www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-ECOLOGY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1022 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Υγρότοποι - Βιότοποι.. Αναζήτηση.. Θέμα.. Συγγραφέας.. Ημερομηνία.. Απαντήσεις.. Λιγν της: H μεγ λη απειλ για τον λυμπο και τη.. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.. 8/27/2012 10:46:54 AM.. 0.. ΚΕΡΚΥΡΑ:ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ!.. Φαναρι της Δημ τρης.. 12/15/2006 8:05:40 AM.. Αγ ντα Θαλ σσιο Π ρκο.. Ν κος Λαλ της.. 8/21/2006 5:18:38 PM.. Δε φτι χνουμε να χιονοδρομικ στα Βαρδο σια;.. Στ φανος Σταμ λλος.. 11/22/2006 9:38:46 PM.. Δεν τρυπ με την παραλ α.. Περιοδικ ΡΑΠΟΡΤΟ*.. 8/13/2006 3:59:46 PM.. Εθνικ Θαλ σσιο Π ρκινγκ Ζακ νθου.. MEDASSET.. 9/6/2007 5:06:47 PM.. Ο φυσικ ς πλο τος της Ο της και η διαχε ρισ του.. ΦΔ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ.. 3/6/2012  ...   Β ι.. 4/3/2007 8:57:56 PM.. 219 ν ες ερευνητικ ς γεωτρ σεις απειλ γιατην Ο τη.. 9/21/2011 9:19:26 AM.. 22 Μα ου: Παγκ σμια Ημ ρα Βιοποικιλ τητας.. Ν ντσου Θεοδ τα.. 5/21/2007 2:57:31 PM.. WWF για την προστασ α των προστατευ μενων περιοχ ν.. 9/24/2004 8:38:59 PM.. WWF: Ο κορεσμ νος ΧΥΤΑ της Ζακ νθου.. WWF.. 8/27/2012 3:17:05 PM.. Αγ νες enduro: Σεβασμ ς στη φ ση και τους ν μους.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ.. 12/7/2010 8:41:32 AM.. Αμμοθ νες-Θ νες-Αμμοθινικ Συστ ματα στην Ελλ δα.. Δρ.. Θε δωρος Σ.. Κουσουρ ς.. 2/19/2005 2:21:32 PM.. [.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. ].. >>..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=6&FormDiscussions_Sorting=1&FormDiscussions_Sorted=&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Για την Προστασ α του Π ρκου των Πρεσπ ν.. Εταιρ α Προστασ ας Πρεσπ ν.. 2/1/2011 11:44:41 PM.. Παρ νομες αμμοληψ ες στο Λ λαντα (της Ε βοιας);.. Σ λλογος Περιβ λλοντος Ληλαντ ων η ΠΟΡΦΥΡΑ.. 7/3/2010 11:19:43 PM.. Για την επ νδυση στο Κ βο Σ δερο στο Λασ θι.. ecocrete.. gr.. 4/16/2007 12:11:45 PM.. ΘΑΛ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΔΑΜΕ ΕΚΕΙ ΤΟ ΧΑΣΑΜΕ.. M E D A S S E T.. 2/6/2005 7:12:16  ...   AM.. ΧΑΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ!.. 6/30/2004 9:28:23 PM.. Εθνικ θαλ σσιο Π ρκο Ζακ νθου:Ξεχ στε τις χελ νες.. 8/8/2005 8:11:13 PM.. η Ελλ δα εξακολουθε να υποβαθμ ζει τον βι τοπο τη.. 10/3/2005 9:24:59 PM.. ΑΧΕΛΩΟΣ: ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ!.. WWF ΕΛΛΑΣ.. 6/23/2005 8:41:35 PM.. Π λι στο ευρωσκαμν για τη θαλ σσια χελ να;.. 10/18/2004 8:09:54 PM.. Ζητο νται ποινικ ς ευθ νες για περιβαλλοντικ εγκλ.. 11/16/2004 9:12:38 PM..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=6&FormDiscussions_Sorting=2&FormDiscussions_Sorted=&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΝΕΔΑΣ.. Εφημερ δα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Καλαμ τας.. 7/12/2002 9:48:18 PM.. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ - ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ.. 7/12/2002 9:49:27 PM.. Το Φρ γμα του Μεσ βουνου - μαχαιρι στη Βεγορ τιδα.. Οικολογικ Κ νηση Κοζ νης.. 9/20/2002 11:01:09 PM.. ΒΩΞΙΤΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΓΚΙΩΝΑΣ.. 10/11/2002 1:00:27 AM.. Προτ σεις για Αναβ θμιση του Ψηλο Α -Λια Κοζ νης.. 1/30/2003 8:47:24 PM.. Περιβ λι Δομοκο , καταγγελ α.. Αμεση Επ μβαση για την Προστασ α της Αγριας Φ σης..  ...   AM.. Να σ σουμε την παραλ α στο Καλαδ Κυθ ρων!.. 11/18/2003 2:05:03 AM.. 2.. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ:ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.. 2/13/2004 9:29:02 PM.. ΜΟΤΟ-ΚΡΟΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ.. 2/18/2004 7:25:19 PM.. Μοναστ ρι σε Καταφ γιο γριας ζω ς στο Σινι τσικο!.. 5/9/2004 11:47:06 PM.. Για το ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ.. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ.. 8/18/2004 8:43:21 PM.. Εθνικ Θαλ σσιο Π ρκο Ζακ νθου, γν μες και απ ψεις.. Ζακ νθιοι.. 8/26/2004 9:21:55 PM..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=6&FormDiscussions_Sorting=3&FormDiscussions_Sorted=&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: ΟΧΙ στην εγκατ σταση Δεξαμεν ν Καυσ μων στη Β σοβα.. Ρουδομ τωφ Νικ λαος.. 7/5/2006 1:35:05 PM.. Η ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΟΛΟΥ.. ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.. 6/1/2007 8:28:27 AM.. Π σο σοβαρ πα ρνουμε την προστασ α της φ σης στην.. 11/22/2006 9:17:31 PM.. Κριτικ στην ΜΠΕ της επ κτασης εργασι ν της ΧΥΤΗΡ.. Στεφαν ς Ν κος.. 11/17/2006 9:41:24 PM.. ΟΙΤΗ: Απο την μυθολογ α στο σ μερα.. 10/20/2006  ...   Η Ολοκληρωμ νη Αν πτυξη στις ορειν ς περιοχ ς.. Θε.. Μετσ βιο Κ ντρο Διεπιστημονικ ς ρευνας.. 7/10/2006 8:09:54 PM.. Ο Αμβρακικ ς Κ λπος κινδυνε ει απ τους καρχαρ ες.. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.. 12/15/2006 6:38:08 PM.. Ανοιχτ επιστολ για Αλκυον δες Β λατζ στη Ζ κυν.. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ.. 6/13/2006 2:49:56 PM.. Η κατασκευ γηπ δων γκολφ επιβαρ νει το περιβ λλον.. Ελ νη Καπεταν κη-Μπριασο λη.. 6/7/2006 10:42:42 PM..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=6&FormDiscussions_Sorting=4&FormDiscussions_Sorted=&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Πρωτότυπο Θέμα.. Υγρ τοποι - Βι τοποι.. οι μεσιτάδες του Ολύμπου είναι αδίστακτοι.. Ημερ.. καταχώρησης.. 12/12/2012 1:26:43 PM.. Κείμενο.. Κουμάντο κάνει ο λαός!*.. Τον Αύγουστο του έτους 2009, δηλαδή περίπου πριν 3,5 χρόνια, ιδρύθηκε η ομάδα Όλυμπος της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν.. Πιερίας.. Ένας από τους στόχους http://www.. anasta.. de/TOPOS/index.. php?option=com_content&task=blogcategory&id=38&Itemid=73 της ομάδας αυτής είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την άμεση προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος που θα αναβαθμίζει και θα επεκτείνει το καθεστώς προστασίας του Ολύμπου, όπως η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων προστασίας, έτσι ώστε να μην επαφίεται η προστασία του στον πατριωτισμό της διοίκησης και την αντοχή της στις πολιτικές/κομματικές πιέσεις.. Έκτοτε, η 7μελής συντονιστική επιτροπή http://www.. php?option=com_content&task=blogcategory&id=38&Itemid=73 παρακολουθεί το θέμα αυτό και προσπαθεί να συμμετέχει σε κάθε σύσκεψη και συζήτηση που αφορά τον Όλυμπο, ακόμη και σε εκείνες που πραγματοποιούνται μακριά από την Πιερία.. Γνωρίζοντας λοιπόν, ότι επίκειται συζήτηση και επίσκεψη εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού στον τόπο μας, σχετικά με την υπόθεση της επέκτασης των ορίων του Εθνικού Δρυμού και της θεσμοθέτησης των ζωνών προστασίας του, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα μέλη της ομάδας επικοινωνούσαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για να πληροφορηθούν για τυχόν εξελίξεις και στη συνέχεια να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και την τοπική κοινωνία.. Έτσι, περί τα τέλη Οκτωβρίου 2012, μετά από επικοινωνία με την Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) πληροφορηθήκαμε πως, στις αρχές του Δεκέμβρη, επίκειται επίσκεψη στην Πιερία από κλιμάκιο της υπηρεσίας που συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες, με στόχο την πραγματοποίηση αυτοψίας στον Όλυμπο.. Θεωρήσαμε την επίσκεψη αυτή σημαντική και  ...   , επί ίσοις όροις , και θα συζητούσαν το θέμα των ζωνών προστασίας του Ολύμπου.. Οι τοπικοί μας άρχοντες βρέθηκαν ολόγυμνοι και εκτεθειμένοι απέναντι σε μια ομάδα απλών πολιτών, η οποία λειτούργησε με υπευθυνότητα και φρόντισε να πληροφορηθεί έγκαιρα για την επικείμενη συνάντηση, σε σύγκριση με τα δικά τους οργανωμένα γραφεία, τα οποία πιάστηκαν στον.. ύπνο! Έτσι για να καλύψουν το κενό πρόταξαν την.. ελλιπή ενημέρωση και τον πολιτικό τσαμπουκά, είπαν τις γνωστές τους ατάκες είμαστε οι εκλεγμένοι του λαού και εμείς κάνουμε κουμάντο και, κυριολεκτικά, έδιωξαν του εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού.. Πριν λίγες μέρες οι πολίτες αυτού του τόπου απέδειξαν το αντίθετο, *πως κουμάντο κάνει ο λαός!* Η υπόθεση της ταφής των βιομηχανικών αποβλήτων ήταν ένα γερό χαστούκι το οποίο άφησε δαχτυλιές στα πρόσωπα κάποιων τοπικών αρχόντων.. Αγαπητοί συμπολίτες,.. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι κκ.. Γ.. Κωνσταντόπουλος, Σ.. Χιονίδης, Γ.. Παπαθανασίου, Δ.. Λεμονόπουλος, και η κα.. Σ.. Μαυρίδου, μπούκαραν ως χούλιγκαν μέσα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και ματαίωσαν βιαίως τη συνάντηση.. *Τα μέλη του ΚΑΣ δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να ακούσουν τους πολίτες!* Μάλιστα, ο κ.. Κωνσταντόπουλος το είπε ξεκάθαρα η συνάντηση αυτή θα ματαιωθεί και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, παρουσία του υπουργού και ημών!.. Η συνάντηση ματαιώθηκε και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, όταν βολέψει στα χαρισματικά πρωτοπαλίκαρα του τόπου μας.. Θα γίνει παρουσία πολιτικών προσώπων της δικής τους σφαίρας επιρροής, χωρίς την παρουσία των "ενοχλητικών" πολιτών.. Συμπολίτες, να είστε σε εγρήγορση, γιατί όπως λέει και ο κ.. Κουκουτάσιος, πρώην Δήμαρχος Λιτοχώρου, οι μεσιτάδες του Ολύμπου είναι αδίστακτοι.. Καμία καταχώρηση..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2223&forum_id=6&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Στην Αμφίκλεια η έδρα του νέρου φορέα Εθνικών Δρυμ.. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ.. 10/2/2012 1:07:30 PM.. Στην Αμφίκλεια, η έδρα του νέου Φορέα Διαχείρισης.. των Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας.. (Με την παράκληση να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης.. στην αυριανή συνεδρίαση).. Λαμία, 2/10/2012.. Κύριε πρόεδρε,.. Δημοσιεύτηκε "προς διαβούλευση" το τελικό σχέδιο νόμου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», που αφορά και στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.. Στο άρθρο 10 και στην στ΄ παράγραφο προβλέπεται η συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και η σύσταση ενός νέου ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας».. Το σημαντικό είναι ότι προβλέπεται η έδρα του νέου φορέα να είναι η Αμφίκλεια.. Από όλους γίνεται δεκτό σήμερα ότι το τελευταίο διάστημα υπονομεύεται διαρκώς το καθεστώς προστασίας της Οίτης και του Εθνικού της Δρυμού.. Η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας και εντός των ορίων του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού και η μεθόδευση κατασκευής τριών αιολικών πάρκων σε περιοχές που προβλέπεται η επέκταση της Περιφερειακής του Ζώνης, είναι άμεσες απειλές για την Οίτη.. Να θυμίσουμε ότι είναι σε εκκρεμότητα οι προσφυγές πολιτών και φορέων της περιοχής στο Συμβούλιο της Επικρατείας(ΣτΕ), τόσο για την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, όσο για το Χωροταξικό Βιομηχανίας, που προορίζει την Οίτη για βιομηχανική μεταλλευτική δραστηριότητα.. Θέση και πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής, και όχι μόνο, είναι η ίδρυση ενός Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης των Οικοσυστημάτων  ...   καταλυτικός για τα περιβαλλοντικά δρώμενα στην ευρύτερη περιοχή,.. - επειδή θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση ενός Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης των οικοσυστημάτων της Οίτης Σπερχειού Μαλιακού με έδρα τη Λαμία,.. προτείνουμε να σταλεί ένα κείμενο με τις αιτιάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου προς κάθε αρμόδιο τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες της Οίτης: το πλούσιο οικοσύστημα που απειλείται, τα σπάνια λουλούδια, το αγριόγιδο της Οίτης, τα νερά, τα φαράγγια, τα πουλιά, τα ιστορικά της μνημεία, και να ζητήσουμε, στα πλαίσια της διαβούλευσης, να είναι η έδρα του νέου Φορέα Διαχείρισης η Λαμία.. Παναγιώτης Στασινός.. Δημοτικός Σύμβουλος.. Απόσπασμα του κειμένου διαβούλευσης:.. στ) Το ν.. π.. ι.. δ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», και το ν.. δ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης», που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν.. 2742/1999 (207 Α`) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.. 3044/2002 (197 Α΄) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.. δ.. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας».. Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό παθητικό,) των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, στα οποία ο φορέας που συνίσταται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους.. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.. 2742/1999 ως ισχύει και του ν.. 1650/1986.. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Αμφίκλεια..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2213&forum_id=6&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: WWF: Ο κορεσμένος ΧΥΤΑ της Ζακύνθου.. Η WWF τονίζει με σημερινή της ανακοίνωση ότι στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτό τον φάκελο για τη συνέχιση των παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ζακύνθου δεν έδωσε, για ακόμη μια φορά, λύση στο μείζον πρόβλημα του υπερκορεσμένου χώρου ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που εξακολουθεί να λειτουργεί στην καρδιά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου!.. Η οργάνωση σημειώνει τα εξής:.. «Συγκεκριμένα, ο κορεσμένος - από επταετίας - χώρος ταφής στο όρος Σκοπός της Περιοχής Προστασίας του Τοπίου στον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου συνεχίζει να προκαλεί ρύπανση, λόγω της διαρροής στραγγισμάτων και σκουπιδιών στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου του Λαγανά.. Για την αντιμετώπιση λοιπόν αυτού του χρονίζοντος προβλήματος, κινήθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία για δημιουργία νέου ΧΥΤΥ σε θέση (θέση Λίβα) που βρίσκεται μερικώς εντός των ορίων Καταφυγίου γριας Ζωής.. Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά σχετικά με τον προτεινόμενο ΧΥΤΥ (αρ.. απόφασης 148-10/2012 της 1ης Ιουλίου 2012), ώστε το έργο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ν.. 3937/2011).. Δυστυχώς όμως, δεν έκανε κανένα βήμα ως προς την επιβεβλημένη  ...   απορρίφθηκε, το ενδεχόμενο νέας εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων εντός του Εθνικού Πάρκου.. Και μόνο το ότι επανήλθε στο προσκήνιο πρόταση για παράνομη νέα χωροθέτηση εντός του Πάρκου είναι απαράδεκτο.. Για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων, Δίκτυο ΜεσόγειοςSOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, MΟ m και WWF Ελλάς η απομάκρυνση του χώρου ταφής από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο τίθεται ως απόλυτη και αυτονόητη άμεση προτεραιότητα.. Η τοπική κοινωνία και οι αρμόδιοι φορείς δεν μπορούν πλέον να κωφεύουν απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα που πέραν όλων των άλλων πλήττει και την αξιοπιστία της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.. Η ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων είναι ευθύνη όλων, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών, καθώς τα σκουπίδια είναι προϊόν του δικού μας πολιτισμού.. Εξάλλου, υφιστάμενες προτάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων που έχουν καταρτίσει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη Ζάκυνθο, διασφαλίζοντας την προστασία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.. Η προστασία των πολύτιμων φυσικών βιοτόπων αποτελεί υποχρέωση κοινωνική, πολιτική, νομική και ηθική, αλλά κυρίως απόδειξη πολιτισμού!».. **αντιγραφή από http://energia.. gr/article.. asp?art_id=61116.. --..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2210&forum_id=6&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ¨Λιγνίτης: H μεγάλη απειλή για τον Όλυμπο και τη.. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.. «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ».. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.. E-Mail: info@diktioelassonas.. ΤΗΛ.. ΕΠΙΚ.. : Πρόεδρος:6974-881944 FAX: 24930-22579.. 6ης Οκτωβρίου 115-Ελασσόνα (40200).. Έδρα: Ελασσόνα.. 24/8/2012.. ΕΠΕΙΓΟΝ.. Αριθμ.. Πρωτ.. 358/24-8-2012.. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.. ¨Λιγνίτης: H μεγάλη απειλή για τον Όλυμπο και τη Θεσσαλία¨.. Στη ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή της Τρίτης 28 Αυγούστου 2012.. του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ».. Την 5η, κατά σειρά, ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή θα παρουσιάσει την επόμενη Τρίτη 28/8/2012 , και ώρα 9.. 30 -10.. 50 μ.. μ.. ,στο κανάλι «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» με τον γενικό τίτλο :«Ελασσόνα 1912-2012:100 χρόνια Ελευθερίας-Το χθες ,το σήμερα και το αύριο ενός θαυμάσιου τόπου».. Καυτό θέμα της επόμενης εκπομπής αυτής είναι :.. ΛΙΓΝΙΤΗΣ: H μεγάλη απειλή για τον Όλυμπο και τη Θεσσαλία¨.. Αφορμή της ζωντανής αυτής εκπομπής είναι οι τελευταίες ανακοινώσεις, σχετικά το ενδεχόμενο εξόρυξης των λιγνιτικών κοιτασμάτων του Δομένικου και τι αυτό θα σημαίνει για την περιοχή της Ελασσόνας ,της Λάρισας και της Θεσσαλίας Προσκεκλημένοι στη ζωντανή αυτή εκπομπή θα είναι:.. Δρ Θεοχάρης Ζάγκας-Καθηγητής Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ και Δρ Λάζαρος Τσικριτζής -Αν.. Καθηγητής ΤΕΙ Κοζάνης -Χημικός Μηχανικός -Εκπρ.. Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης.. Στην εκπομπή θα γίνουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια ,Δήμους ,φορείς κ.. ά).. Το Δίκτυο ’ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ¨ και ο πρόεδρός του κ.. Κων.. Σκριάπας δηλώνει ότι είναι αδιανόητο να μην λαμβάνεται υπόψη η δημόσια υγεία ,η καταστροφή του περιβάλλοντος ,η στέρηση της δυνατότητας μιας περιοχής να αναπτυχθεί κατά τρόπο ήπιο και κυρίως αειφορικό ,όταν είναι γνωστό σε όλους ,ότι η μόνη διέξοδος από την κρίση μπορεί να προκύψει μέσα από πολλή και  ...   των εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ήλιος ,αέρας ,θάλασσα κ.. ά.. ) ,που ,δυστυχώς ,στη χώρα μας ,ενώ υπάρχουν όλα σε τόση αφθονία , οι κοντόφθαλμες και επικίνδυνες πολιτικές ουδέποτε αξιοποίησαν, αν και το όφειλαν.. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ,ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος και της δημόσια υγείας ,αλλά και της στέρησης προοπτικής της πράσινης ανάπτυξης ,σε μια μεγάλη και κυρίως παραγωγική περιοχή ,όπως είναι η Θεσσαλία , είναι μια επικίνδυνη και αντεθνική πολιτική.. Και για τον λόγο αυτό θα βρει μια μαζική αντίδραση από όλη την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Κ.. Κυριλλίδης , την επιμέλεια VIDEO έχει ο Δημ.. Λαπούσης ,ενώ η όλη προσπάθεια υποστηρίζεται και από πολλά στελέχη του Δικτύου,αλλά και δεκάδες ανθρώπους των Γραμμάτων και των Επιστημών ,που είναι στενοί συνεργάτες του Δικτύου.. Σημειώνεται ότι στη σειρά των ζωντανών εκπομπών ,ήδη ,έχουν κληθεί σπουδαίοι επιστήμονες και θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις , αναπτύσσοντας ,ο καθένας από την σκοπιά του ,θέματα που άπτονται της ιστορίας (1ο μέρος ) και κυρίως της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Ελασσόνας (2ο μέρος ) ,αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία της περιοχής (Όλυμπος, βιολογικά προϊόντα,αρνάκι κατσικάκι, φέτα Ελασσόνας, κρασιά ,αρχαιολογικά μνημεία,εναλλακτικός τουρισμός κ.. α΄.. ).. Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πήρε τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, ως μια εκδήλωση μνήμης ,χρέους και τιμής προς την ιστορία και σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν ,για να παραδώσουν στις νεώτερες γενιές ,μια ελεύθερη και περήφανη Ελλάδα.. Πληροφορίες.. (Κ.. Σκριάπας Πρόεδρος Δικτύου 6974-881944), www.. diktioelassonas.. Με εκτίμηση.. Για το Δ.. Σ.. του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ».. Ο πρόεδρος Η γενική γραμματέας.. Σκριάπας Κων/νος Μπουζούκη Ελισσάβετ.. Οικονομολόγος,Σύμβουλος Ανάπτυξης Οικονομολόγος..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2209&forum_id=6&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Τα τζιπ "οργώνουν" τη Λίμνη Καλλιδρόμου.. 4/13/2012 11:20:02 PM.. Η αγανάκτηση είναι το λιγότερο που μπορεί να εκφράσει κανείς στις εικόνες που αντικρίζει στη Λίμνη του Καλλιδρόμου.. Εικόνες οργωμένου τοπίου και «κρανίου τόπου», εικόνες που αφήνουν πίσω τους τα τζίπ κάνοντας σούζες μέσα και γύρω από τη Λίμνη.. Η Λίμνη είναι σε υψόμετρο χιλίων μέτρων περίπου σε ένα εξαιρετικά όμορφο τοπίο ανάμεσα στο πλούσιο δάσος ελάτης και βελανιδιάς.. Παρά το μικρό της μέγεθος, έχει μακρά ιστορία και είναι ένας σπουδαίος από οικολογική και φυσική ομορφιά υδροβιότοπος που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο από όλη την Ελλάδα.. Αποτελεί στοιχείο σπάνιας αξίας για την ευρύτερη περιοχή, που δυστυχώς κινδυνεύει να εξαφανιστεί.. Όπως είναι γνωστό τα οικοσυστήματα εμπεριέχουν κοινωνίες εμβίων όντων και φυτών, που ζουν σε αρμονία, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με το έδαφος, το νερό και τον αέρα.. Είναι υποχρέωσή μας να τα προστατεύουμε για να αναπτύσσονται και να κρατούνται στη ζωή.. Σε ό,τι αφορά τη Λίμνη, η φροντίδα όλων μας πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση της οικολογικής της ισορροπίας με παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων, που να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και να υιοθετούν την αρχή της βιωσιμότητας.. Δραστηριότητες όπως αυτές που διαφημίζουν και κάνουν οι λεγόμενοι «λάτρεις της εκτός δρόμου οδήγησης», με τα τετρακίνητα «πανηγύρια» στη Λίμνη Καλλιδρόμου, είναι απαράδεκτες!! Κι αυτό το λέμε τουρισμό! Έ όχι!! Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε.. Αλλά δυστυχώς «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».. Περιμένουμε την άμεση αντίδραση του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, του Δασαρχείου και των άλλων αρμοδίων υπηρεσιών αλλά και των Συλλόγων και των Τοπικών Συμβουλίων του Παλαιοχωρίου, του Μπράλου και του Ελευθεροχωρίου.. *Οι φωτογραφίες είναι του φίλου Παναγιώτη.. Re: Τα τζιπ οργ νουν τη Λ μνη Καλλιδρ μου.. Παπακωνσταντ νου Θαν σης.. 4/16/2012 11:25:53 PM.. Αγαπητέ κύριε Σταμέλλο 14 4 -- 2012.. Είναι σε όλους μας γνωστή η ευαισθησία σας περί τα περιβαλλοντικά θέματα όπως άλλωστε και το ενδιαφέρον σας ειδικότερα για την πανέμορφη πραγματικά και σημαντική περιβαλλοντικά περιοχή του Καλλιδρόμου και συγκεκριμένα αυτή στη θέση λίμνης Καλλιδρόμου.. Οι δημότες αυτού του τόπου και τουλάχιστον σε ότι με αφορά προσωπικά , σας ευχαριστώ για το συνεχές και αληθινό πράγματι ενδιαφέρον σας για τη μικρή λίμνη και το περιβάλλοντα χώρο της.. Η εγρήγορση , η δραστηριότητα και η στάση σας αυτή όχι μόνο κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί και μας , ως βραδυπορούντες οι περισσότεροι σε τέτοιου είδους ζητήματα , αλλά συμβάλει καθοριστικά θα έλεγα στην αυξημένη ευαισθητοποίηση κυρίως των νεώτερων ανθρώπων της περιοχής και ειδικότερα του Παλαιοχωρίου που με την οργάνωσή τους σε σύλλογο, σχετικά πρόσφατα , προσθέτουν σταδιακά και τις δικές τους σημαντικές τοπικές δυνάμεις στις μεγαλύτερες δικές σας , ώστε να προστατευτεί αποτελεσματικότερα και μονιμότερα στο ανθρωπίνως δυνατό , το πανέμορφο και αξιόλογο αυτό τοπίο.. Θα ήθελα προς ενημέρωσή σας ( αφού κανείς άλλος δεν το έπραξε ) να σας πληροφορήσω , πως ήδη ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας με τη συμπαράταξη της τοπικής κοινότητας Παλαιοχωρίου και των άλλων  ...   οριστικής μάλλον αντιμετώπισης των φαινομένων που περιγράφετε για μια ακόμη φορά φέτος , επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο άλλωστε αυτή περίπου την εποχή και για όσο χρόνο η λίμνη έχει νερό ή βρίσκεται σε λασπώδη έστω κατάσταση όπως και η ευρύτερη περιοχή της.. Βλέπετε αγαπητέ κύριε Σταμέλλο, οι κακές συνήθειες τόσων ετών , των νεόπλουτων ( με περίεργους συνήθως τρόπους πλουτισμού που κάθε μέρα πια αποκαλύπτονται και πληροφορούμαστε ) νεοΕλλήνων που οδηγούν την τετρακίνητη εκτόνωση και ανεμελιά τους σε τέτοιου είδους σπορ , είναι μάλλον δύσκολο να συμμαζευτούν αν όχι να αλλάξουν σε δυο μόλις χρόνια οικονομικής κρίσης και αυστηρής λιτότητας , η οποία βέβαια στις περισσότερες των περιπτώσεών τους , δυστυχώς και άδικα για το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων Ελλήνων, δεν φαίνεται να τους ακουμπά κιόλας ή να τους επηρεάζει έστω αισθητά τέλος πάντων !!.. Με την ευκαιρία όμως να σας πληροφορήσω ( νομίζω πως και οι συμπολίτες μου ακόμη δεν το γνωρίζουν ) και για την πρόσφατη, προ δέκα μόλις ημερών και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε , οριστική πλέον ένταξη στο ΕΣΠΑ μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , ενός σπουδαίας σημασίας έργου για ολόκληρη την περιοχή , για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.. Πρόκειται για το έργο αποπεράτωσης ( διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια όλου του απαραίτητου και παντός τύπου εξοπλισμού) του Δημοτικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αμφίκλειας στον Παρνασσό , προϋπολογισμού 351.. 000 ευρω.. Το κέντρο αυτό με αναμενόμενο σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και επισκεπτών ( είναι το μεγαλύτερο, αρτιότερο και πλησιέστερο κέντρο στην πρωτεύουσα Αθήνα ) προγραμματίζεται ώστε με τη λειτουργία του να συμπεριλάβει στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα για περιβαλλοντική εκπαίδευση και την απείρου φυσικού κάλλους περιοχή της λίμνης Καλλιδρόμου αλλά και την ευρύτερα προστατευόμενη περιοχή και να βοηθήσει στην αδιάλειπτη διατήρηση του φυσικού τοπίου και του οικοσυστήματος του Καλλιδρόμου.. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στο Δήμο και στις υπηρεσίες του και ελπίζω να είναι σε θέση να σας ενημερώσουν επαρκώς.. Πάντως σε κάθε περίπτωση η διεύθυνσή μου σας είναι γνωστή.. Για μια ακόμα φορά σας ευχαριστούμε για την ευαισθησία σας , την προσοχή και το ενδιαφέρον σας για την περιοχή μας και ελπίζουμε μαζί σας και μαζί με τους φορείς που ήδη και εμπράκτως επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για την όμορφη σα ζωγραφιά αυτή γωνίτσα του Καλλιδρόμου , να την οχυρώσουμε και να την ασφαλίσουμε πλέον έτσι που να τη χαιρόμαστε όλοι μας , χωρίς την ανάγκη συμβολής τεθωρακισμένων τετρακίνητων , αλλά με όλες τις ζωντανές αισθήσεις μας που αγαλλιάζουν την ανθρώπινη φύση μας , όπως πάντα γίνεται σα βρεθεί κανείς στο πραγματικά φυσικό περιβάλλον.. Πάντως έως τότε ας προσπαθήσουμε από κοινού να περιορίσουμε αν όχι να εξαλείψουμε το απαράδεκτο και επαναλαμβανόμενο αυτό ετήσιο πια φαινόμενο.. Κύριε Σταμέλλο εύχομαι τόσο σε σας για την προσωπική σας προσπάθεια , όσο και στον πολιτικό φορέα σας τους οικολόγους πράσινους , καλό προεκλογικό αγώνα , καλή δύναμη και καλή επιτυχία στους στόχους σας.. Θανάσης Παπακωνσταντίνου.. Τηλ: 210-2621627 & 6944465218 e-mail : apap2@otenet..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2196&forum_id=6&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Για τις αυθαίρετες κατασκευές στις ακτές Μαλιακού.. ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS.. 3/6/2012 11:29:36 PM.. Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας και την ομόφωνη απόφαση για «την μη κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων και έργων σε χώρους του αιγιαλού στον Καραβόμυλο», επαναφέρουμε το ζήτημα συνολικά των αυθαίρετων κατασκευών σε όλο το μήκος της ακτής του βόρειου τμήματος του Μαλιακού κόλπου.. Το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει πολλές φορές και με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας περιπλέκει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα.. Είναι γεγονός ότι ο.. αιγιαλός στο μεγαλύτερο μέρος του είναι καταπατημένος ή ανύπαρκτος.. Μπάζα, σκουπίδια, πάσης φύσεως τεχνικά εμπόδια και παράνομες περιφράξεις εμποδίζουν τον πολίτη να βαδίσει κατά μήκος της ακτής και να έχει πρόσβαση στον αιγιαλό αλλά και στη θάλασσα.. Η αδράνεια των αρμοδίων υπηρεσιών όλα τα προηγούμενα χρόνια, η ατιμωρησία, τα «ιδιοκτησιακά δικαιώματα» κάποιων επί του αιγιαλού, που ξεχνούν ότι πρόκειται για ΔΗΜΟΣΙΑ  ...   Υπηρεσία.. Περιμέναμε να πάρει ο ίδιος την πρωτοβουλία για μια ευρεία σύσκεψη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, να κάνουν αυτοψία για να διαπιστώσουν τις παρανομίες και να δώσουν λύσεις.. Και φυσικά δεν είναι μόνο η περίπτωση του δημοτικού κτίσματος που ενοικιάζεται ως ταβέρνα στην παραλία του Καραβομύλου.. Η ίδια η Κτηματική Υπηρεσία αναφέρεται σε εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις.. Εμείς θεωρούμε ότι για την αποκατάσταση του Αιγιαλού δεν χρειάζονται χρήματα, ούτε από το Δήμο ούτε από την Δημόσια Διοίκηση.. Χρειάζεται όμως να γίνουν άμεσα όλες οι ενέργειες για την εφαρμογή της Νομοθεσίας.. Χρειάζονται καλές προθέσεις, χωρίς μικροσκοπιμότητες, αλλά και ανάλογη στελέχωση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας από μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.. Ελεύθερες ακτές, προσβάσιμες σε όλους, είναι το μήνυμά μας.. Γιατί ελεύθερες ακτές σημαίνει πολιτισμός, πρόοδος και ευημερία.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.. Μαρκατσέλης Ευάγγελος Στυλίδα 6974472485.. Παπαλέξη Ιουλιέττα Μαρίνι Στυλίδας 6939047462.. Πολύμερος Χρήστος Καραβόμυλος 6976562635.. Σταμέλλος Στέφανος Λαμία 6977261256.. Φούντας Πάρης Λαμία 6932269378..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2188&forum_id=6&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: "Ο φυσικός πλούτος της Οίτης και η διαχείρισή του".. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης θα.. πραγματοποιήσει,.. το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 και ώρα 10 π.. στο Αμφιθέατρο.. της.. Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.. Ε.. Ι.. ).. Λαμίας,.. ημερίδα με θέμα «Ο φυσικός πλούτος της Οίτης και η.. διαχείρισή.. του».. Σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας την πρόσκληση και το.. πρόγραμμα.. της ημερίδας.. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ.. ΟΙΤΗΣ.. Ταχ.. Δ/νση: Λουτρά Υπάτης.. Κωδ.. : 35016.. /Fax: 22310.. 59007.. oiti@otenet.. web:.. http://oiti.. Πληροφορίες: Ανθούλα.. Καστανιώτη.. Περιβαλλοντολόγος.. Υπεύθυνη Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης.. Κοινού..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=2187&forum_id=6&
  Open archive


 • Archived pages: 1022