή ορισμένων ανακυκλώσιμων υλικών.. Μπορεί να συγκεντρώνουν π.. τηγανέλαια, μπαταρίες, λαμπτήρες κ.. λπ.. που στη συνέχεια θα τα περισυλλέγει ο Δήμος.. Στα καταστήματα αυτά μπορούν να δίνονται κίνητρα όπως έκπτωση δημοτικών τελών ή ειδική προβολή, βάσει επίτευξης στόχων.. Έτσι ενισχύονται ταυτόχρονα οι τοπικές αγορές και το πρόγραμμα ανακύκλωσης.. 6.. Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης ως μονάδας υποδοχής και επεξεργασίας μόνο των οργανικών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων για παραγωγή κομπόστ ως εδαφοβελτιωτικό.. Η σωστή λειτουργία της μονάδας με περιβαλλοντικούς όρους δεν επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή.. 7.. Για τη διασφάλιση του ελέγχου της σωστής λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων (Μονάδα Κομποστοποίησης, ΚΔΑΥ, βιολογικός) να υπογραφεί σύμβαση με ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα ελέγχου, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει μετρήσεις και να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία των μονάδων και να συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση που θα δίνει στη δημοσιότητα.. 8.. Προώθηση με ενημέρωση και παροχή κινήτρων της οικιακής κομποστοποίησης οργανικών και βιοδιασπώμενων στην περιφέρεια της πόλης και στα χωριά.. 9.. Ειδικός σχεδιασμός προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης για τα αγροχημικά υλικά και τις συσκευασίες τους στις αγροτικές περιοχές του διευρυμένου καλλικρατικού Δήμου.. 10.. Σχεδιασμός διαδικασίας συλλογής ληγμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία και μολυσματικών υλικών από τα μικροβιολογικά ιατρεία και κλινικές.. 11.. Εγκατάσταση θραυστήρα για υλικά κατεδαφίσεων άχρηστα οικοδομικά υλικά, έπιπλα κ.. λ.. π.. για τη θραύση και προώθηση είτε προς επαναχρησιμοποίηση είτε για αποκατάσταση παλιών λατομείων.. 12.. Προβολή και επιβράβευση από το Δήμο καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών από τους δημότες και τις επιχειρήσεις.. Θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων με στόχο την προώθηση καλών πρακτικών.. 13.. Ενημέρωση των δημοτών πόρτα πόρτα για την ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδοι).. Ειδική ενημέρωση για τα υπόλοιπα ρεύματα ανακύκλωσης (μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μελανοδοχεία, ορυκτέλαια κ.. ), που λειτουργούν στο Δήμο μας, τον τρόπο και τα σημεία συλλογής.. 14.. Ευαισθητοποίηση των δημοτών με εκστρατεία ενημέρωσης- πληροφόρησης μέσα από τα Μ.. Μ.. (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, ενημερωτικές εκπομπές, συζητήσεις κ.. ) καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις, δράσεις, ημερίδες.. 15.. Ειδικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των επαγγελματιών (π.. χώροι εστίασης κ.. ).. 16.. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δημοτικών τελών με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».. Να σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας μας, και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε, ώστε να ισχύσει η αρχή της «ανταποδοτικότητας» και να καταστούμε όλοι περιβαλλοντικά περισσότερο υπεύθυνοι δημότες, που θα συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση για να μειώσουμε και τα δημοτικά μας τέλη.. Με την ίδια λογική να εφαρμοστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις.. 17.. Δημιουργία ομάδας εθελοντών, που θα στηρίζουν το παραπάνω έργο.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ.. Η υλοποίηση της πρότασής μας προϋποθέτει την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών, ώστε να υπάρξει η συστράτευση όλων για τον κοινό σκοπό που είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων μας.. Με την υλοποίηση της πρότασης η κοινωνία μας επιδεικνύει υπεύθυνη στάση απέναντι στο μέλλον των παιδιών της.. Δεν πετάει το μπαλάκι σε άλλους φορείς, περιοχές ή ύποπτα επιχειρηματικά συμφέροντα.. Επιλέγει να διαχειριστεί ή ίδια και να μετατρέψει ένα «πρόβλημα» σε ευκαιρία αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης.. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του συνολικού σχεδίου.. Σε βάθος χρόνου μπορεί να βοηθήσει στα οικονομικά του ίδιου του Δήμου και να αποβεί σε παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής.. Καλούμε το Δήμο Λαμίας να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και τους συνδημότες μας να απαιτήσουμε και να συμβάλλουμε όλοι μαζί για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο υπεύθυνο απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές.. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.. Απαντήσεις.. Καμία καταχώρηση..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2062&forum_id=3&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Δ μος Λαμ ας, Περιφ Εν τητα Φθι τιδας.. Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Λαμία.. 12/30/2010 2:41:58 PM.. Ταχ θυρίδα 142 35100 Λαμία.. Τηλ 2231045910 6932837696 6946285099.. gr http://pepla.. com info@pepla.. Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Λαμίας.. Δημιουργία Δημοτικής Εταιρείας.. Λαμία, 30.. 12.. 2010.. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή για τα οικονομικά του Δήμου.. Η οικονομική κρίση και η συγκυρία, αλλά και η νέα διοικητική δομή και οι αρμοδιότητες, όπως διαμορφώνονται με τον Καλλικράτη , ανατρέπουν γενικά τα οικονομικά των δήμων.. Πέρα από το πώς φθάσαμε ως εδώ, αν έπρεπε και ποιος φταίει, που είναι ένα γενικότερο πολιτικό θέμα, η ουσία είναι ότι ο νέος Δήμος πρέπει να τα βγάλει πέρα και σΆ αυτές τις δύσκολες συνθήκες και, κυρίως, χωρίς να αλλοιωθεί ο κοινωνικός του ρόλος.. Αυτό που φαίνεται πιο εύκολο και πιο αποδοτικό είναι να διαχειριστούμε σωστά αυτά που έχουμε κι αυτό που είμαστε.. Να υψώσουμε την πρακτική του ορθολογισμού.. Να εξαντλήσουμε την συλλογική μας σοφία για την άριστη διαχείριση των πραγμάτων νοικοκυρεύοντας τα οικονομικά.. Ο νέος Δήμος έχει  ...   Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας θα είναι:.. - H καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και η ηλεκτρονική αποτύπωσή τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με το κάθε ακίνητο.. - Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.. μέγεθος, αξία, δυνατότητες ανάπτυξης κλπ).. - Η διερεύνηση της σκοπιμότητας και η αξιοποίηση κτιρίων, κτημάτων, κληροδοτημάτων.. - Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων υπέργειων και υπογείων σταθμών και η εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων υποδομών.. - Η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας, αλλά και η συμμετοχή σε διάφορα σχήματα αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας.. - Η παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της αξιοποίησης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.. - Η παρακολούθηση μισθώσεων, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση τακτικής και έκτακτης συντήρησης.. Η συγκεκριμένη πρόταση προχωρά πέρα από την υποχρέωση τήρησης Κτηματολογίου Περιουσιολογίου του Δήμου και στοχεύει καθαρά στην αύξηση των εσόδων για την εκπλήρωση της αποστολής του..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2032&forum_id=14&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Για την επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού Λαμίας.. Στ φανος Σταμ λλος.. 11/15/2010 5:17:29 PM.. Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας χαιρετίζει την υπογραφή της Σύμβασης του έργου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, κυρίως για τον Μαλιακό κόλπο.. Νοιώθουμε ότι δικαιώνεται η θέση μας για την ως τώρα λειτουργία του ΒΙΟ.. ΚΑ.. Προφανώς και η πίεση που ασκήθηκε το προηγούμενο διάστημα από τους ενεργούς πολίτες και τις Κινήσεις Πολιτών βοήθησε στην ένταξη του έργου κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα Ε.. Π.. ΠΕΡ.. Α.. Α του Υ.. Κ.. Α και της Περιφέρειας.. Επισημαίνουμε όμως:.. - τη γενική καθυστέρηση του έργου.. Το έργο ήταν ώριμο από τις αρχές του 2000, τη στιγμή που, όπως τόνισε και ο κ δήμαρχος, η μελέτη της Επέκτασης του ΒΙΟΚΑ έγινε το 2004 και συνεχίστηκε με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων Διάθεσης το 2006.. Πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι αρχικά η Επέκταση  ...   - ότι πρέπει να προχωρήσει η τελική διάθεση των λυμάτων για άρδευση και σε ό,τι αφορά στην λυματολάσπη, να μελετηθεί η χρησιμοποίησή της στη γεωργία ως υλικό βελτίωσης της απόδοσης των εδαφών ή η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, ως δύο από τις πλέον ορθολογικές επιλογές ώστε να μειωθούν οι ποσότητες που πρέπει να διατίθενται σε ΧΥΤΑ.. - ότι κανείς άλλος από τους υπόλοιπους Δήμους, που συνενώνονται με τη Λαμία, δεν διαθέτει βιολογικό καθαρισμό, ενώ αρκετοί οικισμοί, και του σημερινού Δήμου, δεν διαθέτουν ούτε καν αποχετευτικό σύστημα.. Τα λύματα των περισσοτέρων οικισμών οδηγούνται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στον Σπερχειό ποταμό και στη συνέχεια στον Μαλιακό.. Αυτό επιβάλει να γίνει το συντομότερο μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να δρομολογηθούν είτε προσωρινές είτε οριστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.. Κυρίως όμως δεν μπορεί το πρόβλημα να μπαίνει διαρκώς κάτω από το χαλί..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2012&forum_id=3&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Απόφαση της Συνέλευσης της Π.. ΠΛΑ για τις εκλογές.. 11/17/2010 7:40:40 PM.. Πραγματοποιήθηκε η Συνέλευση των μελών.. της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών.. Λαμία, 16.. 11.. Σήμερα Τρίτη 16 Νοεμβρίου έγινε η Συνέλευση των μελών της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, όπου συζητήθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών στη Λαμία καθώς και η οργάνωση της δουλειάς μας από δω και μπρος, εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.. Έγινε μια πλούσια συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές προτάσεις.. Η Συνέλευση κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις και εκτιμήσεις:.. Εκτιμάμε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι θετικό για την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών.. Η Πρωτοβουλία, μια κίνηση πολιτών χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και χρίσματα, αποτέλεσε ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για την πόλη μας.. Σε μια συγκυρία οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης, αλλά και πόλωσης και ποικίλων διλημμάτων, προσπάθησε με τις θέσεις της να δώσει μια διαφορετική αγωνιστική, διεκδικητική πρόταση για τα τοπικά πράγματα.. Επιμείναμε σε ένα άλλο δρόμο προοπτικής με τη συμμετοχή των πολιτών, με κοινωνική αλληλεγγύη, βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμό στο περιβάλλον, με ενεργούς και εθελοντές τους πολίτες.. Διατυπώσαμε ένα λόγο που άγγιζε τα τοπικά θέματα και την καθημερινότητα  ...   νέος Δήμος στη σημερινή συγκυρία.. Δηλώνουμε ότι η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ θα δραστηριοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο όχι με όρους στείρας αντιπολίτευσης ή συμπολίτευσης, αλλά με όρους δημιουργικής συμβολής στην επίλυση των προβλημάτων του νέου Δήμου από θέσεις κοινωνίας των πολιτών.. Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:.. - Την ανασυγκρότηση των επιτροπών, οι οποίες θα αναλάβουν και την υποστήριξη της δουλειάς του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο και οι οποίες θα είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να βοηθήσει.. - Την εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής και Γραμματείας.. - Να δοθεί βάρος στους βασικούς άξονες του Προγράμματος της Κίνησης, δηλαδή την καθημερινότητα του πολίτη, τη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου, τη συμμετοχή, τη διαφάνεια, τον έλεγχο, τον εθελοντισμό και τις παρεμβάσεις στα θέματα που άπτονται της σημερινής κρίσης.. - Να καλέσει τους συμπολίτες μας του νέου πια Δήμου να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν οργανωμένα στη λειτουργία της Κίνησης.. Αποφασίσθηκε τέλος να εκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικό περιοδικό (newsletter) με τις δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις της Πρωτοβουλίας και το οποίο θα κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή.. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2013&forum_id=14&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Οικολ γοι Πρ σινοι.. Να σπάσουν οι προκαταλήψεις απέναντι στους Ρομά.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.. 2/14/2011 6:10:05 PM.. Να σπάσουν τώρα οι προκαταλήψεις απέναντι στους Ρομά.. Τα παιδιά τους έχουν ίσα δικαιώματα στην μόρφωση.. Έντονη κριτική των Οικολόγων Πράσινων στην επιστολή του δημάρχου Λαμίας για αναστολή του εκπαιδευτικού προγράμματος.. Το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών των τσιγγάνων που ζουν στην περιοχή μας έχει λάβει διαστάσεις και αποτελεί κυρίαρχο θέμα των ημερών.. Οι ανακοινώσεις των Συλλόγων Γονέων των πέντε Σχολείων της Λαμίας, τα κείμενα και οι απειλές ότι θα κλείσουν τα σχολεία, αλλά και η επιστολή του Δημάρχου κ Κοτρωνιά στην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κ.. Γεννηματά για την αναστολή του προγράμματος για την εκπαίδευση των παιδιών, αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.. Δείχνουν πόσο ισχυρές είναι οι[.. προκαταλήψεις στην κοινωνία της Λαμίας για τους Ρομά και η αδυναμία να αντιληφθούν όλοι ότι οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις και φυσικά ότι τα παιδιά τους έχουν ίσα δικαιώματα στη μόρφωση.. Δείχνουν τη χρόνια έλλειψη πολιτικής βούλησης από μέρους της πολιτείας για να αντιμετωπιστούν ως ένα βαθμό αυτά τα θέματα.. Ουσιαστικά όμως στις αιτιάσεις των Συλλόγων Γονέων και στην ίδια την επιστολή του Δημάρχου απαντά ευθέως η ίδια η Υπουργός.. Στον χαιρετισμό της πριν λίγες μέρες η κ.. Φ.. Γεννηματά στην εναρκτήρια εκδήλωση της εκστρατείας DOSTA! (3/2/2011) για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του ρατσισμού κατά των Ρομά τόνισε την  ...   προέκυψαν αφορούν δυστυχώς λογικές κοινωνικών διακρίσεων και περιθωριοποίησης, που « καθιστούν το δικαίωμα για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση απαγορευμένο για εκείνους τους συμπολίτες μας που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και απομόνωσης σε αυτοσχέδιες κατοικίες.. ».. Αρα « τα παιδιά Ρομά, που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, πρέπει να περιμένουν να γραφτούν στο σχολείο, όταν οι οικογένειές τους θα έχουν αποκτήσει μόνιμη κατοικία»!!(από την ομιλία της κ.. Γεννηματά).. Μεγάλο ατόπημα θεωρούμε οι Οικολόγοι Πράσινοι την επιστολή του δημάρχου Λαμιέων προς την αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, όπου ζητά αναστολή του προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών των Ρομά μέχρι οι γονείς τους να δεχτούν να μετεγκατασταθούν στην Καμηλόβρυση.. Ο Δήμαρχος ενήργησε για ένα τόσο σοβαρό θέμα στα όρια της αμφισβήτησης των ίδιων των συνταγματικών επιταγών και μάλιστα χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.. Ειδικά στο θέμα της μόνιμης κατοικίας γνώριζε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, ενώ το Σύνταγμα δεν αναφέρει πουθενά ότι στη μόρφωση συμμετέχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες που έχουν μόνιμη επίσημη κατοικία.. Αλλά το σημαντικότερο για μας ατόπημα του Δημάρχου είναι η τακτική του εκβιασμού που ακολουθεί, βάζοντας τα μικρά παιδιά ως μοχλό για να πιέσει τους γονείς τους να δεχθούν την μετεγκατάστασή τους.. Ή πηγαίνετε στην Καμηλόβρυση ή τα παιδιά σας δεν θα μάθουν γράμματα.. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Δήμαρχος να καθιστά θύματα τα παιδιά, με όρους εκβιασμού, των όποιων επιλογών των γονιών τους.. Η Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας των Οικολόγων Πράσινων..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2060&forum_id=20&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Νερ.. Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο Φαράγγι Γοργοποτάμου.. 1/20/2011 6:54:45 PM.. DIRAS(GORGOPOTAMOS) CANYON.. Gorgopotamos Canyon.. Γοργοπόταμος - εικόνες και τοπία.. Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο Φαράγγι.. και τις πηγές του Γοργοποτάμου.. Εγκρίθηκε άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ.. Λαμία, 20-01-2011.. Για να μη γίνει ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο Φαράγγι και τις πηγές του Γοργοποτάμου και κοντά στην ιστορική Γέφυρα είναι γεγονός ότι δόθηκε πριν μερικά χρόνια ένας ειλικρινής αγώνας απ' όλους τους φορείς της περιοχής.. Αποτέλεσμα, το Συμβούλιο Επικρατείας να απορρίψει συνολικά την πρόταση της επένδυσης και να μπει ο φάκελος στο αρχείο.. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι δήμοι Γοργοποτάμου και Λαμίας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ήταν από τους βασικούς συντελεστές αυτής της επιτυχίας.. Όλοι θα θυμούνται τη συγκέντρωση στο Γοργοπόταμο και τις υποσχέσεις όλων των ομιλητών ότι δεν θα επιτραπεί να γίνει αυτό το έργο.. (Η καθολική αντίδραση των φορέων και η προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε σαν αποτέλεσμα την 2495/2003 απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ 108208/23-6-2000 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ΜΥΗΕ, ισχύος 3,3MW ιδιοκτησίας Τηλ.. Φωτεινού στον ποταμό Γοργοπόταμο Ν Φθιώτιδας»).. Είναι γνωστό επίσης, ότι όλα αυτά.. χρόνια γίνονταν συνεχείς προσπάθειες από την ίδια την εταιρεία, και από άλλες, να πάρει έγκριση για την κατασκευή όχι μόνο ενός αλλά περισσοτέρων ΜΥΗΕ.. Κι αυτό γιατί ο Γοργοπόταμος θεωρείται φιλέτο με πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά στην ποσότητα και τη ροή του νερού, την πρόσβαση, την απόσταση από τον κορμό του δικτύου κλπ.. Είναι γεγονός όμως ότι μας αιφνιδίασε η απόφαση της ΡΑΕ την 20 Οκτωβρίου 2010 να εγκρίνει την αίτηση της «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.. », όπως ονομάστηκε τώρα η παλιά «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.. » Δείτε την απόφαση (συνημμένα ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου):.. Αποφασίζει.. Την τροποποίηση της υπ' αριθμ.. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.. 014/2882π.. ε/29.. 2002 (αρ.. πρωτ.. ΡΑΕ ΑΔ-00373) Aδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,15 MW στη θέση «Γοργοπόταμος  ...   μελέτη για την ήπια αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής του Γοργοποτάμου με όρους οικοτουρισμού.. Το ίδιο βέβαια και οι δύο δήμοι, στους οποίους ανήκε γεωγραφικά η περιοχή.. Εμείς έχουμε προτείνει να ανακηρυχθεί η ιστορική Γέφυρα του Γοργοποτάμου ως στοιχείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (δείτε συνημμένα την ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων), πρόταση την οποία μάλιστα υιοθέτησε και ο Δήμος Γοργοποτάμου και ο κ Σταικούρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.. Η ανακήρυξη αυτή σημαίνει ότι η ευρύτερη περιοχή του Γοργοποτάμου εξασφαλίζει ειδική προστασία και αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, πέραν βεβαίως της ίδιας της Γέφυρας.. Αν βέβαια έχουν αλλάξει τα δεδομένα ή αν έχουν πεισθεί οι αρμόδιοι φορείς από τα επιχειρήματα, που προβάλλουν οι επενδυτές, οφείλουν να μας εξηγήσουν για να πεισθούμε κι εμείς.. Όμως αυτή η έλλειψη διαφάνειας και η μυστικότητα δημιουργεί ένα κλίμα ανειλικρίνειας και πραγματικής υποψίας.. Επιγραμματικά αναφέρουμε: H περιοχή Φαράγγι Γοργοποτάμου έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 2440003.. Η περιοχή Κοιλάδα Ασωπού έχει επίσης περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό 2440007 και η οποία είναι ενταγμένη στο Κοινοτικό Δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (S.. P.. A.. Η υδροληψία εμπίπτει επίσης στην περιοχή Εθνικός Δρυμός Οίτης , η οποία έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 2440004 και ένας μέρος της εμπίπτει εντός του Καταφυγίου Aγριας Ζωής Σκασμένη Φραντζή Δύο Βουνών του Δασαρχείου Λαμίας.. Και βέβαια η πραγματική αντίθεση στο συγκεκριμένο δεν είναι: παραγωγή ενέργειας από υδατόπτωση, από τη μια, και φυσικό περιβάλλον από την άλλη, όπως Θα ισχυριστούν κάποιοι.. Η πραγματική αντίθεση είναι: Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια στις πηγές του Γοργοποτάμου από τη μια, και νερό, φύση, περιβάλλον, οικοτουρισμός, απασχόληση, παράδοση, ιστορία από την άλλη.. Απόδειξη, δεν υπήρξαν αντιδράσεις για τόσους άλλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς στην περιοχή μας, στη Βίστριζα κι αλλού, οι οποίοι κατασκευάστηκαν και λειτουργούν.. ----------------------------------------------------.. Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 6977261256..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2046&forum_id=2&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Πολιτικ οικολογ α.. Κορνήλιος Καστοριάδης για την πολιτική οικολογία.. 1/1/2011 8:08:56 PM.. ,.. ένα παλιό κείμενο της εφημερίδας "ΗΜΕΡΗΣΙΑ").. Για τον Κορνήλιο Καστοριάδη, τον διακεκριμένο Έλληνα φιλόσοφο, η οικολογία είναι βασικά πολιτική υπόθεση, περισσότερο από ό,τι επιστημονική.. Aλλωστε το αληθινό ζήτημα όπως παρατηρεί «είναι η πλήρης εξαφάνιση της σωφροσύνης».. Η αναγκαιότητα να ληφθεί το περιβάλλον καθώς και η ισορροπία μεταξύ της ανθρωπότητας και των πόρων του πλανήτη σοβαρά υπόψη, είναι προφανής για οποιαδήποτε αληθινή και σοβαρή πολιτική.. Η φρενήρης πορεία της αυτονομημένης τεχνολογικής ανάπτυξης και η τεράστια δημογραφική έκρηξη που θα συνεχίσει να γίνεται αισθητή το επιβάλλουν.. Η ευαισθησία του φιλοσόφου Κορνήλιου Καστοριάδη δεν μπορούσε να αφήσει εκτός ζητήματα της οικολογίας, με την οποία ασχολήθηκε σε σειρά εκδόσεων του.. Η οικολογία, όπως έχει πει, «αποτελεί την κατανόηση του βασικού γεγονότος ότι η κοινωνική ζωή δεν μπορεί να μη λαμβάνει υπόψη με ένα κεντρικό τρόπο το περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται αυτή η κοινωνική ζωή.. Όλως περιέργως, αυτή η κατανόηση μοιάζει να έχει υπάρξει σε μεγαλύτερο βαθμό προηγουμένως, σε άγριες ή παραδοσιακές κοινωνίες.. Ακόμη και μια γενιά πριν, στην Ελλάδα, υπήρχαν αγρότες που ανακύκλωναν σχεδόν τα πάντα.. Αυτό άλλαξε ριζικά με τον καπιταλισμό και τη σύγχρονη τεχνοκρατία, που είναι βασισμένα στην αέναη και ραγδαία αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης και τα οποία συνεπάγονται ήδη κάποια προφανή σήμερα καταστροφικά αποτελέσματα για την οικόσφαιρα της Γης».. Για τον διακεκριμένο Έλληνα φιλόσοφο η οικολογία είναι βασικά πολιτική υπόθεση, περισσότερο από ό,τι επιστημονική.. Aλλωστε το αληθινό ζήτημα όπως παρατηρεί «είναι η πλήρης εξαφάνιση της σωφροσύνης, της φρονήσεως.. Δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα οδηγήσει ή όχι σε μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ούτε και πόσα χρόνια θα πάρει μέχρι η τρύπα του όζοντος να καλύψει όλη την ατμόσφαιρα, η μόνη συμπεριφορά που μπορούμε να υιοθετήσουμε είναι αυτή του diligens pater familias, του ευσυνείδητου ή συνεπούς πατέρα της οικογένειας που λέει στον εαυτό του: Αφού το ρίσκο είναι τεράστιο και ακόμη και οι πιθανότητες είναι αβέβαιες, θα προχωρήσω  ...   νέο-φασιστική ιδεολογία.. Ενόψει μιας παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής, παραδείγματος χάριν, κάποιος/κάποια μπορεί πολύ εύκολα να δει αυταρχικά καθεστώτα να επιβάλλουν δρακόντειους περιορισμούς σε έναν πανικόβλητο και απαθή πληθυσμό.. Η παρεμβολή της οικολογικής συνιστώσας σε ένα ριζοσπαστικό δημοκρατικό πρόταγμα είναι απολύτως αναγκαία».. Όπως προσδιορίζει άλλωστε, «Η οικολογία δεν είναι: η αγάπη της φύσης.. Είναι η αναγκαιότητα του αυτό-περιορισμού (δηλαδή, η αληθινή ελευθερία) του ανθρωπίνου είδους σε σχέση με τον πλανήτη πάνω στον οποίο, από τύχη, υπάρχει και τον οποίο έχει βαλθεί να καταστρέψει».. Σχέση με τον πλανήτη.. «Η οικολογία δεν είναι: η αγάπη της φύσης.. Είναι η αναγκαιότητα του αυτό-περιορισμού (δηλαδή, η αληθινή ελευθερία) του ανθρωπίνου είδους σε σχέση με τον πλανήτη πάνω στον οποίο, από τύχη, υπάρχει και τον οποίο έχει βαλθεί να καταστρέψει».. Κατευθύνσεις.. «Ένα άτομο, ή μια οργάνωση μόνο, μπορούν -στην καλύτερη περίπτωση- να προετοιμάσουν, να ασκήσουν κριτική, να διεγείρουν, να σκιαγραφήσουν πιθανές κατευθύνσεις».. 13 χρόνια από τον θάνατο του Έλληνα Φιλοσόφου.. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και την ίδια χρονιά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης πρωτοήρθε σε επαφή με τη μαρξιστική σκέψη και τη φιλοσοφία ταυτόχρονα σε ηλικία 13 ετών.. Επί δικτατορίας Μεταξά (1937) προσχώρησε στην ΟΚΝΕ.. Ενεγράφη στο κομμουνιστικό κόμμα και το 1941.. Το 1943 προσχώρησε στην τροτσκιστική ομάδα του Σπύρου Στίνα.. Το 1944 γράφει τα πρώτα του κείμενα για τις κοινωνικές επιστήμες και τον Μαξ Βέμπερ (Max Weber).. Σπούδασε αρχικά νομικά, οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη συνέχεια, μετέβη με το πορτογαλικό πλοίο Ματαρόα από τον Πειραιά στο Παρίσι όπου έμελλε να εγκατασταθεί μόνιμα.. Το 1948 μαζί με τον διανοούμενο Κλωντ Λεφώρ ίδρυσαν την ομάδα Socialisme ou Barbarie («Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα»), η οποία από το επόμενο έτος μέχρι το 1965 εξέδιδε ομώνυμο περιοδικό.. Το 1970 ο Καστοριάδης αποκτά τη γαλλική υπηκοότητα και στρέφεται στην ψυχανάλυση.. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Κορνήλιος Καστοριάδης επισκέφθηκε αρκετές φορές της Ελλάδα, δίνοντας σειρά διαλέξεων.. Το 1989 αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, στις 26 Δεκεμβρίου του 1997.. Της Τέας Βασιλειάδου.. Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» 2007..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2037&forum_id=10&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: 12/30/2010 11:27:27 AM.. Στο Μαλιακό όλα τα λύματα των ελαιοτριβείων.. Βρισκόμαστε στο ζενίθ σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ελαιοτριβείων και το μάζεμα της ελιάς.. Το σύνολο δε σχεδόν της ελαιολάσπης που παράγουν τα ελαιοτριβεία της περιοχής μας, χωρίς καμιά απολύτως επεξεργασία, καταλήγει στο Σπερχειό και στο Μαλιακό, όπως κανείς εύκολα μπορεί να διαπιστώσει.. Ειδικά για τον Σπερχειό και το Μαλιακό, η απόρριψη των αποβλήτων των ελαιοτριβείων σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 συνιστά μια άκρως προβληματική υπόθεση με ευρωπαϊκές διαστάσεις.. Αυτέςτις μέρες.. υπήρξαν πολλές καταγγελίες για ελαιοτριβεία στο Λογγό, στο Καινούργιο, στο Αυλάκι, στο Λογγίτσι, στο Άνυδρο.. Το Δασονομείο Στυλίδας επιλήφθηκε για παράνομη εναπόθεση λυμάτων σε ρεματιά, σε δασική περιοχή κοντά στο δρόμο προς το Λογγίτσι.. Δείτε εικόνες από πρόχειρες «δεξαμενές» δέκα μέτρα από το  ...   στη μη εφαρμογή της τεχνολογίας και στο χαλαρό, έως ανύπαρκτο, προληπτικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.. Είναι αυτονόητο ότι δεν εφαρμόζονται οι άδειες λειτουργίας, οι οποίες προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα για την διάθεση των αποβλήτων τους.. Αυτό δηλώνει τριτοκοσμική αντίληψη για το περιβάλλον και γενικότερα για την επεξεργασία του βασικού μας αγροτικού προϊόντος, της ελιάς.. Το ερώτημα είναι τι κάνει και τι θα κάνει η Πολιτεία.. Ποιος είναι ο σχεδιασμός που υπάρχει, αν υπάρχει, για τη λειτουργία των ελαιοτριβείων στο νομό Φθιώτιδας και αν πρόκειται να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή διάθεση των λυμάτων τους σε σχέση με το περιβάλλον και τον Μαλιακό κόλπο.. Το ερώτημα απευθύνεται σε κάθε αρμόδιο να μας απαντήσει, κυρίως όμως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2031&forum_id=3&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Ποιοί Είμαστε.. Είμαστε πολίτες σαν και σας.. Άνθρωποι ανήσυχοι, ενεργοί πολίτες που πολλές φορές απογοητευτήκαμε.. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω! Η ζωή άλλωστε γίνεται πιο όμορφη με τον αγώνα για ιδανικά με αρχές και αξιοπρέπεια.. Με σεβασμό στη φύση, στον άνθρωπο, σεβασμό στην κοινωνία, στην οικογένεια και στον εαυτό μας.. Θεωρούμε ότι το ζήτημα της πληροφόρησης σε θέματα οικολογικά και περιβαλλοντικά είναι σήμερα ιδιαίτερα σημαντικό.. Υπάρχουν πολλά δείγματα παραπληροφόρησης ή σκόπιμης πληροφόρησης, δείγματα ανευθυνότητας, ακόμα και δυσφήμισης.. Αντικειμενικά δημιουργείται η ανάγκη περισσοτέρων μορφών και  ...   βήμα συνάντησης ευαίσθητων οικολογικά ενεργών πολιτών.. Είναι μια ακόμα φωνή για την προστασία της φύσης, την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης, τη μη βία, την ανάπτυξη άμυνας απέναντι στον αυταρχισμό της εξουσίας.. Ένα.. φόρουμ.. , ένας όμιλος προβληματισμού και ανάπτυξης της προοδευτικής σκέψης με βασικό άξονα την ποιότητα ζωής και την οικολογία.. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα.. Και σ' αυτά που δεν έχουμε ακόμα σκεφθεί, σ' αυτά που εσείς θα προτείνετε, που θα γίνετε συμμέτοχοι, συνεργάτες, εταίροι στο καινούργιο.. Καλώς ήρθατε λοιπόν και, ελπίζουμε, δεν θα απογοητευτείτε..

  Original link path: /profil.asp
  Open archive

 • Title: e-ecology - Επικοινωνήστε μαζί μας
  Descriptive info: Φόρμα Επικοινωνίας.. Γράψτε εδώ τα σχολιά σας:.. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:.. Όνομα:.. E-mail.. Τηλ:.. FAX:..

  Original link path: /feedback.html
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Ορειβασ α.. Ζαχαράκι - Σερμιτζέλι: πεζοπορώντας στα δάση του Φ.. 11/29/2012 12:05:57 AM.. Μπήκε - δεν μπήκε ακόμα ο χειμώνας και είμαστε στην αναμονή της δόσης.. Να ανάψουμε ή να μην ανάψουμε, που λένε.. Αντίδοτο στην κρίση - εκτός από την συλλογικοποίηση και την αυτοοργάνωση - είναι η επικοινωνία με τη μάνα γη, η επαφή με τη φύση.. Η γη της Ευρυτανίας - η πατρίδα - με τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά, είναι ιδανική να ξεκουράσει, να εμπνεύσει, να ηρεμήσει τον καθένα.. Την προτελευταία Κυριακή του Νοέμβρη βρεθήκαμε, η άγνωστη, «εν πολλοίς», παρέα των.. τριάντα πεζοπόρων, να πεζοπορούμε, μέσα στην ομίχλη, στο ελατόδασος του Φουρνά, με τις φτέρες και τα μανιτάρια, τα πλατάνια, τις βελανιδιές, τις αγριοκαστανιές, τις αγριοκερασιές, τις ξινομηλιές και τα σφεντάμια, σε ένα υψόμετρο 1250 μέτρων.. Δεν είναι μεγάλη απαίτηση, μεθυσμένοι από τα χρώματα της φύσης, να διώξουμε από το μυαλό, μακριά, αυτό το «ξεφτισμένο τσίρκο», που συμβαίνει γύρω μας.. Η φύση εξακολουθεί να παίζει το αιώνιο παιχνίδι της μεταφράζοντας τη δική της «κρίση» σε χρώματα.. Μια «κρίση» - η «κρίση της χλωροφύλλης» - όμορφη και αποδοτική.. Εδώ η κρίση δεν σημαίνει μιζέρια και εσωστρέφεια, δεν σημαίνει κατάθλιψη και απαισιοδοξία, αλλά χρώματα και ζωή, αλλαγές και χαμόγελα, γήινες διαδρομές και αξίες.. Ανασυγκροτείται η φύση, παίρνει τη «δόση» της από τους απλόχερους «χορηγούς» της και μας διδάσκει συμπεριφορά.. Δεν κοκκινίζουν από ντροπή τα φύλλα των δέντρων για λαμογιές και διαπλοκές.. Είναι άλλο ένα εντυπωσιακό εφέ της φύσης, για να την κάνει ακόμη πιο ελκυστική στα μάτια μας.. Ίσως να το ζήτησαν κάποια στιγμή κάποιοι ευαίσθητοι και μελαγχολικοί και η φύση δεν τους χάλασε το χατίρι Δεν έχει χαλάσει ποτέ χατίρι.. Συναντήσαμε το λεωφορείο του Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας στο Ζαχαράκι*.. Η ομίχλη ήταν πυκνή αλλά μας άρεσε.. Ευτυχώς που είχα επισκεφθεί την περιοχή την προηγούμενη Κυριακή και ήμουνα σίγουρος για τη διαδρομή και τις διασταυρώσεις.. Αλλιώς δεν θα το τολμούσα.. Παρ’ όλα αυτά, βγήκε και η πυξίδα για να μη βρεθούμε στα Άγραφα αντί για το Σερμιντζέλι.. Πάντα λέω ότι ο χειρότερος εχθρός του ορειβάτη είναι η ομίχλη.. Έχω χαθεί κάποιες φορές και το έχω ζήσει το φαινόμενο Γι’ αυτό, συμβουλή: πάντα μαζί μας ο χάρτης και η πυξίδα.. Η ομίχλη απλώνεται ανάμεσα στα έλατα και η φαντασία οργιάζει.. Από πολλά στόματα ακούγεται το «τοπίο στην ομίχλη» και μια ζεστασιά απλώνεται ανάμεσά μας, γιατί δεν την κουνάει ο αέρας - τη ζεστασιά - και μπορείς να βλέπεις και πέρα από την ομίχλη, στα βάθη της ψυχής, στα πέρατα του κόσμου και πέρα από την ιστορία, την καθημερινότητα, την πραγματικότητα και το αβέβαιο μέλλον μας.. Στη φαντασία και μόνο, ο λύκος «χαίρεται», αλλά και η αρκούδα, η αλεπού και η βερβέρα, ο  ...   οι πεζοί ταξιδιώτες κατέβαιναν στα καμποχώρια και στις πόλεις για ψώνια, για το αλάτι και το λάδι, για το αλεύρι, για καπνό, ή να φύγουν μετανάστες στην Αμερική.. Μονοπάτια για μεγάλα φορτωμένα ζώα, που δυστυχώς το πέρασμα του χρόνου, οι νέες συνθήκες μετακίνησης - και οι μπουλντόζες - αποδείχτηκαν αδυσώπητοι αντίπαλοι κι έμειναν στα «αζήτητα», μέχρι που έκλεισαν από την πυκνή βλάστηση και την έλλειψη οποιασδήποτε φροντίδας.. Από δω θα κατέβαιναν και οι αρχαίοι Δόλοπες να κάνουν τις λεηλασίες στον κάμπο του Σπερχειού και επιστρέφοντας να οχυρωθούν στα απόμερα, στο Γλα και στου Κήφου.. Κατεβήκαμε στο Φουρνά με το λεωφορείο.. Ο Φουρνάς είναι ένας τόπος με πλούσια φυσική ομορφιά.. Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο με βουνοκορφές και βαθιές χαράδρες και ανεκτίμητο δασικό πλούτο.. Το ελατόδασος είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας μας.. Συγκεντρώνει μια σημαντική πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, που κουβαλάει ανά τους αιώνες.. Αυτό το δηλώνουν τα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την ευρύτερη περιοχή.. Πέρασαν 36 χρόνια που, Δεκέμβρης του 1976, νέο παιδί 22 χρόνων, με τα τότε όνειρα και τις ελπίδες, τις αμφισβητήσεις, τους αγώνες για μια καλύτερη ζωή, ανέλαβα υπηρεσία στον ΟΤΕ.. Έντονες οι αναμνήσεις: το τουριστικό περίπτερο στην πλατεία και το καφενείο του Ηλία Κωστή, το κτήριο του ΟΤΕ, που τώρα είδα έγινε σπίτι, το καπηλειό της Κυρά-Μέλπως με το «φαγητό της καθηγήτριας», η «Μουτσιάρα», τα γλέντια, τα πανηγύρια.. Επισκεφθήκαμε το ρακαριό του Κώστα Μάργαρη.. Ο Κώστας έδωσε μια πλήρη περιγραφή της παραγωγής του τσίπουρου με το ρακοκάζανο και την απόσταξη.. Κώστα σ’ ευχαριστούμε πολύ για την ξενάγηση, ήταν μια ωραία εμπειρία για τους περισσότερους.. Κοινή διαπίστωση όλων ότι μια πανέμορφη περιοχή δεν έχει τύχει της κατάλληλης φροντίδας και προσοχής να συγκρατήσει τους νέους και να δώσει θέσεις εργασίας με αντίστοιχη ποιότητα ζωής.. Ο ήπιος τουρισμός και η εκμετάλλευση του δασικού πλούτου σε συνδυασμό με μορφές παραδοσιακής κτηνοτροφίας και γεωργίας, με μεταποίηση μικρής κλίμακας, μπορεί να είναι η απάντηση στην επιστροφή.. Στέφανος Σταμέλλος.. * Λίγα για το Ζαχαράκι: Ο Κώστας Ζαχαράκης γεννήθηκε το 1788 και καταγόταν από την κοντινή Ρεντίνα.. Στην τοποθεσία αυτή ,έχτισε μία βρύση που ως σήμερα διατηρεί το όνομα του.. Αργότερα έγινε μέλος της φιλικής εταιρίας.. Τον σκότωσαν οι Τούρκοι στα Τρίκαλα το 1822.. Εις μνήμην του η ευρύτερη περιοχή, που βρίσκεται στα όρια της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Καρδίτσας, πήρε το όνομά του.. Ο χώρος αποτελεί ένα παράδεισο αναψυχής, φυσικής ομορφιάς και κάλλους, που το καλοκαίρι κόσμος το επισκέπτεται για λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς.. Εκεί και η καλύβα του ξακουστού Ταρζάν, του Φουρνιώτη Γιώργου Μπούργου που δε ζει πια, ένας τεράστιος φυσικός παιδότοπος με παιδική χαρά, υπαίθρια ταβέρνα και ο Ναός των Αγίων Αναργύρων που γίνεται πανηγύρι κάθε 1η Ιουλίου.. http://phgasos-fourna..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2220&forum_id=11&
  Open archive


 • Archived pages: 1022