www.archive-gr-2013.com » GR » A » ABAERMIS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 64 . Archive date: 2013-06.

 • Title: Μεταφράσεις | Μετάφραση Ιστοσελίδων | Μετάφραση Εξειδικευμένων κειμένων | Επίσημες Μεταφράσεις | Μετάφραση
  Descriptive info: .. επιλογή γλώσσας | select language.. Αρχική.. Μετάφραση.. Εργαλεία Μετάφρασης.. Διερμηνεία.. 'Αλλες Υπηρεσίες.. DTP – Επεξεργασία Εντύπου.. Επιμέλεια Κειμένων.. Διεκπεραίωση Εγγράφων.. Είπαν για Εμάς.. Εταιρικό Προφίλ.. Επικοινωνία.. iç hatlar ucuz uçak bileti.. -.. Tatil burda en ucuz tatil köyleri ve enkaliteli hizmet.. Μετάφραση / Διερμηνεία = Επαγγελματική ποιότητα και ταχύτητα που φαίνεται!.. Οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας είναι επαγγελματική υπόθεση,.. η οποία.. απαιτεί εμπειρία, ταχύτητα, αντίληψη, εξειδίκευση, υπευθυνότητα, ποιότητα εργασίας, οξυδέρκεια, γνωριμίες, τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες και επαφή με την πραγματικότητα,.. όπως αυτή διαρκώς εξελίσσεται.. Στην.. ABA ΕΡΜΗΣ.. , οι υπηρεσίες τόσο της μετάφρασης όσο και της διερμηνείας είναι απόλυτα ολοκληρωμένες, άρτιες και επαγγελματικές και το εύρος των απαιτήσεων που καλύπτουν είναι, επίσης, τεράστιο.. Από το.. απαιτητικό κομμάτι των επίσημων μεταφράσεων.. μέχρι την ολική διεκπεραίωση για λογαριασμό πελατών που χρειάζονται.. θεωρημένα έγγραφα για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.. , από.. μεταφράσεις νομικές, ιατρικές, τεχνικές, επιστημονικές ή άλλης φύσεως.. μέχρι.. διερμηνεία..  ...   μετάφρασης, όσο μεγάλες κι αν είναι οι απαιτήσεις ή οι.. ανάγκες.. σας,.. ιδιωτικές ή εταιρικές.. , οι σωστές βάσεις έχουνε μπει ήδη από το 1997.. Η πολυμελής ομάδα που βρίσκεται πίσω από την επωνυμία κατέχει το αντικείμενο, με διαπιστευτήρια, εντυπωσιακές πρωτιές και επιτυχίες και μόνος αντίπαλός της, είναι η ακόμα τελειότερη ποιότητα και οι ακόμα πιο γρήγοροι χρόνοι παράδοσης, όπου αυτό είναι εφικτό.. Γιατί.. συνήθως… ξεπερνάμε τους εαυτούς μας!.. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.. Επίσημες Μεταφράσεις.. Nομικές Μεταφράσεις.. Οικονομικές Μεταφράσεις.. Εξελληνισμός Λογισμικού.. Τεχνικές Μεταφράσεις.. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ.. «Από και προς» Διερμηνεία.. Ταυτόχρονη Διερμηνεία.. Διαδοχική Διερμηνεία.. ΑΒΑ ΕΡΜΗΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ζαλοκώστα 5, Σύνταγμα, Αθήνα |.. τηλ.. : 210 3390247-8, fax: 210 3392431-2.. | email:.. info@abaermis.. gr.. | Υποκατάστημα:Καραϊσκάκη 2 Ψυρρή, Αθήνα | email:.. infok@abaermis.. |.. : 210 3229395, τηλ.. /fax: 210 3226818, κιν: 6936915130-1.. case cigarette pink.. buy cigarette lighter.. newport cigarette prices.. Eye Drops For Dry Eyes.. eye drops for pink eye.. Latanoprost Eye Drops.. κατασκευή ιστοσελίδων..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Μεταφράσεις | Μετάφραση Ιστοσελίδων | Μετάφραση Εξειδικευμένων κειμένων | Επίσημες Μεταφράσεις | Μετάφραση
  Original link path: /index.php/el
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Μεταφράσεις | Μετάφραση Ιστοσελίδων | Μετάφραση Εξειδικευμένων κειμένων | Επίσημες Μεταφράσεις | Μετάφραση
  Descriptive info: Start.. Übersetzung.. Übersetzungstools.. Dolmetschen.. Weitere Serviceleistungen.. DTP – Dokumentenbearbeitung.. Redigieren von Texten.. Abwicklung von Unterlagen.. Resonanz.. Unternehmensprofil.. Kontakt.. Übersetz.. en / Dolmetschen = Professionelle Qualität und Geschwindigkeit, die sich auszahlen!.. Das.. Übersetzen und Dolmetschen sind anspruchsvolle Aufgaben für Profis, die Erfahrung, Tempo, schnelles Auffassungsvermögen, fachliche Qualifikation, Verantwortungsbewusstsein, Qualität, Konzentration, Kontakte, die bestmöglichen Mitarbeiter und den Kontakt.. zu der sich laufend weiterentwickelnden Wirklichkeit.. erfordert.. Bei.. ABA ERMIS.. bieten wir Ihnen absolut integrierte, tadellose und professionelle Leistungen sowohl hinsichtlich der Übersetzung als auch des Dolmetschens.. Dabei decken wir mit unserem Angebot ein breites Spektrum der Nachfrage ab.. Von.. anspruchsvollen Übersetzungen amtlicher.. Dokumente.. über die vollständige Abwicklung von Dokumenten im Auftrag der Kunden, die.. beglaubigte Schriftstücke im In- oder Ausland vorlegen.. müssen,.. technische, wissenschaftliche Übersetzungen und Übersetzungen aller Art.. bis hin zu.. Dolmetschungsaufträgen.. , selbst bei sehr anspruchsvollen Projekten – bei uns werden Sie den geeigneten Ansprechpartner finden, der Ihren Auftrag annehmen  ...   einzelnen gestaltet und unabhängig davon, ob Sie eine.. Privatperson oder ein Unternehmen.. sind.. wurde bereits mit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997 das richtige Fundament gelegt.. Das große Team, das sich hinter dieser Firma verbirgt, kennt sich mit dem Gegenstand des Unternehmens aus, verfügt über entsprechende Diplome und konnte bereits beeindruckende Erste Preise und Erfolge verbuchen.. Unser einziger Anspruch ist, uns stets zu verbessern und – wo immer dies möglich ist - immer höhere Qualität abzuliefern.. Und in der Regel schaffen wir es, uns selbst zu übertrumpfen!.. ÜBERSETZUNG.. Amtliche Übersetzungen.. Übersetzung juristischer Texte.. Übersetzung wirtschaftlicher Texte.. Software-Lokalisation.. Übersetzung technischer Texte.. DOLMETSCHEN.. Flüsterdolmetschen.. Simultandolmetschen.. Konsekutivdolmetschen.. ABA ERMIS – ÜBERSETZUNGEN – DOLMETSCHEN: Zalokosta 5, Athen | Tel.. +302103390248-8, Fax +302103392431-2 | E-Mail: info@abaermis.. gr | Texte:.. Internetautor.. Filialen: Karaiskaki 2, Psirri, Athen | Tel.. +302103229395, Tel.. /Fax +302103226818, Mobil: +306936915130-1 | Veranzerou 27, Omonia Sq.. , Athen | Tel.. +302105236761 |..

  Original link path: /index.php/de
  Open archive

 • Title: Μεταφράσεις | Μετάφραση Ιστοσελίδων | Μετάφραση Εξειδικευμένων κειμένων | Επίσημες Μεταφράσεις | Μετάφραση
  Descriptive info: Home Page.. Translation.. Translation Tools.. Interpretation.. Other Services.. DTP - Document Processing.. Editorship of Texts.. Processing of Documents.. References.. Corporate Profile.. Contact.. Translation / Interpretation = Professional quality and speed that you can see!.. Translation and interpretation services constitute a case for professionals,.. which.. requires experience, speed, understanding, specialization, responsibility, quality of work, perceptivity, connections, the best possible collaborators and contact with reality.. , as it is constantly developing.. In.. , the services of both translation and interpretation, are fully integral, integrated and professional, whereas the width of the demands they cover is also huge.. From the.. demanding part of official translations,.. up to the full processing on behalf of clients, who need.. validated copies for domestic or international use.. , from.. translations of a technical, scientific or other nature.. , up to.. interpretation.. , even when it comes to  ...   matter how big your demands.. or your needs.. are.. , whether private or corporate.. has already set the right foundations since 1977.. The multi-member group, which is behind the name, holds a prominent position in the area, with credentials, remarkable leads and successes, whereas its only opponent is the even more perfect quality and the even more quick delivery times, whenever this is possible.. And this is because.. usually … we best.. ourselves!.. TRANSLATION.. Official Translations.. Legal Translations.. Financial Translations.. Translation of Software to Greek.. Technical Translations.. INTERPRETATION.. To and from Interpretation.. Simultaneous Interpretation.. Sequential Interpretation.. ABA ERMIS – TRANSLATION INTERPRETATION: 5 Zalokosta , Syntagma| tel.. : +30210 3390247-8-9, fax: +302103392431-2 | email: info@abaermis.. gr | Texts:.. Diadiktyografos.. Branches: 2 Karaiskaki , Psirri| tel.. : +302103229395, tel.. /fax: +302103226818, mobile: +306936915130-1 | 27 Verantzerou , Omonia| tel.. : +302105236761 |..

  Original link path: /index.php/en
  Open archive

 • Title: Μεταφράσεις | Μετάφραση Ιστοσελίδων | Μετάφραση Εξειδικευμένων κειμένων | Επίσημες Μεταφράσεις | Μετάφραση
  Original link path: /index.php/el/home
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Μεταφράσεις
  Descriptive info: Επαγγελματική ποιότητα και ταχύτητα που… διαβάζεται!.. *H.. έχει το προνόμιο να προσφέρει στους πελάτες της όχι απλώς επικυρωμένες μεταφράσεις, αλλά.. επίσημες μεταφράσεις, οι οποίες υλοποιούνται σε συνεργασία με πιστοποιημένα δικηγορικά γραφεία, τα οποία δικαιούνται να κάνουν επίσημες μεταφράσεις.. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε, είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ζητάνε την επίσημη μετάφραση των εγγράφων σας και όχι απλώς την επικυρωμένη! Ανταποκρινόμενοι με ακρίβεια στις ανάγκες σας, επισυνάπτουμε την επίσημη μετάφραση είτε στο πρωτότυπο έγγραφο είτε σε επικυρωμένο αντίγραφό του κι εσείς γλιτώνετε το χάσιμο χρόνου, αλλά και τον πονοκέφαλο που συνεπάγεται ένας φάκελος με λάθος χαρτιά!.. *Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες, εκ των οποίων ο καθένας διαπρέπει στο χώρο του, η.. αναλαμβάνει για εσάς τη μετάφραση από προσωπικά σας έγγραφα.. , όπως εργασίες, πτυχία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά,.. μέχρι εταιρικά.. , όπως είναι π.. χ.. νομικής, τεχνικής, οικονομικής, ιατρικής αλλά και λογοτεχνικής φύσεως, που περιέχουν ορολογίες και εκφράσεις.. Ακόμη,.. μεταφράζει  ...   όπως είναι για παράδειγμα τα Καζάχικα ή τα Ουρντού!.. Μεταφράζουμε από και προς την ελληνική,.. αλλά και.. , από και προς άλλους συνδυασμούς γλωσσών.. :.. Γλώσσες Εργασίας.. Αγγλική.. Ελληνική.. Λευκορωσική.. Παστού.. Τουρκική.. Αλβανική.. Ιαπωνική.. Λιθουανική.. Πολωνική.. Τουρκική (Παλαιά).. Αραβική.. Ισπανική.. Μολδαβική.. Πορτογαλική.. Τσεχική.. Αρμενική.. Ιταλική.. Νορβηγική.. Ρουμανική.. Φαρσί.. Βουλγαρική.. Καζαχική.. Νταρί.. Ρωσική.. Φινλανδική.. Γαλλική.. Κινεζική.. Ολλανδική.. Σερβική.. Φλαμανδική.. Γερμανική.. Κορεατική.. Ουγγρική.. Σερβοκροατική.. Γεωργιανή.. Κροατική.. Ουζμπεκική.. Σλοβακική.. Δανέζικη.. Λατινική.. Ουκρανική.. Σλοβενική.. Εβραϊκή.. Λετονική.. Ουρντού.. Σουηδική.. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κι εμείς θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.. Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετούμε, μεταφράζοντας από προσωπικά σας έγγραφα (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, διαβατήρια, πτυχία, φοιτητικές εργασίες, κτλ), μεγάλα project εταιρειών (τεχνικά, νομικά, οικονομικά, ιατρικά, διαφημιστικά, πληροφορικής, εξελληνισμός λογισμικού και ιστοσελίδων), μέχρι και λογοτεχνικά.. Παράλληλα, το νομικό τμήμα του γραφείου μας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες σας μεταφράζει επίσημα τα έγγραφά σας, επισυνάπτοντας τη μετάφραση στο πρωτότυπο έγγραφο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο..

  Original link path: /index.php/el/2009-11-27-13-55-06
  Open archive

 • Title: Εργαλεία Μετάφρασης
  Descriptive info: χρησιμοποιούμε εργαλεία μετάφρασης, τα οποία εξυπηρετούν τόσο εμάς όσο και εσάς, τους πελάτες μας.. Στα «όπλα» δουλειάς μας, κατατάσσουμε τις μεταφραστικές μνήμες (Trados, Déjà Vu), οι οποίες συνεισφέρουν στη μείωση κόστους από τις επαναλήψεις.. Όσο για τους Μετρητές Λέξεων (OCR), βοηθάνε με την αναγνώριση των έντυπων χαρακτήρων στη λεπτομερή καταμέτρηση του κειμένου σας και στην ολοκληρωμένη εικόνα που θέλετε να έχετε πάνω σε αυτό..

  Original link path: /index.php/el/2009-11-27-13-55-06/2009-07-10-11-08-35
  Open archive

 • Title: Διερμηνεία
  Descriptive info: Επαγγελματική ποιότητα και ταχύτητα που… ακούγεται!.. , το κεφάλαιο της διερμηνείας είναι μεγάλο και σημαντικό και.. οι δύο παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχία μας είναι, η κατάρτιση των πτυχιούχων διερμηνέων.. με τους οποίους συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα όσο.. και η επαγγελματική τους εμφάνιση.. Ακριβώς επειδή φροντίζουμε οι.. συνεργασίες.. μας με αξιόλογους και καταξιωμένους επαγγελματίες να είναι.. σταθερές και αμοιβαίες.. , καταφέρνουμε να οργανώσουμε με τον πλέον έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο την κατανομή έργου.. Σε εμάς,.. ο κατάλληλος άνθρωπος αναλαμβάνει την κατάλληλη εργασία.. με βάση την προϋπηρεσία του, την επαφή του με τον συγκεκριμένο πελάτη και την εξειδίκευση που  ...   αυτό το σκεπτικό,.. οι διερμηνείς μας.. που καλύπτουν πληθώρα ξένων γλωσσών,.. είναι απόλυτα συνεπείς, έχουν μαζί τους τα απαραίτητα εργαλεία δουλειάς.. (laptop),.. διαθέτουν.. ανεπτυγμένες δεξιότητες όπως είναι η απαραίτητη.. συγκέντρωση, αντοχή, γρήγορη αντίληψη και οξυδέρκεια.. Οι υπηρεσίες διερμηνείας που προσφέρει το γραφείο μας αφορούν στην.. ταυτόχρονη και διαδοχική διερμηνεία.. , όπως και στην «.. από και προς.. ».. και οι επαγγελματίες συνεργάτες μας έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν για εσάς συνέδρια, εμπορικές διαπραγματεύσεις και συναλλαγές, ακροάσεις, δίκες, ιατρικές συσκέψεις κλπ.. Επιπλέον, οι συνεργαζόμενοι διερμηνείες μας, μπορούν να βρεθούν σε εκδηλώσεις και εκτός Αττικής, αρκεί να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση..

  Original link path: /index.php/el/2009-07-10-11-08-35
  Open archive

 • Title: Εταιρικό Προφίλ
  Descriptive info: Εταιρικό προφίλ.. Η.. ABΑ ΕΡΜΗΣ.. ξεκίνησε το 1997 από την οδό Βουκουρεστίου, πολύ κοντά στο κτίριο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.. Φρόντισε να εντοπίσει τις ελλείψεις της εποχής και του τότε ανταγωνισμού και να ειδικευτεί γρήγορα.. στο χώρο των επίσημων μεταφράσεων, πρωτιά που της εξασφάλισε την προτίμηση μεγάλων επιχειρήσεων.. , όπως είναι η Siemens.. αλλά και ιδιωτών.. , για τις υποθέσεις τους, αφού έκλεισε συνεργασίες με πιστοποιημένους δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία.. Επιπλέον, ακολουθώντας και «διαβάζοντας» τις μελλοντικές ανάγκες μεγάλης μερίδας ανθρώπων, καθιέρωσε με εξειδικευμένο προσωπικό τη διαδικασία της διεκπεραίωσης για έγγραφα με τελικό αποδέκτη δημόσιες υπηρεσίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.. κατόρθωσε να πετύχει.. μόνιμες συνεργασίες με επαγγελματίες μεταφραστές αλλά και με νομικούς, γιατρούς, μηχανικούς.. κλπ..  ...   ένα βήμα μπροστά, προσφέροντας.. υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν παραπάνω από μία φορά από τους ευχαριστημένους πελάτες της!.. Σήμερα,.. με προσωπικό που ξεπερνά τους 100 συνεργάτες, με πάνω από 40 γλώσσες στην υπηρεσία της μετάφρασης, με διερμηνείς που αντέχουν κάτω και από τις πιο αντίξοες συνθήκες.. , με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό της και με έναν κύκλο γνωριμιών.. με επαγγελματίες που.. ζουν την καθημερινότητα,.. βρίσκονται σε καίρια πόστα.. και που γνωρίζουν το μηχανισμό και τις απαιτήσεις των δημοσίων υπηρεσιών,.. η ΑΒΑ ΕΡΜΗΣ, συνεχίζει να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας.. εξελίσσοντας το αντικείμενό της.. Σε πολύ γρήγορους χρόνους και με ποιοτική εργασία, θα λάβετε από εμάς ολοκληρωμένες υπηρεσίες, τις οποίες είναι σίγουρο που θα ξαναπροτιμήσετε!..

  Original link path: /index.php/el/2009-07-10-11-07-22
  Open archive

 • Title: DTP – Επεξεργασία εντύπου
  Descriptive info: DTP - Επεξεργασία Εντύπου.. Η υπηρεσία DTP (ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπων) αναλαμβάνει για εσάς την επεξεργασία και σελιδοποίηση κειμένων για ηλεκτρονικά έντυπα επιχειρήσεων, καθώς και τη σχεδίαση/ανάπτυξη πολύγλωσσων ιστοσελίδων αλλά και τη δημιουργία cd-rom.. Τα επαγγελματικά προγράμματα που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής: InDesign, Acrobat, Pagemaker, CorelDRAW, QuarkXPress και FrameMaker..

  Original link path: /index.php/el/2009-07-10-11-07-22/dtp-
  Open archive

 • Title: Επιμέλεια κειμένων
  Descriptive info: Με σεβασμό προς το αρχικό κείμενο, προς τη ματιά και σκέψη του συγγραφέα, η υπηρεσία μας αυτή ασχολείται με την Επιμέλεια Κειμένων, παντός τύπου και δυσκολίας, άμεσα και εύστοχα..

  Original link path: /index.php/el/2009-07-10-11-07-22/2009-07-24-10-52-07
  Open archive


 • Archived pages: 64