www.archive-gr-2013.com » GR » 1 » 11876

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2013-12.

 • Title: Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου | Τηλεφωνικές κρατήσεις | 11876
  Descriptive info: .... ΧΡΠΩΣΠΠΣ ΥΠΠΡΠΣΠΠΣ.. ΠΡΠΠΧΡΠΣΠΣ.. ΠΠΠΠΠΠΠΩΠΠÎ.. 11876.. Î Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¯ÎµÏ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï Î Î»Î»Î¬Î´Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ Ï Î¿Î»Î»Î¬ Ï ÎµÏ Î¹Ï Ï Ï Ï ÎµÏ Î±!.. Το.. είναι.. νΠα Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î± Ï Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¹Ï Î½ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï !.. Î Ï Î¹Ï Î»Î Î¿Î½, Ï Î Ï Î±Î½ Ï Ï Î½ Ï Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¹Ï Î½ Ï Î¿Ï Î¼Ï Î¿Ï ÎµÎ¯Ï Îµ να Ï Î¬Ï ÎµÏ Îµ για.. Î´Ï Î¿Î¼Î¿Î»Ï Î³Î¹Î± Î±ÎµÏ Î¿Ï Î¿Ï Î¹ÎºÏ Î½ και Î±ÎºÏ Î¿Ï Î»Î¿Ï ÎºÏ Î½.. ÎµÏ Î±Î¹Ï ÎµÎ¹Ï Î½, για.. Ï Î±Î¾Î¯, Ï Ï Î½Î±Ï Î»Î¯ÎµÏ , Î¸ÎµÎ±Ï Ï Î¹ÎºÎ Ï Ï Î±Ï Î±Ï Ï Î¬Ï ÎµÎ¹Ï.. και.. Î±Î³Ï Î½ÎµÏ Ï Î¿Î´Î¿Ï Ï Î±Î¯Ï Î¿Ï Î® Î¼Ï Î¬Ï ÎºÎµÏ.. , Î¼Ï Î¿Ï ÎµÎ¯Ï Îµ  ...   Î¿Ï Î»Î¿Ï ÎºÎ¬ Î Î¹Ï Î¹Ï Î®Ï Î¹Î±.. Î Î¹Ï Î¹Ï Î®Ï Î¹Î± Î ÎµÎ¬Ï Ï Î¿Ï.. Î Î¹Ï Î¹Ï Î®Ï Î¹Î± Î£Ï Î½Î±Ï Î»Î¹Ï Î½.. Î Ï Î±Ï Î®Ï ÎµÎ¹Ï Î¤Î±Î¾Î¯.. Î Î¹Ï Î¹Ï Î®Ï Î¹Î±.. Î Î¿Î´Î¿Ï Ï Î±Î¯Ï Î¿Ï / Î Ï Î¬Ï ÎºÎµÏ.. Î Î½Î±Î½Î Ï Ï Î· Î§Ï Ï Î½Î¿Ï Î Î±Ï Ï Î¿ÎºÎ¹Î½Î·Ï Î®Ï.. Î Î¹Ï Î¹Ï Î®Ï Î¹Î± Î¤Ï Î Î½Î¿Ï.. Î Î¹Ï Î¹Ï Î®Ï Î¹Î± ΠΤΠÎ.. Î¦Î±Ï Î¼Î±ÎºÎµÎ¯Î±.. Πενζινάδικα.. Î Î¹Î±Ï Ï Î¿Î¯.. Î§Ï Î Ï Ï Î· Î±Ï Ï Ï Ï Î±Î¸ÎµÏ Ï : 0,96â ¬ / Î»ÎµÏ Ï Ï ÎºÎ±Î¹ Î±Ï Ï ÎºÎ¹Î½Î·Ï Ï : 1,09â ¬ / Î»ÎµÏ Ï Ï.. Viva Î Î»ÎµÎºÏ Ï Î¿Î½Î¹ÎºÎ Ï Î¥Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯ÎµÏ : Î Î±Ï Î¿Î´Î¹Ï Ï Ï Î¯Î¿Ï 2 & Î.. Î Î·Ï Î¹Ï Î¯Î±Ï , 15123 Î Î±Ï Î¿Ï Ï Î¹.. Copyright © 11876 2012 | Created by.. Realize S.. A.. with.. Viva Services Platform..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου | Τηλεφωνικές κρατήσεις | 11876
  Descriptive info: Î§Ï ÎµÏ Ï ÎµÎ¹Ï Î¥Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï.. Î¥Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±.. Τιμή.. Î Î±Ï Î±Ï Î·Ï Î®Ï ÎµÎ¹Ï.. Î Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¯ÎµÏ ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï.. Î Î»Î®Ï ÎµÎ¹Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¿Î Ï Ï Î¿Î½Ï Î±Î¹ Î±Ï Ï Î´Î¯ÎºÏ Ï Î± Ï Ï Î±Î¸ÎµÏ Î®Ï Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¯Î±Ï.. 0,96â ¬ / Î»ÎµÏ Ï Ï.. Î§Ï Î Ï Ï Î· ανά Î»ÎµÏ Ï Ï.. Î Î»Î®Ï ÎµÎ¹Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¿Î Ï Ï Î¿Î½Ï Î±Î¹ Î±Ï Ï Î´Î¯ÎºÏ Ï Î± ÎºÎ¹Î½Î·Ï Î®Ï Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¯Î±Ï.. 1,09â ¬ / Î»ÎµÏ Ï Ï Î®.. 0.. 018â ¬ / Î´ÎµÏ Ï ÎµÏ Ï Î»ÎµÏ Ï Î¿.. Î§Ï Î Ï Ï Î·  ...   Î¿Ï Ï Ï Î½Î´Ï Î¿Î¼Î·Ï Î¹ÎºÎ¿Ï Ï Î±Ï Î¹Î¸Î¼Î¿Ï Ï Î´Î¹ÎºÏ Ï Î¿Ï Ï Ï Î±Î¸ÎµÏ Î®Ï Î® ÎºÎ¹Î½Î·Ï Î®Ï Î¤Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¯Î±Ï.. Î Î»Î®Ï ÎµÎ¹Ï Ï Ï Î¿ÎµÏ Ï Ï Î¼ÎµÎ½ÎµÏ Î±Ï Ï Î´Î¯ÎºÏ Ï Î¿ ÎºÎ¹Î½Î·Ï Î®Ï Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¯Î±Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î½Î´Ï Î¿Î¼Î·Ï Î¹ÎºÎ¿Ï Ï Î±Ï Î¹Î¸Î¼Î¿Ï Ï Î´Î¹ÎºÏ Ï Î¿Ï Ï Ï Î±Î¸ÎµÏ Î®Ï Î® ÎºÎ¹Î½Î·Ï Î®Ï Î¤Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¯Î±Ï.. 1,09â ¬ / Î»ÎµÏ Ï Ï Î®.. Î Ï Î¿Ï Ï Î¿Î»Î® Î Ï Î¿Ï ÎµÎ»ÎµÏ Î¼Î¬Ï Ï Î½ Î¼Î Ï Ï SMS.. ΠΩΡΠΠÎ.. * Ï Ï Î¹Ï Ï Ï Î¬Î½Ï Ï Î¹Î¼Î Ï Ï Ï Î¼Ï ÎµÏ Î¹Î»Î±Î¼Î²Î¬Î½ÎµÏ Î±Î¹ ΦΠΠ23%..

  Original link path: /Service_Charges/
  Open archive

 • Title: Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου | Τηλεφωνικές κρατήσεις | 11876
  Descriptive info: Î Ï Î¿Î¹ Î§Ï Î®Ï Î·Ï Î Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ Ï Î±ÎºÎ¿Ï Î¤Ï Ï Î¿Ï.. Î Ï Î±Ï Ï Î½ Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ Ï Î±ÎºÏ Ï Ï Ï Ï Î¿Ï.. www.. 11876.. gr.. , ÎºÎ±Î»Î¿Ï Î¼ÎµÎ½Î¿Ï ÎµÏ ÎµÎ¾Î®Ï Â«Website», Î Ï ÎµÎ¹ Î´Î·Î¼Î¹Î¿Ï Ï Î³Î·Î¸ÎµÎ¯ και Î±Ï Î¿Ï ÎµÎ»ÎµÎ¯ ÎºÏ Ï Î¹Ï Ï Î·Ï Î± Ï Î·Ï ÎµÏ Î±Î¹Ï ÎµÎ¯Î±Ï Î¼Îµ Ï Î·Î½ ÎµÏ Ï Î½Ï Î¼Î¯Î±.. VIVA Î Î»ÎµÎºÏ Ï Î¿Î½Î¹ÎºÎ Ï Î¥Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯ÎµÏ Î Î¿Î½.. Î Î Î.. , ÎºÎ±Î»Î¿Ï Î¼Î Î½Î·Ï Ï Ï Î¿ ÎµÎ¾Î®Ï Â«VIVA», η Î¿Ï Î¿Î¯Î± Î Ï ÎµÎ¹ Ï Ï Ï Ï Î±Î¸ÎµÎ¯ και Î»ÎµÎ¹Ï Î¿Ï Ï Î³ÎµÎ¯ Î´Ï Î½Î¬Î¼ÎµÎ¹ Ï Î¿Ï Î Î»Î»Î·Î½Î¹ÎºÎ¿Ï Î´Î¹ÎºÎ±Î¯Î¿Ï , ÎµÎ´Ï ÎµÏ ÎµÎ¹ Ï Ï Î¿ Î Î±Ï Î¿Ï Ï Î¹ Î Ï Ï Î¹ÎºÎ®Ï , Î ÎµÏ Ï.. Î Î±Ï Î¿Î´Î¹Ï Ï Ï Î¯Î¿Ï , αÏ.. 2, με ΠΦΠ998988329/ΠΠΥ ΠΠΠΡΠΥΣΠΠΥ και Î Ï ÎµÎ¹ λάβει Ï Î·Î½ Ï Ï ' αÏ.. Î¼Î·Ï Ï Ï Î¿Ï 06-128 Πδεια Î¤Î·Î»ÎµÏ Î¹ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î½Î¹Î±ÎºÎ¿Ï Î Î±Ï Ï Ï Î¿Ï Î±Ï Ï Ï Î·Î½ ΠΠΤΤ.. Î£ÎºÎ¿Ï Ï Ï Î±Î½Î¬Ï Ï Ï Î¾Î·Ï ÎºÎ±Î¹ Î»ÎµÎ¹Ï Î¿Ï Ï Î³Î¯Î±Ï Ï Î¿Ï ÎµÎ½ Î»Ï Î³Ï Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ Ï Î±ÎºÎ¿Ï Ï Ï Ï Î¿Ï Î±Ï Î¿Ï ÎµÎ»ÎµÎ¯ η ÎµÎ½Î·Î¼Î Ï Ï Ï Î· Ï Ï Î½ Ï Ï Î·Ï Ï Ï Î½ Ï Ï ÎµÏ Î¹ÎºÎ¬ με Ï Î·Î½ Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î± Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï Ï Î¿Ï Î· VIVA Ï Î±Ï Î Ï ÎµÎ¹ Î¼Î Ï Ï Ï Î¿Ï Î£Ï Î½Ï Î¿Î¼Î¿Ï Î Ï Î´Î¹ÎºÎ¿Ï 11876.. Î VIVA Î´Î¹Î±Ï Î·Ï ÎµÎ¯ Ï Î¿ Î´Î¹ÎºÎ±Î¯Ï Î¼Î± να Ï Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¿Î¹ÎµÎ¯, Ï Ï Î¿Ï Î¸Î Ï ÎµÎ¹, Î¼ÎµÏ Î±Î²Î¬Î»Î»ÎµÎ¹, Î´Î¹Î±ÎºÏ Ï Ï ÎµÎ¹ (Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¹Î½Î¬ ή Î¼Ï Î½Î¹Î¼Î±) και ÎºÎ±Ï Î±Ï Î³ÎµÎ¯ Î¼Î Ï Î¿Ï Î® Ï Î¿ Ï Ï Î½Î¿Î»Î¿ Ï Î¿Ï Ï ÎµÏ Î¹ÎµÏ Î¿Î¼Î Î½Î¿Ï Ï Î¿Ï Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ Ï Î±ÎºÎ¿Ï Ï Ï Ï Î¿Ï , Î¿Ï Î¿Ï ÎµÎ´Î®Ï Î¿Ï Îµ Ï Î¿ ÎºÏ Î¯Î½ÎµÎ¹ αναγκαίο.. Î ÎµÏ Î¹ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î½Î¯Î± Î¼ÎµÏ Î±Î¾Ï Ï Î·Ï VIVA και Ï Î¿Ï Ï Ï Î®Ï Ï Î· Î³Î¯Î½ÎµÏ Î±Î¹ Î¼Î Ï Ï Î¼Î·Î½Ï Î¼Î¬Ï Ï Î½ Î·Î»ÎµÎºÏ Ï Î¿Î½Î¹ÎºÎ¿Ï Ï Î±Ï Ï Î´Ï Î¿Î¼ÎµÎ¯Î¿Ï (e-mails) Ï Ï Î·Î½ Î·Î»ÎµÎºÏ Ï Î¿Î½Î¹ÎºÎ® Î´Î¹ÎµÏ Î¸Ï Î½Ï Î·.. support@viva.. Î£Ï Î¿ Ï Î»Î±Î¯Ï Î¹Î¿ Ï Î±Ï Î¿Ï Î®Ï ÎºÎ±Î¹ Ï Ï Î¿Ï Î¸Î·Ï Î·Ï Ï Ï Î½ Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¹Ï Î½ Ï Î¿Ï Ï Î±Ï Î Ï Î¿Î½Ï Î±Î¹ Î¼Î Ï Ï Ï Î¿Ï.. , η VIVA Î´Î¹Î±Ï Î·Ï ÎµÎ¯ Ï Î¿ Î´Î¹ÎºÎ±Î¯Ï Î¼Î± Î´Î¹Î±Ï Î®Ï Î·Ï Î·Ï Ï Ï Î½ Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¹ÎºÏ Î½ Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î Î½Ï Î½ Ï Î¿Ï Ï Ï Î®Ï Ï Î·, Ï Ï Î¼Ï Ï Î½Î± Ï Î¬Î½Ï Î± με Ï Î·Î½ ÎµÎºÎ¬Ï Ï Î¿Ï Îµ Î¹Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Î± Î½Î¿Î¼Î¿Î¸ÎµÏ Î¯Î± Ï ÎµÏ Î¯ Ï Ï Î¿Ï Ï Î±Ï Î¯Î±Ï Ï Ï Î½ Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î Î½Ï Î½ Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¹ÎºÎ¿Ï Ï Î±Ï Î±ÎºÏ Î®Ï Î±, Ï Ï Ï Ï Î±Ï Ï Î® Ï Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¿Î¹ÎµÎ¯Ï Î±Î¹ κάθε Ï Î¿Ï Î¬.. Σε Ï ÎµÏ Î¯Ï Ï Ï Ï Î· Ï Î¿Ï Î¿ Ï Ï Î®Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¹Î¸Ï Î¼ÎµÎ¯ να Î´Î¹Î±Î³Ï Î±Ï Î¿Ï Î½ Ï Î± Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¹ÎºÎ¬ Ï Î¿Ï Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î Î½Î±, Î¼Ï Î¿Ï ÎµÎ¯ να Î±Ï Î¿Ï Ï ÎµÎ¯Î»ÎµÎ¹ Î·Î»ÎµÎºÏ Ï Î¿Î½Î¹ÎºÏ Î¼Î®Î½Ï Î¼Î± Ï Ï Î· Î´Î¹ÎµÏ Î¸Ï Î½Ï Î· support@viva.. gr, Î±Î½Î±Ï Î Ï Î¿Î½Ï Î±Ï Ï Î· Ï Ï Î¬Ï Î· «ΠΠΠΠΠΠΠΥΠΩ ΠΠΠΠΠΠΠΠΩ ΠΠΠΠΠΡΩΤΠΠΠΥΠΠΠΠ».. Î ÎµÏ Î¯Ï ÎºÎµÏ Î· και Ï Ï Î®Ï Î· Ï Î¿Ï Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ Ï Î±ÎºÎ¿Ï Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Î¿Î¸Î Ï ÎµÎ¹ Ï Î·Î½ Î±Î½ÎµÏ Î¹Ï Ï Î»Î±ÎºÏ Î· Î±Ï Î¿Î´Î¿Ï Î® Ï Ï Î½ Ï Î±Ï Ï Î½Ï Ï Î½ Ï Ï Ï Î½.. Î Ï Î¿Î¹ Î§Ï Î®Ï Î·Ï Î¥Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï.. 1.. Î Î½Ï Î¹ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿ Î¥Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï.. 1.. Î VIVA Î Î»ÎµÎºÏ Ï Î¿Î½Î¹ÎºÎ Ï Î¥Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯ÎµÏ Î Î¿Î½.. Î Î Î (ÎµÏ ÎµÎ¾Î®Ï Â«VIVA») Ï Ï Î¿Ï Ï Î Ï ÎµÎ¹ Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Ï Î®Ï Ï ÎµÏ Ï Ï Ï Ï Î²Î±Ï Î· Ï Ï Î¹Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯ÎµÏ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï Ï Î¿Ï Ï Î±Ï Î Ï Î¿Î½Ï Î±Î¹ Î¼Î Ï Ï Ï Î¿Ï Î£Ï Î½Ï Î¿Î¼Î¿Ï Î Ï Î´Î¹ÎºÎ¿Ï 11876 και Î¼Î Ï Ï Ï Ï Î¼Î²Î¬Ï ÎµÏ Î½ Î´Î¹Î±Ï Ï Î½Î´ÎµÏ Î·Ï Î¼Îµ Î¬Î»Î»Î¿Ï Ï Ï Î·Î»ÎµÏ Î¹ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î½Î¹Î±ÎºÎ¿Ï Ï Ï Î±Ï Ï Ï Î¿Ï Ï.. 2.. Î£Ï Î¼Î²Î±Ï Î· Î¼ÎµÏ Î±Î¾Ï Ï Î·Ï VIVA και Ï Î¿Ï Ï Ï Î®Ï Ï Î· Ï Ï Î½Î¬Ï Ï ÎµÏ Î±Î¹ Î¼Ï Î½Î¿Î½ Ï Ï Î·Î½ Ï ÎµÏ Î¯Ï Ï Ï Ï Î· Ï Î¿Ï Î¿ Ï Ï Î®Ï Ï Î·Ï ÎºÎ±Î»ÎµÎ¯ Ï Î¿Î½ Î±Ï Î¹Î¸Î¼Ï 11876 και Î´Î·Î¼Î¹Î¿Ï Ï Î³ÎµÎ¯Ï Î±Î¹ ÎµÏ Î¹Ï Ï Ï Ï Ï Î· Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÎ® Ï Ï Î½Î´ÎµÏ Î· Î±Ï Ï Ï Î¿ Î´Î¯ÎºÏ Ï Î¿ Ï Î·Ï VIVA.. Î Î¹Î±Ï ÎºÎµÎ¯, δε, Î¼Ï Î½Î¿ για Ï Î¿Î½ Ï Ï Ï Î½Î¿ Ï Î·Ï Î±Î½Ï Î¯Ï Ï Î¿Î¹Ï Î·Ï Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÎ®Ï Ï Ï Î½Î´ÎµÏ Î·Ï Î¼Îµ Ï Î¿ Î´Î¯ÎºÏ Ï Ï Ï Î·Ï.. 3.. Î Î Ï Ï Ï Î¿Ï ÎµÎºÏ Ï Ï Î·Î¸Î Î½Ï Î¿Ï Ï Ï Î· VIVA Î±Ï Ï Ï Î·Î½ ΠΠΤΤ Ï Ï Î½Ï Î¿Î¼Î¿Ï ÎºÏ Î´Î¹ÎºÎ¿Ï 11876 Ï Î±Ï Î Ï Î¿Î½Ï Î±Î¹ οι Î±ÎºÏ Î»Î¿Ï Î¸ÎµÏ Ï Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¯ÎµÏ ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï :.. Ï Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¯ÎµÏ Î¿Î½Î¿Î¼Î±Ï Ï Î¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï.. Î³ÎµÏ Î³Ï Î±Ï Î¹ÎºÎ¿Î¯ Î±Ï Î¹Î¸Î¼Î¿Î¯ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¿Ï Ï Ï Î½ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÏ Î½ Ï Ï Î½Î´Î Ï ÎµÏ Î½ ÎµÎ½Ï Ï Ï Ï Î·Ï Î Î»Î»Î·Î½Î¹ÎºÎ®Ï Î Ï Î¹ÎºÏ Î¬Ï ÎµÎ¹Î±Ï ÎºÎ±Î¹ Î´Î¹ÎµÏ Î¸Ï Î½Ï ÎµÎ¹Ï Ï Ï Î½Î´Ï Î¿Î¼Î·Ï Ï Î½.. Î³ÎµÏ Î³Ï Î±Ï Î¹ÎºÎ¿Î¯ Î±Ï Î¹Î¸Î¼Î¿Î¯ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¿Ï Ï Ï Î½ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÏ Î½ Ï Ï Î½Î´Î Ï ÎµÏ Î½, ÎºÎ±Î¸Ï Ï ÎµÏ Î¯Ï Î·Ï ÎºÎ±Î¹ Î´Î¹ÎµÏ Î¸Ï Î½Ï ÎµÎ¹Ï Ï Ï Î½ ÎµÏ Î¹Ï ÎµÎ¹Ï Î®Ï ÎµÏ Î½ Ï Îµ Î¿Ï Î¹Ï Î¼Î Î½ÎµÏ Î³ÎµÏ Î³Ï Î±Ï Î¹ÎºÎ Ï Ï ÎµÏ Î¹Î¿Ï Î Ï Ï Ï Î¼Ï Ï Î½Î± με Ï Î¿Ï Ï ÎµÎ¼Ï Î¿Ï Î¹ÎºÎ¿Ï Ï ÎºÎ±Î¹ ÎµÏ Î±Î³Î³ÎµÎ»Î¼Î±Ï Î¹ÎºÎ¿Ï Ï Ï Î¯Ï Î»Î¿Ï Ï.. μη Î³ÎµÏ Î³Ï Î±Ï Î¹ÎºÎ¿Î¯ Î±Ï Î¹Î¸Î¼Î¿Î¯ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¿Ï Ï Ï Î½ Ï Ï Î½Î´Î Ï ÎµÏ Î½ Î´Ï Ï ÎµÎ¬Î½ ÎºÎ»Î®Ï Î·Ï.. μη Î³ÎµÏ Î³Ï Î±Ï Î¹ÎºÎ¿Î¯ Î±Ï Î¹Î¸Î¼Î¿Î¯ Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¿Ï Ï Ï Î½ Ï Ï Î½Î´Î Ï ÎµÏ Î½ ÎµÏ Î¹Ï Î»Î Î¿Î½ Ï Ï Î Ï Ï Î·Ï.. ÎºÏ Î´Î¹ÎºÎ¿Î¯ ÎºÎ»Î®Ï Î·Ï Î´Î¹ÎºÏ Ï  ...   ÎµÏ Î½ Ï Î·Ï Î Î Î¤Î¤.. Î VIVA Î Ï ÎµÎ¹ Ï Ï Î½Î¬Ï ÎµÎ¹ Ï Ï ÎµÏ Î¹ÎºÎ® Ï Ï Î¼Ï Ï Î½Î¯Î± Î´Î¹Î±Ï Ï Î½Î´ÎµÏ Î·Ï Î¼Îµ Ï Ï Î¯Ï Î± Î´Î¯ÎºÏ Ï Î± Ï Î¿Ï Î±Ï Î¿Ï ÎµÎ»Î¿Ï Î½ Î Î¬Ï Î¿Ï Î¿ Î Î¹ÎºÏ Ï Î¿Ï Ï Î·Ï VIVA, Ï Ï Î± Ï Î»Î±Î¯Ï Î¹Î± Ï Î·Ï Î¿Ï Î¿Î¯Î±Ï Ï Î¹Î¼Î¿Î»Î¿Î³Î¿Ï Î½Ï Î±Î¹ οι Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯ÎµÏ Ï ÎµÏ Î¼Î±Ï Î¹Ï Î¼Î¿Ï ÎºÎ»Î®Ï ÎµÏ Î½ Ï Ï Î¹Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯ÎµÏ Ï Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¹Ï Î½ ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï Ï Î·Ï.. Î£Ï Î½ÎµÏ Ï Ï , η VIVA δεν Ï Î Ï ÎµÎ¹ ÎµÏ Î¸Ï Î½Î· για Ï Ï Ï Ï Î½ Î´Î¹Î±Ï Î¿Ï ÎµÏ Î¹ÎºÎ Ï Ï Ï ÎµÏ Ï ÎµÎ¹Ï Ï Î¿Ï Î¼Ï Î¿Ï ÎµÎ¯ να Ï Ï Î¿ÎºÏ Ï Î¿Ï Î½ για ÎºÎ»Î®Ï ÎµÎ¹Ï Î±Ï Ï Î´Î¯ÎºÏ Ï Î¿ Î¬Î»Î»Î¿Ï Ï Î±Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¹Ï Î½ Ï Ï Î±Î¸ÎµÏ Î®Ï Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¯Î±Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Î¿ Î´Î¯ÎºÏ Ï Ï Ï Î·Ï ÎºÎ±Î¹ ÎµÎ¹Î´Î¹ÎºÏ Ï ÎµÏ Î± Ï Ï Î¿Ï Ï Î¿Î½ Î±Ï Î¹Î¸Î¼Ï 11876, Î²Î¬Ï ÎµÎ¹ Ï Î¿Ï ÎµÎºÎ¬Ï Ï Î¿Ï Îµ Î¥Ï Î¿Î´ÎµÎ¯Î³Î¼Î±Ï Î¿Ï Î Ï Î¿Ï Ï Î¿Ï Î¬Ï Î Î¹Î±Ï Ï Î½Î´ÎµÏ Î·Ï Ï Î¿Ï Î Î±Ï Ï Ï Î¿Ï Î Î¹ÎºÏ Ï Î¿Ï Ï Î·Ï VIVA.. 4.. Î Ï Î¿Ï Î¿Î¯Î·Ï Î· Î Ï Î¸Ï Î½Î·Ï.. Î VIVA Î¿Ï Î´ÎµÎ¼Î¯Î± ÎµÏ Î¸Ï Î½Î· Ï Î Ï ÎµÎ¹ για Ï Ï Ï Ï Î½ Ï ÎµÏ Î¹Î¿Ï Ï Î¹Î±ÎºÎ® ζημία Ï Î¿Ï Î¿ Ï Ï Î®Ï Ï Î·Ï Ï Ï Î Ï Ï Î· ÎµÎ¾Î±Î¹Ï Î¯Î±Ï Ï Î·Ï Ï Ï Î®Ï Î·Ï Ï Ï Î½ Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¹Ï Î½ Ï Î·Ï.. Î VIVA δεν ÎµÏ Î¸Ï Î½ÎµÏ Î±Î¹ για Î¿Ï Î¿Î¹Î±Î´Î®Ï Î¿Ï Îµ Î±Î½Î±Ï Ï Î¿Î»Î® Ï Ï Î½ Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¹Ï Î½ Ï Î·Ï Î Î½ÎµÎºÎ± Î³ÎµÎ³Î¿Î½Ï Ï Ï Î½ Î±Î½Ï Ï Î Ï Î±Ï Î²Î¯Î±Ï , Ï Î¿Ï ÎµÎ¼Ï Î¿Î´Î¯Î¶Î¿Ï Î½ ή Î±Ï Î±Î³Î¿Ï ÎµÏ Î¿Ï Î½ Ï Î·Î½ ÎµÎºÏ Î Î»ÎµÏ Î· Ï Î·Ï Ï Ï Î¼Î²Î±Ï Î·Ï ÎµÎº Î¼Î Ï Î¿Ï Ï Ï Î·Ï.. Î VIVA δεν είναι Ï Ï ÎµÏ Î¸Ï Î½Î· για Ï Ï Ï Ï Î½ Î±Î½ÎµÏ Î¹Ï Ï Ï Î® Î¿Î»Î¿ÎºÎ»Î®Ï Ï Ï Î·Ï Ï Î·Ï ÎºÎ»Î®Ï Î·Ï.. Î Ï Î¹Ï Î»Î Î¿Î½, δεν ÎµÏ Î¸Ï Î½ÎµÏ Î±Î¹ για Ï Î¿ Ï ÎµÏ Î¹ÎµÏ Ï Î¼ÎµÎ½Î¿ Ï Î·Ï Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¹ÎºÎ®Ï Ï Ï Î½Î¿Î¼Î¹Î»Î¯Î±Ï Ï Î¿Ï Î´Î·Î¼Î¹Î¿Ï Ï Î³ÎµÎ¯Ï Î±Î¹ Î¼ÎµÏ Î±Î¾Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î®Ï Ï Î· και Ï Î¿Ï ÎºÎ±Î»Î¿Ï Î¼Î Î½Î¿Ï Î¼Î Ï Î¿Ï Ï Î¼Î Ï Ï Ï Î·Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï Î¿Î»Î¿ÎºÎ»Î®Ï Ï Ï Î·Ï ÎºÎ»Î®Ï Î·Ï , Ï Î·Ï Î¿Ï Î¿Î¯Î±Ï Ï Î±Ï Î Ï ÎµÎ¹ Î¼Ï Î½Î¿ Ï Î¿ Ï ÎµÏ Î½Î¹ÎºÏ Î¼Î Ï Î¿ Ï Î·Ï Ï Ï Î½Î´ÎµÏ Î·Ï.. Î VIVA δεν Ï Î Ï ÎµÎ¹ καμία ÎµÏ Î¸Ï Î½Î· για Ï Ï Ï Ï Î½ Ï ÎµÏ Î¹Î¿Ï Î¹Ï Î¼Î¿Ï Ï ÎºÎ»Î®Ï ÎµÏ Î½ (Ï Ï.. Ï Ï Î±Î³Î® ÎºÎ»Î®Ï ÎµÏ Î½) οι Î¿Ï Î¿Î¯Î¿Î¹ ÎµÏ Î±Ï Î¼Ï Î¶Î¿Î½Ï Î±Î¹ Î±Ï Ï Ï Î¿Î½ ÎµÎºÎ¬Ï Ï Î¿Ï Îµ Ï Î·Î»ÎµÏ Î¹ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î½Î¹Î±ÎºÏ Ï Î¬Ï Î¿Ï Î¿ ÎºÎ±Ï â ÎµÎ½Ï Î¿Î»Î® και για Î»Î¿Î³Î±Ï Î¹Î±Ï Î¼Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î½Î´Ï Î¿Î¼Î·Ï Î®.. Î VIVA δεν ÎµÏ Î¸Ï Î½ÎµÏ Î±Î¹ για Ï Î±Ï Î¿Ï Î® Ï Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¹Ï Î½ Ï Îµ Ï Ï Î®Ï Ï ÎµÏ Ï Î¿Ï Î´ÎµÎ½ Ï Ï Î¿Î²Î±Î¯Î½Î¿Ï Î½ Ï Îµ Ï Ï Î½Î½Î¿Î¼Î· Ï Ï Î®Ï Î· Ï Î·Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï Ï Î±Ï Î±Î²Î¹Î¬Î¶Î¿Î½Ï Î±Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Ï Î¼Î²Î±Ï Î¹ÎºÎ¿Ï Ï Ï Î·Ï Ï Ï Î¿Ï Ï.. 5.. Î Î¼Ï Î¹Ï Ï ÎµÏ Ï Î¹ÎºÏ Ï Î·Ï Î± Ï Ï Î¿Î¹Ï ÎµÎ¯Ï Î½.. Î§Ï Î®Ï Î· Ï Î·Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï Ï Î·Ï VIVA Ï Ï Î½ÎµÏ Î¬Î³ÎµÏ Î±Î¹ Ï Î·Î½ Î±Ï Î¿Î´Î¿Ï Î® εκ Î¼Î Ï Î¿Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î®Ï Ï Î· Ï Î·Ï Ï Î®Ï Î·Ï Î·Ï Ï Ï Î½ Ï Ï Î¿Î¹Ï ÎµÎ¯Ï Î½ Ï Î¿Ï Ï Ï Î· Î²Î¬Ï Î· Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î Î½Ï Î½, με Ï ÎºÎ¿Ï Ï Ï Î·Î½ Î´Î¹Î±Ï ÎµÎ¯Ï Î¹Ï Î· Ï Ï Î½ Ï Ï ÎµÏ Ï ÎµÏ Î½ Ï Î·Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï ÎºÎ±Î¹ Ï Î·Î½ ÎµÎ½Î·Î¼Î Ï Ï Ï Î® Ï Î¿Ï Ï Ï ÎµÏ Î¹ÎºÎ¬ με νΠα Ï Ï Î¿Ï Ï Î½Ï Î± ή Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯ÎµÏ Ï Î·Ï.. Î Ï Ï Ï Ï Î½ Ï Ï Î»Î»Î¿Î³Î®, ÎµÏ ÎµÎ¾ÎµÏ Î³Î±Ï Î¯Î± και Ï Ï Î®Ï Î· Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¹ÎºÏ Î½ Ï Ï Î¿Î¹Ï ÎµÎ¯Ï Î½ Ï Î¿Ï Ï Ï Î®Ï Ï Î· Î³Î¯Î½ÎµÏ Î±Î¹ Ï Ï Î¼Ï Ï Î½Î± με Ï Î·Î½ Î½Î¿Î¼Î¿Î¸ÎµÏ Î¯Î± Ï ÎµÏ Î¯ Ï Ï Î¿Ï Ï Î±Ï Î¯Î±Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Î¹ÎºÏ Î½ Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î Î½Ï Î½ (ν.. 2472/1997 Ï Ï Ï Ï Î¹Ï Ï Ï ÎµÎ¹) και Ï Î·Î½ εν γΠνει Ï Î·Î»ÎµÏ Î¹ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î½Î¹Î±ÎºÎ® Î½Î¿Î¼Î¿Î¸ÎµÏ Î¯Î± και Ï Î¿Ï Ï Ï Ï Î¿Ï Ï Ï Ï Î½ Î´Î¹Î¿Î¹ÎºÎ·Ï Î¹ÎºÏ Î½ Î±Î´ÎµÎ¹Ï Î½ Ï Î±Ï Î¿Ï Î®Ï Ï Î·Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï Ï Î¿Ï ÎºÎ±Ï Î Ï ÎµÎ¹ η VIVA.. Î Ï Ï Î®Ï Ï Î·Ï Ï Ï Î½Î±Î¹Î½ÎµÎ¯ και Î±Ï Î¿Î´Î Ï ÎµÏ Î±Î¹ Ï Ï Î¹ οι Ï Ï Î½Î¿Î¼Î¹Î»Î¯ÎµÏ Ï Î¿Ï /Ï Î·Ï Î¼Îµ Ï Î¿ Ï ÎµÎ¹Ï Î¹Ï Ï Î® είναι Ï Î¹Î¸Î±Î½Ï Î½ να ÎµÏ Î¿Ï Ï ÎµÏ Î¿Î½Ï Î±Î¹ Î±Ï Ï Î¬Î»Î»Î¿Ï Ï Ï Ï Î±Î»Î»Î®Î»Î¿Ï Ï Ï Î·Ï VIVA για Î»Ï Î³Î¿Ï Ï Ï Î¿Î¹Î¿Ï Î¹ÎºÎ¿Ï ÎµÎ»Î Î³Ï Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ Î²ÎµÎ»Ï Î¯Ï Ï Î·Ï Ï Î·Ï Ï Ï Î·Ï ÎµÏ Î¯Î±Ï.. H VIVA Î Ï ÎµÎ¹ Î´Î·Î¼Î¹Î¿Ï Ï Î³Î®Ï ÎµÎ¹ ειδική Î³Ï Î±Î¼Î¼Î® Ï Î±Ï Î±Ï Ï Î½Ï Î½, Ï Ï Î¹ Ï Ï Ï Ï Î¸ÎµÏ Î·Ï Ï Ï Î Ï Ï Î·Ï , Ï Ï Ï Îµ να Î±Ï Î±Î½Ï Î¬ Ï Îµ κάθε ÎµÏ Î»Î¿Î³Î¿ ÎµÏ Ï Ï Î·Î¼Î± ÎºÎ±Ï Î±Î½Î±Î»Ï Ï Î® για Ï Î·Î½ Ï Ï Î Ï Ï Î· Ï Ï Î½ ÎºÎ»Î®Ï ÎµÏ Î½ Ï Ï Î¿Ï Ï Î¿Î½ Ï Ï Î½Ï Î¿Î¼Î¿ Î±Ï Î¹Î¸Î¼Ï Ï Î»Î·Ï Î¿Ï Î¿Ï Î¹Ï Î½ ÎºÎ±Ï Î±Î»Ï Î³Î¿Ï 11876.. Πι ÎºÎ±Ï Î±Î½Î±Î»Ï Ï Î Ï Î¼Ï Î¿Ï Î¿Ï Î½ να ÎµÏ Î¹ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î½Î¿Ï Î½ με Ï Î· VIVA Î¼Î Ï Ï Ï Î·Î»ÎµÏ Ï Î½Î¿Ï (13855), Ï Î±Î¾ (211-7607000) και e-mail (support@viva.. gr).. 6.. Î Ï Î¹ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î½Î¯Î± / Î©Ï Î¬Ï Î¹Î¿ Î Î¾Ï Ï Î·Ï Î Ï Î·Ï Î·Ï Î Î±Ï Î±Î½Î±Î»Ï Ï Ï Î½.. Το Ï Ï Î¬Ï Î¹Î¿ ÎµÎ¾Ï Ï Î·Ï Î Ï Î·Ï Î·Ï ÎºÎ±Ï Î±Î½Î±Î»Ï Ï Ï Î½ είναι ΠΠΠΠΠΠΡΠΠΠ(Î±Ï Ï Î ÎµÏ Ï Î Ï Î± Î Ï Ï ÎºÎ±Î¹ Î Ï Ï Î¹Î±ÎºÎ®) Ï Îµ 24Ï Ï Î· Î²Î¬Ï Î·..

  Original link path: /Terms_of_Use/
  Open archive

 • Title: Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου | Τηλεφωνικές κρατήσεις | 11876
  Descriptive info: ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ.. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.. Επικοινωνία.. Όνομα.. Επώνυμο.. E-mail.. Σχόλιο.. – Μία υπηρεσία της εταιρείας Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Λεωφόρος Καποδιστρίου 2.. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης συνδρομητών.. 13855.. (αστική χρέωση).. Χρέωση από σταθερό: 0,96€ / λεπτό και από κινητό: 1,09€ / λεπτό.. Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Καποδιστρίου 2 & Λ.. Κηφισίας, 15123 Μαρούσι.. Copyright © 11876 2012 | Created by..

  Original link path: /Contact/
  Open archive


 • Archived pages: 4